Захист Вітчизни. Профільний рівень. 11 клас. Фука

§ 52. Прийоми бою з автоматом

Пригадайте, з яких частин складається автомат.

Підготовка до бою. Положення підготовки до бою — найбільш зручне положення військовослужбовців для нападу на супротивника або самозахисту.

Підготовку до бою під час навчання здійснюють на місці та під час руху з положення автомата в руці або на ремінь за командою «До бою ГОТУЙСЯ!».

Для підготовки до бою зі зброєю за командою «В РУКУ» поставити праву (ліву) ногу вперед, на ширині плечей, ноги напівзігнуті в колінах (іл. 52.1). Автомат тримати попереду на зігнутих руках, ствол на рівні очей, приклад вільно пересувається вправо-вліво, не торкаючись тулуба. Тулуб тримати вертикально, масу тіла рівномірно розподілити на дві ноги.

Іл. 52.1. Підготовка до бою з автоматом

Іл. 52.2. Удар праворуч

За командою «На РЕМІНЬ» посунути автомат багнетом на себе, перехопити праву руку за ремінь і, закинувши його за праве плече, прийняти положення на ремінь.

Підготовка до бою під час руху виконують з тих же положень і за тими ж командами, що й на місці.

Удари стволом і магазином автомата. Удар стволом застосовують для ураження противника в рукопашній сутичці автоматом без багнета. Це залежить від обставин так само, як і згадані вище уколи. Удари стволом автомата наносять згори донизу, знизу догори, з лівої сторони до правої, з правої сторони до лівої;

Удар магазином автомата наносять з короткого замаху від тулуба тичком прямо, зближуючись з противником кроком (випадом) уперед.

Прийоми захисту з автоматом. Відбиття стволом автомата — це короткий і різкий удар дульною частиною свого автомата по зброї противника в разі намагання його вистрелити впритул або під час завдавання уколу. Після відбиття завдають укол або удар прикладом. Залежно від обставин завдають удару праворуч, ліворуч або вниз-направо.

Відбиття праворуч виконують, якщо зброя противника перебуває з правого боку від особи, яка захищається.

Для цього потрібно швидким рухом лівої руки вправо та злегка вперед, допомагаючи коротким рухом правої руки до себе, завдати удару стволом по зброї противника, відкидаючи його праворуч (іл. 52.2).

Відбиття ліворуч використовують, якщо зброя противника знаходиться ліворуч від зброї військовослужбовця. Для цього потрібно швидким рухом лівої руки ліворуч та злегка вперед, допомагаючи коротким рухом правої руки, ударити стволом противника та відкинути його ліворуч та злегка вперед (іл. 52.3).

Відбиття униз-праворуч використовують для захисту від уколу в нижню частину тіла (під зброю). Для цього потрібно напівколовим рухом лівою рукою ліворуч-вниз-угору та злегка вперед ударити стволом по зброї противника, відкидаючи його праворуч-униз (іл. 52.4).

У цьому випадку кінець багнета описує криву, що нагадує літеру «С», а зброю розвертають магазином праворуч. У момент відбиття ліва рука злегка зігнута, кінець багнета — на висоті середини стегна, лікоть правої руки опущений. За відбиттям швидко завдають укол або удар.

Захист підставкою автомата проводять від ударів зверху, знизу, збоку навідмах — виконують вліво, вправо, вгору і донизу під удари противника.

Звільнення від захоплень автомата противником — завдати противнику удар ногою в пах, повернутися боком до противника, завдати удару ногою в коліно (по гомілці), вирвати зброю.

Іл. 52.3. Удар ліворуч

Іл. 52.4. Удар праворуч-униз

Обеззброєння противника під час уколу багнетом: • з відходом вліво — з кроком вліво відбити передпліччям і захопити зброю, з кроком вперед захопити зброю другою рукою; завдати удар ногою в пах (коліно) збоку, вирвати зброю; • відходом вправо — з кроком вправо відбити передпліччям і захопити зброю, з кроком вперед захопити зброю другою рукою; завдати удар ногою в коліно збоку і вирвати зброю.

Комплекс прийомів умовного бою з автоматом. Комплекс прийомів умовного бою з автоматом.

ВП — стройова стійка:

«Один» - прийняти готовність до бою;

«Два» - укол багнетом з випадом лівою ногою;

«Три» - з кроком правою ногою вперед удар прикладом збоку;

«Чотири» - з поворотом праворуч кругом удар затильником приклада назад з випадом правою ногою;

«П'ять» - з поворотом ліворуч-кругом укол багнетом без випаду; «Шість» - з поворотом праворуч-кругом захист підставкою автомата без удару зверху; «Сім» - з кроком лівою ногою вперед удар магазином в обличчя;

«Вісім» - з підставкою лівої ноги назад, поворотом ліворуч кругом прийняти готовність до бою;

«Дев'ять» - з кроком правою ногою вперед вибити зброю вліво, укол багнетом з випадом лівої ноги;

«Десять» - поворот праворуч, захист підставкою автомата під удар зверху; удар ногою в пах і удар стволом автомата зверху;

«Одинадцять» - з випадом правою ногою вбік удар затильником приклада праворуч; «Дванадцять» - з поворотом ліворуч прийняти готовність до бою;

«Тринадцять» - відбив вниз праворуч, укол багнетом з випадом лівою ногою; «Чотирнадцять» - з поворотом праворуч відбив направо; укол багнетом з випадом лівою ногою;

«П'ятнадцять» - з кроком правою ногою вбік удар прикладом збоку і фронтальна стійка; «Шістнадцять» - стрибком прийняти стройову стійку.

  • 1. Як здійснюється підготовка до бою з автоматом?
  • 2. Назвіть особливості уколу багнетом.
  • 3. У яких випадках застосовують удари стволом, прикладом і магазином?
  • 4. Які прийоми захисту з автоматом вам відомі?
  • 5. Виконайте комплекс прийомів умовного бою з автоматом.