Географія. Повторне видання. 8 клас. Довгань

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 5. Зображення України в картографічних творах. Види картографічних зображень

Ви дізнаєтесь:

  • як новітні технології розширюють можливості картографії
  • які інтернет-джерела містять картографічну інформацію про Україну

Пригадайте:

  • що таке географічна карта
  • які географічні інтернет-ресурси вам відомі

Карта відома нам ще з давніх-давен. Із часом вона постійно вдосконалювалася, пройшовши шлях від примітивних зображень до сучасного точного креслення на математичній основі. Змінилися й способи відображення картографічної інформації. Поряд із паперовими носіями все більшого поширення набувають картографічні зображення, створені за допомогою комп’ютерних програм.

1. Навчальні карти та атласи.

За роки незалежності України національна картографія пройшла складний шлях розвитку від перших простих стінних карт і невеликих шкільних атласів до Національного атласу України та комплексних навчальних картографічних засобів (мал. 1).

Мал. 1. Фахівці Інституту географії є розробниками концепції (ідеї) Національного атласу України 2007 р. Це офіційне державне видання, певний атрибут Української держави. Атлас містить 875 унікальних карт, створених на базі новітніх знань і статистичної інформації, а також тексти, графіки та фотографії. Електронну версію Національного атласу України можна переглянути та завантажити за посиланням: wdc.org.ua/atlas/

Сучасне картографічне забезпечення для школярів передбачає використання різних видів картографічних творів, що поділяються на дві групи: традиційні та електронні.

До традиційних видів навчальних картографічних творів належать стінні карти, атласи, контурні карти, карти в підручниках і робочих зошитах, глобуси. До електронних — статичні та інтерактивні карти, атласи. Головною особливістю навчальних картографічних матеріалів є доступність їх картографічного зображення та відповідність певним географічним темам.

Особливу роль у проведенні географічних досліджень відіграє географічний атлас — систематизований збірник географічних карт. Карти атласів зручно порівнювати, за необхідності за ними можна отримати статистичні відомості.

Вдалою альтернативою друкованим картам та атласам є їх електронні аналоги. Електронні карти та атласи поширюються на компакт-дисках або в мережі Інтернет.

2. Картографічні інтернет-джерела.

Кількість карт і атласів, що існують в Інтернеті, обчислюється сотнями тисяч. Нові технології дозволяють урізноманітнювати способи зображення, змінювати оформлення карт, використовувати комп’ютерний дизайн, застосовувати анімації. Це стало причиною перетворення Інтернету на важливе джерело картографічної інформації та розвитку вебкартографії.

Вебкартографія — це сукупність технологій, пов'язаних зі створенням різноманітних віртуальних карт, їх розміщенням та обробкою в інтернет-просторі.

Усі картографічні твори, наявні в мережі Інтернет, поділяються на чотири великі групи:

  • статичні зображення — створюються шляхом цифрування та сканування традиційних картографічних творів;
  • інтерактивні зображення — мають певний набір інтерактивних функцій, завдяки яким можливе поетапне представлення змістовних складових, значне розширення обсягу географічної інформації за рахунок додаткових текстів, ілюстрацій, графіків тощо;
  • картографічні анімації, фільми, мультимедійні продукти, віртуальні моделі;
  • карти, атласи, космічні знімки в геоінформаційних системах.

Одним із перших картографічних інтернет-ресурсів є MapQuest. Ним опікується некомерційний вебкартографічний проєкт OpenStreetMap. Він гарантує вільний доступ користувачів до всіх наявних даних.

На базі сучасних технологій в Україні створено інтернет-ресурс «Освіта» з інтерактивними функціями, що містить інтернет-версії електронних навчальних атласів, контурних карт, стінних карт, підручників тощо. Іншим інтернет-ресурсом, на якому можна отримати потрібну картографічну інформацію про певну місцевість, є «МЕТА. Мапи України» (мал. 2).

