Географія. Повторне видання. 8 клас. Довгань

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 6. Тваринний світ України

§ 29. Тваринний світ

Ви дізнаєтесь:

  • про видовий склад та закономірності поширення тваринного світу в Україні
  • які тварини занесені до Червоної книги України
  • про стан тваринних ресурсів

Пригадайте:

  • приклади ссавців, птахів, риб, плазунів, земноводних, безхребетних
  • види тварин, характерні для природних зон мішаних лісів, лісостепів та степів Євразії

Ви вже знаєте, що територія сучасної України має давню й багату історію. Тут існували різноманітні тварини, які пристосовувалися до мінливих природних умов. Під час наступу льодовиків багато видів тварин вимерли. Більшість представників сучасного тваринного світу з’явилася на території України за останні 10 тис. років.

1. Різноманітність тваринного світу.

Тваринний світ — це сукупність тварин, що постійно або тимчасово населяють відносно однорідну територію або водойму та перебувають між собою у складних взаємовідносинах. Тваринний світ України налічує близько 45 тис. видів, у тому числі 100 видів ссавців і понад 350 видів птахів. Це обумовлено значною територією, наявністю рівнинних і гірських районів та різноманіттям природи, у тому числі рослинних угруповань. Тварини й рослини пов’язані між собою та входять до складу природних комплексів, які дають можливість існувати й розвиватися живим істотам. Найбільш поширеними серед них є ліси, степи, луки, болота, прісні водойми.

Характерними представниками фауни лісів Полісся є дикий кабан, білка (мал. 1), їжак звичайний, куниця, борсук, козуля, лось, благородний олень, вовк, лисиця, чорний тхір, бобер, руда полівка, руда й мала вечірниці. Зустрічаються бурий ведмідь, рись, лісовий кіт. Із птахів у лісах поширені тетерук, глухар, рябчик, сова, дятел, яструб, шуліка, шпак; зустрічаються сокіл-сапсан, орлан-білохвіст. Зараз відновлюється популяція зубрів. Із плазунів характерні ящірка, вуж, веретільниця, мідянка.

Мал. 1. Білка. Іноді ці тварини живуть у парках і садах у межах міст. Більшу частину життя вони проводять на деревах.

Найбагатшою є фауна гірських лісів. У Карпатах водяться дикий кабан, козуля, благородний олень, сарна, бурий ведмідь, куниця, рись. Серед птахів поширені тетерук, глухар, ялиновий шишкар, альпійська галка, сніговий в’юрок, чечевиця; зустрічаються сокіл-сапсан, орел беркут. Серед земноводних варто назвати місцевого ендеміка — карпатського тритона, якого відрізняє відсутність спинного гребеня.

Характерними мешканцями гірського Криму є олень, козуля, дикий кабан, європейський муфлон, борсук, куниця, заєць, лисиця. Із великих птахів тут зустрічаються сип білоголовий, пугач, боривітер, стерв’ятник, канюк, чорний гриф (мал. 2). Із плазунів, що поширені на окремих ділянках узбережжя, цікавою є маленька ящірка — кримський гекон.

Мал. 2. Чорний гриф вважається найбільшим птахом України (вага тіла сягає 12,5 кг). Він мешкає у верхній межі лісу.

Для фауни лісостепової зони характерне поєднання лісових і степових видів тварин. У лісових масивах водяться дикий кабан, козуля, лось, вовк, борсук, куниця, білка. На степових ділянках типовими є заєць, лисиця, гризуни (ховрашки, хом’яки, миші); із птахів — куріпка сіра, перепілка, вивільга, лелека білий.

Тварини степів пристосовані жити на відкритих просторах в умовах посушливого клімату. Зараз із ссавців у степах поширені сірий ховрашок, степовий тхір, сірий хом’як, кам’яна куниця, дикий кролик. Зустрічаються байбак (бабак степовий) (мал. 3), їжак вухатий, тушканчик, дуже рідко — степова лисиця (корсак).

Мал. 3. Байбак вважався типовим представником тваринного світу злакових степів. На нього завжди полювали заради м'яса, жиру та хутра. Тому зараз в Україні залишився один вид байбака, що населяє окремі ділянки в басейні Сіверського Дінця.

Із птахів поширені жайворонок, перепілка, рожевий шпак, сіра куріпка; зустрічаються степовий журавель, дрохва, стрепет, чорний шуліка.

Дуже різноманітний тваринний світ дельт річок. Особливо тут багато птахів — чайки, качки, гуси, кулики, чаплі, журавлі; зустрічаються лебеді, пелікани, баклани (мал. 4). Найпоширенішими річковими рибами на території України є лящ, річковий окунь, карась, короп, лин, сазан, верховодка, сом, щука, дунайський лосось.

Мал. 4. Дельта Дунаю — справжня країна птахів із дивовижним різноманіттям рослинності — від лісів до заростей очерету. Тут гніздяться лебеді, зокрема лебідь-шипун, пелікани, високі руді та маленькі білі чаплі, чорні баклани, орлани та болотяні луні, бекаси, журавлі й лелеки, чайки і кулики, велика кількість качок і гусей.

