Підручник з Захисту Вітчизни. Хлопці. 10 клас. Гарасимів - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Шановні десятикласники та десятикласниці!

Цього року ви вивчатимете новий предмет — «Захист Вітчизни». Завдання цього курсу — оволодіння базовими знаннями про Збройні сили України, юридичними основами міжнародного гуманітарного права, військово-медичної підготовки, цивільного захисту, дотримання власної безпеки під час надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часу.

Вивчення цієї дисципліни підготує вас як морально, так і фізично до служби в Збройних силах України та інших військових формуваннях. Ви станете не лише сильнішими, освіченішими та ерудованішими, а й сформуєте свідоме ставлення до захисту свого життя, життя рідних, друзів, співгромадян... Прийде розуміння, що, за великим рахунком, — це і є захист Вітчизни. Бо Вітчизна — це власне ви, ваші рідні й друзі!

Попереду доросле життя, у якому — що на довгій ниві: практичні вміння й навички, здобуті під час вивчення курсу «Захист Вітчизни», колись можуть стати в пригоді.

У таблиці, поданій перед змістом (див. с. 3), наведено перелік розділів, які ви вивчатимете протягом двох років. Під час навчально-польових зборів теоретичні знання набудуть практичного втілення: ви вправлятиметеся в тактичній, вогневій, стройовій підготовці.

Структура підручника чітка й зрозуміла. Запитання на початку параграфа (вони надруковані кольоровим шрифтом) налаштують вас на засвоєння нового матеріалу. У тексті підручника нові терміни виділено півжирним кольоровим шрифтом. Слова або речення, які мають важливе значення, подано курсивом.

Чимало знань відомі вам з курсів, які ви вивчали в минулі роки («Біологія», «Основи здоров’я», «Правознавство», «Історія України» тощо). У підручнику багато піктограм — умовних позначень, зміст яких подаємо нижче.

Хай щастить вам у навчанні! Автори

ВСТУП

§ 1. Підготовка до захисту Вітчизни — обов’язок кожного громадянина

Пригадайте з курсів «Історія України», «Українська література», «Правознавство», яку роль виконували Збройні сили України (ЗСУ) на різних етапах її розвитку. Наведіть приклади.

Військово-патріотичне виховання — складова патріотичного виховання молоді. Частиною системи національного виховання є військово-патріотичне, що передбачає формування високого ідеалу служіння народові, готовності до трудового та героїчного подвигу в ім'я процвітання Української держави. Воно покликане формувати громадянина-патріота, глибоке розуміння громадянського обов’язку, готовність у будь-який час стати на захист Батьківщини, оволодівати військовими та військово-технічними знаннями, спонукати до фізичного самовдосконалення, а також до вивчення бойових традицій і героїчних сторінок історії українського народу, його Збройних сил.

Захист Вітчизни — основне завдання ЗСУ, обов’язок громадян нашої держави. Україна, ураховуючи необхідність гарантування власної воєнної безпеки та оборони, усвідомлюючи відповідальність у справі підтримання міжнародної стабільності як суверенна, незалежна, демократична, соціальна, правова держава має збройні сили із необхідним рівнем їх бойової готовності та боєздатності. Саме Збройні сили України (ЗСУ) та інші військові формування, створені відповідно до законів держави, є гарантами національної безпеки. ЗСУ покликані стримувати збройну агресію, забезпечити охорону повітряних кордонів і надводного та підводного простору країни

Найвищу юридичну силу в нашій країні має Конституція, яка є державно-правовою основою військового законодавства. Згідно зі ст. 17 Конституції, «захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу». У ст. 65 зазначено, що «захист Вітчизни, незалежності й територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України».

Військова служба — це почесний обов’язок кожного громадянина України, особливий різновид державної служби, пов’язаний з виконанням загального військового обов’язку відповідно до прийнятого Верховною Радою України Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Зміст програми предмета «Захист Вітчизни». Вивчаючи предмет, ви ознайомитеся з основами нормативно-правового забезпечення захисту Вітчизни та цивільного захисту; набудете знань про ЗСУ, інші військові формування, їхні характерні особливості; оволодієте знаннями з цивільного захисту, домедичної допомоги та психологічної підготовки; підготуєтеся до служби в ЗСУ, до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу.

Зміст навчального матеріалу предмета охоплює нормативи, які рекомендовані для відпрацювання під час проведення занять. Закріплення рівня знань, умінь і навичок відбудеться під час навчально-польових занять.

Розділ «Основи національної безпеки України» дає поняття про систему світової колективної безпеки та національної безпеки держави. У ньому розглянемо структуру воєнної організації держави, воєнну та міжнародне військове співробітництво.

Зміст розділу «ЗСУ на захисті Вітчизни» розкриває основи законодавства про призначення, структуру ЗСУ та військову службу, висвітлює історію українського війська; сприяє формуванню людини-патріота, захисника Вітчизни.

Розділ «Статути ЗСУ» формує уявлення про статути ЗСУ як про закони військової служби; розглядає основні положення організації внутрішньої служби, повсякденної життєдіяльності ВІЙСЬК.

У розділі «Стройова підготовка» йдеться про стройові прийоми та рухи без зброї, стройову підготовку навчального від ділення, під час якої ви оволодієте стройовими прийомами та діями. Стройова підготовка дисциплінує, загартовує фізично, виробляє гарну поставу, формує вміння правильно й швидко виконувати команди.

Один з основних розділів — «Вогнева підготовка», яка передбачає вивчення теорії стрільби, оволодіння прийомами стрільби зі стрілецької зброї і метання ручних гранат.

Розділ «Тактична підготовка» вивчає основні положення підготовки та ведення сучасного бою бойовою групою; прийоми і способи дій солдата в основних видах бою у складі бойової групи та відділення, а також дає певні знання з військової топографії.

У розділі «Прикладна фізична підготовка» значна увага належить силовій підготовці та подоланню перешкод, а також характеристиці національних бойових мистецтв.

Вивчаючи розділ «Основи цивільного захисту» ви ознайомитеся з нормативно-правовою базою цивільного захисту; розглянете надзвичайні ситуації різного характеру, заходи і засоби захисту населення від надзвичайних ситуацій.

У розділі «Домедична допомога» засвоїте порядок надання домедичної допомоги пораненим, невідкладні дії та організаційні заходи, спрямовані на врятування життя людини в невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого стану на здоров’я. Особлива увага — практичним навичкам домедичної допомоги в бойових умовах.

Обов’язки та правила поведінки учнів / учениць на уроках. Ваша дисципліна, організованість і відповідальність є запорукою успішності занять із «Захисту Вітчизни». Стосунки на заняттях між вами та вчителем, а також між собою наближені до статутних стосунків між військовослужбовцями Збройних сил України.

1. У чому полягає призначення Збройних сил України та інших військових формувань?

2. Що передбачає обов’язок громадян України перед державою і держави — перед громадянами відповідно до Конституції України?

3. Розкажіть, що ви очікуєте від вивчення предмета «Захист Вітчизни»?

4. Чому, на вашу думку, ЗСУ є гарантом національної безпеки держави?

5. Чому важливо володіти основами цивільного захисту?

6. Що вам відомо про об’єкти цивільного захисту у вашому місті (селі)?

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст