Географія. Повторне видання. 8 клас. Довгань

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 41. Охорона природи

Ви дізнаєтесь:

  • як створювалися заповідні території в Україні
  • про категорії природно-заповідного фонду України
  • що таке екологічна мережа

Пригадайте:

  • які ви знаєте міжнародні організації з охорони природи

Унаслідок тривалої та інтенсивної господарської діяльності на території України майже не залишилося незайманих або малозмінених ділянок природних угідь. В умовах критичного стану природного середовища вони є справжнім національним багатством, золотим фондом України. Лише заповідні території можуть забезпечити екологічну рівновагу, зберегти хоча б частину дикої природи такою, якою вона є насправді.

1. Розвиток заповідної справи в Україні.

Одним із головних і досить ефективних заходів охорони довкілля є створення заповідних територій. Ділянки суходолу та водного простору, які мають особливу природну цінність та потребують збереження й охорони, становлять природно-заповідний фонд країни. Різні види територій природно-заповідного фонду призначені для збереження первинних природних ландшафтів, біологічного різноманіття, зникаючих видів тварин та рослин, а також підтримання екологічної рівноваги довкілля.

Основним документом, що регулює розвиток заповідної справи, є Закон України «Про природно-заповідний фонд України», згідно з яким існують 11 категорій територій та об’єктів загальнодержавного та місцевого значення (мал. 1). За площею понад 85 % природно-заповідного фонду припадає на заказники та національні природні і регіональні ландшафтні парки.

Мал. 1. Категорії об'єктів природно-заповідного фонду України.

2. Категорії природно-заповідного фонду України.

Найбільш відомою категорією природно-заповідного фонду є природний заповідник — вища форма охорони природних територій. Заповідники, з одного боку, є «еталонами» незайманої природи, а з другого — природними лабораторіями, у яких здійснюються різноманітні комплексні наукові дослідження. Ділянки землі та водного простору, що належать до заповідників, повністю вилучаються з господарського використання. Зараз в Україні існує 19 природних заповідників: «Горгани», Поліський, Карадазький, «Єланецький степ», Канівський, «Медобори», Опуцький, «Розточчя», Український степовий тощо.

Біосферні заповідники — природоохоронні науково-дослідні установи з міжнародним статусом. У біосферних заповідниках виділяються такі зони: заповідна, буферна та зона антропогенних ландшафтів. Заповідна зона призначена для охорони та збереження природних комплексів, а буферна — для запобігання негативного впливу на заповідну зону. У буферній зоні дозволяється екотуристична та екоосвітня діяльність. У зоні антропогенних ландшафтів розташовані населені пункти та ведеться господарська діяльність, яка не повинна шкодити природі.

У світі налічується близько 350 біосферних заповідників, п’ять із них розташовані в Україні: «Асканія-Нова», Чорноморський, Карпатський, Дунайський, Чорнобильський (радіаційно-екологічний).

Національні природні парки також призначені для збереження та відтворення природних комплексів та об’єктів, але, на відміну від заповідників, однією із цілей їх створення є екологічна освіта та відпочинок (рекреація). Тому дозволяється відвідування таких парків туристами та перебування на їх території за певних умов.

Перший національний природний парк в Україні — Карпатський — було створено в 1980 р. Зараз в Україні налічується 52 національні природні парки: Азово-Сиваський, Вижницький, «Гомільшанські ліси», Деснянсько-Старогутський, «Подільські Товтри», «Синевир», Карпатський, Шацький тощо. Лише за останнє десятиліття кількість національних природних парків у нашій країні збільшилася в 4 рази, а площа — удвічі.

Регіональні ландшафтні парки створюються з метою збереження в природному стані окремих природних комплексів та об’єктів, а також забезпечення умов для організованого відпочинку населення (Міжрічинський, «Меотида» тощо).

Найбільш доцільним для збереження невеликих природних територій є створення заказників та пам’яток природи. Заказниками оголошуються природні території (акваторії) із метою збереження та відтворення природних комплексів або їх окремих компонентів. На території заказників дозволяється обмежена господарська діяльність, але тільки така, що не завдає шкоди об’єктам, які охороняються. На території України майже в кожній області є кілька заказників. Їх поділяють на типи: лісові, ботанічні, зоологічні, гідрологічні, геологічні, ландшафтні заказники тощо.

