Географія. Повторне видання. 8 клас. Бойко

Розділ V. Природа та населення свого адміністративного регіону

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГІОНУ

1. Розміри території та особливості географічного положення (площа, форма, крайні точки території, фізико-, економіко- і транспортно-географічне положення).

2. Історія формування і розвитку території, адміністративно-територіальний поділ області.

3. Характеристика природних умов і ресурсів (рельєфу, геологічної будови і корисних копалин, клімату і внутрішніх вод, ґрунтово-рослинного покриву, тваринного світу і ландшафтів).

4. Особливості природокористування, екологічна ситуація, охорона природи (об’єкти природно-заповідного фонду).

5. Кількість і рух населення (природний і механічний), статево-віковий склад, демографічна ситуація.

6. Розселення населення (густота населення, міське і сільське розселення, найбільші міста, їх функції і значення, характеристика адміністративного центру регіону).

7. Етнічний і релігійний склад, особливості культури і побуту населення.

8. Трудові ресурси та особливості зайнятості населення.

9. Географічні назви регіону (походження назв адміністративних центрів регіону і району, поселення вашого проживання, назви складових частин рідного поселення (мікрорайонів, «кутків», вулиць, майданів) і його околиць (полів, лісів, доріг тощо), природних географічних об’єктів вашої місцевості (річок, струмків, джерел, ставків, ярів, балок, горбів, долин та ін.).

ПРОВЕДІТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ (екскурсія)

Під час екскурсії ознайомтеся з об’єктами природи своєї місцевості. З’ясуйте, чи належать вони до природно-заповідного фонду України (загальнодержавного і місцевого значення). Дослідіть, які компоненти природи в них охороняються або потребують охорони.