Географія. Повторне видання. 8 клас. Довгань

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 3. Україна на карті годинних поясів

§ 11. Україна на карті годинних поясів

Ви дізнаєтесь:

 • про місцевий час, годинні пояси, поясний час, міжнародну систему відліку часу
 • чому в Україні використовується літній час

Пригадайте:

 • за який час Земля здійснює один оберт навколо своєї осі
 • де проходить нульовий меридіан
 • якою є протяжність України із заходу на схід у градусах

Відповісти на запитання «що таке час?» нелегко. У загальному розумінні час — це безперервна низка явищ, які змінюють один одного. Головна властивість часу полягає в тому, що він безупинно пливе. На Землі його відлік пов’язаний із рухом нашої планети навколо Сонця. Саме за сонячним годинником людина живе й працює.

1. Осьове обертання Землі та місцевий час.

Ви знаєте, що наша планета здійснює один оберт навколо своєї осі за 24 години. За цей час будь-яка точка земної поверхні, крім полюсів, робить коло, здійснивши оберт на 360 градусів. Разом із Землею обертається атмосфера і всі об’єкти на поверхні планети. Найважливішим наслідком осьового обертання є зміна дня і ночі. Якщо в Україні зараз день, то на іншому боці земної кулі — ніч.

На зміну часу вдень вказує висота Сонця над горизонтом. Не випадково упродовж тисяч років для його визначення використовували сонячні годинники (мал. 1). Це найдавніший науковий пристрій, що дійшов до нас майже без змін.

Мал. 1. Сонячний годинник. Зміна довжини тіні гномона (це може бути вертикальна жердина) вказує час доби вдень.

Осьове обертання Землі відбувається із заходу на схід, тому час на кожному меридіані по всій його довжині однаковий. Він називається місцевим і залежить від довготи певної точки. На різних меридіанах місцевий час відрізняється, при цьому розбіжності залежать від географічної довготи. Доба має 24 години, за одну годину Земля обертається навколо своєї осі на 15 градусів (360° : 24 = 15°). Отже, місцевий час відрізнятиметься на одну годину між точками на меридіанах, розташованих на відстані в 15 градусів за довготою. Оскільки в одній годині 60 хвилин, різниця в місцевому часі між точками на меридіанах, розташованих на відстані в 1° за довготою, складає 4 хвилини (60 хв : 15° = 4 хв). Тепер ми можемо визначити (приблизно) різницю в місцевому часі між крайніми західною (22°10′ сх. д.) та східною (40°13′ сх. д.) точками України.

1) 40° - 22° = 18°.

2) 18° · 4 хв = 72 хв, або 1 год 12 хв.

Отже, місцевий час — це час, що визначається для певного місця на Землі, він залежить від географічної довготи місця та однаковий для всіх точок на одному меридіані. Різниця місцевого часу у двох місцях на Землі кількісно дорівнює різниці їх географічних довгот, виражених в одиницях часу.

2. Годинні пояси та поясний час.

Різниця в місцевому часі викликає незручності в житті й діяльності людей. Тому було вирішено умовно поділити планету на 24 годинні пояси, які необхідні для здійснення поясного відліку часу. У кожному з них діє однаковий час, який відповідає місцевому часу серединного меридіана певного поясу. На межі між поясами стрілки переводять на годину вперед або назад. Ці межі мали пройти по меридіанах, віддалених на відстані 7°30′ на схід і захід від серединного меридіана певного поясу (протяжність кожного поясу по довготі складає 15 градусів). Однак на практиці це можливо тільки в малозаселених районах і в межах Світового океану. Щоб не було різниці в часі в одній країні чи адміністративно-територіальній одиниці, межі годинних поясів, як правило, проводять з урахуванням державних кордонів, адміністративних меж, а також великих природних об’єктів. Тому в деяких країнах, які живуть за поясним часом, відхилення від місцевого часу може досягати години та більше (якщо межі поясів проведені точно по меридіанах, відхилення не перевищують 30 хвилин).