Мал. 2. Інтерфейс «МЕТА. Мапи України». МЕТА — український пошуковий портал в Інтернеті. Він використовує пошукову систему власної розробки українською, російською та англійською мовами. Зона пошуку — українські сайти та сайти, що стосуються України.

У масштабах планети чи не найповнішим і найпотужнішим вебресурсом, на якому розміщено різну картографічну інформацію про майже всі країни світу, їхні міста тощо, є вебресурс Google Earth (Гугл Планета Земля). За його допомогою можна оглянути у тривимірному режимі практично будь-яку місцевість, прокласти маршрут та здійснити віртуальну подорож, визначити точні координати, дослідити природні явища з космосу, навіть подорожувати в минуле, облетіти всю планету та зануритися під воду.

3. Геоінформаційні та сучасні навігаційні системи.

Широке застосування й ускладнення електронних карт обумовило виникнення ще одного їх різновиду — геоінформаційних систем (ГІС), про які йшлося в § 1. ГІС надає нові інструменти, що розширюють наукові засади картографії. За їхньою допомогою карти можуть бути легко доповнені тривимірними зображеннями, графіками й таблицями, фотографіями та іншими засобами, у тому числі мультимедійними. Так, наприклад, картографічний сервіс Google Maps має низку спеціальних програм для управління картами, що дозволяють вбудовувати карти, додавати власні контури, маркери, інтерактивні підказки.

Значною мірою розширює можливості ГІС застосування сучасних навігаційних систем, за допомогою яких можна визначати координати, швидкість і напрямок руху об’єктів у будь-якій точці земної кулі, у будь-який час доби, за будь-якої погоди.

Основними супутниковими навігаційними системами є GPS (США), GALILEO (Євросоюз), ГЛОНАСС (Росія), BeiDou (Китай).

Найбільш популярною системою є Global Positioning System (GPS) — глобальна система позиціонування. Дані супутникового позиціонування використовуються у військовій справі, морській та повітряній навігації, геодезії. Навігаційні системи надійно увійшли в наше повсякденне життя. Без GPS-навігації зараз складно уявити роботу громадського транспорту або туристичні подорожі. Використання супутникової навігації у пристроях дозволяє швидко орієнтуватися в місті, обирати безпечний та оптимальний маршрут руху.

Принцип дії системи GPS полягає в тому, що навігаційні супутники випромінюють спеціальні електромагнітні сигнали. Апаратура користувачів, прикріплена до об'єктів, що розташовані на поверхні Землі або навколоземному просторі, приймає ці сигнали та після спеціальної обробки подає інформацію про місце розташування і швидкість об'єкта.

Застосування супутникових технологій спільно з геоінформаційними системами відкриває широкі можливості для спостереження та вивчення будь-яких динамічних процесів і явищ, що відбуваються в географічній оболонці.

Головне

• У наш час традиційні карти є важливим, але не єдиним картографічним джерелом пізнання навколишнього світу.

• Різноманітні картографічні сервіси, що існують у мережі Інтернет, дозволяють використовувати високоточні картографічні матеріали у цифровому форматі, отримувати інформацію, що постійно оновлюється, та створювати карти самостійно.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Які явища та процеси ви можете дослідити за допомогою географічного атласу для 8 класу? 2. Назвіть види та ознаки картографічних творів, наявних у мережі Інтернет. 3. Що таке вебкартографія? Наведіть приклади форм роботи з картографічними зображеннями, які можна здійснювати завдяки комп'ютерним технологіям. 4. Чим карти, створені в ГІС, відрізняються від електронних карт? Наведіть приклади можливого застосування ГІС.

Працюємо самостійно

1. Використовуючи офіційний сайт Національного атласу України (www.igna.org.uа), доберіть інформацію про зміст і призначення цього наукового твору. 2. За адміністративною картою України в атласі установіть положення свого населеного пункту та визначте його географічні координати. Знайдіть українське місто, яке ви б хотіли відвідати. Прокладіть по карті маршрут та за допомогою масштабу обчисліть відстань, яку вам потрібно подолати. (Виконайте те саме завдання за допомогою програми Google Earth та порівняйте результати.)