Захист Вітчизни. Профільний рівень. 11 клас. Фука

§ 59. Формування цивільного захисту, їхнє завдання та оснащення

Пригадайте (або дізнайтеся), які формування цивільного захисту є у вашому освітньому закладі?

Поняття формувань цивільного захисту. Формування цивільного захисту (ФЦЗ) належать до комплексу сил цивільного захисту (ЦЗ) та взаємодіють з оперативно-рятувальною службою, аварійно-рятувальними службами, спеціалізованими службами ЦЗ, пожежно-рятувальними підрозділами. У своїй діяльності ФЦЗ керуються Конституцією та Законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами України.

Залежно від призначення ФЦЗ можуть бути рятувальні, аварійно-відновлювальні, аварійно-технічні, пожежні, інженерні, медичні, транспортні, ремонтні, радіаційного і хімічного спостереження, санітарної обробки людей, спеціальної обробки майна, одягу та транспорту, матеріально-технічного та продовольчого забезпечення, зв'язку, захисту сільськогосподарських тварин та рослин, обслуговування захисних споруд ЦЗ та інші.

Утворюються ФЦЗ для проведення великих обсягів робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (НС), воєнних (бойових) дій чи терористичних актів, а також для проведення відновлювальних робіт, які потребують залучення великої кількості населення і техніки, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Основні завдання, функції та порядок утворення форувань цивільного захисту. Завдання та функції ФЦЗ визначені відповідними постановами Кабінету Міністрів України, але керівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування та суб'єктів господарювання, що утворюють формування, можуть визначати для формувань також інші завдання та функції залежно від їхнього функціонального призначення.

Організаційна структура кожного виду ФЦЗ, порядок їх оснащення технікою і майном визначають у положеннях, схвалених місцевими державними органами та керівниками суб'єктів господарювання, які ці формування утворили, згідно з Промірним положенням про формування цивільного захисту.

Основними завданнями ФЦЗ, відповідно до Промірного положення є: • проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації НС, у тому числі ситуацій, що виникли внаслідок воєнних (бойових) дій або терористичних актів; • проведення відновлювальних робіт, що потребують залучення великої кількості людей і техніки в мирний час та в особливий період; здійснення заходів щодо життєзабезпечення населення, яке постраждало від НС, воєнних (бойових) дій або терористичних актів; виконання робіт з локалізації зони впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварійних ситуацій і аварій на об'єкту підвищеної небезпеки; гасіння великих пожеж; • проведення спеціальної обробки техніки, будівель, майна, територій та санітарної обробки людей; інженерне, транспортне, матеріально-технічне забезпечення заходів ЦЗ; забезпечення функціонування системи зв'язку; обслуговування захисних споруд ЦЗ.

Основними функціями формувань є: проведення загальної та спеціальної розвідки в зоні НС; пошук, рятування та надання домедичної допомоги постраждалим; здійснення заходів щодо локалізації НС, у тому числі тих, що виникли внаслідок воєнних (бойових) дій або терористичних актів; рятування матеріальних та культурних цінностей; здійснення заходів щодо відновлення роботи пошкоджених об'єктів життєзабезпечення населення; санітарне очищення та знезараження території. Функції конкретних ФЦЗ визначено в положеннях про ці формування.

За порядком утворення ФЦЗ розподіляють на об’єктові, територіальні та добровільні. Об’єктові формування цивільного захисту. Саме їх у разі виникнення НС об'єктового рівня залучають до ліквідації наслідків. Об'єктові ФЦЗ є базовими для утворення територіальних ФЦЗ на відповідній території.

Об'єктові ФЦЗ — позаштатні підрозділи, які утворюються на непрофесійній основі суб'єктами господарювання, які мають чисельність працюючого персоналу понад 50 осіб, мають транспортну, будівельну, комунальну, медичну, пожежну та іншу спеціальну техніку і відповідають одній з таких умов: а) належать до відповідної категорії ЦЗ; б) мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави та (або) продовжують свою виробничу діяльність в особливий період; в) експлуатують об'єкти підвищеної небезпеки або потенційно небезпечні об'єкти.

Потребу в кількості та видах ФЦЗ визначає керівник суб'єкта господарювання відповідно до можливих видів НС, що загрожують підпорядкованому об'єкту та його працівникам, оскільки основну частішу робіт, пов'язаиих з реагуванням на НС або усуненням загрози її виникнення, виконують сили ЦЗ підприємства, установи чи організації, де виникла така ситуація. Допомогу сил ЦЗ адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташоване підприємство, установа чи організація, та відповідних підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, МО, МВС, МОЗ тощо надають лише за вмотивованої необхідності.

Кількісний та якісний склад ФЦЗ, його вид та структуру визначає безпосередньо керівник суб'єкта господарювання з урахуванням вимог керівних документів, наявності спеціалізованої техніки, майна, категорії об'єкта та Плану реагування об'єкта на надзвичайні ситуації. Структура ФЦЗ повинна максимально відповідати можливим обсягам проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації НС, відновлювальних робіт, заходів щодо життєзабезпечення населення, робіт з локалізації зони впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварійних ситуацій і аварій на об'єкті підвищеної небезпеки; забезпечувати гасіння великих пожеж, заходи зі спеціальної обробки техніки, будівель, майна, територій та санітарної обробки людей; забезпечувати якісне обслуговування наявних захисних споруд ЦЗ та систем оповіщення.

