Фінансова грамотність. Навчальний посібник

Розділ 3. Податки і податкова культура

§ 5. Що таке податки і для чого вони потрібні

Ви ознайомитеся з історією та сутністю податків, вивчите різні види податків, визначите особливості системи оподаткування в Україні.

Ключові тези

1. Податок - це частина зароблених грошей, яку повинен сплачувати до державного бюджету кожен громадянин.

2. Без податків не може існувати жодна країна у світі. Різноманітні види податків та методи їх вираховування становлять податкову систему держави.

3. Податки є основним інструментом перерозподілу доходів між членами суспільства з метою зменшення нерівності в доходах, а також важливим засобом стабілізації економіки.

4. Податки повинні бути зрозумілими, стабільними і помірними, але сплачувати їх зобов'язані всі.

5. Сплативши податки, ми робимо своєрідні інвестиції в наше майбутнє, забезпечуємо соціальну стабільність і створюємо прийнятні умови не лише для свого життя, а й для життя всіх громадян нашої країни.

У попередньому розділі ми вже дізналися про те, що податки є частиною витрат сімейного бюджету. Так, практично кожен із нас свідомо чи несвідомо є платником податків. Не погоджуєтесь? Щоб переконати вас, наведемо лише кілька прикладів.

Андрій навчається в 10-му класі. Улітку він з батьками їздив до Криму відпочивати. По дорозі в Ялту мама, заправляючи автомобіль, сплатила акциз із бензину для авто. За ночівлю в готелі «Парус» сім'я сплатила туристичний збір.

Старший брат Андрія, Роман, зареєстрований як приватний підприємець, має свій невеликий бізнес, тому сплачує єдиний податок.

Бабуся Андрія залишила у спадок його сестрі Оксані будиночок у Карпатах. Оксана зобов'язана сплатити податок на спадщину у формі податку з доходів фізичних осіб.

Батько Андрія працює на ВАТ «Хімпром». Підприємство здійснює шкідливі викиди, а тому є платником не лише податку на прибуток, а й екологічного податку.

Яку роль виконують податки в суспільстві

Як бачимо, частину зароблених грошей громадяни та підприємства сплачують у формі податків. І хоча податки є витратами для нас, водночас вони є доходами для державної скарбниці, яку називають бюджетом. Бюджет - це ніби гаманець, у якому держава зберігає свої кошти. В Україні є державний бюджет і місцеві бюджети. З бюджету виділяються гроші на будівництво доріг, лікарень, шкіл, стадіонів, розвиток культури, наукові дослідження та технічні розробки, захист навколишнього середовища, утримання армії, допомогу людям, які за віком або за певних обставин не можуть працювати (пенсіонерам, інвалідам, дітям-сиротам, багатодітним сім'ям тощо).

Таким чином, основна функція податків полягає у формуванні грошових доходів держави та подальшому їх перерозподілі в необхідні сфери. Крім того, з допомогою податків держава може стимулювати або стримувати розвиток тої чи іншої галузі економіки, а також спонукати підприємства до вирішення важливих соціальних проблем (наприклад, не обкладаючи податком частину прибутку підприємств, яка спрямовується на благодійну діяльність).

ЦЕ ЦІКАВО!

Система оподаткування, нехай спочатку й примітивна, з'явилася водночас із виникненням держави.

У Стародавньому Єгипті основним доходом державної скарбниці була плата за користування землею, що належала фараонові.

У Стародавній Греції першість належала податкові на прибуток, але вільні громадяни міст його не сплачували, віддаючи перевагу щедрим добровільним пожертвуванням.

В епоху Римської імперії сформувалися такі відомі поняття , як «ценз», «акциз», «фіскал». Доки Рим залишався містом-державою, його податкова система була не дуже складною. У мирний час податки не справлялися зовсім, а витрати покривалися шляхом надання в оренду громадських земель. Державний апарат фактично утримував себе сам. Більше того, обрані управлінці не лише виконували державні обов'язки безоплатно, а ще й вносили на громадські потреби власні кошти, вважаючи це почесною справою. А от у воєнний час громадяни Риму обкладалися податками відповідно до їх статку, для чого раз на п'ять років подавали обраним чиновникам звіти про свій майновий i родинний стан (ці документи цілком можна розглядати як найпростіші зразки сучасних податкових декларацій).

