Географія. 7 клас. Бойко

Тематичний контроль. Океани

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

1. Назвіть найбільший і найглибший океан.

 • А Північний Льодовитий
 • Б Атлантичний
 • В Тихий
 • Г Індійський

2. Назвіть найменший і наймілкіший океан.

 • А Північний Льодовитий
 • Б Атлантичний
 • В Тихий
 • Г Індійський

3. Укажіть, для якого океану є характерним найбільше скупчення островів.

 • А Північний Льодовитий
 • Б Атлантичний
 • В Тихий
 • Г Індійський

4. Зазначте, яке походження мають найбільші за площею острови.

 • А рукотворне
 • Б вулканічне
 • В коралове
 • Г материкове

5. Укажіть частину рельєфу дна океану, що є продовженням материка під водою.

 • А ложе океану
 • Б шельф
 • В глибоководний жолоб
 • Г серединно-океанічний хребет

6. Яке море має найвищу солоність води?

 • А Червоне
 • Б Жовте
 • В Чорне
 • Г Біле

7. Зазначте, у яких широтах у Світовому океані дістали найбільше поширення коралові острови.

 • А помірних
 • Б тропічних
 • В арктичних
 • Г антарктичних

8. Назвіть чинник, що НЕ знижує солоність океанічних вод.

 • А велика кількість опадів
 • Б великий річковий стік
 • В танення криги
 • Г велике випаровування

9. Який материк омивається водами усіх чотирьох океанів?

10. Як називаються величезні гірські споруди, що утворилися на дні океанів із застиглої лави в місцях розходження літосферних плит?

11. Чому майже вся Океанія є полем діяльності коралових поліпів і скупченням коралових островів?

12. У межах яких кліматичних поясів лежить Атлантичний океан?

13. Чому Індійський океан називають «океаном нагрітих вод»?

14. Чому крига в Північному Льодовитому океані постійно дрейфує?

15. Учений-кліматолог Олександр Воєйков назвав течії в океанах «опалювальною системою планети». Поміркуйте, що означає цей вислів.

16. Назвіть основні види ресурсів, що є в океанах.

17. Поясніть застереження норвезького вченого-мандрівника Тура Геєрдала: «Мертвий океан — мертва планета».