Підручник з Мистецтва. 8 клас. Гайдамака - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 25. ЖИВОПИСНІ ОБРАЗИ КЛАСИЦИЗМУ

Живописці класицизму широко використовували теми, образи й мотиви античного та ренесансного мистецтва. «Французьким Рафаелем» назвали нащадки класика французького національного живопису Школа Пуссена. Якість малюнка, драперій, аксесуарів ставлять його в когорту найбільших живописців світу. Митець завжди захоплювався природою, її величчю та гармонією, а тому особливе місце в його творчості займав пейзаж.

Глибокого поетичного змісту сповнена картина Н. Пуссена «Пейзаж з Поліфемом», яка впродовж багатьох століть вабить до себе прихильників мистецтва. За основу для написання твору художник обрав літературний виклад міфу про Поліфема давньоримського поета Овідія. Колорит картини побудований на строгому поєднанні зеленого та блакитного кольорів. Центральне місце в композиції займає могутня фігура циклопа Поліфема. За міфом, закохавшись у морську німфу Галатею, він перестав ламати дерева й топити кораблі. Умостившись на високих скелях, велет заграв прекрасну мелодію на своїй стоголосій сопілці. Ці звуки розлягалися луною, прекрасні німфи гір, лісів і річок, веселі й пустотливі сатири поспішали до підніжжя послухати пісню кохання. Уся навколишня природа заспокоїлась, у ній запанували мир, гармонія та порядок.

Нікола Пуссен. Пейзаж з Поліфемом

Як художнику вдалося досягти особливої виразності обраної композиції? Який колір обрав живописець для зображення жорстокого велетня і чому?

Пейзажному живопису присвятив свою творчість французький художник Клод Лоррен. У його картинах біблійні, міфологічні або пасторальні сюжетні мотиви повністю підпорядковані зображенню прекрасної, величної природи. Живописні полотна цього митця вирізняються віртуозно побудованою перспективою і тонким колоритом.

Як художник передав кольорові відношення освітлених і затемнених поверхонь? Розгляньте, як майстерно Клод Лоррен «розчинив» обриси віддалених від глядача предметів.

У живописі класицизму особливого розквіту набули історична картина й парадний портрет. Майстерність французького художника Жака Луї Давида загартовувалась у складний для його країни період. Класицистичні полотна майстра виражали високий громадянський зміст і героїчні моральні ідеали. У портретних роботах художника втілюються класицистичні уявлення про енергійну й вольову людину.

В основу картини «Клятва Гораціїв», яка принесла художнику широке визнання, було покладено сюжет, пов’язаний з римською історією. Старий батько, який втілює істинного римлянина, благословляє синів на битву, даючи їм зброю. Перед тим як іти в бій, брати Горації присягають на вірність Батьківщині.

1 - Клод Лоррен. Полудень; 2 - Жак Луї Давид. Клятва Гораціїв

Жак Луї Давид. Наполеон при переході через Сен-Бернар

На іншій картині художник зображує Наполеона, який повертається із чергового походу додому. Зрозуміло, військова компанія стала переможною. Здиблений кінь неначе завмер разом зі своїм героїчним вершником, який підняв руку в тріумфальному жесті. Цей рух переможця ніби змусив заціпеніти все довкола - гірські виступи нерухомі і зливаються з неспокійним рельєфним небом.

Як художник використовує світло й тінь для увиразнення образів? У чому особливість парадного портрета?

До європейського рівня піднесли портретний жанр два українці - Дмитро Левицький і Володимир Боровиковський. Їхня висока майстерність, глибина пізнання людини дивує й захоплює прихильників мистецтва вже понад два століття.

Якими засобами митці передали соціальне становище людей? Зверніть увагу на те, як майстерно художники зобразили життєву безпосередність на обличчях портретованих. Порівняйте художні образи, які створили митці.

Дмитро Левицький: 1 - Портрет К.І. Нелідової; 2 - Портрет архітектора О.Ф. Кокоринова

1 - Дмитро Левицький. Портрет Урсули Мнішек; 2 - Володимир Боровиковський. Портрет Д.П. Трощинського

СЛОВНИК

Поліфем - у давньогрецькій міфології - страшний одноокий велетень.

Запитання для узагальнення

1. Які теми розкривалися в живописі класицизму? Які жанри розквітли в цю епоху?

2. Які з перелічених характеристик найбільше відповідають особливостям мистецьких творів класицистичного періоду: урочистий, піднесений, романтичний, суворий, пишний, декоративний, героїчний?

3. Висловте свої міркування з приводу вислову Нікола Пуссена: «Дивитися на предмет, споглядаючи його, - це значить, окрім простого і природного відображення форми в оці, шукати власними зусиллями спосіб добре осягнути цей предмет».

Робота з додатковими джерелами інформації

Проведіть дослідження: порівняйте жанр парадного портрета в епоху класицизму та скульптурного портрета епохи античності. Зробіть висновки.