З перетворенням Римської держави на імперію ускладнювалася й податкова система. На завойованих землях запроваджувалися місцеві податки й повинності. Основним джерелом прибутків держави у Римських провінціях був поземельний податок. У середньому його ставка становила 1/10 доходів із земельної ділянки. Однак застосовувалися й особливі форми оподаткування (наприклад, податок на кількість фруктових дерев, виноградних лоз). Обкладалася податком й інша власність: нерухомість, живий інвентар (раби, худоба), різні цінності. Крім того, кожен житель провінції повинен був сплатити єдиний для всіх подушний податок.

Багато господарських традицій i державних основ Давнього Риму перейшли до Візантії. У ранньовізантійську епоху до VII ст. включно в імперії нараховувався 21 вид прямих податків.

Згодом, через декілька століть, зважаючи на вдосконалення поділу праці та стрімкий розвиток міст, виникають податки на виробництво (або промислові податки). У торгівлі поширюються митні збори.

А вже у XVIII ст. Європа могла пишатися досить стрункою й раціональною системою справляння податків. Особливу роль відігравав акциз. Сплачувалися подушний і прибутковий податок (від них звільнялися дворянство й духівництво).

У XIX ст. на теренах Європи поширюються податки на операції та капітал - в основному на його приріст у формі відсотків за цінними паперами або вкладами, дивідендів за акціями, зростання вартості активів.

На сьогодні індивідуальні колись податкові системи в різних державах стають дедалі подібнішими.

Що таке податки

Податки - це обов'язкові платежі, які сплачують громадяни та підприємства на користь держави (рис. 5.1).

Рис. 5.1. Сутність податків

ЦЕ ЦІКАВО!

Історія багата незвичними прикладами податків. Джерелом грошових відрахувань до скарбниці свого часу були громадські туалети, бороди, жіноча косметика та коштовності, балкони, лазні, вікна, двері і навіть горобці.

Податок на сонце діє на Балеарських островах (Іспанія). Туристи, які приїжджають у цей регіон, за щоденне перебування під сонцем зобов'язані сплатити 1 євро. Щороку податок приносить близько 70 млн дол. Ці гроші уряд спрямовує на очищення пляжів i прибережної зони від сміття, залишеного туристами.

У Монтані (США) запроваджено податок на пересування на снігоходах, у штаті Нью-Мексико - на ловлю форелі.

Податок на собак справляється в багатьох країнах, щоправда, скрізь - різний. У Швеції - залежно від зросту тварини, а в Норвегії - від довжини, тому в першій віддають перевагу таксам, а в другій - непропорційно високим тваринам.

А які незвичні податки відомі вам?

Які обов'язкові елементи податків

Основними елементами податку є суб'єкт податку, об'єкт податку, ставка податку, а також податкова пільга (рис. 5.2).

Рис. 5.2. Основні елементи податку

Суб'єкт податку (платник) - особа, на яку законом покладено обов'язок сплачувати податок.

Об'єкт податку (податкова база) - дохід, продукція або майно, з якого нараховується податок (заробітна плата, прибуток, цінні папери).

Ставка податку - розмір податку, який припадає на одиницю оподаткування (грошова одиниця доходу, одиниця земельної площі і т. д.). У практиці оподаткування розрізняють тверді, пропорційні, прогресивні і регресивні ставки податків.

Податкова пільга - це повне або часткове звільнення від сплати податків (детальніше див. статтю 30 Податкового кодексу України).

Які є види податкових ставок

Існуєть таки види податкових ставок: тверді, пропорційні, прогресивні та регресивні.

Тверді ставки встановлюються в абсолютній сумі на одиницю оподаткування (наприклад, за тонну нафти, за 1 куб. метр газу).

Пропорційні ставки діють в однаковому відсотковому співвідношенні до об'єкта податку без урахування диференціації його величини (наприклад, податок із доходів фізичних осіб в Україні становить 15%).

Прогресивні ставки підвищуються в міру зростання доходу.

Регресивні ставки знижуються в міру зростання доходу платника.

Які існують види податків

Податки можна класифікувати за різними ознаками (рис. 5.3). Проте найпоширенішим є їхній поділ на прямі і непрямі.

Рис. 5.3. Види податків

Прямі податки встановлюються відносно платників і сплачуються безпосередньо з прибутку або майна. Їх розмір залежить від розміру об'єкта оподаткування. Кінцевим платником прямих податків є той, хто одержує дохід або володіє майном. Так, громадяни сплачують податок на доходи фізичних осіб, величина якого залежить від величини отриманого доходу. Власник будинку сплачуватиме податок на нерухомість. Власник земельної ділянки - плату за землю. До прямих податків відносимо і податок на прибуток підприємств.

