Географія. Повторне видання. 8 клас. Бойко

Запитання і завдання для самоконтролю навчальних досягнень. Населення України та світу

1. Укажіть найточніший спосіб обліку населення

 • А анкетування населення
 • Б перепис населення
 • В статистичний опис
 • Г статистичний звіт

2. У якій фазі демографічного переходу перебуває Україна?

 • А у першій
 • Б у другій
 • В у третій
 • Г у четвертій

3. Яка область в Україні має додатний природний приріст населення?

 • А Закарпатська
 • Б Запорізька
 • В Чернівецька
 • Г Чернігівська

4. До великих за критерієм людності відносять міста, кількість населення в яких більш ніж

 • А 50 тис. осіб
 • Б 100 тис. осіб
 • В 250 тис. осіб
 • Г 500 тис. осіб

5. Укажіть релігію, яка належить до регіональних

 • А буддизм
 • Б іслам
 • В індуїзм
 • Г християнство

6. Що таке «несправжня урбанізація»?

 • А переселення населення з міст у приміську зону
 • Б збільшення кількості міського населення завдяки його зосередженню в малих містах
 • В зменшення кількості міського населення і його частки в загальній кількості населення країни
 • Г відставання темпів розвитку економічної бази міст від темпів зростання їх людності

7. У яких видах економічної діяльності зайнята найбільша частина працюючих в Україні?

 • А промисловості
 • Б сільському господарстві
 • В сфері послуг
 • Г сфері управляння

8. Установіть відповідність між мовними сім'ями і народами, які розмовляють мовами, що належать до цих сімей

 • 1 алтайська
 • 2 індоєвропейська
 • 3 семіто-хамітська
 • 4 уральська
 • А араби
 • Б китайці
 • В кримські татари
 • Г румуни
 • Д угорці

9. Для чого і яким чином уряди країн здійснюють демографічну політику?

10. Які є види міграцій за причинами виникнення?

11. Як групують міста за виконуваними функціями?

12. В яких регіонах України найбільш різноманітний етнічний склад населення? Чому?