Отже, поясний час — це місцевий час, що визначається для серединного меридіана певного годинного поясу та діє в його межах.

Годинні пояси пронумеровані в напрямку обертання Землі — із заходу на схід. За нульовий узятий час поясу, посередині якого проходить Гринвіцький (нульовий) меридіан. Час нульового поясу ще називають західноєвропейським. Отже, західноєвропейський час — це час нульового годинного поясу, що відповідає місцевому часу Гринвіцького меридіана. На схід від нульового поясу між меридіанами 7°30′ і 22°30′ сх. д. (без урахування державних кордонів і адміністративних меж) розташований перший годинний пояс. Його час зазвичай називають центральноєвропейським. Між меридіанами 22°30′ і 37°30′ сх. д. розташований другий годинний пояс. Його час називають східноєвропейським. На Північному й Південному полюсах, де меридіани сходяться в одній точці, поняття годинних поясів втрачає своє значення. За традицією вважається, що на полюсах час відповідає всесвітньому (існує кілька його версій, за однією з них він дорівнює місцевому часу Гринвіцького меридіана) (мал. 2).

Мал. 2. Карта годинних поясів. На карті проведені межі 24 годинних поясів і виділені райони, де використовуються інші системи відліку часу. Годинні пояси мають вигляд смуг, що простягаються із півночі на південь.

Навпроти Гринвіцького меридіана розташована ще одна унікальна умовна лінія — лінія зміни дат. Вона проходить у Тихому океані переважно по 180-му меридіану з невеликими відхиленнями. По її різні боки календарні дати відрізняються на добу. Необхідність встановлення лінії зміни дат пов’язана з тим, що під час навколосвітньої подорожі мандрівники здійснюють один оберт навколо Землі. Якщо вони мандрують із заходу на схід (назустріч Сонцю), до кінця навколосвітньої подорожі набігає одна зайва доба. І навпаки, під час навколосвітньої подорожі зі сходу на захід одна доба «втрачається». Щоб уникнути пов’язаних із цим помилок у лічбі днів, встановлена лінія зміни дат. Цікаво, що з неї починається відлік нової доби. Саме тому країни, що розміщені у Східній півкулі поблизу лінії зміни дат, першими зустрічають Новий рік (мал. 3, 4).

Мал. 3. Острови Діоміда, розташовані в Беринговій протоці. Тут проходить лінія зміни дат.

Мал. 4. Сучасна копія корабля «Вікторія», на якому здійснив навколосвітню подорож Ф. Магеллан. Після експедиції Ф. Магеллан і його супутники дізналися, що повернулися у п'ятницю. Проте за їхніми розрахунками мав бути четвер. Мореплавці «втратили» одну добу, оскільки рухалися зі сходу на захід. Тому під час перетину в цьому напрямку лінії зміни дат додається одна доба.

3. Час в Україні.

Україна є прикладом держави, де межі годинних поясів проведено з урахуванням державних кордонів. Ви знаєте координати крайніх західної і східної точок України та довготу меридіанів, які визначають розташування першого і другого годинних поясів. Отже, основна частина території держави (95 %) розміщена в межах другого, східноєвропейського поясу, а його серединний меридіан проходить трохи на захід від Києва. Водночас частина Закарпатської області розташована в першому годинному поясі, а Луганська й частина Харківської й Донецької — у третьому. У таких умовах доцільно використовувати на всій території країни час другого годинного поясу, який в Україні також називають київським.

Оскільки різниця між номерами поясів відповідає різниці в поясному часі, ми легко обчислимо, на скільки годин раніше починається нова доба в Києві порівняно з Лондоном (2 - 0 = 2).

Різниця у дві години зберігається і в той період, коли в Україні здійснюється перехід на літній час шляхом переведення годинникової стрілки на годину вперед. Як і в країнах ЄС, в Україні це відбувається в останню неділю березня, а повернення в поясний час — в останню неділю жовтня (стрілка годинника переводиться на одну годину назад).

