Підручник з Мистецтва. 8 клас. Гайдамака - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 3-4. ВЕЛИЧ І МОГУТНІСТЬ ДАВНЬОГО РИМУ

Давній Рим! Спочатку місто-держава, потім господар усієї Італії і, нарешті, - володар Західної Європи і всього басейну Середземного моря. Тому під Давнім Римом розуміють не тільки Вічне місто античної епохи, але також і всі завойовані країни й народи, що входили до складу величезної Римської імперії - від Британських островів до Єгипту. Отож римське мистецтво створювали не тільки римляни, а також італійці, єгиптяни, греки, сирійці, жителі Піренейського півострова, Галлії, давньої Німеччини та інші народи. Із завойованих територій до Риму в пошуках роботи сходилися уславлені майстри, а також завозилися чудові твори мистецтва з інших країв. Особливу роль відіграло мистецтво Давньої Греції. У Давньому Римі існував вислів: «Полонена Греція полонила своїх ворогів».

Поцікавтеся легендою про створення Риму.

Державні ідеї імперії найбільш повно втілювались у спорудженні будов суто практичного призначення, які задовольняли потреби громадян у торгівлі, суворій військовій дисципліні, масових видовищах. Римляни швидко навчилися будувати храми, зводити мости, дороги та прокладати водогін. Вони винайшли бетон, завдяки якому могли споруджувати велетенські будівлі. Їх краса вбачалась у конкретній практичній функції, утіленій у логіці структури, розумній доцільності, суворій могутності, лаконізмі деталей.

У греків римляни запозичили ордерну систему, але ввели ще два ордери: тосканський і композитний. Поряд зі стоїчно-балочними конструкціями (колони, перекриті балками) і приміщеннями з пласкими стелями, які римляни перейняли в греків, вони розробили арочні перекриття і систему склепінь, що вражають вигадливістю, масштабами, розмаїттям різновидів. Саме давні римляни сконструювали купол.

Давньоримські класичні ордери

Схарактеризуйте і порівняйте колони різних ордерів.

Римляни вперше в історії стали будувати типові міста, планування яких підпорядковувалося строго продуманій схемі: прокладали дві перпендикулярні вулиці, на перетині яких облаштовувався центр міста - форум. Це був головний міський майдан, де розташовувалися храми, громадські споруди, установлювалися статуї видатних римських громадян, ростральні колони, до яких прикріплювалися носи переможених ворожих кораблів (ростри).

Утіленням сили римської держави, її військових перемог, символом ушанування визначної події чи певної видатної особи стали тріумфальні арки та тріумфальні колони.

Римський форум. Реконструкція

Ростральна колона. Реконструкція

Римський форум

Тріумфальна колона Траяна: 1 - загальний вигляд; 2 - рельєфне оздоблення

Римський колізей

Тріумфальна арка Константина

За наказами римських імператорів будувалися грандіозні архітектурні споруди: Вівтар миру, храм усіх богів Пантеон, театр Колізей.

Будівля римського Колізею відрізнялася від будівлі грецького театру - вона являла собою суцільне коло, тоді як у греків це було напівколо. У його приміщенні відбувалися не лише театральні, а й циркові вистави та бої гладіаторів (римський Колізей був пристосований навіть до морських боїв).

За ілюстраціями розкажіть про синтез архітектури та скульптури в римському мистецтві. Які конструктивні елементи споруд є характерними для давньоримської архітектури?

Римляни, як і більшість давніх народів, були політеїстами - у них було багато богів: Юпітер - бог грому та блискавки, Юнона - богиня шлюбу, Мінерва - богиня мудрості та інші.

Поцікавтеся міфами давніх римлян. Порівняйте пантеони богів давніх греків і римлян. Чи є спільні образи? Схарактеризуйте скульптурні зображення. Порівняйте їх зі скульптурою Давньої Греції.

Статуя Юпітера, бога грому та блискавки

Статуя Мінерви, богині війни

Статуя Юнони Соспіти, богині шлюбу

Перлина

Пантеон - одна з небагатьох будівель Давнього Риму, що збереглися до нашого часу без змін. Це величезна ротонда, накрита напівсферичним куполом, товщина стін якої сягає 8 м. Зодчі змогли досягти гармонійної рівноваги між висотою будівлі (42 м) та її діаметром (45 м). Завдяки інженерним розрахункам купол не «тисне» на відвідувачів своєю масою, а урочисто височіє, подібно до небосхилу. Основною особливістю Пантеону є єдиний отвір споруди діаметром 9 м, розміщений у центрі купола, - так зване Око Пантеону, яке втілювало єдність усіх божеств Риму. Тільки крізь нього всередину храму потрапляє повітря і світло. Стіни, на яких тримається купол, ізсередини облицьовані світлим мармуром і розділені на два яруси. Нижній ярус розбитий на ніші, де було встановлено статуї богів, на які протягом року почергово падало світло з отвору.

Ізсередини поверхня купола прикрашена 140 кесонами. Вони мають не тільки декоративні, а й конструктивні властивості, завдяки яким значно знижується маса купола.

Вхід у храм оформлено портиком із шістнадцяти гранітних коринфських колон.

Уявіть себе на екскурсії в Пантеоні. Передайте свої враження.

Пантеон. Екстер’єр

Давид Д’Анже. Рельєф на фронтоні (фрагмент)

Схема будівлі

Надгробок могили Рафаеля

Інтер’єр та «Око Пантеону»

Інтер’єр Пантеону

Римляни споруджували міцні й добротні мости. Міст Мульвія, який простояв понад 2 тис. років, вирізняється великою виразністю. Він візуально «спирається» на воду півколами арок, опори між якими для полегшення ваги прорізані високими й вузькими отворами. Зверху на арках лежить карниз, що додає всій конструкції стилістичної завершеності.

