Географія. 7 клас. Бойко

Тема 2. Природа материка

§ 33. Тектонічна будова і рельєф

 • Пригадайте, які форми рельєфу відповідають платформам, а які — складчастим областям.

ТЕКТОНІЧНА БУДОВА. Колись Антарктида разом з Африкою, Австралією та Південною Америкою утворювали прадавній материк Гондвану. Тому в основі Антарктиди лежить давня докембрійська Антарктична платформа. Фундамент платформи складений метаморфічними і магматичними породами, здебільшого гранітами. Зверху його вкриває чохол осадових відкладів. Платформа зумовлює рівнинний рельєф. У західній частині материка в альпійську епоху горотворення утворилася складчаста область. У рельєфі їй відповідають гори, що піднялися вздовж розломів земної кори. Є вулкани.

Мільйони років тому в Антарктиді був теплий помірний клімат, і на материку росли хвойні та букові ліси. Про це свідчать рештки давніх рослин і тварин, знайдені в осадових відкладах. Зледеніння розпочалося близько 20 млн років тому, і згодом континент покрився потужним льодовиком. Під його тиском на земній поверхні утворилися прогини. Нині окремі ділянки материка лежать навіть нижче рівня моря.

Світ у просторі й часі

Кам’яні свідки

Геолог експедиції, яка під керівництвом Р. Скотта проводила дослідження в Антарктиді в 1901-1904 рр., знайшов скам’янілі рештки деревоподібної папороті та пласти кам’яного вугілля. Ці знахідки свідчать, що мільйони років тому в Антарктиді був зовсім інший клімат.

Світ у просторі й часі

Найбільший шельфовий льодовик у світі - льодовик Росса (мал. 155). Його площу можна порівняти з площею Іспанії - приблизно 500 тис. км2 (завширшки 600 км, завдовжки більш як 800 км), з товщею криги більш як 700 м. Край льодовика уздовж моря Росса - це стіна криги, що здіймається на 50 м над поверхнею води, а 90 % цієї крижаної брили знаходиться під водою. Шельфовий льодовик поповнюється постійними потоками криги, що стікають з крижаного щита Східної і Західної Антарктиди.

Мал. 155. Шельфовий льодовик Росса

Мал. 156. Схематичний профіль поверхні Антарктиди

ДВА РЕЛЬЄФИ АНТАРКТИДИ. Антарктида має ніби два поверхи: зверху — льодовиковий покрив, знизу — власне материк (мал. 156).

Потужний льодовиковий покрив завтовшки 2000—4000 м вкриває майже весь материк. Він має вигляд купола, трохи піднятого в центральній частині. Товща криги робить Антарктиду найвищим материком Землі — її середня висота перевищує 2000 м. Крижана поверхня зумовлює одноманітний краєвид на величезних просторах, який за однорідністю нагадує хіба що поверхню океану. Безмежна крижана рівнина простягається на тисячі кілометрів. Снігові бархани на ній нагадують хвилі. Тільки поблизу узбережжя та подекуди у внутрішніх районах, ніби острови, здіймаються гірські хребти й окремі вершини. Антарктида схожа на океан і за об’ємом води, яка, щоправда, перебуває у твердому стані.

РОБОТА З КАРТОЮ

 • 1. За картами, що на с. 738/ 739, зіставте вигляд поверхні Антарктиди. У чому полягає відмінність?
 • 2. Назвіть найбільші шельфові льодовики. Де вони розташовані?

Мал. 157. Карти Антарктиди: льодовикового рельєфу (с. 738) і підлідного рельєфу (с. 739)

Ви вже знаєте, що під дією сили тяжіння по похилій поверхні льодовики можуть рухатися, текти. В Антарктиді вони постійно переміщуються від центру до околиць материка. Швидкість сповзання криги в середньому становить 200 м на рік. Досягнувши узбережжя, вона обривається й утворює урвисті крижані береги та айсберги. Подекуди льодовиковий покрив сповзає в океан на шельф і утримується на плаву, утворюючи потужні шельфові льодовики. Океан поступово руйнує їх. Тому обриси берегової лінії Антарктиди можуть істотно змінюватися — зникають миси, півострови, затоки, а берег відступає на десятки кілометрів.

Підлідний рельєф (гори, рівнини, піки, западини) прихований під кригою так само, як під товщею води рельєф дна Світового океану. Між західною і східною частинами Антарктиди через весь материк простягаються Трансантарктичні гори. Вони є своєрідним продовженням Анд Південної Америки. Їх найвищі вершини, що досягають 3000—4000 м, здіймаються над крижаним покривом материка. На заході Антарктиди, у масиві Вінсон, розташована найвища точка материка (4892 м). Єдиним діючим вулканом, у жерлі якого постійно клекоче розпечена лава, є вулкан Еребус (мал. 158).

РОБОТА З КАРТОЮ

 • 3. Який рельєф переважає в Антарктиді — рівнинний чи гірський?
 • 4. Де на материку розташовані гори?
 • 5. Покажіть на картах вулкан Еребус. Яку відмітку висоти він має?

Подорож у слово

Гору Еребус названо так само, як один із кораблів експедиції Джона Росса, яка в середині XIX ст. відкрила цей вулкан.

Мал. 158. Вулкан Еребус

КОРИСНІ КОПАЛИНИ. Уже на ранніх етапах дослідження Антарктиди там виявили кам’яне вугілля. За оцінками геологів, його в надрах Антарктиди міститься більше, ніж на будь-якому іншому материку. Крім цього, там є руди чорних і кольорових металів, алмази. Проте їх видобування в суворих антарктичних умовах пов’язане з великими труднощами і витратами.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

 • У будові земної кори Антарктиди розрізняють Антарктичну платформу і складчасту область.
 • Антарктида має «двоповерхову» поверхню: зверху — льодовиковий покрив, знизу — підлідний рельєф.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 • 1. Розкажіть про будову земної кори Антарктиди. Що лежить в основі материка?
 • 2. Поясніть, чому в Антарктиді виникли вулкани.
 • 3. Чому рельєф Антарктиди називають «двоповерховим»?
 • 4. Яку поверхню має верхній льодовиковий покрив Антарктиди?

ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПІ

Середня висота Антарктиди — понад 2000 км. Зіставте цей показник із середньою висотою інших континентів. Обчисліть, на скільки Антарктида вища за інші материки:

 • група 1 — Австралію;
 • група 2 — Африку;
 • група 3 — Південну Америку.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 8

Тема: Позначення географічних об’єктів Антарктиди на контурній карті

 • 1. На контурній карті позначте Південний полюс, наукову станцію «Академік Вернадський».
 • 2. Підпишіть назви: морів — Ведделла, Росса; Антарктичний півострів.
 • 3. Позначте форми рельєфу і підпишіть їх назви: Трансантарктичні гори, вулкан Еребус.