Мистецтво. 5 клас. Гайдамака

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Словник

Музичне мистецтво

А капела - спів без супроводу.

Балет - театральна вистава, у якій сюжет розкривається засобами танцю, міміки та музики.

Вокальна музика - музика, що виконується голосом.

Динаміка (динамічні відтінки) - сила звучання в музиці.

Лад - узгодженість звуків за висотою. Поширені лади в музиці - мажор (світлий) і мінор (затемнений).

Музика - мистецтво організації музичних звуків.

Мюзикл - музичний спектакль.

Опера - театральна вистава, у якій сюжет розкривається через вокальну та інструментальну музику

Оркестр - великий колектив музикантів. Залежно від складу інструментів оркестри бувають духові, струнні, народні тощо.

Партитура - нотний запис твору для хору, оркестру, де кожну партію розписано на окремому рядку.

Саундтрек - звукове оформлення фільму, мультфільму або комп’ютерної гри.

Тембр - забарвлення звука голосу або інструмента.

Темп - швидкість виконання музики.

Хореографія - постановка танцю, танцювальне мистецтво.

Хормейстер (хоровий майстер) - керівник хору, його диригент.

Образотворче мистецтво

Архітектура - вид мистецтва, проектування і спорудження будівель, комплексів.

Декоративне мистецтво - мистецтво прикрашання архітектурних споруд, предметів праці, побуту та одягу.

Декоративно-ужиткове мистецтво - мистецтво виготовлення, а також художнього оформлення виробів побутового призначення.

Дизайн - вид діяльності, пов’язаний із проектуванням та художнім оформленням предметного світу (середовища).

Дизайн книги - процес художнього оформлення книжки.

Живопис - вид образотворчого мистецтва, основним виражальним засобом якого є колір.

Інтер’єр - архітектурно й художньо оздоблена внутрішня частина будівлі.

Колорит - співвідношення та взаємодія кольорів і відтінків.

Комп’ютерна графіка - вид візуального мистецтва. Її зображення створюють, перетворюють, оцифровують, обробляють і поширюють засобами обчислювальної техніки.

Орнамент - візерунок, побудований на ритмічному чергуванні елементів.

Силует - вид графічної техніки, однотонне площинне зображення фігур і предметів.

Скульптура - вид образотворчого мистецтва, твори якого об’ємної форми і виконуються з твердих або пластичних матеріалів.

Стилізація - узагальнення і спрощення зображувальних предметів за малюнком і кольором.

Формат - форма поверхні, на якій виконано зображення (аркуш паперу, картон, полотно, дошка тощо).

Шрифт - графічний малюнок літер, оформлених за спільним задумом.

Синтетичні види мистецтв

Кіномистецтво - вид мистецтва, що твориться за допомогою кінозйомки і відтворює на екрані реальні або спеціально інсценовані події.

Ракурс зйомки - зображення об’єкта з різних точок зору.

Сценографія - мистецтво створення образу вистави за допомогою декорацій, костюмів, гриму, освітлення.

Театральне мистецтво - мистецтво художнього відображення сюжету за допомогою сценічної гри акторів перед глядачами.

Телебачення - виробництво аудіовізуальних програм та передач і трансляція їх у реальному часі чи в записі; засіб масової інформації.

Флешмоб - спланована акція, часто мистецького спрямування, розрахована на масове виконання, яка несподівано для оточення проводиться в заздалегідь обумовленому місці.

Фотомистецтво - створення технічними засобами зорового образу; фотографування.

Цирк - вид видовищного мистецтва, за законами якого будується розважальна вистава, зазвичай на арені спеціальної будівлі (круглої форми з високим куполом).

Шоу - розважальний захід, видовище, що проводиться перед глядачами або в теле-, радіо-, інтернетефірі.

Терміни, що використовують у різних видах мистецтва

Варіації - музична форма; сольний танець у балеті.

Гармонія - співзвуччя, елемент музичної мови; поєднання художніх засобів у мистецтві; єдність частин цілого в художньому творі. Графіка - вид образотворчого мистецтва, основними засобами виразності якого є лінія, пляма, тон.

Імпровізація - музикування без попередньої підготовки; виконання актором/акторкою ролі з різними доповненнями, змінами; виконання танцювальних рухів, творення танцю без попередньої підготовки.

Контраст - у музиці: зіставлення, що виражається динамікою (гучно-тихо), темпом (швидко-повільно), характером музики (веселий-сумний) та ін.; в образотворчому мистецтві: зіставлення протилежних за якостями зображень (велике-мале, світле-темне) або застосування колірного контрасту.

Ритм - музичний звук певної висоти; відстань між двома сусідніми звуками у звукоряді; основна характеристика кольору (червоний, жовтий, фіолетовий, синьо-зелений).

Штрих - у музиці: спосіб видобування звуків голосом чи на інструменті; в в образотворчому мистецтві: короткий рух, коротка лінія, що виконується одним рухом руки.