Географія. Повторне видання. 8 клас. Довгань

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 17. Корисні копалини України. Паливні корисні копалини

Ви дізнаєтесь:

  • про основні групи корисних копалин та закономірності їх поширення
  • які паливні корисні копалини сформувалися в надрах України

Пригадайте:

  • що таке корисні копалини та для чого вони потрібні людям

Україна багата на різноманітні корисні копалини. У її надрах виявлено близько 20 тис. родовищ, із яких понад 8000 мають промислове значення.

1. Класифікація корисних копалин.

Різноманітність геологічної будови зумовлює формування на території України різних груп корисних копалин. За галузями використання серед них виділяють:

  • паливні. Це насамперед нафта і природний газ, а також вугілля, горючі сланці, торф. Усі вони мають осадове походження, тому, як правило, утворюються в осадовому чохлі платформ у межах тектонічних западин та крайових прогинів;
  • рудні (металеві). Розрізняють руди чорних металів (залізні, марганцеві, хромові) та кольорових металів (титанові, алюмінієві, мідні, нікелеві, свинцево-цинкові, вольфрамові, молібденові та інші). Вони мають переважно магматичне та метаморфічне походження. Тому пошуки руд геологи ведуть на щитах давніх платформ або в областях складчастості;
  • нерудні (неметалеві). Це найрізноманітніша як за походженням, так і за сферами використання група корисних копалин. Розрізняють гірничохімічну сировину (сірка, кам’яна сіль, калійні солі), будівельну сировину (піски, крейда, глини, граніти, мармури), сировину для металургійної промисловості (кварцити, глини, флюсові вапняки) тощо.

2. Вугілля.

В Україні є значні запаси паливних корисних копалин (мал. 1). Серед них провідне місце належить кам’яному та бурому вугіллю. За його загальними запасами (56,6 млрд тонн) Україна посідає восьме місце у світі. Родовища кам’яного вугілля зосереджені в Донецькому (Донбасі) та Львівсько-Волинському басейнах. Основним буровугільним басейном України є Дніпровський, або Правобережний. Головні характеристики вугільних басейнів представлені в таблиці.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВУГІЛЬНИХ БАСЕЙНІВ УКРАЇНИ

Назва басейну

Географічне положення

Площа, м

Промислові запаси, млрд т

Середня потужність пластів, м

Максимальна глибина розробки, м

Донецький кам'яновугільний басейн (Донбас)

Східна частина України: території Луганської, Донецької, Дніпропетровської і частково Полтавської та Харківської областей

50

43

0,6—1,8

1400

Львівсько-Волинський кам'яновугільний басейн

Північний захід України, межа Львівської та Волинської областей

10

1,5

0,5—1,1

550

Дніпровський буровугільний басейн

Уздовж Дніпра з північного заходу на південний схід: Житомирська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська та Запорізька області

100

1,9

3—6

100

3. Нафта і природний газ.

Родовища нафти та газу в Україні зосереджені у трьох нафтогазоносних регіонах: Східному (Дніпровсько-Донецькому), Західному (Карпатському), Південному (Причорноморсько-Кримському). Порівняно з вугіллям запаси нафти та природного газу в Україні є набагато меншими та значно виснаженими.

Найбільшим за запасами та сучасним видобутком є Східний нафтогазоносний регіон. Він приурочений до осадового чохла Дніпровсько-Донецької западини. Тут виявлено понад 200 родовищ газу (найбільші: Шебелинське, Західнохрестищенське та Єфремівське) і нафти (найзначніші: Леляківське, Гнідинцівське, Радченківське).

Мал. 1. Паливні корисні копалини України.

Західний нафтогазоносний регіон є найстарішим в Україні та характеризується найбільшим виснаженням ресурсів. Промисловий видобуток у цьому районі розпочався ще в 1775 р. Більшість родовищ тяжіють до Передкарпатського прогину. Найбільшими серед них є нафтові — Бориславське та Долинське.

Південний нафтогазоносний регіон розташований переважно в межах осадового чохла молодої Скіфської платформи. Геологи вважають, що українська частина шельфу Чорного та Азовського морів є дуже перспективною для виявлення та освоєння родовищ. Проте внаслідок технічного обмеження діючих бурових платформ розвідка ведеться на глибинах моря до 100 м. Найбільші газові родовища — Штормове, Фонтанівське, Голіцинське (мал. 2).

Мал. 2. Голіцинське родовище. Бурова установка на морській стаціонарній платформі на шельфі Чорного моря.

4. Горючі сланці та сланцевий газ. Торф.

Виснаження запасів паливних ресурсів (нафти, природного газу) та заподіяння значної шкоди навколишньому середовищу змушують шукати родовища так званих нетрадиційних вуглеводнів. В Україні такими є горючі сланці та сланцевий газ.

Горючі сланці є осадовою гірською породою, що містить до 50—60 % органічної речовини. Із горючих сланців отримують сланцеву смолу (штучну нафту), яку використовують як рідке паливо. Інші продукти переробки мають широке застосування в хімічній промисловості. Горючі сланці в Україні представлені досить багатими родовищами в Карпатах, у межах Дніпровсько-Донецької западини. В осадовому чохлі Українського щита розташоване найбільше за запасами родовище горючих сланців — Бовтиське (3,7 млрд тонн).

Нові технології створили умови для видобутку з раніше недоступних джерел природного газу, зокрема сланцевого. Це той самий природний газ, але він залягає на значних глибинах (понад 2 км) у кристалічних сланцевих породах або ущільнених пісковиках. Нетрадиційним його називають через особливості видобутку.

На території України розташовані два основні райони залягання порід, із яких можливе видобування сланцевого газу: Львівсько-Люблінський басейн на заході країни (видобувні запаси сланцевого газу оцінюють на рівні 1,47 трлн м3) та Дніпровсько-Донецький басейн на сході (2,15 трлн м3).

На території України розвідано понад 1,5 тис. родовищ торфу із сумарними запасами близько 1,3 млрд тонн. Потужність пластів іноді складає 10—12 м. Найбільші родовища розташовані на заході та півночі, у тому числі у Волинській, Рівненській, Чернігівській, Львівській областях.

Головне

• Особливості геологічного розвитку території України обумовили формування в її надрах різноманітних паливних, рудних та нерудних корисних копалин.

• В Україні зосереджені значні поклади кам’яного вугілля. Найбільшим його басейном є Донбас.

• Територія України є перспективною для освоєння родовищ горючих сланців та сланцевого газу.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. На які групи поділяють корисні копалини за їх подальшим використанням? Назвіть закономірності приуроченості паливних і рудних корисних копалин до тектонічних структур. 2. Якими паливними корисними копалинами Україна забезпечена достатньою мірою? 3. Назвіть паливні корисні копалини, які є у вашій області.

Поміркуйте

Чим обумовлена необхідність пошуку та освоєння нетрадиційної паливної сировини в Україні?

Практична робота 4

Встановлення за картами (тектонічною, геологічною, фізичною) зв'язків між тектонічною, геологічною будовою, рельєфом та корисними копалинами (продовження)

За картою тектонічної будови та картосхемою на рис. 1, с. 83 установіть зв'язок між тектонічними структурами та паливними корисними копалинами. Результати занесіть у четвертий стовпчик таблиці на с. 69.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.