Підручник з Мистецтва. 8 клас. Гайдамака - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 19. МУЗИЧНЕ МЕРЕЖИВО БАРОКО

Під впливом ідеалів бароко, цього величаво-урочистого стилю, щедро збагаченого орнаментикою, панівного значення набула поліфонічна фактура з її можливостями витонченого переплетіння голосів. Вершиною музичного бароко є творчість німецького композитора Йоганна Себастьяна Баха. Саме завдяки йому поліфонічне багатоголосся досягло піку своєї популярності. Композитор створив класичне визначення поліфонії, у якій усі голоси однаково виразні та важливі.

У цей час розквітли й різні поліфонічні жанри: чакона, пасакалія, інвенція. Вершиною поліфонічного мистецтва є фуга.

Орган

Довідка

Фуга (з лат. «біг») - музичний твір імітаційного складу, у якому голоси ніби «доганяють» один одного, «приходячи до згоди» лише наприкінці твору. В основі фуги лежить переважно одна музична тема. Вона звучить послідовно в різних голосах (на основі імітації). Залежно від кількості голосів фуга може бути триголосною, чотириголосною тощо.

Улюбленим інструментом Баха був орган - досить популярний на той час інструмент. Орган (з грец. «інструмент») - найбільший та найстаріший з музичних інструментів. Мистецтво гри на органі особливе, адже виконання вимагає від музиканта чіткої координації рук і ніг. Цей інструмент-велетень може звучати голосом флейти й фагота, народжувати звуки, подібні до звучання контрабаса, віолончелі, арфи. Різноманітні комбінації органних труб можуть створювати тембри, які притаманні всім музичним інструментам. Кількість труб сучасних органів сягає десятків тисяч.

В усіх католицьких храмах були вбудовані органи. їхнє урочисте й могутнє звучання якнайкраще пасувало до архітектури та внутрішнього оздоблення будівлі з високими стелями, архітектурними лініями, що простягалися вгору. Найкращі музиканти світу служили церковними органістами. Відомі композитори писали прекрасну музику для цього інструменту.

Йоганн Себастьян Бах. Органна фуга соль мінор

Вслухайтеся в темброву палітру музики. Звучання яких інструментів нагадує вам орган? Прослідкуйте за появою основної теми фуги в різних голосах. Спробуйте схематично визначити, як будується драматургія фуги. Поміркуйте, де в нашому житті використовують поняття «поліфонія».

ФАКТ

Й.С. Бах був справжнім віртуозом гри на органі серед своїх сучасників. Якось до Дрездена приїхав відомий французький органіст Маршан, і було вирішено організувати змагання між ним та Й.С. Бахом. У визначений день знаменитий музикант виконував французьку арію, супроводжуючи мелодію численними прикрасами та варіаціями. Потім цю арію виконав Бах і, хоча чув твір уперше, безпомилково повторив усі варіації Маршана, а потім перейшов до власних - набагато витонченіших і блискучіших. Це було ознакою беззаперечної перемоги Баха в цьому змаганні. Щоб розв’язати суперечку, було вирішено послухати виконавців повторно. Але француз швидко виїхав із Дрездена - він зрозумів, що поступається Баху в майстерності.

Довідка

У часи Баха клавіром називали струнні клавішні інструменти. Композитор уперше по-новому налаштував клавір октава стала вміщувати 12 рівних півтонів. Своє нововведення він назвав «Добре темперованим клавіром». Якщо до Баха композитори писали не в усіх тональностях, тому що в декого з них музика звучала фальшиво, то темперований стрій давав змогу творити в будь-якій тональності. Композитор довів можливості кожної з них, створивши 48 прелюдій і фуг «Добре темперованого клавіру». Ці твори написано у 12 мажорних і 12 мінорних тональностях.

