Захист України. Рівень стандарту. 10 клас. Фука

Захист України. Рівень стандарту. 10 клас. Фука

Цього року ви вивчатимете новий предмет — «Захист України». Завдання цього курсу — оволодіння базовими знаннями про Збройні сили України, юридичними основами міжнародного гуманітарного права, домедичної допомоги, основ цивільного захисту, дотримання власної безпеки під час надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часу.

Вступ

§ 1. Підготовка до захисту України — обов’язок кожного громадянина / громадянки

Розділ 1. Основи національної безпеки України

§ 2. Система національної безпеки України

§ 3. Національні інтереси України та загрози національній безпеці

§ 4. Засади національного спротиву

§ 5. Інформаційна війна

Розділ 2. Збройні сили України на захисті України

Тема 1. Нормативно-правова база з військових питань. Військова присяга та військова символіка України

§ 6. Нормативно-правова база з військових питань

§ 7. Військова присяга та військова символіка України

Тема 2. Історія розвитку українського війська

§ 8. Українське військо III—XVIII століть

§ 9. Українське військо у XX—XXI століттях

Тема 3. Основи міжнародного гуманітарного права

§ 10. Об’єктивна необхідність урегулювання бойових дій за допомого міжнародного гуманітарного права

§ 11. Міжнародний правовий захист жертв війни та цивільних об’єктів

Тема 4. Статути Збройних сил України

§ 12. Поняття про військові статути. Військові звання та знаки розрізнення. Військова дисципліна, її суть і значення

§ 13. Розподіл часу і повсякденний порядок. Розпорядок дня та його значення для виконання основних заходів повсякденної діяльності, навчання й побуту особового складу підрозділів

Розділ 3. Стройова підготовка та прикладна фізична підготовка

Тема 1. Стройові прийоми і рух без зброї

§ 14. Строї та їх елементи. Обов’язки військовослужбовця перед шикуванням і в строю. Підготовча та виконавча команди

§ 15. Стройове положення. Повороти на місці. Рух стройовим і похідним кроком. Повороти під час руху

Тема 2. Строї, відділення

§ 16. Шикування відділення в розгорнутий і похідний строї. Розмикання і змикання відділення. Рух відділення стройовим і похідним кроком

§ 17. Вправи на мобільність поперекового відділу. Вправи для відновлення після перевантаження, реабілітаційні вправи для відновлення організму в польових умовах. Вправи на зміцнення м’язів тулуба

Розділ 4. Вогнева підготовка

Тема 1. Стрілецька зброя та поводження з нею

§ 18. Історія розвитку та класифікація стрілецької зброї. Історія українського зброярства. Озброєння іноземних армій

§ 19. Сучасна стрілецька зброя, її класифікація, бойові властивості, будова

§ 20. Прийоми та правила стрільби зі стрілецької зброї

§ 21. Спостереження за полем бою. Вибір цілі для обстрілу на полі бою. Ведення вогню, спостереження за його результатами. Корегування стрільби

§ 22. Призначення, бойові властивості та будова автоматичної зброї. Підготовка до стрільби

§ 23. Порядок неповного розбирання і складання та обслуговування автомата тренування в неповному розбиранні та складанні автомата

§ 24. Малокаліберна, пневматична гвинтівки та гладкоствольна рушниця: загальна будова та характеристика

§ 25. Основи стрільби з пневматичної гвинтівки. Помилки під час стрільби з гвинтівки та їх усунення

§ 26. Загальна будова та види боєприпасів до стрілецької зброї. Маркування боєприпасів. Спорядження магазина патронами і порядок зарядження автомата. Вимоги правил безпеки під час проведення стрільб у стрілецькому тирі

Розділ 5. Тактична підготовка

Тема 1. Основи військової топографії

§ 27. Орієнтування на місцевості. Азимут магнітний

§ 28. Складання опису місцевості. Умовні топографічні знаки

§ 29. Способи визначення відстаней на місцевості

§ 30. Спосіб горизонталей. Визначення абсолютних і відносних висот за топографічною картою. Визначення зон видимості. Правила користування навігатором

§ 31. Географічна система координат. Система прямокутних координат

Розділ 6. Основи цивільного захисту

Тема 1. Нормативно-правова база цивільного захисту

§ 32. Єдина державна система цивільного захисту та її складові. Законодавче та нормативно-правове забезпечення її функціонування

Тема 2. Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу, загрози їх виникнення

§ 33. Причини виникнення та класифікація надзвичайних ситуацій

§ 34. Загальні ознаки НС

§ 35. Джерела небезпечних ситуацій у воєнний час

§ 36. Надзвичайні ситуації, які характерні для регіону. Потенційно небезпечні об’єкти міста (району). Попередження виникнення НС

Тема 3. Основи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації. Основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях

§ 37. Основні принципи щодо захисту населення. Підготовка на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. План дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій

§ 38. Виживальницький запас. Вміст та складання тривожної валізи

§ 39. Види, місцезнаходження, обладнання укриттів, сховищ, бомбосховищ

§ 40. Повідомлення про загрозу і виникнення надзвичайної ситуації та постійне інформування про зміни ситуації

§ 41. Засоби індивідуального та колективного захисту. Застосування засобів індивідуального захисту

§ 42. Медичний, радіаційний і хімічний захист, евакуація населення з небезпечних районів

§ 43. Дії в умовах особливого періоду, під час артилерійського обстрілу, у натовпі, у разі виявленні підозрілого предмету, виходу із зони бойових дій

§ 44. Види терористичних проявів та способи дій терористів. Захист від терористичних проявів та дії населення в умовах надзвичайних ситуацій, пов’язаних з терористичними проявами

Тема 4. Попередження ризиків від вибухово-небезпечних предметів

§ 45. Психологічна стійкість та саморегуляція під час надзвичайних ситуацій. Само- та взаємодопомога при панічному нападі, тривозі, істериці, ступорі, апатії, проявах гніву, злості, агресії

§ 46. Протимінна діяльність та її складові. Міжнародні стандарти та нормативно-правова база протимінної діяльності в україні. Ознаки небезпечних територій (районів) та їх системи позначення (маркування)

Розділ 7. Домедична допомога

Тема 1. Базова підтримка життя

§ 47. Рятувальний ланцюжок у разі раптової зупинки серця. Алгоритм дій проведення серцево-легеневої реанімації

§ 48. Основні правила та порядок проведення реанімації

§ 49. Техніка забезпечення прохідності верхніх дихальних шляхів

§ 50. Штучне дихання. Методика та техніка проведення штучної вентиляції легень

§ 51. Непрямий масаж серця як спосіб відновлення діяльності серцево-судинної системи, методика його виконання

§ 52. Застосування автоматичного зовнішнього дефібрилятора

§ 53. Техніка проведення реанімаційних заходів одним і двома рятівниками

Тема 2. Надання домедичної допомоги при кровотечах

§ 54. Види кровотеч. Ознаки та швидке розпізнавання загрозливої для життя кровотечі

§ 55. Техніка застосування прямого тиску на рану

§ 56. Техніка накладання турнікета на верхні та нижні кінцівки

§ 57. Техніка тампонування рани

§ 58. Техніка накладання компресійної пов’язки для зупинки кровотеч

§ 59. Техніка винесення поранених

Словник термінів