Пам'ятками природи є окремі унікальні природні утворення, що мають особливе природоохоронне, наукове, естетичне та пізнавальне значення. Пам’ятками природи оголошуються об’єкти з метою збереження їх у природному стані (водоспад, печера, старе дерево, джерело, рідкісне геологічне відслонення тощо) (мал. 2).

Мал. 2. Скелі Довбуша — печерний комплекс Івано-Франківщини, оголошений пам'яткою природи.

Поряд із природоохоронною діяльністю одним з основних завдань установ природно-заповідного фонду є поширення екологічних знань. У середньому кожен об'єкт фонду за рік проводить вісім масштабних еколого-освітніх акцій, бере участь або організовує один фестиваль, дві виставки, 36 уроків, 20 лекцій, понад 150 бесід, шість круглих столів, дві екологічні стежки.

3. Національна екологічна мережа.

Протягом останніх десятиліть в Україні, як і в усьому світі, значна увага приділяється розвитку екологічної мережі (мал. 3).

Мал. 3. Національна екологічна мережа України.

Під поняттям «екологічна мережа» розуміють сукупність ділянок відносно недоторканої природи (так звані ядра) та шляхів, якими ці ділянки сполучаються між собою (екологічні, або природні, коридори). У межах таких ядер тварини і рослини практично позбавлені впливу людини. Наприклад, на місцевому рівні ядрами екомережі можуть бути два ліси, а коридором — річка, що протікає між ними. Руслом і берегами річки тварини можуть пересуватися з однієї ділянки лісу до іншої. Такі невеликі системи поєднуються в більші — регіональні та національні екомережі, де роль ядер виконують різні об’єкти природно-заповідного фонду.

Національні екологічні мережі країн світу, у свою чергу, формують глобальну екологічну мережу, що охоплює всю планету.

Відповідно до Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі України на 2000—2015 рр. у нашій країні було виділено особливі території — екостабілізуючі регіони, екологічні коридори, відновлювальні й буферні території тощо.

Формування національної екологічної мережі України як складової загальноєвропейської екомережі триває й зараз. Прикладом міждержавного європейського співробітництва є польсько-словацько-український біосферний резерват «Східні Карпати», який був створений 1998 р. та став першим у світі тристороннім біосферним заповідником.

Головне

• Природно-заповідний фонд — це національне надбання, для якого встановлюється особливий режим охорони й використання. Залежно від категорії та визначеного охоронного режиму території та об’єкти природно-заповідного фонду можуть використовуватися з природоохоронною, науковою, освітньою, оздоровчою, рекреаційною та іншою метою.

• Національна екологічна мережа — єдина територіальна система, що включає ділянки природних ландшафтів, об’єкти природно-заповідного фонду та інші території, що визначаються законодавством України. Головна роль екологічної мережі полягає в забезпеченні можливості природної міграції та поширення рослин і тварин.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Що таке природно-заповідний фонд? Які категорії об'єктів входять до складу природно-заповідного фонду України? 2. Із якою метою створюють природні заповідники? Чим відрізняється режим охорони в національних природних парках та природних заповідниках? 3. Що таке екологічна мережа? Якою є мета її створення? Назвіть основні складові національної екологічної мережі України.

Поміркуйте

Чи потрібне подальше розширення площі та кількості заповідних територій в Україні? Якщо так, то в яких областях України, на вашу думку, таке розширення є найбільш необхідним?

Практичне завдання

За картою національної екологічної мережі (с. 212) знайдіть і назвіть об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, що розташовані у вашій місцевості.

Практична робота 10

Позначення на контурній карті об'єктів природно-заповідного фонду України

Позначте на контурній карті об'єкти природно-заповідного фонду України: біосферні заповідники: «Асканія-Нова», Карпатський, Дунайський, Чорноморський, Чорнобильський; природні заповідники: Карадазький, Український степовий, «Медобори», Канівський, Поліський; національні природні парки: Карпатський, Шацький, «Синевир», «Подільські Товтри»; регіональний ландшафтний парк «Меотида».

Працюємо самостійно

Скористайтеся вебресурсом «Гугл Планета Земля» та складіть віртуальний туристичний маршрут «Подорож національними парками України». Опишіть свої враження у вигляді невеликої статті.