3. Тваринні ресурси.

До тваринних ресурсів України відносять усю фауну, що населяє її територію, а також внутрішні та прибережні води.

Значення диких тварин у житті людей було дуже великим сотні років тому, коли на них активно полювали, щоб забезпечити себе м’ясом, шкірою, хутром; із річок і морів виловлювали рибу. Із появою одомашнених видів роль диких тварин зменшилася, до того ж їхня кількість значно скоротилася. Зараз дикі тварини розглядаються як один із компонентів природних комплексів і природний ресурс загальнодержавного значення. Вони є джерелом постачання окремих видів продуктів харчування (м’ясо, риба, мед) та сировини для промисловості; використовуються з метою створення нових і поліпшення існуючих порід тварин. Важливу роль дикі тварини виконують у духовному та естетичному збагаченні людей.

Щоб не допустити зменшення видового різноманіття тваринного світу, людство має вживати заходи щодо його охорони та раціонального використання, передусім збереження умов і середовища існування тварин, шляхів міграції, умов розмноження тощо.

3. Вплив людини на тваринний світ.

Людина впливає на тваринний світ двома шляхами: шляхом прямого знищення, наприклад під час полювання та рибальства, і в результаті зміни середовища існування. Вирубування лісів, розорювання степів, осушення боліт, спорудження гребель, забруднення довкілля, безконтрольне полювання спричинили зникнення окремих видів тварин (тур, тарпан тощо).

Деякі тварини, що сьогодні стали звичними для України, були завезені з інших регіонів світу з метою акліматизації — пристосування до нових умов існування. Це ондатра (мал. 5), європейський муфлон, туркменський кулан, благородний олень, лань, єнот, американська норка, дикий кролик, фазан; із риб — пеленгас, білий і чорний амури, строкатий товстолобик, срібний карась. У заповідниках України було реакліматизовано (тобто повторно акліматизовано) зубра європейського, якого завезли з Біловезької Пущі в 1965 р. У природних умовах реакліматизовано бобра, кількість якого стрімко знизилася в першій половині XX ст. У загонах біосферного заповідника «Асканія-Нова» відпрацьовано метод відновлення сайгака, проте, на жаль, у нашій країні для цієї тварини немає умов для існування в природі.

Мал. 5. Ондатра веде напівводний спосіб життя, віддаючи перевагу мілководним водоймам із берегами, порослими густою трав'яною рослинністю.

Руйнування людиною місць проживання тварин призвело до різкого зменшення кількості окремих видів або їх зникнення в деяких районах. Тому понад 500 видів тварин занесені до Червоної книги України. Серед них зубр, бурий ведмідь, лісовий кіт, норка європейська, степова лисиця (корсак), рись звичайна, дрохва, пелікан, лелека чорний, беркут степовий, орлан-білохвіст, сапсан, шуліка рудий.

Головне

• До тваринних ресурсів України відносять усю фауну, що населяє її територію, внутрішні та прибережні води.

• Тваринний світ України є досить різноманітним. Це обумовлено значною територією, наявністю рівнинних і гірських районів та різноманіттям природи.

• Людина впливає на тваринний світ шляхом прямого знищення та в результаті зміни середовища проживання його представників.

• Понад 500 видів тварин занесені до Червоної книги України.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Чим можна пояснити різноманітність тваринного світу України? 2. Розкажіть про представників фауни лісів Полісся. 3. Які види диких тварин характерні для Карпат? 4. Які чинники впливають на особливості тваринного світу річкових дельт? 5. Розкажіть про тваринні ресурси України. 6. Що таке реакліматизація? Наведіть приклади реакліматизованих в Україні тварин.

Поміркуйте

1. Що спільного й відмінного між тваринним світом Полісся та Карпат? Чому найбагатшою є фауна гірських лісів? 2. Які дикі тварини поширені майже по всій території України? Чому?

Практичне завдання

Ознайомтеся зі змістом Червоної книги України на сайті http://redbook-ua.org. Знайдіть відомості про найбільш цікаві для вас види тварин. Складіть картосхему їх поширення.

Працюємо самостійно

Уявіть, що вам запропонували взяти участь у створенні зоопарку. Складіть список тварин, яких ви бажаєте розмістити; укажіть, у яких районах України їх можна зустріти. Для деяких із них (за власним вибором) підготуйте інформаційні таблички із зазначенням назви, родини й роду; місця та середовища проживання; розмірів і будови; особливостей харчування.

Працюємо в групах

Проведіть дослідження про рослини і тварин України, які походять з інших материків і частин Євразії. 1. Пригадайте, що таке акліматизація і з якою метою її здійснюють. 2. Зберіть відомості про рослини і тварин, які акліматизувалися на території України (враховуйте, що це могло стати результатом не тільки цілеспрямованої діяльності людини, а й природного розселення). 3. Виберіть найбільш цікаві для вас рослини й тварин та вкажіть, із яких материків і частин Євразії вони походять. Зберіть інформацію про поширення цих рослин і тварин на території України. 4. Підготуйте повідомлення, спираючись на зібрані відомості. У висновку зазначте, яку роль відіграють акліматизовані рослини і тварини на території України.