Географія. Повторне видання. 8 клас. Бойко

§ 21. Рудні корисні копалини

 • Пригадайте, які корисні копалини належать до рудних.
 • Яке походження мають рудні корисні копалини?

ПОШИРЕННЯ РУДНИХ КОПАЛИН. У надрах України залягають мінерали і породи, що містять різні метали - від алюмінію і заліза, які є найбільш поширеними у земній корі, до рідкісних елементів, що трапляються лише зрідка або розсіяні у невеликій кількості як домішки до інших мінералів. Запаси одних руд не мають промислового значення. А за запасами залізної, марганцевої, титанової та уранової руд Україна посідає перші місця серед країн Європи. Видобувають ці руди у великих обсягах. Наша держава забезпечує власні потреби та продає рудні мінеральні ресурси іншим країнам. В Україні також є значні запаси ртутних руд (2-ге місце в Європі).

Залізна руда

Більшість родовищ руд пов’язана з породами Українського щита, а також давньої (Донецької) і молодої (Карпатської) складчастих областей (мал. 77 на с. 108).

РУДИ ЧОРНИХ МЕТАЛІВ. Україна є унікальною країною в світі за запасами й розміщенням покладів залізних і марганцевих руд, з яких виплавляють чорні метали (чавун, сталь). Найбільші родовища цих копалин розміщені поряд - у межах Дніпропетровської та сусідніх з нею областей.

Рекорди України

Найглибшими техногенними порожнинами і заглибленнями в Україні є залізорудні шахти й кар'єри Криворізького басейну. Там у шахтах видобуток руди ведеться з глибини 850-1 500 м, а в кар'єрах - із глибини 300 м.

Загальні запаси залізних руд становлять понад 27 млрд тонн. Криворізький залізорудний басейн (Кривбас) - головний гірничовидобувний район в Україні й один з найбільших у світі (мал. 76). Він охоплює низку родовищ, що тягнуться смугою завдовжки понад 100 км через Дніпропетровську, Кіровоградську та Миколаївську області. Промислове освоєння басейну почалося у XIX ст. Найбільше значення для господарства мають багаті (з вмістом заліза понад 46 %) і високоякісні руди - червоні залізняки (гематити), що майже не містять шкідливих домішок. їх видобувають шахтним способом. Бідні руди (залізисті кварцити), в яких вміст заліза менший (від 20 %), розробляють відкритим способом (у кар’єрах). Залізні руди з високим вмістом металу залягають також у Кременчуцькому (Полтавська область) і Білозерському (Запорізька область) залізорудних районах. Їх видобувають як кар’єрним, так і шахтним способами. У подальшому перспективним може стати Приазовський залізорудний район (Запорізька область). Натомість у Керченському залізорудному басейні (Крим) руду перестали видобувати.

Мал. 76. Кар'єр Криворізького залізорудного басейну

Мал. 77. Рудні корисні копалини України

РОБОТА З КАРТОЮ

 • 1. Назвіть залізорудні басейни та райони України. Який з них охоплює найбільшу площу?
 • 2. У межах яких адміністративних областей розташований Криворізький залізорудний басейн?
 • 3. Де видобувають марганцеві руди?
 • 4. У яких районах України є поклади поліметалічних руд?
 • 5. Де залягають поклади титанових руд?

Марганцеві руди використовують як сировину для виробництва якісних сортів сталі. Їх запаси в Україні становлять понад 2,5 млрд тонн. Зосереджені вони в Придніпровському марганцеворудному басейні - одному з найбільших у світі за запасами і видобутком. З кінця XIX ст. видобуток руди ведуть відкритим і шахтним способами в західній частині басейну - Нікопольському родовищі (Дніпропетровська область) (мал. 78). Водночас у Великотокмацькому родовищі (Запорізька область) розвідано вдвічі більше запасів руди.

Мал. 78. Кар'єр марганцевих руд у м. Покров (Дніпропетровська область)

Рекорди України

Україна має від 10 до 16 % розвіданих світових запасів заліза та від 20 до 42 % марганцю.

Марганцева руда

До руд чорних металів належать також хромітові руди, невеликі поклади яких знайдено у Побужжі (Кіровоградська область).

