Захист Вітчизни. Профільний рівень. 11 клас. Фука

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ «Стройова підготовка»

§ 29. Виконання стройових прийомів без зброї

Чи знаєте ви команди, за якими здійснюють повороти під час руху? Чи зможете ви вправно зробити повороти на місці і під час руху? Спробуйте!

МО України створило робочу групу (2018 р.) на чолі з представниками науково-дослідних інститутів, яка готує нові військові статути, уніфіковані з країнами НАТО.

Методика проведення занять зі стройової підготовки: починають заняття з шикування особового складу відділення (взводу) на плацу та доповіді командира підрозділу викладачу про готовність до занять. Відділення (взвод) за командою «СТАВАЙ» шикується в двошернговий стрій. У вступній частині викладач має оголосити тему заняття, мету заняття (за потреби нагадує мету вивчення дисципліни), проводить перевірку особового складу за списком, правильність та порядок шикування особового складу відділення (взводу) згідно з вимогами Стройового статуту. Найбільш частими помилками особового складу у цій частині заняття є: вони займають місце за командиром відділення (взводу), заповнюють останній ряд, не витримують інтервалу та дистанції, розмовляють в строю, не дотримують стройового положення, тримають руки в кишенях тощо.

Викладач нагадує порядок подання підготовчої та виконавчої команд для управління строєм шляхом посилення наголосу під час подання виконавчих команд. Для припинення виконання прийому викладач подає команду «ВІДСТАВИТИ» і пояснює, що за цією командою треба прийняти положення, яке було до виконання прийому.

Для прикладу викладач подає команду особовому складу відділення (взводу) «Відділення (взвод) в одну (дві шеренги) — СТАВАЙ» або «РОЗІЙДИСЬ» і вказує на помилки та пояснює, як правильно їх виконувати. Потім командування строєм відділення (взводу) він передає командиру підрозділу для тренування особового складу в шикуванні на плацу.

Іл. 29.1. Стройове положення «Струнко!»

Іл. 29.2. Рух стройовим кроком

Стройове положення. Стройове положення приймають за командою «СТРУНКО» (іл. 29.1), що означає триматися прямо, без напруження, підбори поставити разом, а носки розвести по лінії фронту на ширину стопи; ноги в колінах випрямити, але не напружувати їх, груди підняти, а все тіло трохи подати вперед; живіт втягти; плечі розвернути; руки опустити так, щоб кисті, повернені долонями всередину, були збоку стегон, а напівзігнуті пальці торкалися стегна; голову тримати високо й прямо, виставляючи підборіддя; дивитися перед собою; бути готовим до негайної дії.

Для перевірки правильності стройового положення потрібно припіднятися на носках, зміщуючи корпус тіла вперед. За правильного стройового положення корпус не буде завалюватися назад або вбік. Частими помилками є: неправильне положення пальців рук вздовж стегон, збільшення відстані між носками ніг, зміщення центру маси тіла назад, що й спричиняє завалювання корпуса, недостатньо припідняте підборіддя.

Стройове положення на місці приймають без команди під час віддання й отримання наказу, доповіді, виконання Державного Гімну України, а також під час військового вітання й подання команд.

Повороти на місці. Повороти виконують за командами: «Кру-ГОМ» — на півкола, «Ліво-РУЧ» — на чверть кола, «Півоберта ліво-РУЧ» — на одну восьму кола і проводять в бік лівої руки на лівому підборі й на правому носку; «Право-РУЧ» і «Півоберта право-РУЧ» — у бік правої руки на правому підборі й на лівому носку(малими літерами — підготовча команда, великими — виконавча).

Повороти виконують на два рахунки: на «раз» військовослужбовці повертаються у визначений бік, зберігаючи положення корпуса та не згинаючи ніг у колінах, переносять масу тіла на ногу, що попереду, на «два» — найкоротшим шляхом приставляють другу ногу.

Для відпрацювання поворотів на місці викладач показує та пояснює виконання поворотів за командами «КРУГОМ», «ЛІВОРУЧ», «ПРАВОРУЧ» тощо. Особливу увагу звертає на перенесення центру маси тіла на носок правої (лівої) ноги та каблук лівої (правої) ноги. Командир підрозділу після пояснень викладача починає подавати команди. На рахунок «Роби РАЗ» особовий склад повертається кругом (ліворуч, праворуч,), не приставляючи ноги. На рахунок «Роби ДВА» ногу під час повороту приставляють. Характерними помилками під час відпрацювання поворотів на місці є: повертання через праве плече за командою «Кру-ГОМ», неправильне положення ноги, її згинають у коліні, завчасне приставления ноги до рахунку другого елемента «Роби ДВА», через неправильне положення центра маси тіла, повертання ліворуч після подання команди «Право-РУЧ». Помилкою командира підрозділу є подання команди без достатньо сильного наголосу на виконавчу частину команди «Кру-ГОМ», «Ліво-РУЧ», «Право-РУЧ» тощо.

