Географія. Повторне видання. 8 клас. Довгань

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 38. Чорне море

Ви дізнаєтесь:

  • про основні риси географічного положення Чорного моря
  • про кліматичні умови та властивості водних мас Чорного моря
  • про особливості органічного світу Чорного моря

Пригадайте:

  • середню солоність Світового океану
  • особливості органічного світу Атлантичного океану
  • екологічні проблеми Атлантичного океану

Береги України на півдні та південному сході омивають води Чорного та Азовського морів. Це надає нашій країні великі можливості щодо використання їх природних ресурсів. Природні комплекси морів впливають на природні умови прибережних територій. Понад 1500 км берегової лінії України припадає на чорноморське узбережжя.

Загальні відомості про Чорне море

• Площа — 422 тис. км2

• Об'єм води — 547 тис. км3

• Загальна протяжність берегової лінії — 4725 км (у межах України — 1629,1 км, 34,5 %)

• Середня глибина — 1256 м

• Максимальна глибина — 2245 м

• Найбільша затока — Каркінітська

• Найбільший острів — Джарилгач

1. Географічне положення та розміри.

Чорне море є внутрішнім морем Атлантичного океану. Крім України його води омивають береги ще п’яти держав: Росії, Грузії, Туреччини, Болгарії та Румунії. Через протоку Босфор, Мармурове море, протоку Дарданелли воно з’єднується із Середземним морем, а через Керченську протоку — з Азовським (мал. 1).

Мал. 1. Чорне море.

Акваторією моря проходить умовна межа між Європою та Азією. Положення Чорного моря на перехресті торговельних шляхів здавна обумовило його велику роль у розвитку прилеглих територій.

У різні епохи Чорне море називали: Понт Евксинський, Кіммерійське, Таврійське, Слов'янське, Грецьке, Грузинське, Вірменське. Сучасна назва «Чорне море» вперше згадується в літописах у XIII ст. За однією із гіпотез, Чорним (тюркською «Кара-деніз») море назвали турки, які задумали підкорити місцеве населення, проте зустріли шалений опір диких племен. Згідно з іншою версією Чорне море назвали так тому, що під час шторму морська вода сильно темнішає й стає абсолютно чорною.

2. Геологічна будова та рельєф дна.

Улоговина Чорного моря сформувалася в епоху альпійського горотворення. Протягом геологічного розвитку обриси водойми змінювалися. Близько 8000 років тому це було гігантське прісноводне озеро. Потужні тектонічні рухи привели до утворення протоки Босфор, що з’єднала озеро із Середземним морем. Потоки морської солоної води ринули до озера, докорінно змінивши його природу.

Зараз Чорне море являє собою глибоководний морський басейн із крутими схилами. Опускання дна триває й досі. Середня глибина моря становить 1256 м, а максимальна — 2245 м. Його північна частина розташована на затоплених ділянках Східноєвропейської та Скіфської платформ. Тут сформувалася широка смуга (до 200 км) морського шельфу з глибинами до 100 м.

У межах чорноморської акваторії наявні значні запаси корисних копалин. У прибережній смузі добуваються будівельні матеріали (галька, гравій, пісок). Велике значення для України має освоєння родовищ природного газу, виявлених на шельфі.

3. Характер берегової лінії.

Береги Чорного моря не дуже порізані; великі затоки та бухти тут відсутні. Єдиним великим півостровом є Кримський. Він з’єднується з материком вузьким Перекопським перешийком, на захід від якого розташована Каркінітська затока, а на схід, із боку Азовського моря, — затока Сиваш. На схід від Кримського півострова відходить Керченський півострів. У береги Кримського півострова вдаються досить великі Феодосійська та Каламітська затоки.

На північно-західному березі Чорного моря від гирла річки Дунай до гирла річки Дніпро багато лиманів. Найбільшими з них є Дністровський та Дніпровський.

У Чорному морі острови лежать поблизу берегів. Найбільші з них: Джарилгач, Довгий, Березань, Зміїний (мал. 2).

Мал. 2. Острів Зміїний у північно-західній частині Чорного моря має хрестоподібну форму, його площа становить 20,5 гектара. Давні греки називали його «Острів Ахілла» через те, що там стояв храм Ахілла і нібито був похований сам давньогрецький герой. Зараз на острові розташоване українське селище Біле.

4. Кліматичні умови та властивості водних мас.