Непрямі податки включаються в ціну товару або послуги. Таким чином, в абсолютному розмірі їх більше платить той, хто більше споживає. Ми не завжди усвідомлюємо, що сплачуємо непрямі податки.

При купівлі будь-якого товару в магазині ви отримуєте фіскальний чек, де, крім ціни товару (наприклад, морозива), вказується також розмір сплаченого податку на додану вартість (ПДВ).

До непрямих податків можна також віднести акцизний податок і мито. Акцизний податок - податок на виробництво та споживання деяких високоприбуткових і монопольних видів товарів, що мають високий попит (наприклад, цигарки, спиртні напої, бензин). Мито - податок на імпортні, експортні і транзитні товари, які перетинають кордони країни; сплачується усіма, хто здійснює зовнішньоекономічні операції (наприклад, при ввезенні автомобілів - мито сплачується залежно від об'єму двигуна; сировини, зокрема, зерна, олії, цукру тощо).

Різноманітні види податків та методи їх вираховування становлять податкову систему. Уряд кожної країни законодавчо встановлює, які саме податки, у якому розмірі та в якій формі стягуються з підприємств, організацій чи громадян.

Які особливості стягнення податків в Україні

Основним нормативним документом, який регулює податкові відносини в нашій державі, є Податковий кодекс України. У ньому визначено перелік податків і зборів, які діють в Україні, а також розміри податкових ставок і терміни сплати податків.

Відповідно до Податкового кодексу в Україні стягуються загальнодержавні та місцеві податки і збори.

Загальнодержавні податки і збори встановлюються Верховною Радою України та стягуються в обов'язковому порядку на всій території України незалежно від того, до якого бюджету вони зараховуються - державного чи місцевого.

До основних загальнодержавних податків та зборів відносять податок на прибуток підприємств, акцизний податок, податок на доходи фізичних осіб, податок на додану вартість, збір за першу реєстрацію транспортного засобу, плату за землю, мито, екологічний податок та інші.

У попередній темі цього навчального посібника ми розглядали планування значних фінансових подій, до яких можна віднести і придбання автомобіля.

Купуючи дорогі речі, слід ураховувати не лише те, як позначаться такі витрати на сімейному бюджеті, а й узяти до уваги, що такі покупки тягнуть за собою також і податкові зобов'язання.

Основними місцевими податками і зборами є:

 • податок на нерухомість - сплачується із житлової площі об'єкта житлової нерухомості, що перебуває у приватній власності фізичних осіб;
 • єдиний податок - сплачують малі підприємства і фізичні особи - підприємці, які мають невисокі прибутки;
 • збір за місця для паркування транспортних засобів - визначається і встановлюється місцевими радами;
 • туристичний збір - сплачується за тимчасове перебування на території міста або селища, де за рішенням місцевої ради встановлено туристичний збір (як правило, регіони з розвиненою курортно-рекреаційною інфраструктурою, які відвідує велика кількість туристів).

Механізм і порядок сплати місцевих податків і зборів встановлюється органами місцевого самоврядування (сільськими, селищними, міськими радами) з урахуванням граничних розмірів та ставок, закріплених у Податковому кодексі України.

Також слід згадати, що контроль за правильністю і своєчасністю сплати податків в Україні покладається на Державну податкову службу України, прикордонні й митні органи та Пенсійний фонд України.

Чому ми повинні сплачувати податки

Страшно навіть уявити, який безлад розпочнеться, якщо люди перестануть сплачувати податки! Держава позбудеться всіх засобів, за рахунок яких вона утримує армію, правоохоронні органи, апарат управління, навчальні заклади, дитячі садки, лікарні... На вулицях та проспектах увечері перестане горіти світло, ніхто не буде прибирати сміття біля будинку, зупиниться громадський транспорт, зрештою країна виявиться беззахисною і нездатною боротися зі злочинністю, а економіка залишиться без тієї підтримки, яка необхідна для її зростання та розвитку.

Саме через це на кожного громадянина України Конституцією покладено обов'язок сплачувати податки і збори в порядку та розмірах, установлених законом. Адже сплативши податки, ми робимо своєрідні інвестиції в майбутнє, забезпечуємо соціальну стабільність і створюємо прийнятні умови не тільки для свого життя, а й для життя всіх членів суспільства.

