Захист Вітчизни. Профільний рівень. 11 клас. Фука

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 4. Портрет офіцера-професіонала

Які моральні якості людини вам відомі?

Ознаки особистості офіцера. Моральні якості посідають найважливіше місце серед усіх соціальних якостей особистості. Проявляючись через конкретну діяльність із захисту Вітчизни, вони виражаються в понятті моральності військового як людини.

Моральне обличчя офіцера — це система певних відносно стійких моральних рис, які визначають характер особистості.

Моральні якості, професійно необхідні офіцеру, доцільно класифікувати за такими аспектами:

  • а) якості, виявлені офіцером щодо Батьківщини: патріотизм, відданість Батьківщині, вірність військовому обов'язку, відповідальність, самовідданість;
  • б) якості, виявлені офіцером щодо службової діяльності: мужність, витримка, самовладання, стійкість, рішучість, дисциплінованість, принциповість, сміливість, відвага, хоробрість, ініціативність, військове товариство, бойова дружба, чесність, безкорисливість, відкритість, працьовитість, старанність, діловитість, самостійність;
  • в) якості, виявлені офіцером щодо інших людей: колективізм, справедливість, великодушність, терпимість, вимогливість, правдивість, прямота, ввічливість, делікатність, доброзичливість, товариськість, порядність;
  • г) особисті якості офіцера: скромність, гордість, вимогливість, самокритичність, почуття власної гідності й честі.

Особливою якістю, що ввібрала в себе більшість моральних рис особистості офіцера, є офіцерська честь.

Моральність офіцера формується систематичними виховними впливами під час вирішення трьох взаємопов'язаних груп психолого-педагогічних завдань.

Перша з них пов'язана з розвитком моральної свідомості: професійно-етичних знань, переконань і установок, моральних мотивів діяльності, почуття обов'язку, честі, совісті, відповідальності за власні справи і вчинки, за результати своєї праці та підготовку підлеглих.

Друга полягає у формуванні професійної гордості офіцера та вдосконаленні етики його взаємин. Успіх праці офіцера забезпечується насамперед його ставленням до своєї професії. Це виражається в гордості за належність до неї, у сумлінному виконанні свого військового обов'язку, в постійному творчому пошуку ефективних шляхів вирішення навчально-виховних завдань.

Третя група завдань охоплює питання моральної поведінки офіцера. Вона є конкретним відображенням рівня розвитку моральних якостей і рис його особистості як військового керівника, учителя і вихователя своїх підлеглих. На практиці це проявляється в моральних діях і вчинках, навичках і уміннях, моральних звичках.

Серед професійно важливих для офіцера визначені такі якості, як: висока громадянськість, патріотизм, принциповість, відповідальність, військово-професійна та психолого-педагогічна компетентності, вимогливість до себе й підлеглих, особиста організованість, уміння організувати контроль та перевірку виконання наказів і розпоряджень, самокритичність, рішучість, близькість до людей та турбота про них.

Кодекс честі офіцера ЗСУ. Одним з найважливіших шляхів формування моральності офіцера є Кодекс честі офіцера Збройних сил України, який визначає основні моральні цінності та професійні якості офіцера, військові традиції, взаємини офіцера з іншими військовослужбовцями.

Кодекс честі офіцера Збройних сил України — це сукупність морально-етичних норм, які базуються на ціннісних орієнтаціях, ідеалах, світогляді офіцера та принципово регламентують його стосунки із суспільним оточенням, службову та громадську діяльність.

Основу Кодексу честі офіцера складають вимоги Конституції України, Військової присяги, військових статутів, моральні традиції українського війська, базові міжнародні гуманітарні стандарти та морально-етичні норми законодавства.

До основних моральних засад Кодексу честі офіцера належать:

1. Батьківщина. Офіцер — громадянин України, який є представником ЗСУ держави і стоїть на сторожі інтересів українського народу, який очікує від нього найвищого взірця особистої поведінки та службової діяльності. Кожен офіцер — патріот.

2. Вірність та відданість Вітчизні. Офіцер — взірець вірності Вітчизні, високої поваги до символів держави: Державного Прапора України, Державного Герба України, Державного Гімна України.

3. Обов'язок. Бездоганне виконання обов'язку — найвища ознака поведінки офіцера. Накази виконують сумлінно, точно й у встановлений термін.

4. Честь — провідна ознака офіцерської поведінки. Офіцер живе як порядна людина: не обманює, не краде, не порушує загальнолюдських норм.

5. Чесність — безкорисливе виконання всіх обов'язків заради забезпечення національних інтересів України в мирний та воєнний час.

6. Честь мундира. Правила Кодексу честі офіцера однакові для всіх офіцерів, незалежно від військового звання, посади, терміну служби та обставин.

7. Місце в суспільстві. Офіцерський корпус Української армії — це не замкнена каста військовиків, а кров від крові, плоть від плоті Українського народу.

8. Служба усьому Українському народові, а не його окремій частині, об'єднанню громадян або партії.

9. Духовні засади. Духовною основою для українського офіцерства є традиції богатирів Русі-України, козацтва, офіцерів попередніх поколінь.

10. Готовність і надійність. Офіцер готовий до виконання свого службового обов'язку за будь-яких обставин і умов, уміє не квапитися і не запізнюватися.

11. Дисциплінованість та ініціатива. Ентузіазм, хоробрість та активність у досягненні кінцевої мети або під час виконання повсякденних завдань — головні вимоги до офіцера.

12. Слово офіцера є законом. Вірність слову — незаперечна чеснота офіцера. Чесне, відверте й послідовне слово офіцера стає для підлеглих законом поведінки.

13. Вести за собою підлеглих. На офіцера покладається особиста відповідальність за підлеглих, тому що їхнє життя довірив офіцерові Український народ. Командир гартує їхній дух, моральні сили, веде за собою до досягнення перемоги.

14. Піклування про підлеглих. Командира, який виконує бойові завдання з найменшими втратами, вважають найкращим керівником, тому що він цінує людину, яка є основним елементом військової сили та боєздатності.

15. Лицарський дух. За жодних обставин не можна примусити офіцера змінити власні переконання, віру, зрадити Військовій присязі. Офіцер — взірець лицарського ставлення до хворих, поранених, цивільного населення.

16. Офіцер — взірець для підлеглих. Офіцер — взірець як у дотриманні моральних норм поведінки, зовнішньому вигляді, так і у виконанні завдань, що безпосередньо стосуються його професійного обов'язку.

17. Уникнення втручання в політику. Офіцер ЗСУ уникає втручання в політику. Він підтримує національну політику держави та її інтереси, незалежно від того, яка політична партія перебуває при владі.

18. Взаємини між офіцерами. Офіцери завжди зберігають честь і традицію офіцерського корпусу, члени якого підтримують і допомагають один одному, між ними є безумовна довіра.

19. Взаємини з підлеглими. Стосунки між командирами та підлеглими мають бути розвинені до готовності йти в бій у будь-яких моментах. Це відповідальність, яка потребує високих норм поведінки та дій і передбачає створення атмосфери довіри та взаємодопомоги.

20. Відповідальність за порушення Кодексу честі офіцера. Таке порушення хоча б одним офіцером ганьбить гідність усього офіцерського братерства, честь полку, корабля.

  • 1. За якими аспектами доцільно класифікувати моральні якості, професійно необхідні офіцеру?
  • 2. Що таке, на вашу думку, офіцерська честь?
  • 3. Які якості офіцера належать до професійно важливих?
  • 4. Які основні моральні засади Кодексу честі офіцера вам відомі?