Фінансова грамотність. Навчальний посібник

§ 4. Планування значних фінансових подій

Ви ознайомитеся із поняттям і видами значних фінансових подій, які відбуваються в родинах, вивчите базові терміни, які при цьому використовуються, розширите уявлення щодо місця домашнього господарства в сучасній економіці, набудете практичних навичок щодо планування значних фінансових подій сім'ї.

Ключові тези

1. Важливими питаннями управління сімейними фінансами є планування та аналіз сімейного бюджету. На це слід звертати особливу увагу, оскільки без планування бюджету сімейні кошти будуть витрачатися неекономно і нераціонально.

2. Люди схильні ділити всі події, що відбуваються в їхньому житті, на значні і незначні. Те, що сім'я найбільше цінує, має стати основою її бюджету. Під значними фінансовими подіями слід розуміти такі події, які суттєво впливають на бюджет сім'ї, а також її фінансове благополуччя.

3. Основними особливостями значних фінансових подій є те, що: ці події плануються заздалегідь і впродовж тривалого часу; вони суттєво впливають на витратну частину сімейного бюджету; для таких подій необхідні значні за обсягами грошові кошти, які треба накопичити; іноді таких коштів сім'я не в змозі накопичувати, а тому треба вдаватися до кредитів та інших позик або продавати активи, якими володіє сім’я, чи їх частину.

Поняття і види сімейного бюджету

Як відомо, сімейний бюджет - це сукупність доходів і витрат сім’ї за певний період часу (найчастіше за місяць, бо витрати й доходи орієнтовані саме на цей період). Складається він із двох частин: доходів і витрат. Перша з них - це джерела поповнення сімейного бюджету, а друга - витрати сім'ї.

За рівнем збалансованості виділяють три види сімейного бюджету (рис. 4.1): профіцитний (коли доходи сім’ї є вищі порівняно з витратами), збалансований (доходи і витрати сім’ї є рівними за обсягами) і дефіцитний (коли витрати перевищують доходи).

Рис. 4.1. Види сімейного бюджету за ступенем збалансованості

Безперечно, найкращим варіантом для сім'ї є перший варіант, оскільки сім'я має можливості формувати грошовий фонд на додаткові витрати, які можуть виникнути в майбутньому (оплата навчання дітей, придбання житла, автомобіля та інших активів). А наявність дефіцитного бюджету змушує здійснювати пошук додаткових джерел коштів або резерви для скорочення витрат.

Для організації сімейного бюджету необхідно намітити статті витрат, які будуть погашатися за рахунок спільних доходів. А визначення спільних фінансових цілей буде мотивувати сім'ю триматися в рамках погодженого бюджету.

Роздільний сімейний бюджет. Цей вид сімейного бюджету не надто поширений в Україні. Такий вид розподілу доходів і витрат перш за все існує в сім’ях, в яких і чоловік, і дружина отримують досить велику зарплату і можуть вільно розпоряджатися своїми коштами. Гроші при цьому, як правило, зберігаються на різних банківських рахунках. Коли в когось із подружжя гроші закінчуються, він (вона) позичає у другого з умовою, що обов'язково поверне борг.

Спільно-розподільний бюджет. Цей вид бюджету ще називають пайовим, і він дуже зручний для подружжя з різним рівнем доходу. Сім'я складає кошторис, скільки грошей треба витратити на найнеобхідніше: харчування, комунальні платежі, господарські витрати, погашення кредиту і так далі. Ця сума розподіляється між чоловіком і дружиною або навпіл, або в пропорції, яка, на думку обох членів подружжя, є справедливою. Таким чином, у кожного залишається «резерв», яким можна розпоряджатися на свій розсуд.

Особливості та види значних фінансових подій для сім'ї

Під значними фінансовими подіями слід розуміти події, які суттєво впливають на бюджет сім’ї, а також її фінансове благополуччя.

Основними сімейними подіями слід вважати: придбання будинку, квартири, земельної ділянки; придбання автомобіля та інших транспортних засобів; купівля побутової техніки і меблів; здійснення витрат, пов'язаних із власним бізнесом; вкладення значних сум коштів у цінні папери, дорогоцінні метали, депозити, предмети мистецтва тощо; здійснення витрат, пов'язаних із народженням дитини, одруженням; купівля дорогого одягу та цінних прикрас; здійснення витрат на відпочинок і поїздки за кордон; витрати на святкування ювілеїв, весіль та інших урочистих подій; інші події, які вимагають значних витрат.