Кількість працівників, призначених до складу ФЦЗ, не повинна перевищувати 10-15 % загальної кількості працюючих у суб'єкта господарювання.

Територіальні формування цивільного захисту. Територіальні ФЦЗ утворюються шляхом об'єднання об'єктових ФЦЗ на відповідній території, у тому числі за згодою центральних органів виконавчої влади, а також міських рад у містах обласного підпорядкування, до сфери управління яких належать суб'єкти господарювання, що їх утворили.

Територіальні ФЦЗ призначені для проведення великих обсягів робіт з ліквідації наслідків НС, а також проведення відновлювальних робіт на відповідній території. Органи управління територіальних ФЦЗ утворюються суб'єктами господарювання, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади або перебувають у комунальній власності.

Добровільні формування цивільного захисту (ДФЦЗ). Відповідно до вимог ст. 27 Кодексу цивільного захисту ДФЦЗ утворюють під час загрози або виникнення НС для проведення допоміжних робіт із запобігання або ліквідації наслідків таких ситуацій за рішенням центрального органу виконавчої влади, місцевої держадміністрації, органу місцевого самоврядування.

Положення про добровільні формування цивільного захисту, схвалене постановою КМУ, є основою для забезпечення здійснення заходів щодо утворення та функціонування ДФЦЗ.

ДФЦЗ рекомендовано створювати органам місцевого самоврядування під час загрози виникнення або виникнення НС як тимчасові добровільні об'єднанням громадян, що мешкають на території сільської (селищної) ради. Інформація про утворення ДФЦЗ та залучення їх до виконання допоміжних робіт відображається у звітних документах з питань ЦЗ органом, що утворив таке формування.

До складу добровільних формувань залучають на добровільних засадах громадян України, які за станом здоров'я придатні до військової служби та не досягли граничного віку перебування військовозобов'язаних у запасі другого розряду.

Припиняють діяльність ДФЦЗ після завершення виконання ними допоміжних робіт за рішенням органу, що утворив таке формування.

Іл. 59.1. Структурна схема територіального формування

Іл. 59.1. Структурна схема об'єктового формування

Організаційна структура формувань цивільного захисту. Організаційна структура кожного виду ФЦЗ, порядок їх оснащення технікою і майном визначено в Положенні про формування ЦЗ, що розробляється згідно з Промірним положенням про формування цивільного захисту, та визначається органами державної влади, органами місцевого самоврядування та суб'єктами господарювання, які утворили ці формування, з урахуванням Промірного розрахунку створення територіальних та об'єктових ФЦЗ та Рекомендованих організаційних структур та оснащення ФЦЗ (іл. 59.1).

Об'єктові та територіальні ФЦЗ можуть створюватись як загони, групи, команди, санітарні дружини, пункти, ланки, відділення, пости, автоколони, автозаправні станції, з оснащенням автотранспортною, інженерною будівельною, комунальною, спеціальною технікою, механізмами, обладнанням та устаткуванням. ФЦЗ доцільно створювати як групи, ланки, пости з оснащенням механізмами, обладнанням та устаткуванням.

Рекомендовані організаційні структури об'єктових ФЦЗ: • розвідувальні групи, пости, відділення радіаційного та хімічного контролю; • команди, групи, відділення зв'язку; • медичні загони, бригади, групи, відділення, дружини, пости; • протипожежні команди, відділення, пости; • інженерні команди, групи, відділення; • аварійно-технічні команди, ланки, групи; • автомобільні загони, колони; • мобільні пункти харчування та продовольчого забезпечення; • мобільні автозаправні станції; • ланка з підвезення води; • мобільна ремонтно-відновлювальна група з ремонту автомобільної та інженерної техніки; • команди, бригади, ві д ділення, групи захисту рослин та тварин.

Порядок оснащення формувань цивільного захисту технікою та майном. За працівниками територіальних та об'єктових ФЦЗ закріплюють визначені для використання під час проведення аварійно-відновлювальних робіт техніку і майно суб'єктів господарювання, що утворили формування, в обсягах, передбачених у положеннях про відповідне ФЦЗ.

Згідно зі ст. 19-ою Кодексу ЦЗ України, забезпечення територіальних ФЦЗ технікою та майном, завчасне накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту належить до повноважень місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту та здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Табель оснащення формування технікою і майном — документ, розроблений на підставі визначеної організаційної структури формування згідно з Примірним положенням. Він містить також перелік засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю. За працівниками закріплюють визначені для використання під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт техніка і майно суб'єктів господарювання, що утворили формування, в обсягах, передбачених у положеннях про відповідне ФЦЗ, наприклад: «Рятувальна ланка: пристрій для різання металу — 1, пояс рятувальний з карабіном — 2, лопата металева штикова — 3, лопата металева совкова — 2, кувалда — 2, лом звичайний — 1, кіркомотика важка — 1, радіостанція переносна — 2, ноші санітарні — 1. Електротехнічна група: автокран, силова і освітлювальна електростанції, автовишка. Команда гасіння пожеж: вантажний автомобіль (трактор), мотопомпа».

Облік техніки і майна, визначених для використання під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ведуть суб'єкти господарювання, що утворили ФЦЗ.

  • 1. Як класифікують формування цивільного захисту залежно від призначення?
  • 2. Які завдання, функції та порядок утворення формувань цивільного захисту?
  • 3. Дайте коротку характеристику типам формувань цивільного захисту.
  • 4. Яка організаційна структура формувань цивільного захисту?
  • 5. Який порядок оснащення формувань цивільного захисту технікою та майном?