Географія. Повторне видання. 8 клас. Бойко

§ 18. Гори

  • Пригадайте, яким тектонічним структурам в рельєфі відповідають гори.
  • Як гори розрізняють за висотою?

УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ. Українські Карпати є частиною Східних Карпат. Вони простягаються на заході країни смугою завдовжки 280 км і завширшки 100 км з північного заходу на південний схід. У тектонічному відношенні гори відповідають Карпатській складчастій споруді. Це молоді гори, здебільшого середньо- і низьковисотні складчасто-брилові споруди. Значну роль у формуванні їх поверхні відіграли річки, глибокі долини яких утворилися вздовж розломів. Абсолютні висоти гірської системи коливаються від 400 м біля підніжжя гір до 2 000 м уздовж основних хребтів. Вершини, що здіймаються вище від 2 000 м над рівнем моря, розташовані в масиві Чорногора. Відсутність високих гір, згладженість вершин і пологість схилів Українських Карпат пояснюються тим, що вони складені переважно осадовими породами, які легко розмиваються.

Україна дивовижна

Українські Карпати

Українські Карпати є частиною Карпатських гір, що величезною дугою (завдовжки 1500 км) простягаються від Дунаю до Дунаю через територію восьми держав (Австрії, Словаччини, Чехії, Польщі, Угорщини, України, Румунії, Сербії). У Карпатах розрізняють Західні, Східні та Південні Карпати.

Українські Карпати утворені кількома паралельними хребтами, що розділені поздовжніми міжгірними улоговинами і розбиті поперечними розломами на окремі масиви. Зовнішні (або Скибові) Карпати - середньовисотні гори, до складу яких входять масиви: Східні Бескиди, Горгани (мал. 57) і Покутсько-Буковинські Карпати (мал. 58). Вододільно-Верховинські Карпати - низькі складчасто-брилові хребти з полого-хвилястими верховинами та міжгірними улоговинами. Там розташовані головні карпатські перевали (Ужоцький, Воловецький, Яблуницький), через які прокладено транспортні шляхи.

Подорож у слово

Стародавні римляни називали Карпати Сарматськими горами, а угорці - Руськими. Одні дослідники вважають, що Карпати означає хребет, інші пов'язують назву з племенем карпів, які в античні часи жили в Східних Карпатах. Є версія, що це слово означає вигин, виступ.

Мал. 57. Горгани

Мал. 58. Покутсько-Буковинські Карпати

Полонинсько-Чорногорські Карпати - найвища смуга гір, до яких належать Полонинський хребет, гірські масиви Свидовець і Чорногора (мал. 59), Гринявські гори. Їх середні висоти становлять 1500 м, а максимальні сягають понад 2000 м: Бребенескул, Піп-Іван Чорногірський, Петрос, Гутин-Томнатик, Ребра (на Чорногорі). Там розташована й найвища вершина України - г. Говерла (2 061 м) (мал. 60). Характерною рисою цієї частини Карпат є наявність полонин - округлих безлісих вершин, вкритих субальпійськими луками. У найвищих гірських масивах поширені заглиблення, виорані льодовиком.

Рекорди України

Найвищою вершиною Карпат є г. Герлаховськи Штит (2 655 м), що розташовується на території Словаччини, а Українських Карпат - г. Говерла (2 061 м).

Мал. 59. Масив Чорногора

Мал. 60. Гора Говерла (Івано-Франківська і Закарпатська області)

Мармароський масив охоплює Рахівські і Чивчинські гори. Він має круті, місцями стрімкі схили, гострі скелясті гребені й вершини, глибокі річкові долини. Найвища вершина - г. Піп-Іван Мармароський (1 936 м).

Подорож у слово

Назва Говерла у перекладі з румунської означає важкопрохідне підняття; з угорської - сніжна гора.

Вулканічні Карпати - низький хребет, розчленований долинами річок на окремі масиви. Це пасмо згаслих вулканів з рештками їх конусів, що чергуються з плоскими поверхнями лавових плато. Хребет утворився по лінії розлому земної кори на межі Карпатської складчастої споруди і Закарпатського прогину.

КРИМСЬКІ ГОРИ. Ці складчасто-брилові гори тягнуться смугою завдовжки 180 км і завширшки 60 км на півдні Кримського півострова. Вони мають нижчі висоти і простішу будову, ніж Карпати. У рельєфі чітко виражені три майже паралельні пасма, розділені вузькими поздовжніми зниженнями. Пасма мають асиметричний вигляд: їх північні схили пологі й довгі (відповідають напрямку залягання шарів гірських порід), а південні - круті й короткі (зрізають шари порід). Такі асиметричні гірські пасма дістали назву куести (мал. 61 на с. 96).