Основними особливостями значних фінансових подій є те, що:

 • ці події плануються заздалегідь і впродовж тривалого часу;
 • вони суттєво впливають на витратну частину сімейного бюджету;
 • для таких подій необхідні значні за обсягами грошові кошти, які треба накопичити;
 • іноді таких коштів сім’я не в змозі накопичувати, а тому треба вдаватися до кредитів та інших позик чи продавати активи (або їх частину), якими володіє сім'я.

Для того, щоби реалізувати значну фінансову подію, потрібно дотримуватися такої послідовності:

 • чітко поставити цілі , щоби досягнути фінансового благополуччя в майбутньому;
 • скласти так званий «план життя»;
 • скласти план дій, спрямований на досягнення поставленої цілі (цілей).

Фінансові цілі сім'ї повинні бути такими:

 • конкретними. Правильно поставлені цілі завжди досить конкретні і визначають подальші дії. Наприклад: накопичити достатньо грошей на купівлю автомобіля (а не просто почати збирати гроші);
 • вимірними. Треба розуміти, що конкретно потрібно зробити, щоб досягти поставленої мети, а також знати, наскільки вже близько до виконання наміченого плану. Наприклад: автомобіль коштує 120 000 гривень, а на даний час уже є 60 000 гривень. Значить, залишилося накопичити ще 60 000 гривень. Цілі на зразок «хочу мати більше грошей» практично недосяжні. Такі розпливчасті формулювання настільки невизначені, що людина не дізнається, як і коли цієї мети досягне;
 • досяжними. Подальші дії сім’ї повинні бути реально можливими. Наприклад: відомо, що для досягнення даної цілі буде потрібно один рік;
 • нагальними. Поставлені цілі повинні відповідати здоровому глузду. Не слід докладати зусиль для досягнення мети, яка не відповідає особистим потребам. Наприклад: якщо людина не впевнена, що їй у конкретний момент часу треба купити 18 пар туфель (навіщо збирати для цього гроші?);
 • визначеними за часом. Треба намагатися досягти намічених результатів до певної дати. Наприклад: майстер сказав, що мій старий холодильник не пропрацює більше ніж рік. Отже, мені треба накопичити на холодильник за шість - вісім місяців, не більше.

Після постановки цілей треба скласти так званий план життя. При складанні такого плану треба задати собі такі питання «Чого я хочу досягти через п'ять, десять, двадцять років?» Замислившись над цим, можна уявити собі ті дії і вчинки, які необхідно буде зробити. Що більше етапів у досягненні наміченого окрема людина чи сім'я може конкретизувати, то більших успіхів досягне. Потім треба продумати черговість кроків, намічаючи, що слід зробити в першу, другу чергу і так далі.

Наступним етапом є складання плану дій. Наявність плану ще не означає, що цілей буде досягнуто, проте дуже важливо при складанні плану дій підтвердити намічені цілі. Для цього складають список цілей. Психологи стверджують, що краще за все цей список вивісити на видному місці вдома або на роботі. Однак можна просто промовити свої цілі вголос. Можна розповісти про них своїм близьким друзям. Перечитуючи записані на папері цілі, людина сприяє їх втіленню в життя.

Чимало значних фінансових подій здійснюється під впливом реклами, яка останнім часом усе активніше втручається в наше життя і намагається стати невід'ємною його частиною. Вона поступово проникає в усі його сфери, однак несе зі собою більше негативу для споживачів, аніж користі. Позитивними моментами реклами є те, що вона інформує споживачів про товар і його властивості. Негативними моментами є те, що реклама має за мету привернути якомога більше уваги до товару, її єдине завдання - скоріше і дорожче продати його, тому інформація не завжди може бути об'єктивною. Також у багатьох випадках реклама виступає як засіб маніпулювання свідомістю споживачів. Для того, щоб привести покупця до подібної думки, рекламісти використовують різні «пастки». Одним із прикладів подібних «пасток» є так звані «чарівні» слова: новий, безкоштовно, розпродаж, знижка, отримай подарунок, ексклюзивний, уперше, лише сьогодні, простий (без проблем і т. п.). На рекламу, яка містить такі слова, слід звертати прискіпливу увагу та ретельно аналізувати можливі наслідки прийнятого рішення.

