Захист Вітчизни. Профільний рівень. 11 клас. Фука

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 20. Добовий наряд роти. Документація

Добовий наряд призначають для підтримання внутрішнього порядку, охорони особового складу, озброєння, боєприпасів, бойової техніки, приміщень і майна військової частини, контролю за станом справ і вжиття заходів для запобігання правопорушенням, а також для виконання інших обов'язків внутрішньої служби. Склад добового наряду оголошують наказом по військовій частині на період навчання.

Іл. 20.1. Днювальний на місці для несення служби у добовому наряді роти

Іл. 20.2. Нагрудний знак днювального роти

Чергові парку (КПП, штабу військової частини), призначені із сержантів, помічники чергового КПП, чергові та днювальні підрозділів (іл. 20.1), а також днювальні парку та посильні повинні мати багнети в піхвах. Багнет кріплять на поясі ліворуч, на ширину долоні від пряжки.

Підготовка добового наряду. У ніч напередодні заступання в наряд підрозділи та особи, призначені в добовий наряд, звільняються від усіх занять і робіт. У день заступання в наряд у години, зазначені в розпорядку дня, особовому складові надається не менше 3 годин для підготовки до несення служби і не менше однієї години для відпочинку (сну). Підготовку особового складу добового наряду (крім варти), призначеного від роти, здійснює головний сержант роти.

Визначені наказом по військовій частині військовослужбовці відповідно до службового призначення у встановлений час напередодні або в день заступання в наряд прибувають на інструктаж добового наряду, який проводить заступник командира військової частини. На занятті (інструктажі) вивчають положення статутів, інструкцій, вимоги безпеки та порядок дій у разі виникнення пожежі, а також перевіряють знання особовим складом наряду функціональних обов'язків. Практичні заняття проводять у день заступання в наряд, у години, зазначені в розпорядку дня, в обладнаних приміщеннях (місцях).

Добовий наряд має бути готовий до несення служби й прийнятий відповідними черговими і начальником варти у своє підпорядкування за 15 хв до виходу на розвід.

У добовий наряд роти призначають: черговий роти (гуртожитку) із сержантів і як виняток із найпідготовленішого рядового складу; днювальний роти (гуртожитку) — із рядового складу. Кількість змін днювальних у ротах встановлює командир військової частини. Черговий роти відповідає за додержання порядку в роті й неухильне виконання розпорядку дня, збереження зброї, ящиків із боєприпасами, майна роти, особистих речей військовослужбовців і за правильне несення служби днювальними. Черговий роти підпорядковується черговому військової частини та його помічникові, а щодо внутрішньої служби в роті — командирові та головному сержантові роти.

Черговому роти підпорядковуються днювальні роти. Він є начальником для військовослужбовців роти рівного з ним чи нижчого військового звання. Черговий має на лівому боці грудей нагрудний знак (пов'язку на лівому рукаві) з відповідним написом. Нагрудний знак черговий передає наступнику після доповіді про здавання та приймання чергування, такий самий нагрудний знак має бути в днювального роти (іл. 20.2).

Перед розводом новопризначений черговий роти перевіряє склад призначеного добового наряду роти, проводить його огляд, відрекомендовує головному сержантові роти. Після огляду, перевірки знань обов'язків і проведення практичних занять головним сержантом роти він приймає від попереднього чергового відомість про наявність і місцеперебування особового складу роти і веде добовий наряд на розвід.

Після розводу новопризначений черговий разом із попереднім здійснює перевірку і приймає зброю, ящики з боєприпасами й печатками на них, майно за описом, наявні в справності засоби пожежогасіння, оповіщення й сигналізацію, після чого чергові розписуються в книзі приймання та здавання чергування (табл. 20.1).

Таблиця 20.1

Книга прийняття та здавання чергування у військовій частині ______ (роті)

Число та місяць

Запис про прийняття та здавання чергування

Рішення командира

про кількість прийнятої зброї і ящиків із боєприпасами

виявлені недоліки в несенні служби під час чергування

Примітки: 1. У книзі прийняття та здавання чергування по роті зазначається лише те, що підлягає прийняттю та здаванню, а про виявлені недоліки доповідається усно.

2. На першій сторінці книги подано зразок запису.

Зброю приймають поштучно, за номерами й комплектністю. При цьому перевіряють справність замків, охоронної сигналізації, шаф, печаток та іншого обладнання.

Прийнявши чергування, новопризначений черговий разом із попереднім доповідають командирові роти, а в разі його відсутності — його заступникові чи головному сержантові роти про здавання і прийняття чергування. Наприклад: «Пане (пані) капітане, сержант Остапенко чергування по роті здав»; «Пане (пані) капітане, молодший сержант Чумак чергування по роті прийняв».

Потім новопризначений черговий роти повідомляє про всі зауваження і вказівки, зроблені на розводі черговим частини, а також про несправності чи нестачу, виявлені під час прийняття чергування.

Обладнання приміщень (місць) для несення служби добовим нарядом. Приміщення (місця) для несення служби черговим (днювальним) роти розташовуються та обладнуються таким чином, щоб забезпечити зручність для виконання службових обов'язків особами добового наряду. У них повинні бути: технічні засоби приймання сигналів та оповіщення підрозділів; засоби зв'язку (телефон, селектор); годинник; аварійне освітлення; стенд з документацією добового наряду.

У добового наряду роти повинна бути така документація: інструкції чергового та його помічника (днювального), у тому числі на випадок тривоги, збору й пожежної безпеки; за наявності технічних засобів охорони — інструкція на випадок їх несанкціонованого спрацювання; розпорядок дня; список номерів телефонів пожежної команди й чергового частини; опис документів і майна; книга прийняття та здавання чергування; комплект військових статутів ЗСУ.

  • 1. Для чого і на який на період призначають добовий наряд у військовій частині?
  • 2. Розкажіть товаришу про: а) склад добового наряду; б) підготовку добового наряду.
  • 3. Кого призначають у добовий наряд роти і з числа яких військовослужбовців?
  • 4. Що має здійснити після розводу новопризначений черговий роти разом із попереднім?
  • 5. Яке обладнання та документація мають бути в чергового роти?


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.