Підручник з Мистецтва. 10 (11) клас. Гайдамака - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

АРХІТЕКТУРА - ЛІТОПИС ЛЮДСТВА

Уся історія європейської архітектури є живою матерією, що постійно розвивалася і змінювалася. За всієї мінливості форм мистецтва в межах того або того періоду завжди були відносно стійкі художні ознаки - композиційні, пластичні, ритмічні та ін., що визначали «обличчя» - стиль - певного часу. Поява різних типів архітектурних споруд завжди зумовлювалася політичним та суспільним устроєм країни, ідеологічними й побутовими умовами, системою релігійних вірувань, народними традиціями.

В основі культури європейського Середньовіччя було християнство з філософською концепцією теоцентризму - розуміння Бога як абсолютного, досконалого буття, джерела життя і будь-якого блага. А мистецтво було його своєрідним віддзеркаленням. Так особливості середньовічного світосприйняття відображено в архітектурі готичного храму, домінантою якого є купол (або баніта) як символ небесної сфери, духовного прагнення до небесного світу.

Храм вражав неосяжністю просторів, здавався непізнаним, таємничим дивом, яке вимагало благоговійного споглядання. Цьому сприяли монументальні напівпрозорі каркасні конструкції, ілюзія ірреальності яких посилювалась світловими ефектами вітражів. Стрімкий злет струнких колон змушував кожного, хто входив у храм, і поглядом, і душею мимоволі слідувати за ними, налаштовуватися на піднесене. Цілісність образу доповнювала витончена видовжена скульптура. Усе християнське вчення поставало перед очима вірянина в численних скульптурних зображеннях. Дивлячись на собор, він міг «читати» Святе Письмо в зображених образах. Не випадково готичні храми часто називають «Біблією для неписьменних» або «Біблією в камені». Найяскравіше це виявилося в архітектурних спорудах країн Західної Європи - Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, Іспанії.

Вплив архітектурного образу візантійських храмів досягався мерехтливим багатобарв’ям сяючих мозаїк, ширянням купола на схрещенні світлових потоків, що втілювали уявлення про величний небесний світ. Кольори храму, просвітленість тем і образів декору одухотворяли світлою радістю, надією та добром. Важливим знаком візантійського мистецтва став глибоко символічний світ ікони. Найбільше споруд такого типу було у Східній Європі.

Шартрський собор. Німеччина

1 - Церква Святої Ірини в Константинополі; 2 - храм Святої Софії в Константинополі (інтер’єр)

В усіх християнських храмах приголомшливий вплив на парафіян справляла музика. Її звуки лились «із неба» завдяки вертикальній організації мелодики (григоріанські хорали, меси, літургії), цілісно впливаючи на свідомість людини засобами різних мистецтв.

ФАКТ

Середньовічний храм можна розглядати як своєрідне відображення історії.

Романське мистецтво розквітло в добу феодальної роздробленості з постійними війнами і потребою людей у захисті. Саме дух постійної потреби в самозахисті пронизував мовчазну і неприступну архітектуру романського замку-фортеці та храму-фортеці.

Багатоверхі храми Київської Русі втілювали ідею об’єднання земель навколо центру. А в період феодальної роздробленості їх змінили суворі одноверхі споруди.

1 - Марксбурзький замок. Німеччина; 2 - Михайлівський золотоверхий монастир. Україна

1 - Цвінгер. Німеччина; 2 - Версаль. Гелері-де-Глас (Дзеркальна зала). Франція

Пригадайте і назвіть художні стилі, що розквітли в епоху Середньовіччя. Поміркуйте і поясніть, чи можна назвати середньовічний храм моделлю світобудови. Як ви думаете, яким був середньовічний ідеал людини?

Буржуазні революції в Нідерландах, Англії, Франції, становлення європейських держав відкрили період соціальної нестабільності. Наукові пошуки XVII століття породили відчуття минущості й беззахисності людського життя. Реформаційний та контрреформаційний рухи розхитали цілісну середньовічну ідеологічну систему. Відчуття плинності, рухливості зумовило зміну світогляду. У мистецтві це відобразилося через появу художнього стилю бароко, який відбив уявлення про вічну рухливість усесвіту.

Зокрема, в архітектурі Західної Європи (наприклад, в Італії, Іспанії, Португалії, Фландрії, частково у Франції, Польщі, балтійських країнах, Австрії та Німеччині) це виявилося у плинності складних криволінійних форм, великих розмірах споруд, надлишку декору, наявності скульптурного оздоблення у фасаді та інтер’єрі тощо. Куполи стали переважно багатоярусні, складної форми. Усе це породжувало ілюзію просторового руху. Архітектурні споруди часто ставали складовою ансамблів з палацами, парками, фонтанами, скульптурами. Багато міських та заміських резиденцій цього часу збудовано на засадах синтезу архітектури й скульптури, підпорядкованого загальному декоративному оформленню.