ЦЕ ЦІКАВО!

Найбільший позов на суму 5 371 220 фунтів стерлінгів було пред'явлено за несплату прибуткового податку банкірові з Великобританії Ніколасу ван Хоогстратену.

Мафіозі всіх часів i народів, одного з найбагатших людей у США статок Капоне 1927 року становив 100 млн дол., за іронією долі було засуджено не за криваві діяння, а за несплату податків. Аль Капоне визнав 5 000 випадків ухилення від сплати податків. За американськими законами, він міг отримати 25 000 років тюремного ув'язнення. Суд виніс більш м'який вирок. За приховування доходів у період з 1925 до 1929 рр. мафіозі отримав одинадцять років в'язниці, 50 000 доларів штрафу, оплатив 30 000 доларів судових витрат. Ще до суду Аль Капоне добровільно за несплату податків виплатив державі як компенсацію 5 млн дол.

Ухилення від сплати податків несе за собою адміністративну і кримінальну відповідальність (детальніше див. Глави 11 і 12 Податкового кодексу України).

Таким чином, податкове законодавство є своєрідною економічною конституцією держави. Чітко дотримуючись його, ми фактично фінансуємо майбутнє.

ПІДСУМКИ

1. Податки - це обов'язкові платежі, які сплачують громадяни та підприємства на користь держави. Різноманітні види податків та методи їх вираховування становлять податкову систему. Уряд кожної країни законодавчо встановлює, які саме податки, у якому розмірі та в якій формі стягуються з підприємств, організацій чи громадян.

2. Основними елементами податку є суб'єкт податку, об'єкт податку, ставка податку та податкова пільга.

3. Найпоширенішим є поділ податків на прямі і непрямі. Прямі податки встановлюються відносно платників та сплачуються безпосередньо з прибутку або майна. Непрямі податки включаються в ціну товару або послуги.

4. Контроль за правильністю і своєчасністю сплати податків в Україні покладається на Державну податкову службу України, митні органи та Пенсійний фонд України. Основним нормативним документом, який регулює податкові відносини в Україні, є Податковий кодекс України.

5. На кожного громадянина України Конституцією покладений обов'язок сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, установлених законом. Ухилення від сплати податків тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

 • 1. Що таке податки?
 • 2. Наскільки важливими для суспільства є податки?
 • 3. Назвіть основні складові елементи податків?
 • 4. Які розрізняють види податкових ставок?
 • 5. Яка різниця між прямими і непрямими податками?
 • 6. Які податки та збори в Україні відносять до загальнодержавних, а які - до місцевих?
 • 7. На які органи покладено функції контролю у сфері оподаткування в Україні?
 • 8. Який нормативно-правовий документ регулює податкові відносини в Україні?
 • 9. Яку відповідальність несуть платники податків за несплату своїх податкових зобов'язань?
 • 10. Чому так важливо бути законослухняним платником податків?

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

 • 1. Для чого потрібні податки?
 • 2. Які позитивні і негативні сторони податків?
 • 3. Куди повинні спрямовуватися податки?
 • 4. Чому ми повинні платити податки з власних доходів?
 • 5. Чи повинні багаті платити більше податків?

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ

Загальнодержавні податки і збори - це податки, які встановлюються Верховною Радою України та стягуються в обов'язковому порядку на всій території України незалежно від того, до якого бюджету вони зараховуються - державного чи місцевого.

Місцеві податки та збори - податки, механізм і порядок сплати яких встановлюється органами місцевого самоврядування (сільськими, селищними, міськими радами) з урахуванням граничних розмірів та ставок, закріплених у Податковому кодексі України.

Непрямі податки - податки, які включаються в ціну товару або послуги.

Об'єкт податку - дохід, продукція або майно, з яких нараховується податок.

Податки - обов'язкові платежі, які сплачують громадяни і підприємства на користь держави.

Податкова пільга - повне або часткове звільнення від сплати податків.

Податок на додану вартість (ПДВ) - частина новоствореної вартості, що сплачується до державного бюджету на кожному етапі виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг.

Прямі податки - податки, що встановлюються відносно платників і сплачуються безпосередньо з прибутку або майна.

Ставка податку - розмір податку, який припадає на одиницю оподаткування.

Суб'єкт податку - особа, на яку законом покладено обов'язок сплачувати податок.