Географія. 7 клас. Бойко

§ 19. Населення

 • Пригадайте, які розрізняють раси людей.
 • Що таке густота населення?

АФРИКА - ПРАБАТЬКІВЩИНА ЛЮДИНИ. У Східній Африці археологи знайшли рештки прадавньої людини і знаряддя її праці, вік яких приблизно 2,7 млн років. Такі знахідки є найдавнішими на нашій планеті. Це дало підстави припустити, що найперші люди на Землі були африканцями, що саме на цьому материку зародилося людство. Звідси давні люди почали розселятися по всьому світу.

Африка — один з найбільш багатонаселених материків. За кількістю населення, як і за площею, вона посідає друге місце в світі після Євразії. Населення Африки становить понад 1 млрд 300 млн. осіб. В останні роки його кількість неухильно зростає.

РАСИ І НАРОДИ. Африка вирізняється надзвичайним різноманіттям рас, народів, племен. Серед її населення є представники і негроїдної, і європеоїдної, і монголоїдної рас. Значна частина населення сформувалася в результаті змішання різних рас.

Більшу частину материка (на південь від Сахари) населяють представники екваторіальної (негроїдної) раси. В умовах палючого сонця їхня шкіра набула темного кольору, що рятує її від опіків, а волосся стало кучерявим. Народи і племена цієї раси мають відмінності у відтінку шкіри, зрості, рисах обличчя. Так, в екваторіальних лісах живуть пігмеї (мал. 86). Це найнижчі люди нашої планети — середній зріст дорослого чоловіка становить лише 145 см. Натомість масаї і тутсі — найвищі народи Африки, їх зріст сягає 2 м (мал. 87). Вони на диво стрункі і граційні. Нілоти — «люди Нілу», які живуть у верхів’ях Нілу, також високорослі, їх вирізняє надзвичайно темний, майже чорний колір шкіри.

На півдні материка живуть бушмени (мал. 88). Вони низькорослі, мають жовтувату зморшкувату шкіру, широке вилицювате обличчя, що робить їх схожими з монголоїдами. Ефіопи, які мають світліший, ніж у негроїдів, колір шкіри з червонуватим відтінком, походять від змішаних негроїдної і монголоїдної рас.

Подорож у слово

Слово пігмей у перекладі з грецької означає величиною з кулак. За уявленням давніх греків, пігмеї — це карлики, що жили у якійсь далекій південній країні.

Мал. 86. Пігмеї

Мал. 87. Масаї

Мал. 88. Бушмени

Представники європеоїдної раси живуть здебільшого на півночі Африки. Це араби (алжирці, єгиптяни, марокканці), які розмовляють арабською мовою, і бербери. Вони мають світлий, проте достатньо смаглявий колір шкіри. Європейці живуть у багатьох районах Африки, передусім на півдні, де оселилися нащадки голландських, французьких, англійських і німецьких переселенців. Там багато і мулатів, які походять від змішаних шлюбів європейців з африканськими народами.

РОЗМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ. В Африці відносно низька середня густота населення — близько 30 осіб/км2. Розміщення населення на території материка вкрай нерівномірне. Густо заселені узбережжя Середземного моря, Гвінейської затоки, а також південно-східне узбережжя материка. Там розташовані великі порти, що виникли на жвавих світових торгових шляхах. Особливо висока густота населення в дельті Нілу (понад 1000 осіб/км2). Низька густота населення, звісно ж, у пустелях та на півострові Сомалі, де є зовсім безлюдні території.

Більша частина населення Африки (70 %) живе в сільських населених пунктах. Водночас, поряд із сільською глибинкою, де життя ніби завмерло (так жили там і сто, і двісті років тому), виникли великі сучасні міста.

ПОЛІТИЧНА КАРТА АФРИКИ. Задовго до приходу європейців народи Африки створили своєрідну культуру (Єгипет, Ефіопія, Судан та ін.). До наших днів збереглися унікальні пам’ятки: єгипетські піраміди — диво стародавньої будівельної техніки, храми, різьба по слоновій кістці та дереву, скульптури з бронзи тощо. До 1960 року майже всі країни Африки були колоніями і перебували під владою інших країн. Могутні держави Європи (Велика Британія, Франція та ін.) від часів відкриття материка сприймали його як скарбницю, звідки можна було черпати спочатку золото, слонову кістку, цінну деревину, а потім рабів і корисні копалини. Починаючи з XVI ст, вони поділили Африку між собою і збагачувалися за рахунок захоплених земель. Для роботи на плантаціях колонізатори використовували дешеву робочу силу африканців. Народи Африки тривалий час боролися проти колоніалізму і в 1990 р. незалежною стала остання колонія — Намібія.

На сучасній політичній карті Африки понад 50 великих і малих держав (мал. 89). І хоча вже немає колоній, багато країн усе ще перебуває в економічній залежності від колишніх «власників». Сучасна Африка — найменш економічно розвинена частина світу.

За рівнем розвитку держави Африки належать до країн, що розвиваються. Високорозвиненою є тільки країна Південна Африка. Колонізатори залишили далеко не кращий спадок: господарську і культурну відсталість народів, голод, хвороби, злидні. Проте в останні роки життя в країнах Африки поліпшується. Впроваджуються безкоштовна освіта, медичне обслуговування, створюються університети.

РОБОТА З КАРТОЮ

 • 1. Назвіть найбільші за площею країни Африки. Де вони розташовані?
 • 2. Які країни розташовані на узбережжі Індійського океану, а які — на узбережжі Атлантичного?
 • 3. Наведіть приклади континентальних країн (тих, що не мають виходу до морів і океанів).
 • 4. Назвіть найбільші міста Африки. Чи є спільні риси у їх географічному положенні?

Мал. 89. Держави Африки

Основою господарства майже всіх країн є сільське господарство. Проте воно відстале, використовує здебільшого ручну працю, а не сучасну техніку. Тваринництво менш розвинене, ніж рослинництво. Традиційним є рибальство. Провідними в промисловості — є виробництва харчових продуктів, тканин, одягу, взуття, які задовольняють потреби населення. Проте такі важливі виробництва, як машинобудування і хімічна промисловість, майже не розвинені. Швидкими темпами розвивається видобування алмазів, золота, руд кольорових металів, нафти. У деяких країнах туризм дає державній казні більше доходу, ніж промисловість.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 • Населення Африки належить до різних рас і розміщене нерівномірно.
 • Сучасна політична карта Африки, яка налічує понад 50 держав, сформувалася у XX ст. після розпаду колоніальної системи.
 • За рівнем розвитку господарства країни Африки належать до слаборозвинених, високорозвиненою є тільки Південна Африка.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

 • 1. До яких основних рас належить населення Африки?
 • 2. Які ви знаєте народи Африки? Де вони живуть?
 • 3. Які чинники зумовлюють нерівномірне розміщення населення?
 • 4. Які події вплинули на формування сучасної політичної карти Африки?
 • 5*. Поміркуйте, чому офіційною мовою в багатьох країнах Африки є французька або англійська.