Географія. Повторне видання. 8 клас. Довгань

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 48. Міста й села України

Ви дізнаєтесь:

 • про типи сільських та міських населених пунктів України
 • про функції, які виконують міста
 • про особливості урбанізації в Україні

Пригадайте:

 • що таке населений пункт
 • чим відрізняються міські та сільські населені пункти
 • що таке урбанізація та міська агломерація

Перші поселення на території сучасної України виникли дуже давно. Появу міст пов’язують із давніми греками, які освоювали Північне Причорномор’я ще за вісім століть до нашої ери. Проте найбільшого розквіту міста набули в період становлення та розвитку Русі. За даними літописів, наприкінці XII ст. на її території існувало 238 міст, які виконували роль торговельних, ремісничих, оборонних, адміністративних центрів. Деякі з них існують і в наш час, утворюючи частину сучасної системи розселення жителів України.

1. Особливості сільських населених пунктів.

В Україні серед сільських населених пунктів поширені села й хутори. Середня кількість жителів українського села становить приблизно 500 осіб. Однак цей показник відрізняється залежно від області (частини країни) та може коливатися від кількох десятків до кількох тисяч осіб. Ці відмінності обумовлені природними умовами, місцевими традиціями, особливостями розвитку сільського господарства певної території. Так, на Поліссі села невеликі — від 200 до 500 жителів, у лісостеповій зоні кількість жителів сільських населених пунктів досягає понад 1500 осіб. Ще більшою людністю вирізняються села на півдні, де населення обробляє значні території родючих степів. Найгустіша мережа сіл у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Полтавській областях, найрідша — у Херсонській, Луганській, Запорізькій, Одеській областях.

Мал. 1. Етнографічний комплекс «Козацький хутір» у селі Стецівка Чигиринського району Черкаської області.

2. Особливості міських населених пунктів.

Серед міських населених пунктів в Україні розрізняють міста та селища міського типу. Вони мають різну кількість населення, але більша його частина зайнята в промисловому виробництві, транспорті та сфері послуг. В Україні для міст характерна велика густота населення й компактність забудови. Багато міст виконують функції адміністративно-територіального управління, вони є центрами областей та районів.

Залежно від кількості населення міста поділяються на малі (до 50 тис. осіб), середні (від 50 до 100 тис. осіб), великі (від 100 до 500 тис. осіб), дуже великі (від 500 тис. до 1 млн осіб), міста-мільйонери (понад 1 млн осіб). В Україні є вісім міст із населенням понад 500 тис. жителів, серед яких два міста-мільйонери (Київ і Харків), 40 міст із населенням від 100 до 500 тис. осіб (мал. 2). На ці дві групи міст припадає понад половина міського населення країни. Проте за кількістю міст найпоширенішими є малі. Так, в Україні налічується 282 міста з кількістю населення від 10 до 50 тис. осіб (мал. 3).

Мал. 2. Чернігів — одне з найстаріших міст України (населення близько 290 тис. осіб).

Мал. 3. Місто Глухів відоме як одна із гетьманських столиць (населення близько 35 тис. осіб).

Селищами міського типу називають невеликі населені пункти, що налічують кілька тисяч осіб. Більша частина їхніх жителів не зайнята в сільськогосподарському виробництві. Селища міського типу часто утворювалися поблизу заводів, електростанцій, шахт та інших великих підприємств (найбільше їх у промислових областях).

Найгустіша мережа міських населених пунктів на сході та окремих областях західної частини України. Значно менша вона на території Українського Полісся (Волинська та Рівненська області), а також у Миколаївській, Черкаській і Чернівецькій областях.

3. Функції міст.

За функціями міста поділяють на дві групи: поліфункціональні та монофункціональні. До поліфункціональних належать міста-мільйонери, дуже великі, великі й більшість середніх міст. Так, міста-мільйонери й частина дуже великих міст (наприклад Львів) виконують адміністративні, промислові, організаційно-господарські, культурні й наукові функції. До багатопрофільних промислових центрів, зокрема, належать Запоріжжя, Кривий Ріг, Маріуполь.