Садово-парковий ансамбль Версалю

Собор Будинку інвалідів. Франція

Вілла Ротонда. Італія

Новий час разом з досягненнями в науці й техніці призвів до раціоналізацїі свідомості, що в мистецтві відобразилося появою стилю класицизм. Він став носієм гармонії і порядку. В архітектурі утвердилися суворі закономірності, порядок і симетрія, завершеність і гармонічна рівновага.

Яскраве явище, яке «подарувало» європейське мистецтво, - модерн, що в різних країнах мав свої назви (див. с. 103). Архітектурі модерну притаманна відмова від наслідування будь-яких форм минулого. Головна роль відводилася красивим плавним лініям, копіюванню природних форм, передусім рослинних, з підкресленням їхньої динаміки. І це вже був не декор на площині стіни, а пластика самої стіни.

Архітектори модерну також намагалися показати можливості нової функціональної організації інтер’єру будівлі, висунувши на перший план вимоги до комфорту (наприклад, будівлі облаштовували ліфтами і центральним опаленням). У цьому стилі будували не тільки культові споруди й житлові будинки, але також вокзали, промислові павільйони тощо.

1 - Будинок Мілла. Іспанія; 2 - Вілла Руджері. Італія

1 - Будівля Баухауса. Німеччина; 2 - Вілла Савой. Франція

Епосі модернізму стало властиве використання найсучасніших будівельних матеріалів і конструкцій, раціональний підхід до вирішення внутрішніх просторів, відсутність тенденцій прикрашення, «інтернаціональний» характер споруд.

Поширеними напрямами модернізму були конструктивізм, що характеризується суворістю, геометризмом, лаконічністю форм і монолітністю зовнішнього вигляду, та функціоналізм (іноді його вважають лише видом конструктивізму), що «проповідував» практичність кожної архітектурної деталі, обстоював доцільність будівлі, де кожний елемент повинен мати свою функцію, а якщо він її не має і служить тільки для прикраси - він не потрібен.

Надихаючим джерелом для архітектури модернізму були технічна і промислова революції XIX століття. Завдяки використанню залізобетону (зокрема, конструкцій з армованого бетону) відкрилися нові архітектурні можливості, народжувалися нові форми в промисловому будівництві, а пізніше - і в житлових та громадських будівлях. Водночас було освоєно будівництво з металу - сміливі та витончені металеві конструкції, часто з величезними прольотами, застосовувалися в будівництві оранжерей, мостів, для перекриттів вокзальних перонів і великих міських ринків.

Архітектура Європейського культурного регіону, що впродовж тривалого часу відображала щонайперше світоглядні уявлення людей, задовольняла суспільні потреби, стала яскравим «портретом» кожної з епох.

Ейфелева вежа. Париж. Франція

Будинок, що танцює. Прага. Чехія

Перлина

У наш час можуть збутися і незвичайні мрії. Наприклад, за короткий час можливо побачити багато видатних пам’яток та архітектурних споруд Західної Європи. Потрібно лише відвідати у Брюсселі парк «Міні-Європа». Тут у масштабі 1:25 з філігранною точністю, максимально схожими на оригінал представлено 350 копій найвидатніших пам’яток з 80 міст країн Євросоюзу, а також різноманітні об’єкти природи й техніки.

Собори, фортеці, ратуші, музеї, церкви, площі, вулиці, будинки в мініатюрі, карликові дерева й газони, фонтани, млини, що рухаються... Звучання гімнів різних країн, гудіння пароплавів та народні пісні всієї Європи занурюють в атмосферу різних країн.

Поцікавтеся, які саме споруди є в парку «Міні-Європа».

1 - Вестмінстерський палац (Англія); 2 - брюссельський Гранд-Пляс з ратушею і будинком короля (Бельгія); 3 - ансамбль міського собору Санта-Марія-Ассунта в Пізі (Італія); 4 - замок Олавинлинна (Фінляндія): 5 - палац Дожів у Венеції (Італія); 6 - Королівський палац Ескоріал (Іспанія)

Практичне завдання

Створіть скетч-листівку із зображенням архітектурних споруд Європи.

Запитання і завдання

1. Які архітектурні надбання «подарував» світу Європейський культурний регіон?

2. Спробуйте узагальнити взаємозв’язки між змінами у світогляді людини та появою художніх стилів.

3. Поміркуйте над думкою Миколи Гоголя: «Архітектура - також літопис світу: вона говорить тоді, коли вже мовчать і пісні, і перекази». Доведіть або спростуйте її на прикладі творів мистецтва.