Джованні Белліні. Дівчина з фіделем

У часи розквіту мистецтва бароко серед музичних інструментів яскраво виокремилася скрипка, яка мала більш дзвінкий і сильний «голос», порівняно з приглушеним тембром популярної в ті часи віоли. Крім того, новий інструмент був здатний утілювати широку палітру емоцій людини. Віртуози-скрипалі шукали нові засоби виразності, придумували різноманітні ефектні прийоми виконавської техніки.

Італійські композитори-скрипалі стали засновниками програмної музики.

Пригадайте відомий програмний цикл концертів А. Вівальді. Чи використовував він віршовані епіграфи?

Яскравим представником музичного бароко є італійський композитор Антоніо Вівальді, життя і творчість якого були пов’язані з Венецією. Улюблений жанр композитора - концерт, їх у нього 450. Він створював концерти для скрипки, віолончелі, флейти, гобоя, мандоліни, валторни, органа та різних мішаних складів. Поміж них трапляються програмні твори: пейзажні замальовки («Буря на морі»), втілення душевного стану людини («Тривожність»), твори за релігійними мотивами («До успіння Діви Марії»). Два концерти «Ніч» стали першими в історії світової музики симфонічними ноктюрнами. Оркестровими засобами в них передано різні стани природи - спокій (мажорний) і тривогу (мінорний).

Для більшості концертів Вівальді обирав тричастинний цикл із швидкими крайніми частинами й повільною середньою. У його улюбленій формі рондо головна тема-рефрен (туті) чергується із сольними епізодами. Захоплений новою формою сольного концерту, маестро diviolino виявляв невичерпну фантазію щодо динамічних нюансів та їх контрастних поєднань (дослідники порахували, що палітра звучності композитора охоплює 13 градацій, починаючи від піанісимо - ррр). Глибока емоційність, мелодичне багатство, щедрість оркестрових фарб А. Вівальді гармоніюють із театральною пишністю барокових храмів.

Антоніо Вівальді. Цикл «Пори року». Концерт «Зима»

Проаналізуйте форму концерту. Згадайте особливості цього жанру. Як їх утілено в концерті «Зима»? Як розгортається музична драматургія твору? Спробуйте за своїми враженнями від прослуханої музики скласти її літературну програму. Поцікавтеся у вільний час, чи збігається ваша програма з оригінальною - композиторською. Доберіть твір живопису, співзвучний музичним настроям.

ФАКТ

Розквіту італійського скрипкового мистецтва сприяла діяльність славетних династій скрипкових майстрів з м. Кремони: Аматі, Гварнері та Страдіварі. Вони виготовляли смичкові інструменти (скрипки, альти й віолончелі), які мали неповторно красиве звучання, близьке до тембру людського голосу. Секрет виготовлення цих найдосконаліших інструментів у світі ще й досі не розгадано. Існують різні версії: особлива деревина, її обробка, лакування тощо. Антоніо Страдіварі за своє життя виготовив 1500 скрипок, альтів і віолончелей. Із 1150 скрипок, що відомі в наш час, немає навіть двох, які були б однакові за рельєфом деки або за звуком.

ПОБАЧИТИ БАРОКО

Музика А. Олєйнікової, вірші Л. Ратич

2. Краса дорогоцінна,

Мудрована і дивна,

Що пишна і парадна -

Яскравість кольорів.

Бароко ти, бароко, -

То музика висока,

Орнаменти і барви,

Прославлення майстрів.

Приспів:

Запитання для узагальнення

1. Які жанри музики та музичні інструменти були популярними в епоху бароко?

2. Що таке поліфонія? Які нововведення зробив Й.С. Бах?

3. Поясніть думку Й.С. Баха: «Мета музики - торкатися сердець».

Робота з додатковими джерелами інформації

1. Дослідіть, чи звучить музика Й.С. Баха та А. Вівальді в наш час. У яких інтерпретаціях?

2. У вільну хвилину дослідіть історію розвитку скрипки.

3. За бажання у вільний час послухайте один з міні-циклів (Прелюдію і фугу) з «Добре темперованого клавіру» Й.С. Баха.