Розрізняють крок стройовий і похідний. Стройовий крок застосовують під час проходження урочистим маршем; виконання військового вітання під час руху; у разі підходу до начальника та відходу від нього; під час виходу зі строю та повернення на місце, а також на заняттях зі стройової підготовки. Похідний крок застосовують у решті випадків.

Рух стройовим і похідним кроком. Рух здійснюють кроком або бігом. Нормальна швидкість руху кроком — 110-120 кроків за хвилину, довжина кроку — 70-80 см. Нормальна швидкість руху бігом — 160-180 кроків за хвилину, довжина кроку — 80-90 см.

Рух стройовим кроком починають за командою «Стройовим кроком — РУШ», а рух похідним кроком — за командою «Кроком — РУШ». За підготовчою командою треба подати корпус трохи вперед, перенести масу тіла більше на праву ногу, із збереженням стійкості; за виконавчою командою почати рух з лівої ноги повним кроком (іл. 29.2). Ногу з витягнутим уперед носком потрібно винести на висоту 15-20 см від землі та поставити її твердо на всю стопу, піднімаючи водночас другу ногу (іл. 29.3).

Руками, починаючи від плеча, потрібно здійснювати рух біля тулуба: уперед — руки згинають у ліктях так, щоб кисті піднімалися вище пряжки пояса на ширину долоні й на відстані долоні від тулуба до рівня ліктя; назад — до упору в плечовому суглобі. Пальці долонь рук напівзігнуті. Під час руху стройовим кроком голову та корпус тримати прямо, дивитися вперед.

Іл. 29.3. Рух жінки-військовослужбовця без зброї стройовим кроком

Іл. 29.4. Виконання зазначених у Статуті стройових прийомів і рухів за розподілом

Під час руху похідним кроком ногу виносити вільно, не відтягуючи носок, і ставити її на землю, як під час звичайної ходьби; руками здійснювати вільні рухи біля тулуба. Якщо під час руху похідним кроком подають команду «СТРУНКО», то слід перейти на стройовий крок, а за командою «ВІЛЬНО» — на похідний крок.

Під час навчання допускають виконання зазначених у Статуті стройових прийомів і рухів за розподілом, а також за допомогою підготовчих вправ (іл. 29.4).

Рух стройовим кроком відпрацьовують після пояснення та показу викладачем руху стройовим та похідним кроком за командами «Стройовим кроком — РУШ», «Похідним кроком — РУШ», «ВІЛЬНО» під час руху. Особливістю руху є підйом ноги на 15-20 см, не згинаючи її в коліні з одночасною постановкою стопи горизонтально. Для цього відпрацьовують підготовчу вправу на чотири рахунки. «Роби — РАЗ» — ліву ногу підносять на 15-20 см з одночасним рухом лівої руки назад до упору в плечовому суглобі та праву вперед на рівень грудей вище однієї долоні над пряжкою поясного ременя. За командою «Роби — ДВА» треба приставити ліву ногу до правої, руки займають вихідне положення повздовж корпусу тіла. На рахунок «Роби — ТРИ» праву ногу піднімають на 15-20 см з одночасним рухом правої руки назад до упору та лівої вперед на рівень грудей вище однієї долоні над пряжкою поясного ременя. На рахунок «Роби — ЧОТИРИ» праву ногу приставляють до лівої, руки займають вихідне положення повздовж корпусу тіла. Командир підрозділу відпрацьовує ці підготовчі вправи з особовим складом.

Щоб змінити швидкість руху, подають команди: «ДОВШИЙ КРОК», «КОРОТШИЙ КРОК», «ЧАСТІШИЙ КРОК», «РІДШИЙ КРОК», «ПІВКРОКУ», «ПОВНИЙ КРОК».

Щоб перемістити поодиноких військовослужбовців на кілька кроків убік, подають команду, наприклад: «Рядовий Гнатяк! Два кроки праворуч (ліворуч), кроком — РУШ». За цією командою військовослужбовець робить два кроки праворуч (ліворуч), приставляючи ногу після кожного кроку. Для переміщення вперед або назад на кілька кроків подають команду: «Два кроки вперед (назад), кроком — РУШ». За цією командою слід зробити два кроки вперед (назад) і приставити ногу. Під час переміщення праворуч, ліворуч і назад рухи руками не здійснюють.