Мал. 61. Куеста Зовнішнього пасма Кримських гір в околицях м. Бахчисарая (АР Крим)

Зовнішнє пасмо найнижче, його максимальні висоти становлять лише 340 м. Внутрішнє пасмо має висоти до 740 м. Головне пасмо найвище, його висоти сягають 1500 м. Воно утворене окремими масивами, що мають вирівняні столоподібні плоскі вершини - яйли, вкриті лучною рослинністю. Найвищими масивами є: Бабуган-Яйла (з г. Роман-Кош, що має найвищу відмітку висоти - 1545 м), Нікітська яйла, Чатир-Даг, Ай-Петринська яйла, Ялтинська яйла та Карабі-Яйла (мал. 62, 63). На яйлах поширені карстові форми рельєфу - печери, лійки, колодязі, шахти. Схили пасма розчленовані глибокими ущелинами, каньйонами, долинами, балками, ярами. Через знижені місця хребта - перевали Ангарський та Байдарські Ворота - прокладено автошляхи.

Подорож у слово

Назва вершини Роман-Кош у перекладі з тюркської дослівно означає лісовий загін для худоби, Ай-Петрі перекладається з грецької як гора святого Петра.

Мал. 62. Гора Роман-Кош на Бабуган-Яйлі

Мал. 63. Ай-Петринська яйла

На півдні Головне пасмо стрімко обривається до прибережної смуги Чорного моря завширшки від 1 до 12 км - Південного берега Криму. На місці давньовулканічної діяльності виник масив Карадаг, внутрішнього магматизму - гора Аюдаг.

ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ ФОРМ РЕЛЬЄФУ. Зіставивши тектонічну і фізичну карти України (див. атлас), можна пересвідчитися, що загальний план будови її рельєфу - розташування, напрямок простягання та висота низовин, височин і гір - зумовлений тектонічною будовою. Більшість великих форм рельєфу України (Волинська, Подільська і Придніпровська височини, Донецький кряж, Придніпровська низовина і Українські Карпати) простягаються з північного заходу на південний схід відповідно до напрямку залягання тектонічних структур. Найдавніша структура - Український щит - задає основний напрямок іншим структурам.

Здебільшого ці великі форми рельєфу мають прямий зв’язок з тектонічними структурами: у межах щита і складчастих споруд розміщуються височини і гори, а тектонічним западинам відповідають низовини.

Водночас у західній частині У країни зв’язок між рельєфом і тектонічними структурами обернений: Волино-Подільській плиті, Галицько-Волинській западині та Передкарпатському прогину відповідають неузгоджені з ними форми рельєфу - височини і горбогірні пасма. Це пов’язано з геотектонічними рухами - підняттями земної кори, що відбувалися там у кайнозої. У той період зазнала підняття майже вся територія України, крім берегової смуги Причорномор’я. Це спричинило активне «врізання» в земну поверхню річок, які утворювали глибокі, зі стрімкими схилами долини, а на півдні Подільської височини - каньйони.

ЗАПАМ’‎ЯТАЙТЕ

• Гори України (Українські Карпати і Кримські) належать до середньовисотних молодих за віком гір, що утворилися в альпійську епоху горотворення.

• Кримські гори - складчасто-брилова система, утворена трьома гірськими пасмами.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

  • 1. Чому Українські Карпати мають низькі й середні висоти, хоча за віком належать до молодих гір?
  • 2. Які гірські хребти є в Українських Карпатах?
  • 3. Порівняйте полонини та яйли. Що в них є спільного і чим вони різняться?
  • 5. Що таке куести? Як вони утворюються?
  • 6. Яким тектонічним структурам відповідають Українські Карпати і Кримські гори?
  • 7*. Чи доводилося вам бувати в горах? Що вас особливо вразило?

ПРАКТИЧНА РОБОТА 4

Встановлення зв’язків між тектонічними структурами, рельєфом, геологічною будовою та корисними копалинами

1. Зіставте фізичну, тектонічну і геологічну карти України та встановіть відповідність між формами рельєфу, тектонічними структурами і геологічною будовою. Результати зіставлення запишіть у вигляді табл. 5.

Таблиця 5

Відповідність форм рельєфу і корисних копалин тектонічним структурам і геологічній будові на території України

Форми рельєфу

Тектонічні структури

Корисні копалини

І. Рівнини

II. Гори

2. Напишіть висновок про те, який існує зв’язок (відповідність) між формами рельєфу та тектонічними структурами на території України*.

* Заповнювати таблицю ви продовжите, вивчаючи наступні параграфи.