Трудове навчання (технічні види праці). 8 клас. Гащак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Трудове навчання (обслуговуючі види праці). 8 клас. Гащак

На уроках трудового навчання у восьмому класі ти вивчатимеш технології, без яких неможливо створити сучасну техніку. Ти здобудеш новий досвід, знання та вміння, що необхідні в житті кожній особистості, зможеш розвинути свої найкращі якості, потрібні для того, щоб стати успішною людиною. Насамперед, звичайно, необхідно любити свою роботу та поважати працю інших людей. Не менш важливо бути організованим, творчо ставитися до праці, розробляти й реалізовувати власні проекти.

Найповніше розкрити свої здібності можна в тих видах навчальної та трудової діяльності, що відповідають твоєму покликанню. Цей підручник допоможе тобі знайти своє місце в житті й зорієнтує тебе на вибір профілю подальшого навчання та майбутньої професії.

Розділ 1. Основи матеріалознавства

Тема 1.1. Сортовий прокат та листовий метал як конструкційний матеріал

§ 1. Поняття про метали та їх сплави. Сталь

§ 2. Термічна обробка сталей

Розділ 2. Технологія виготовлення виробів із сортового прокату та листового металу

Тема 2.1. Елементи графічної грамоти

§ 3. Технічний рисунок як вид графічного зображення

Тема 2.2. Контрольно-вимірювальний інструмент

§ 4. Будова та призначення штангенциркуля ШЦ-І

Тема 2.3. Прийоми розмічання заготовки із сортового прокату та листового металу

§ 5. Особливості об’ємного розмічання деталей виробу

§ 6. Різання листового металу та сортового прокату

§ 7. Рубання листового металу та сортового прокату

§ 8. Технологія обпилювання заготовок із сортового прокату та листового металу

Тема 2.4. Свердління отворів. Нарізання різьби

§ 9. Свердління отворів

§ 10. Різьба та її елементи

§ 11. Технологія нарізання внутрішньої і зовнішньої різьби

Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування

Тема 3.1. Сучасні методи обробки металу

§ 12. Відомості про сучасні електрифіковані знаряддя для обробки металу

§ 13. Сучасні методи обробки металу

Тема 3.2. Основи проектної діяльності

§ 14. Методи проектування. Метод комбінаторики

§ 15. Етапи проектування. Створення банку ідей

Розділ 4. Технологія побутової діяльності

§ 16. Вибір обнови. Стилі в одязі. Вибір власного стилю

§ 17. Види підліткового та юнацького одягу

§ 18. Санітарно-гігієнічні вимоги до одягу. Догляд за одягом

§ 19. Взуття. Вимоги до взуття. Догляд за взуттям

§ 20. Вітчизняні, міжнародні та європейські розміри одягу і взуття

Розділ 5. Технологія виготовлення виробів інтер’єрного призначення

§ 21. Конструкційні матеріали та їх властивості

§ 22. Конструкційні матеріали як один із чинників формотворення

§ 23. Предметне середовище. З історії дизайну

§ 24. Дизайн предметного середовища

§ 25. Поняття про стиль. Тенденції розвитку сучасного дизайну

§ 26. Етнодизайн. Особливості українського національного дизайну

§ 27. Засоби художнього конструювання

§ 28. Основи колористики

§ 29. Процес виготовлення виробів інтер’єрного призначення

§ 30. Декорування виробів. Контроль якості виробів

ДодаткиПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.