Особливо багато функцій виконує столиця — місто Київ, яке є політичним центром держави (мал. 4). Тут розміщені резиденція президента, парламент і уряд. Як і в багатьох інших державах, столиця України також є найважливішим економічним, науковим і культурним центром.

Мал. 4. Київ.

Монофункціональні міста, як правило, існують на базі однієї домінуючої сфери діяльності. За питомою вагою населення, зайнятого в різних видах економічної діяльності, можна виділити такі категорії малих міст:

 • із переважно промисловими функціями (гірничодобувна промисловість, енергетика, переробка сільськогосподарської сировини);
 • транспортні центри;
 • санаторно-курортні та рекреаційні центри;
 • історичні, історико-архітектурні, культурні та туристичні центри;
 • господарські центри місцевого значення.

Транспортними центрами часто стають міста з вигідним транспортно-географічним положенням. У них перетинаються шляхи сполучень різних напрямків. До таких міст, зокрема, належать Ковель, Жмеринка (мал. 5).

Мал. 5. Залізничний вокзал Жмеринки (Вінницька область).

Санаторно-курортні центри здебільшого розташовані на морському узбережжі та в Карпатах. Так, найвідомішим гірським курортом є місто Яремче.

Прикладом історичного центру є місто Батурин (мал. 6). У 1669—1707 рр. у ньому розташовувалася резиденція гетьманів Лівобережної України. Гетьманськими столицями також були міста Немирів, Гадяч, Чигирин, Глухів.

Мал. 6. Фортеця в Батурині (Бахмацький район Чернігівської області). Реконструкція.

Проте з усієї сукупності малих міст, що є в Україні, понад третину становлять міста, основою соціально-культурного та економічного розвитку яких є промислове виробництво.

4. Рівень урбанізації.

Урбанізація на території України відбулася згідно із загальносвітовими тенденціями. За даними 1900 р. в містах України проживало тільки 14 % населення, у 1939 р. — 34 %, у 1970 р. — 55 %, у 1990 р. — 67 %, а зараз — майже 70 %.

Процес урбанізації має свої особливості в районах із різним типом освоєння. Насамперед це проявляється в неоднакових темпах зростання кількості міського населення. Цей показник був значно вищим у тих районах, де відбувалося інтенсивне промислове й транспортне будівництво. Тому сьогодні частка міських жителів вища в промислових областях України, зокрема в Дніпропетровській, Харківській і Запорізькій (від 83 до 76 %). У низці областей Західної України (Вінницька, Рівненська, Тернопільська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська) у містах проживає менше ніж половина всього населення.

Найбільшими агломераціями в Україні є Київська, Харківська, Дніпро-Кам’янська, Запорізька, Криворізька, Донецько-Макіївська. В областях із переважанням сільського населення дуже великих міст немає, тому й агломерації в них не сформувалися.

Головне

• Серед сільських населених пунктів в Україні поширені села й хутори.

• Середня кількість жителів українського села становить приблизно 500 осіб.

• Серед міських населених пунктів в Україні розрізняють міста та селища міського типу.

• Залежно від кількості населення міста поділяються на малі, середні, великі, дуже великі та міста-мільйонери.

• За функціями міста поділяють на поліфункціональні та монофункціональні.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Які типи сільських поселень ви знаєте? Назвіть особливості їхнього розміщення (у тому числі залежно від природних умов). 2. Визначте особливості міських населених пунктів. 3. Назвіть характерні риси поліфункціональних міст. 4. Наведіть приклади монофункціональних міст. 5. Розкажіть про територіальні відмінності рівня урбанізації в різних частинах України.

Поміркуйте

1. Чим пояснюється розміщення значної кількості міст на берегах Дніпра? 2. Як сільський населений пункт може стати міським?

Працюємо самостійно

1. Використовуючи карти, довідники й інші джерела інформації, опишіть свій (найближчий) міський населений пункт за планом: 1) назва й рік утворення населеного пункту, походження назви; 2) історія розвитку; 3) кількість населення, його господарська діяльність та особливості побуту; 4) органи місцевого самоврядування; 5) підприємства, установи й організації; 6) вокзали, автостанції, аеропорти, їхнє місце розташування. 2. Порівняйте рівень і темпи урбанізації в Україні та світі.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.