Географія. Повторне видання. 8 клас. Бойко

Тема 2. Адміністративно-територіальний устрій України

§ 12. Територіальні зміни кордонів України з ХХ ст.

 • Пригадайте з історії України, які стародавні держави існували на її теренах.

Сучасна Україна як незалежна держава з’явилася на політичній карті Європи наприкінці 1991 р. Формування її території було тривалим і складним.

ДАВНІ Й СЕРЕДНІ ВІКИ. Найдавнішими державними утвореннями, які виникли на землях України, були Скіфська держава (VII-III ст. до н. е.) і Боспорське царство (V ст. до н. е. - IV ст.). Першою ж слов’янською державою на нашій території стало племінне об’єднання антів (IV-VI ст.), які жили на землях від Полісся до Чорного моря. Український історик Михайло Грушевський уважав його праукраїнською державою.

Тризуб як символ князя Володимира Великого

У найдавніших літописах згадуються східнослов’янські племена - поляни, сіверяни, деревляни, дуліби (згодом - бужани і волиняни), уличі, тиверці, білі хорвати, які заселяли у VII-VIII ст. великі території. Вони стали основою формування українського народу. У IX-X ст. їхні землі були об’єднані навколо Києва як політичного й економічного ядра. Княжа держава Київська Русь простягалася від Чорного до Балтійського морів, від Східних Карпат до верхньої течії Волги. Багато істориків вважають її першою українською державою. Вона проіснувала до XII ст., а потім розпалася на окремі князівства, більшість з яких були розбиті татарами в XIII ст. І лише два з них - Галицьке і Волинське, об’єднавшись наприкінці XII ст. у Галицько-Волинську державу (перше українське королівство), зуміли зберегти незалежність і проіснували до 1349 р.

Герб Галицько-Волинського князівства

НОВИЙ ЧАС. Із середини XIV ст. і аж до початку XX ст. формування території нашої країни відбувалося у складі інших держав: спочатку Литви і Польщі, а згодом - Росії та Австрії. Із XVI ст. у степовій частині нижнього Дніпра сформувалось українське запорізьке козацтво, яке утворило своєрідну християнську демократичну республіку - Військо Запорозьке. Як Гетьманська держава вона поширилася на значну територію в ході національно-визвольної війни українського народу проти польської шляхти в середині XVII ст. Проте вже в 1686 р. територія України була поділена по Дніпру між Московським царством і Польщею. Наприкінці XVIII ст. вся Правобережна Україна і Волинь відійшли до Росії, а Галичина і Буковина - до Австрії.

Герб Війська Запорозького

Упродовж XIX ст. територія, заселена українцями, збільшилася майже на третину і сягнула узбереж Чорного та Азовського морів і річки Кубань. На цій території у 1917-1918 рр. виникли три держави - Українська Народна Республіка (УНР, із столицею в Києві), Українська Радянська Соціалістична Республіка (УРСР, із столицею в Харкові) та Західно-Українська Народна Республіка (ЗУНР, з центром у Львові). На початку 1919 р. УНР і ЗУНР проголосили об’єднання (злуку) своїх земель, однак у вихорі воєнних лихоліть Українській державі, незалежній і соборній, не судилося утвердитись.

Герб УНР

Герб ЗУНР

Після падіння УНР українська територія була поділена між чотирма країнами: УРСР (центральна і східна частини), Польщею (західна частина), Румунією (Буковина), Чехо-Словаччиною (Закарпаття). З 1922 по 1991 р. УРСР входила до складу СРСР і мала лише формальні ознаки державності. Водночас саме тоді сформувалися сучасні кордони України і конфігурація її державної території (мал. 33). Унаслідок розмежування з республіками Радянського Союзу поза кордонами України залишилися заселені українцями території: північ Чернігівщини, північ Слобожанщини і Кубанщина - у Росії, Берестейщина і Пінщина - у Білорусі. У 1934 р. столицю УРСР було перенесено з Харкова до Києва.

Мал. 33. Формування території України в 1921-1954 рр.

Державна територія України остаточно сформувалась під час і після Другої світової війни. У 1939 р. до складу УРСР увійшли західноукраїнські землі, кордон з Польщею остаточно було встановлено в 1945 р. У 1940 р. до УРСР були приєднані Північна Буковина і частина Бессарабії, а в 1945 р. - Закарпаття. У 1954 р. до України зі складу Росії було передано Крим (його входження відбулося згідно з тодішніми законами СРСР).

Герб Карпатської України, проголошеної у 1939 р. на Закарпатті

24 серпня 1991 р. Верховна Рада УРСР проголосила незалежність України в межах існуючих на той час кордонів. Це було визнано майже всіма країнами світу (в тому числі й Росією), які встановили дипломатичні відносини з Україною. Проте у 2014 р. Росія здійснила пряме військове вторгнення на територію України і незаконно анексувала (насильно приєднала до себе) АР Крим. Світове співтовариство (ООН) засудило такі дії Росії і вважає Крим українською територією, окупованою Росією. Крім того, Україна нині не контролює частину свого державного кордону і близько 1/3 площ Донецької і Луганської областей, де фактично Росія веде проти нашої держави неоголошену війну.

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ. Для здійснення державної влади на всій території країни і врахування інтересів населення окремих її частин упроваджено адміністративно-територіальний поділ, тобто виділено різні за величиною і підпорядкуванням територіальні одиниці, що мають свої місцеві органи влади і управління. Як ви вже знаєте, адміністративно-територіальними одиницями найвищого рівня в Україні є 24 області, АР Крим, міста Київ і Севастополь, що мають спеціальний статус (мал. 34 на с. 63). Одиницями нижчих рівнів є райони, міста, райони в містах, селища, села.

Мал. 34. Адміністративно-територіальний поділ України

РОБОТА З КАРТОЮ

 • 1. Проаналізуйте картосхему. Назвіть області України, розташовані на заході країни.
 • 2. Які області можна вважати центральними?
 • 3. Які області мають приморське розташування?
 • 4. Які з областей є прикордонними?
 • 5. Назвіть області України, що мають найбільшу кількість областей-сусідів.
 • 6. Які області названі не за назвами їхніх обласних центрів?

Для здійснення місцевого самоврядування створюються територіальні громади, що охоплюють жителів окремих міст, селищ, сіл або кількох поселень, об’єднаних навколо одного більшого. Нині в Україні проводиться адміністративна реформа, спрямована на покращання надання населенню різноманітних послуг. Серед її заходів - формування більших від нині існуючих територіальних громад, зменшення кількості районів.

Герби міст, що мають спеціальний статус у державному устрої України

Рекорди України

Найбільшою за площею областю України є Одеська (33,3 тис. км2), найменшою - Чернівецька (8,1 тис. км2).

ЗАПАМ’‎ЯТАЙТЕ

• Адміністративно-територіальним устроєм України передбачено поділ її території на Автономну Республіку Крим, 24 області, міста Київ і Севастополь (що мають спеціальний статус); одиницями нижчих рівнів є райони, міста, райони в містах, селища, села.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 • 1. Розкажіть про формування території України до XX ст.
 • 2. В які періоди історії Україна існувала як незалежна держава?
 • 3. Як змінилася державна територія України після Другої світової війни?
 • 4. Які території і коли було приєднано до України в середині XX ст.?
 • 5*. Які виклики, пов’язані із статусом адміністративно-територіальних одиниць, постали в наш час перед Україною?