Нові архітектурні споруди - терми - були не просто громадськими лазнями, а ще й місцями відпочинку. Ці комплекси були чудово оздоблені, мали зали для спортивних ігор, бібліотеки тощо.

Міст Мульвія

Довідка

Базиліка, що згодом стала зразком християнського храму, була в римлян суто цивільною будівлею. Це приміщення призначалося для здійснення судочинства, проведення ділових і політичних зібрань. Базиліки в основі мали прямокутну будову, яка складалася з непарної кількості різних за висотою нефів. Центральний неф - зазвичай ширший і вищий. Нефи були розділені поздовжніми рядами колон або стовпів із самостійними покриттями.

Скульптурні портрети

Одне з найвагоміших досягнень римського мистецтва - скульптурний портрет. На відміну від грецького, який показував ідеальну людину, римський тяжів до підкресленого натуралізму. Римляни першими почали зображувати скульптурні портрети реальних людей. Статуї видатних сучасників установлювали на вулицях міст, скульптура гармоніювала з архітектурним ансамблем.

Про що можна дізнатися зі скульптурних зображень? Висловте свої припущення. Порівняйте особливості зображення в давньогрецьких та в давньоримських скульпторів.

Громадські споруди та житлові будинки аристократів пишно оздоблювали: підлогу прикрашали мозаїкою, стіни розписували фресками. Застосовували різні стилі розписів: інкрустаційний - геометричний орнамент, що нагадував обкладання стін дорогоцінним камінням, та архітектурний - на стінах будинків зображували сюжети міських пейзажів із колонадами, портиками і фасадами будинків.

Давньоримські художники знали секрет воскових фарб, які не тьмяніли під впливом часу. До сьогодні дійшли фаюмські портрети - яскраві зразки давньоримського портретного живопису. Вони були виконані в техніці енкаустика і зображували реальних людей.

Фаюмські портрети

Як виглядало місто Римської імперії, ми можемо уявити на прикладі Помпеїв - міста, яке постало з-під товстого шару попелу вулкана Везувію. Як і всі давні римські міста, воно мало регулярне планування: дві головні перпендикулярні вулиці, на перехресті яких розміщувався форум; інші вулиці простягалися паралельно головним, розділяючи місто на ряд кварталів. На форумі розміщувались храми римських богів (Юпітера, Юнони та Мінерви) та найзначніші громадські будівлі міста: курія (будинок міської ради); базиліка, де відбувався суд і укладалися торгові угоди; школа; крамниці і ринки (продуктовий та промисловий); театри.

Помпейські житлові будинки - домуси - являли собою прямокутні споруди, витягнуті вздовж двору, що виходили на вулицю глухою торцевою стіною. Усередині будинки були розписані.

Помпеї: 1 - фреска; 2 - руїни міста; 3 - театр; 4 - мозаїка; 5 - давня вулиця

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ (групова діяльність)

Створіть оригінал-макет рекламної брошури або буклета про пам’ятки мистецтва Давнього Риму: виконайте замальовки відомих пам’яток архітектури, скульптури періоду античності. Скомпонуйте роботи в брошуру або створіть буклет, використовуючи графічні редактори (на вибір).

Мистецькі поради

1. Щоб передати атмосферу давнини, створіть за допомогою акварельних фарб фактуру пергаменту. Продумайте, які графічні засоби виразності та художню техніку ви використаєте.

2. Для зображення архітектурних пам’яток пригадайте закони лінійної перспективи.

3. Згрупуйте творчі роботи відповідно до розмірів, манери виконання тощо.

4. Прикрасьте оригінал-макет античними візерунками, доповніть написами.

ФАКТ

Деякі дослідники вважають, що прообразом сучасного органа був гідравлічний орган (гідравлос), винайдення якого приписують винахіднику і математику Ктезібію Олександрійському, який жив у II ст. до н. е.

Орган спочатку приводився в рух двома поршневими насосами (один закачував повітря всередину, а другий подавав його до труб) і використовував резервуар з водою для вирівнювання тиску. Греки і римляни застосовували гідравлос на іподромах, у цирках, а також у театрах для супроводу містерій. Його звучання було надзвичайно гучним і пронизливим.

СЛОВНИК

Енкаустика - техніка живопису восковими фарбами.

Ротонда - кругла в плані споруда, зазвичай увінчана куполом.

Терми - громадські лазні в Давньому Римі зі спортивними залами, приміщеннями для зборів тощо.

Форум - площа в містах Давнього Риму, на якій відбувалися народні збори, влаштовувалися торги і здійснювався суд.

Неф - частина споруди (у вигляді галереї), відділена від інших рядом колон.

Запитання для узагальнення

1. Які особливості притаманні давньоримському мистецтву? Які відкриття здійснили давні римляни в архітектурі та скульптурі?

2. Схарактеризуйте один з творів давньоримського мистецтва.

Робота з додатковими джерелами інформації

1. За бажання дослідіть, які здобутки мистецтва давніх римлян використовуються в сучасній художній практиці.

2. Створіть віртуальну екскурсію. Орієнтовні теми: «Стежками Давнього Риму», «Стародавні Помпеї», «Шедеври римської скульптури у світових музеях» тощо.

3. Поцікавтеся, якими були давньоримська музика і театр.