Географія. 7 клас. Бойко

§ 29. Клімат. Води суходолу

 • Пригадайте, як на карті позначають річки, що пересихають.

ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КЛІМАТУ. Австралія — найпосушливіший материк Землі. Опадів тут випадає в п’ять разів менше, ніж в Африці (мал. 139). Панування в Австралії тропічного пустельного клімату зумовлене основними кліматотвірними чинниками (мал. 138).

Велика кількість сонячного тепла в Австралії пов’язана з розташуванням її поблизу екватора та обабіч тропіка. Тому середньомісячна температура повітря ні влітку, ні взимку не буває нижчою +10 °С.

Рекорди світу

Найпосушливіше місце найпосушливішого материка - Австралії - у її внутрішніх районах (до 100 мм опадів на рік), найвологіше - на узбережжі Коралового моря, де випадає більш як 3,5 тис. мм опадів на рік.

РОБОТА З КАРТОЮ

 • 1. Визначте середні температури повітря зимового та літнього сезонів.
 • 2. Яку максимальну температуру повітря було зареєстровано в Австралії? Де?
 • 3. У якій частині Австралії панують пасати?
 • 4. Які території перебувають під впливом західних вітрів?
 • 5. Визначте кількість опадів у прибережних і внутрішніх районах материка.
 • 6. Де розташовані найсухіші райони?

Мал. 138. Клімат Австралії

Мал. 139. У Австралії — найпосушливішому материку — можна побачити такі вказівники

Особливості циркуляції повітряних мас визначаються південно-східними пасатами, що панують цілорічно. Хоча вони й дмуть з океану, проте не приносять опадів. Адже пасати — це низхідні повітряні потоки. Опади можуть утворитися лише в тому разі, коли вологе повітря наштовхується на природну перепону — гори, які спрямовують його вгору. Тому над переважно рівнинною Австралією пасати формують суху і спекотну погоду. З півночі й півдня у внутрішні райони материка проникає морське повітря, проте воно швидко прогрівається і втрачає вологу.

Підстильна поверхня, зокрема гори та морські течії, істотно впливають на клімат узбереж. Так, повітряні маси, що надходять з південно-східними пасатами з Тихого океану, нагріваються і насичуються вологою над теплою Східноавстралійською течією. На сході материка їх перепиняє Великий Вододільний хребет. Тому його навітряні схили й узбережжя рясно зволожуються. Там випадає понад 1500 мм опадів на рік. У центральну і західну частини материка ці повітряні маси приходять уже зневодненими, сухими. Більша протяжність Австралії із заходу на схід порівняно з Південною Африкою дає можливість формуватися континентальним повітряним масам, що спричиняють сухіший клімат.

КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ І ТИПИ КЛІМАТУ. Австралія лежить у межах трьох кліматичних поясів Південної півкулі: субекваторіальному, тропічному і субтропічному. У помірному поясі розташовується лише острів Тасманія.

Субекваторіальний кліматичний пояс охоплює північну частину материка. Сюди протягом року почергово надходять вологі екваторіальні та сухі тропічні повітряні маси. Вони й зумовлюють наявність двох сезонів: вологого літа з рясними дощами та сухої зими. Середні температури повітря цілорічно високі (понад +25 °С). На узбережжя часто обрушуються тропічні циклони, які там називають віллі-віллі. Це ознаки субекваторіального — постійно жаркого й перемінно вологого типу клімату.

У тропічному кліматичному поясі перебуває більша частина Австралії. Там панують тропічні повітряні маси. Температури повітря високі: влітку +30 °С, взимку +15 °С. За характером зволоження розрізняють дві кліматичні області: з тропічним пустельним кліматом (сухе спекотне літо і тепла суха зима) на заході та з тропічним вологим кліматом (цілорічно волого і тепло) на сході, на узбережжі Тихого океану.

Мал. 140. Кліматичні діаграми

Субтропічний кліматичний пояс охоплює південну частину материка. У ньому за кількістю і режимом випадання опадів розрізняють три кліматичні області: субтропічного середземноморського клімату із сухим спекотним літом і прохолодною вологою зимою на заході; субтропічного континентального клімату (посушливого з малою кількістю опадів) у центральній частині; субтропічного вологого (з опадами впродовж року) на сході.

У помірному кліматичному поясі, в якому лежить острів Тасманія, панують західні вітри, які приносять з Індійського океану вологі повітряні маси. Вони зумовлюють помірні температури повітря і велику кількість опадів. Там сформувався помірний морський тип клімату.