РУДИ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ. Титан і його сплави належать до легких і стійких металів, а тому є необхідними матеріалами в авіа-, ракето- і кораблебудуванні, виробництві хімічних реакторів. Поклади титанових руд зосереджені в межах Українського щита. Найбільші розвідані родовища - Іршанське (Житомирська область) і Самотканське (Дніпропетровська область).

З кінця XIX ст. в Україні видобували ртутні руди в одному з найбільших в Європі Микитівському родовищі (Донецька область), але їх розробку припинено. У Побузькому нікелеворудному районі (Кіровоградська область) видобувають нікелеві руди й розвідано кобальтові. В Україні є багато родовищ руд кольорових металів, які ще не освоюються. Одні з них відкрито відносно недавно, й запаси металів там уточнюються, інші - добре досліджено й підготовлено до експлуатації. До таких належать родовища поліметалічних, алюмінієвих руд, золота, молібдену, багатьох рідкісних металів. Серед родовищ поліметалічних (свинцево-цинкових) руд найбільшим є Берегівське (Закарпатська область). Поклади алюмінієвих руд знайдено на Закарпатті, Придніпров’ї і Приазов’ї. Однак загальні запаси цих видів сировини незначні, тому їх не видобувають.

Кіновар - ртутна руда

Боксит - алюмінієва руда

Геологорозвідувальні роботи, проведені останніми роками, свідчать, що в надрах України наявні промислові запаси золота, срібла, міді, багатьох рідкісних і рідкісноземельних металів. Так, золото знайдено в Карпатському і Донецькому регіонах, на південних схилах Українського щита. На Закарпатті його видобували в Мужіївському родовищі. Великі запаси самородної міді виявлено та досліджуються на Волині.

Україна дивовижна

Рідкісні метали

В Україні є родовища руд рідкісних металів - цирконію, гафнію, ніобію, літію, берилію, скандію, танталу, ітрію, лантану, молібдену, стронцію. Ці метали та їх сплави використовують в ядерній техніці, електротехніці, електроніці, авіаційному та космічному машинобудуванні. За розвіданими запасами деякі родовища належать до великих і навіть гігантських. Наразі в Україні видобувають у великих обсягах цирконій та германій, у менших - скандій і гафній.

УРАНОВІ РУДИ. Особливе місце серед рудних корисних копалин посідають уранові руди. Вони є важливими паливно-енергетичними ресурсами. В Україні експлуатуються три уранові родовища, проте розвідано їх значно більше. Найбільше родовищ у Кіровоградській області, серед яких і Новокостянтинівське, що належить до провідних у світі за запасами. Сумарні запаси уранових руд, за якими Україна входить до першої десятки країн світу, дають змогу забезпечити потреби діючих вітчизняних атомних електростанцій упродовж 100 років.

Уранова руда

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

• Залізну руду, за запасами якої Україна належить до провідних країн світу, видобувають у Криворізькому басейні та Кременчуцькому залізорудному районі.

• Марганцеві руди, за видобутком яких Україна належить до світових лідерів, зосереджені в Придніпровському марганцеворудному басейні.

• З руд кольорових металів Україна має значні запаси титанових і ртутних руд, запаси інших руд обмежені або не мають промислового значення.

• Україна має великі запаси уранових руд, якими може забезпечити себе на тривалу перспективу.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 • 1. Назвіть рудні корисні копалини, за запасами яких Україна посідає провідне місце в Європі та світі.
 • 2. З якими тектонічними структурами здебільшого пов’язані поклади рудних корисних копалин?
 • 3. Де в Україні видобувають залізні руди? Які руди за вмістом заліза вважаються багатими, а які - бідними?
 • 4. Оцініть забезпеченість нашої країни марганцевими рудами. Де їх видобувають?
 • 5. Які руди кольорових металів видобувають в Україні? Де розташовані їх родовища?
 • 6. Чи є у вашій місцевості (області) рудні корисні копалини? Якщо є, то де їх видобувають?
 • 7*. Охарактеризуйте перспективи України щодо видобутку традиційних для неї рудних ресурсів і освоєння родовищ нових корисних копалин.