Захист Вітчизни. Профільний рівень. 11 клас. Фука

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 28. Виховне значення заохочень. Дисциплінарна відповідальність військовослужбовців

Заохочення є важливим засобом виховання військовослужбовців і зміцнення військової дисципліни. Кожний командир у межах прав, наданих йому Дисциплінарним статутом ЗСУ, зобов’язаний заохочувати підлеглих військовослужбовців за старанність, розумну ініціативу та сумлінне виконання службових обов’язків.

Якщо командир вважає, що наданих йому прав недостатньо для заохочення військовослужбовців, які відзначилися, він може клопотати про заохочення перед старшим командиром. Заохочення має бути заслуженим. Обираючи заохочення, беруть до уваги характер заслуг військового та його ставлення до служби за попередній час.

За мужність і відвагу, проявлені під час виконання військового обов’язку, зразкове управління військами, високі показники в бойовій підготовці, оволодінні військовою технікою та озброєнням, інші заслуги перед Вітчизною, ЗСУ начальники від командира бригади, полку (командира корабля 1 рангу), командири, які мають рівні з ними права та

вищі, командири окремих батальйонів (кораблів 2 рангу), а також командири окремих військових частин, які користуються відповідно до статті 8-ої цього Статуту дисциплінарною владою командира батальйону (корабля 3 рангу), мають пропонувати висувати підлеглих військовослужбовців для відзначення державними нагородами України.

До рядових, сержантів застосовують такі заохочення:

 • а) оголошення подяки;
 • б) зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення;
 • в) надання одного додаткового звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег поза чергою військовослужбовцям строкової служби;
 • г) надання додаткової відпустки військовослужбовцям строкової служби строком до 5 діб;
 • г) повідомлення батьків або колективу за місцем роботи чи навчання військовослужбовця до його призову на службу про зразкове виконання ним військового обов’язку та про отримані заохочення;
 • е) нагородження грамотою, цінним подарунком або грошовою премією;
 • є) нагородження військовослужбовця його фотокарткою, у якій він знятий біля розгорнутого Бойового Прапора військової частини;
 • ж) присвоєння військового звання старший солдат;
 • з) присвоєння сержантам строкової служби, які звільняються в запас, чергового військового звання, вищого на один ступінь за військове звання, передбачене штатною посадою, яку обіймав сержант чи старшина під час звільнення в запас, до старшини, головного корабельного старшини включно;
 • и) занесення прізвища військовослужбовця до Книги пошани військової частини (корабля);
 • і) нагородження заохочувальними відзнаками Міністра оборони України.

У разі невиконання військовим своїх службових обов'язків порушення військовослужбовцем військової дисципліни або громадського порядку командир повинен нагадати йому про обов'язки служби, а за необхідності — накласти дисциплінарне стягнення.

За вчинення адміністративних правопорушень військовослужбовці несуть дисциплінарну відповідальність за цим Статутом, за винятком випадків, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення. За вчинення корупційних діянь чи інших правопорушень, пов'язаних із корупцією, військовослужбовці несуть відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення. У разі вчинення кримінального правопорушення військовослужбовець притягається до кримінальної відповідальності.

На рядових строкової військової служби можуть бути накладені такі стягнення:

 • а) зауваження;
 • б) догана;
 • в) сувора догана;
 • г) позбавлення чергового звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег;
 • ґ) призначення поза чергою в наряд на роботу — до 5-ти нарядів;
 • е) позбавлення військового звання «старший солдат».

Усі дисциплінарні стягнення, крім позбавлення військового звання, накладені на військовослужбовців і не скасовані до дня звільнення їх у запас чи відставку, втрачають чинність з дня звільнення.

Облік заохочень та дисциплінарних стягнень ведуть у всіх підрозділах (від роти і вище) та військових частинах. Усі заохочення та дисциплінарні стягнення (крім зауваження), передбачені цим Статутом, у тому числі і заохочення, оголошені командиром усьому особовому складу підрозділу (команди), військової частини, записують у тижневий строк до службової картки військовослужбовця (іл. 28.1).

У разі зняття дисциплінарного стягнення в службовій картці військовослужбовця (у розділі «Стягнення») роблять запис, коли й ким стягнення знято.

Службові картки ведуть у роті на солдатів та сержантів.

Іл. 28.1. Службова картка військовослужбовця

 • 1. За що зобов’язаний кожний командир у межах прав, наданих йому Дисциплінарним статутом ЗСУ, заохочувати підлеглих?
 • 2. Хто і за що має право висувати підлеглих військовослужбовців для відзначення державними нагородами України?
 • 3. Які заохочення застосовують до рядових (матросів) та сержантів (старшин)?
 • 4. За що підлеглих притягують до дисциплінарної відповідальності?
 • 5. Які стягнення застосовують до солдатів (матросів) та сержантів (старшин)?
 • 6. Куди записують усі заохочення та дисциплінарні стягнення (крім зауваження), передбачені Дисциплінарним статутом ЗСУ?


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.