Географія. Повторне видання. 8 клас. Бойко

Розділ І. Географічна карта та робота з нею

 • Тема 1. Географічна карта
 • Тема 2. Топографічні карти

Вивчаючи розділ, ви:

 • дізнаєтеся про зображення України в картографічних творах та види географічних карт;
 • дістанете уявлення про картографічні проекції і спотворення на картах, геоінформаційні та сучасні навігаційні системи;
 • навчитеся користуватися топографічними картами, планами міст, схемами руху транспорту;
 • розвиватимете вміння орієнтуватися на місцевості, використовувати картографічні інтернет-джерела для пошуку й аналізу нової інформації.

Тема 1. Географічна карта

§ 3. Зображення України в картографічних творах

 • Пригадайте, хто і коли створив найдавніші карти світу, що збереглися до нашого часу.

ЗОБРАЖЕННЯ УКРАЇНИ НА КАРТАХ. Географічні карти є важливими джерелами знань і носіями інформації про території. Вони показують розміщення різних природних і суспільних об’єктів та явищ, їхні властивості та зв’язки між ними.

Давню спробу схематичного зображення місцевості було знайдено під час археологічних розкопів біля с. Межиріч (Черкаська область). Ця примітивна схема із семи рядів зображень була накреслена на бивні мамонта близько 17 тис. років тому. Можливо, це найдавніша «карта», знайдена на території України.

Межиріч-карта - зображення місцевості на бивні мамонта. XV тис. до н. е.

Початок нової ери відкриває історію створення справжніх карт. Найдавніші уявлення античних учених про довколишній світ узагальнив і систематизував у II ст. Клавдій Птолемей у славнозвісному «Посібнику з географії», яким наука послуговувалася 14 століть поспіль (мал. 6). Підручник містив зібрані автором численні географічні відомості, у тому числі й про наші терени. Укладені Птолемеем карти вирізнялися більшою точністю. Перші ж карти українських земель додавалися згодом переписувачами «Географії» Клавдія Птолемея вже з XIII ст.

Клавдій Птолемей (бл. 87-165)

Мал. 6. Землі України на карті Європи, складеній Птолемеєм у II ст. (перевидана в 1548 р.)

Починаючи з XV ст., територія України була відображена на друкованих картах світу, Європи і окремих держав - Польщі, Литви, Угорщини, Туреччини, Росії.

Подорож у слово

Слово карта (від лат. charta - аркуш, папір) з'явилося в XIV-XVI ст., до цього вживали слова зображення (tabula або descriptionis) і креслення. В Україні віддавна користувалися словом мапа (можливо, через посередництво польської і німецької мов: mарра - карта).

У середині XVII ст. у Західній Європі видали перші карти, присвячені винятково українським землям. Їх автор - уже відомий вам французький картограф Ґійом Левассер де Боплан, Як військовий інженер, він багато подорожував землями України і особисто виконував топографічні вимірювання для майбутніх карт. Він накреслив кілька загальних карт України (мал. 7) й окремих її частин (Київщини, Поділля, Волині та ін.). Боплан також створив карти Дніпра, на яких було зображено його течію від Києва до Чорного моря з прилеглою територією (1662 р.).

Мал. 7. Генеральна карта України Ґійома де Боплана, 1648 р.

Картами Боплана широко користувалися в Європі для відображення українських земель, сприяючи утвердженню назви «Україна». Роль цього дослідника у відкритті України для світу фахівці порівнюють із роллю Колумба у відкритті Америки. Завдяки натхненній праці Ґійома де Боплана назва «Україна» міцно закріпилася за величезною територією від Карпат до Московії на противагу меншовартісному зневажливому найменуванню «Малоросія», що наполегливо нав’язувалося російською імперською політикою.

Україна дивовижна

Читачам «Опису України»

«Панове, я пропоную вам карту, складену не за чужими описами і не з чуток. Я склав її сам на основі точних вимірювань, здійснених мною в усіх закутках краю, який вона зображає... Насолоджуйтесь на дозвіллі плодами моєї праці, споглядаючи у ваших кабінетах цей гарний край, ...міста й фортеці, плани яких я накреслив; вдячний, що ваша похвальна цікавість знайде в цьому задоволення».

Ґійом Левассер де Боплан, 1651 р.

У XVIII ст. в Німеччині було створено карту, що узагальнила усі відомі на той час знання географів та істориків про Україну. Її неодноразово перевидавали впродовж століття, і вона стала одним із найбільш упізнаваних зображень наших теренів (мал. 8). Це справжній шедевр картографічного мистецтва й водночас найвизначніша пам’ятка друкарства XVIII ст., пов’язана з історією України.

Мал. 8. Карта «Україна - земля козаків». Йоганн Баптист Гоманн, 1720 р.

З другої половини XIX ст. українські вчені відображали на картах територію розселення українського народу, яка була значно більшою, ніж територія сучасної Української держави. Найбільш відомими є карти Павла Чубинського, Степана Рудницького, Володимира Кубійовича. Під керівництвом В. Кубійовича група вчених у 1937 р. створила «Атлас України й суміжних країв».

Атлас України за редакцією В. Кубійовича, 1937 р.

Картографічні твори минулого є пам’ятками історії науки, оскільки вони містять велику кількість унікальної інформації, що її часом неможливо знайти в інших джерелах. Ідеться про зміни кордонів країн, розташування географічних об’єктів - міст та інших поселень, шляхів сполучень, річок, гір, лісів. Багато розповідають сучасникам про особливості суспільних відносин і культури в минулому зображення гербів, символів, постатей у національному одязі, що їх іноді наносили на картах. Ось чому стародавні карти справедливо вважають витоками географічних знань.

Із сучасними картами України, створеними українськими географами і картографами, ви ознайомитеся в наступних параграфах.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

• Перші карти із зображенням українських земель поширювали переписувачі «Посібника з географії» Клавдія Птолемея, починаючи з XIII ст.

• Перші карти, присвячені винятково українським землям, створив французький картограф Ґійом де Боплан.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 • 1. Розгляньте на мал. 6 карту Європи, складену Птолемеєм. Як називалися українські землі в II ст.?
 • 2. Хто і коли склав перші докладні карти, присвячені винятково українським землям?
 • 3. Чому стародавні картографічні твори вважають безцінними джерелами інформації?
 • 4*. Поміркуйте, чому внесок Ґійома де Боплана в дослідження України порівнюють із внеском, що його зробив Христофор Колумб, відкривши Америку.

ШУКАЙТЕ В ІНТЕРНЕТІ

За посиланням http://www.vkraina.com/ua/maps розміщено низку якісно оцифрованих карт 300-400-річної давнини. Спробуйте знайти на них свій край і дізнатися, як виглядала ця територія в минулому.