Повороти під час руху кроком виконують за командами: «Право-РУЧ», «Півоберта право-РУЧ», «Ліво-РУЧ», «Півоберта ліво-РУЧ», «Кругом - РУШ».

Щоб повернути праворуч і півоберта праворуч, виконавчу команду подають одночасно з поставленням правої ноги на землю. За цією командою лівою ногою слід зробити крок, повернутися на носку лівої ноги, одночасно з поворотом винести праву ногу вперед

і рухатися далі в новому напрямку. Щоб повернути ліворуч і півоберта ліворуч, виконавчу команду подають одночасно з поставленням лівої ноги на землю. За цією командою правою ногою слід зробити крок, повернутися на носку правої ноги, одночасно з поворотом винести ліву ногу вперед і рухатися далі в новому напрямку.

Для поворота кругом виконавчу команду подають одночасно з поставленням правої ноги на землю, треба зробити ще один крок лівою ногою (на рахунок «раз»), витягнути праву ногу на півкроку вперед, трохи ліворуч і, різко повернувшись у бік лівої руки на носках обох ніг (на рахунок «два»), рухатися далі з лівої ноги в новому напрямку (на рахунок «три»). Під час поворотів рух руками здійснюють у такт кроку.

Для відпрацювання поворотів під час руху спочатку викладач проводить зразковий показ поворотів «Ліво-РУЧ», «Право-РУЧ», «Кругом-РУШ». Під час пояснення порядку виконання цих стройових прийомів викладач наголошує, що команда «Ліво-РУЧ» подається під ліву ногу. Підготовча вправа для тренування цього стройового прийому виконується на чотири рахунки. «Роби — РАЗ» потрібно зробити крок лівою ногою вперед, «Роби — ДВА» — зробити крок правою ногою вперед та повернутися ліворуч на носку правої ноги та підборі лівої ноги. «Роби — ТРИ» — подальший крок зробити лівою ногою, «Роби — ЧОТИРИ» — приставити праву ногу. Далі за командами командира підрозділу особовий склад відпрацьовує поворот ліворуч в русі по елементах. Викладач зауважує, що стройовий прийом «Право-РУЧ» під час руху виконують за командою командира під праву ногу. Підготовчу вправу для тренування цього стройового прийому виконують на чотири рахунки. На рахунок «Роби — РАЗ» роблять крок правою ногою вперед. Хоч згідно зі стройовим Статутом рух завжди починають з лівої ноги, викладач пояснює, що для того, щоб запам'ятати, що команда «Право-РУЧ» подається під праву ногу, підготовчу вправу треба починати з кроку правою ногою. «Роби — ДВА» зробити крок лівою ногою вперед та повернутися праворуч на носку лівої ноги та підборі правої ноги. «Роби — ТРИ» — роблять подальший крок правою ногою, «Роби — ЧОТИРИ» — приставляють ліву ногу. Під командуванням командира підрозділу особовий склад відпрацьовує поворот ліворуч в русі по елементах.

Поворот кругом виконують за командою командира «Кругом — РУШ», як і під час повороту праворуч, теж під праву ногу. Підготовчу вправу виконують уже на шість рахунків. На рахунок «Роби — РАЗ» рух починають з правої ноги, зауважуючи, що під праву ногу лунає виконавча команда командира «РУШ». «Роби — РАЗ» — роблять крок правою ногою, «Роби — ДВА» — крок лівою ногою, «Роби — ТРИ» — праву ногу виносять на півкроку вперед і трохи ліворуч, «Роби — ЧОТИРИ» — треба різко повернутися у бік лівої руки на носках обох ніг, «Роби — П'ЯТЬ» — зробити крок лівою ногою, «Роби — ШІСТЬ» — праву ногу приставляють до лівої. Після пояснення цих елементів під командою командира підрозділу особовий склад відпрацьовує поворот кругом під час руху.

  • 1. Із чого мають починатися заняття зі стройової підготовки?
  • 2. Які команди подають для здійснення поворотів на місці? Як їх виконувати?
  • 3. Які розрізняють види кроку? За якими командами починають кожен із видів руху? Які команди подають для зміни швидкості руху?
  • 4. Яку команду подають для переміщення поодиноких військовослужбовців на кілька кроків убік?
  • 5. Які команди подають для здійснення поворотів під час руху? Як їх виконувати? Потренуйтесь за командою товариша у їх виконанні згідно з вимогами Стройового статуту.
  • 6. Що допускає Стройовий статут під час виконання зазначених у ньому прийомів і рухів? Яка методика поворотів під час руху?