Уперше перехід на літній час відбувся в кількох європейських країнах у 1916 р. Це здійснювалося з метою ефективного використання світлої частини доби, що суттєво зростає влітку, і заощадження палива. Із 1930 до 1990 р. в Україні діяв декретний час, тобто поясний час, переведений на одну годину вперед.

Головне

• Для будь-якого місця на Землі можна визначити місцевий час. Він залежить від географічної довготи місця й однаковий для всіх точок на одному меридіані.

• Земля умовно поділена на 24 годинні пояси для здійснення поясного відліку часу.

• Годинні пояси мають нумерацію в напрямку обертання Землі — із заходу на схід. В Україні діє час другого годинного поясу.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Що таке місцевий час? 2. Із якою метою планету умовно поділили на 24 годинні пояси? 3. Чому дорівнює час у межах одного годинного поясу? 4. Розкажіть про складнощі у проведенні меж годинних поясів точно через 15 градусів по довготі. 5. Для чого необхідна лінія зміни дат? 6. Чому в Україні діє час другого годинного поясу? 7. Із якою метою відбувається перехід на літній час?

Поміркуйте

1. Куди і на скільки годин потрібно переводити стрілки годинника, якщо ви прямуєте в Польщу? 2. Чому до XIX ст. не було нагальної необхідності вводити поясний час? 3. Чому в екваторіальних широтах використання літнього часу не настільки ефективне, як у помірних? 4. Які аргументи можна навести проти переходу на літній час?

Працюємо самостійно

Визначте різницю в місцевому часі між своїм населеним пунктом (обласним центром) і Лондоном.

Практична робота 3

Аналіз карти годинних поясів Землі. Розв'язування задач на визначення часу

1. Укажіть мету створення карти годинних поясів світу.

2. З'ясуйте відмінності в проведенні меж годинних поясів у різних районах світу та поясніть їх.

3. Обчисліть різницю в місцевому часі між Києвом і Львовом.

 • Крок перший: визначте довготу міст із точністю до мінут.
 • Крок другий: обчисліть різницю в довготі між цими містами (у градусах і мінутах).
 • Крок третій: пригадайте, що Земля обертається на 1° (або 60′) за 4 хв, що становить 240 с, та обчисліть, який час відповідає оберту на 1′.
 • Крок четвертий: переведіть різницю довгот у різницю в часі (у мінутах і секундах).

4. Обчисліть поясний час Сіднея, якщо в Києві 12 година дня (пора року — зима), тобто діє зимовий (поясний) час.

 • Крок перший: визначте, у якому годинному поясі розташовані основна частина території України та східна частина Австралії.
 • Крок другий: обчисліть різницю в поясному часі між цими районами.
 • Крок третій: визначте, яке місто розташоване східніше (у ньому час буде більшим).
 • Крок четвертий: виконайте дії (додавання чи віднімання) із наявними у вас даними про час та отриманим результатом (результат другого кроку).

5. Чи можна визначити розбіжності в географічній довготі між двома пунктами, якщо відомо різницю в місцевому часі між ними? Проведіть такі обчислення, якщо відомо, що в Києві місцевий час становить 12 год 00 хв, а в Харкові — 12 год 20 хв.

Дослідження

Планування маршруту мандрівки країнами світу з визначенням різниці в часі в них порівняно з київським

1. Виберіть країни, які ви хотіли б відвідати (бажано, щоб кілька з них були в Західній півкулі).

2. Складіть маршрут, за яким ви визначите черговість їх відвідування.

3. Використовуючи карту годинних поясів світу, з'ясуйте, у яких поясах розташовані ці країни (у тому числі з урахуванням кордонів).

4. Визначте різницю в поясному часі в них порівняно з київським (візьміть до уваги, у яку пору року відбувається мандрівка, і з'ясуйте існування літнього часу в кожній із країн).

5. У висновку зазначте, як і для чого необхідно знати різницю в поясному часі між країнами.