На більшій частині Австралії клімат мало придатний для життя людини.

РІЧКИ. Внаслідок панування сухого клімату в Австралії немає великих повноводних річок. Більшість з них маловодні, часто пересихають, оскільки основну роль у їх живленні відіграють рідкісні дощі. Такими є річки басейну Індійського океану. У Тихий океан стікають річки з Великого Вододільного хребта. Вони короткі, але повноводні, тому що цілорічно живляться рясними дощами. Більша частина материка взагалі не має стоку в океан. У внутрішніх пустельних районах є лише тимчасові пересихаючі водотоки — кріки. Їх сухі річища вода наповнює лише після рідкісних злив у верхів’ях, а потім швидко висихає, оголюючи дно. Так, сухе русло Купер-Кріку губиться в пустелі й заповнюється водою лише раз на кілька десятків років (мал. 141).

Повноводні річки є лише на сході материка, де випадає багато опадів. Мюррей — головна річка Австралії (мал. 142). Вона бере початок на найвищому масиві Великого Вододільного хребта, де взимку випадає сніг. Протікаючи через посушливі території, не пересихає, а лише сильно міліє. Постійне живлення їй забезпечують не тільки дощові, а й талі снігові води. Дарлінг — найбільша притока Мюррею, яка довша за саму головну річку. Проте річка Дарлінг менш повноводна, у сухий зимовий сезон часто пересихає і, перетворюючись на окремі водойми, не досягає Мюррею. Воду обох річок використовують для зрошення родючих, але посушливих земель. Для цього створено великі водосховища.

ОЗЕРА. Більшість озер Австралії — безстічні й засолені.

Мал. 141. Крік — тимчасовий водотік, що пересихає

Подорож у слово

Найбільші річки Австралії названо іменами державних діячів: Мюррей - на честь англійського міністра колоній Джорджа Мюррея, Дарлінг - на честь губернатора Рольфа Дарлінга.

Мал. 142. Річка Мюррей

У сухий період вони пересихають, розпадаючись на окремі мілководні водоймиі і наповнються водою лише після дощів. Найбільше озеро Ейр лежить у западині на 12 м нижче від рівня моря. Воно збирає воду з величезної території, проте більша її частина просочується в пісок. У бездощовий період його мілководні ділянки пересихають і покриваються кіркою солі. Під час дощів в озеро впадають кріки і воно збільшується. Тобто площа й обриси озера змінюються залежно від сезону й кількості опадів. За безжиттєвість Ейр називають «мертвим серцем Австралії» (мал. 143).

Мал. 143. Озеро Ейр

ПІДЗЕМНІ ВОДИ. Нестачу поверхневих вод природа компенсувала Австралії великими запасами підземних. Вони нагромадилися у прогинах фундаменту платформи. Великий Артезіанський басейн, що охоплює майже всю Центральну низовину, — один з найбільших у світі. Водоносні горизонти там лежать на великій глибині. Вода в них солонувата і часто тепла. Проте в пустельних районах — це єдине джерело водопостачання. Їх використовують передусім для потреб промисловості й транспорту.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

 • Більша частина Австралії розташована в тропічному кліматичному поясі, де панують континентальні тропічні повітряні маси і випадає дуже мало опадів, тому вона є найсухішим материком.
 • Австралія надзвичайно бідна на поверхневі води: річки маловодні і пересихають, озера безстічні та засолені.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 • 1. Чому на більшій частині Австралії панує посушливий клімат?
 • 2. Зіставте клімат Австралії і Південної Африки. Де він спекотніший, сухіший?
 • 3. У яких районах Австралії кліматичні умови сприятливі для життя і господарської діяльності людини?
 • 4. Чому річки Австралії маловодні?
 • 5. Чим відрізняються річки західної і східної частини материка?
 • 6. З яким озером Африки має багато спільного австралійське озеро Ейр? Чим зумовлена їх подібність?
 • 7*. Змоделюйте наслідки, що відбулися б у природі Австралії, якби на східному узбережжі не було гір. Проаналізуйте, як змінилося б зволоження на сході материка. Які природні зони сформувалися б на сході Австралії? Як такі зміни вплинули б на живлення і режим річок Мюррей і Дарлінг?

ПРАКТИЧНА РОБОТА 7

(Продовження. Початок на с.121)

Тема: Зазначення на контурній карті назв географічних об’єктів Австралії

 • 4. На контурній карті підпишіть назви: річок — Мюррей, Дарлінг; озера Ейр.