Над значною частиною Чорного моря формується субтропічний середземноморський клімат із жарким сухим літом та нехолодною вологою зимою. Північна частина моря, прилегла до України, розташована в помірному кліматичному поясі. Середня температура повітря в січні в центральній частині Чорного моря становить +8 °С, а в північно-західній вона знижується до 0...-3 °С. Влітку поверхневі чорноморські води прогріваються до +24...+26 °С, у мілководних затоках іноді до +29 °С, взимку температура опускається до +5...+7 °С, а в північно-західній частині — до 0 °С і навіть нижче. У холодні зими поблизу берегів можливе утворення криги.

Солоність поверхневого шару води в Чорному морі — 18 ‰, що майже удвічі нижче за солоність поверхневих вод Світового океану. Це обумовлене значним річковим стоком, особливо в північно-західній частині.

У загальній схемі течій Чорного моря виділяються два величезні замкнуті кругообіги, що рухаються проти годинникової стрілки.

У північно-західній частині Чорного моря зосереджене велике скупчення філофори. Водорості виділяють величезну кількість кисню у воду та відіграють роль природного біофільтра. Тут створений ботанічний заказник «Філофорне поле Зернова» (названий на честь його першовідкривача).

Унікальною особливістю Чорного моря є наявність сірководню, яким насичені води на глибинах від 100—150 м. Отруйні властивості сірководню перетворюють великі обсяги чорноморських вод на безжиттєвий простір.

5. Органічний світ.

Рослинний світ Чорного моря представлений водоростями. У північно-західній частині моря є величезне скупчення червоних водоростей — філофори («філофорне поле Зернова») (мал. 3). Зустрічаються й інші види водоростей: зостера, цистозира, ульва.

Мал. 3. Філофора — вид червоних водоростей. Виглядає він як невеликий чагарник висотою до 50 см.

Видовий склад тварин порівняно небагатий. У морі відомо близько 180 видів риб. В останні десятиліття через погіршення екологічного стану моря видове різноманіття помітно скоротилося. Найбільш поширеними є дрібні риби: тюлька, шпроти, хамса, бички; мешкає один із видів акул — катран. Рідкісними стали скумбрія, кефаль, камбала, тунець, майже зовсім зникли осетрові. Придонні організми представлені мідіями, устрицями, рапанами, креветками. Із ссавців є дельфіни (афаліна, білобочка, азовка).

Прибережні заболочені території, зокрема дельта Дунаю, є важливими місцями міграції та розмноження численних рідкісних та зникаючих видів європейських птахів.

6. Екологічні проблеми.

У прибережній зоні Чорного моря проживає близько 10,4 млн осіб, розташована велика кількість курортних та промислових міст, сільських поселень, ведеться видобуток корисних копалин. Унаслідок цього в Чорне море потрапляють великі об’єми сільськогосподарських, промислових і побутових стоків. Це спричиняє забруднення води та загибель морських організмів.

На думку вчених, шар живої, безсірководневої води щороку зменшується на 3—4 м і якщо не вжити дієвих заходів, то через 50—70 років Чорне море може стати мертвим.

Екологічний стан Чорного моря не можна повністю виправити зусиллями тільки однієї країни. Для того щоб відновити екологічну рівновагу природного комплексу моря та покращити його біопродуктивність, усі шість причорноморських країн підписали Стратегічний план дій щодо реабілітації та захисту Чорного моря. Державну ініціативу з охорони Чорного моря підтримують і громадські організації, як, наприклад, «Дельфін», що спрямована на збереження генофонду чорноморських дельфінів.

Головне

• Чорне море омиває південні береги України та має важливе значення для її господарства.

• Чорне море розташоване в межах двох кліматичних поясів: помірного та субтропічного. Органічний світ моря порівняно бідний та одноманітний.

• Особливістю природи моря є наявність сірководню в нижньому шарі чорноморської води.

• Екологічні проблеми моря загострюються через надмірну господарську діяльність у прибережній зоні, неощадливе ставлення до його природних ресурсів.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Яке господарське значення має Чорне море для країн, що розташовані на його берегах? 2. Використовуючи карту на с. 193, назвіть основні елементи берегової лінії Чорного моря в межах України. 3. Охарактеризуйте кліматичні умови Чорного моря та властивості водних мас. 4. Назвіть основних представників органічного світу моря. Чим обумовлене його невелике видове різноманіття? 5. Назвіть причини кризового стану екосистеми Чорного моря.

Поміркуйте

Чи можливе поєднання господарської діяльності в межах Чорного моря та його узбережжя із заходами, спрямованими на відновлення його екологічної рівноваги? Запропонуйте власні шляхи щодо раціонального використання природних ресурсів моря.