Щоби захистити себе від маніпулятивного впливу реклами, можна запропонувати кілька простих, але цілком дієвих прийомів.

 • Фахівці радять - треба бути упередженим і завжди пам'ятати, що мета будь-якої реклами - змусити людину щось купити. І відповідно до цього слід сприймати й усі пропозиції, особливо - підкреслено вигідні для покупця. Адже в такому вигляді вони найбільш небезпечні для покупця.
 • Не вірте рекламним обіцянкам на слово. Будьте прискіпливими. Кожного разу, коли чуєте епітети на кшталт «найдешевший», «найкращий», «найвигідніший», запитуйте: чому? Чому, наприклад, товар якоїсь фірми найдешевший і водночас найкращий, чи можливе таке поєднання? Найчастіше будь-яке розумне обґрунтування відсутнє.
 • На думку психологів, найбільший вплив на людину має телереклама. Тому, дивлячись рекламний ролик, ніколи не забувайте, що перед вами зовсім не «випадкові перехожі» чи експерти, а професійні актори або спеціально підібрані люди. А все, що відбувається на екрані, спрямоване виключно на те, щоби переконати глядача в абсолютній досконалості рекламованого товару.
 • Слід уважно перевіряти об'єктивність реклами. Поцікавтеся враженнями своїх родичів, друзів, знайомих, які придбали рекламований товар, а також відгуками про цей товар у мережі Інтернет.

ПІДСУМКИ

1. Сімейний бюджет - це сукупність доходів і витрат сім'ї за певний період часу (найчастіше за місяць, бо витрати й доходи орієнтовані саме на цей період). Складається він із двох частин: доходів і витрат. Перша з них - це джерела поповнення сімейного бюджету, а друга - витрати сім'ї.

2. Основними особливостями значних фінансових подій є те, що: ці події плануються заздалегідь і впродовж тривалого часу; вони суттєво впливають на витратну частину сімейного бюджету; для таких подій необхідні значні за обсягами грошові кошти, які треба накопичити; іноді такі кошти сім'я не в змозі накопичувати, а тому треба вдаватися до кредитів та інших позик або продавати активи, якими володіє сім'я, чи їх частину.

3. Для того, щоб здійснити витрати на значні фінансові події, слід обов'язково звернути увагу на доходи, які отримує сім'я впродовж певного часу. Треба оцінити, чи вистачить цих коштів, а в разі їх нестачі прийняти конкретні рішення, до яких джерел поповнення коштів треба вдаватися.

4. Для того, щоби реалізувати значну фінансову подію, потрібно дотримуватися такої послідовності: чітко поставити цілі, щоби досягнути фінансового благополуччя в майбутньому; скласти так званий «план життя»; скласти план дій, спрямований на досягнення поставленої цілі (цілей).

5. Ми розв'язали задачі та навчилися визначати витрати в межах різних типів сімейних бюджетів.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

 • 1. Що таке сімейний бюджет?
 • 2. Який вид бюджету за рівнем збалансованості є кращим для сім'ї?
 • 3. Що таке спільний сімейний бюджет?
 • 4. Які особливості роздільного бюджету сім'ї ви знаєте?
 • 5. Поясніть суть спільно-роздільного сімейного бюджету.
 • 6. Якими повинні бути сімейні цілі?
 • 7. Назвіть основні види визначних сімейних подій. Чим вони відрізняються від інших фінансових подій?
 • 8. Які особливості характерні для цих подій?

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

 • 1. Який тип сімейного бюджету є найкращим? Обґрунтуйте свою відповідь.
 • 2. Чому важливо планувати визначні фінансові події?
 • 3. Яким чином реклама впливає на свідомість покупця?

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ

Доходи сім'ї - сукупність надходжень грошових коштів і матеріальних цінностей, які отримує сім’я впродовж певного проміжку часу (тиждень, місяць, квартал, рік).

Значна фінансова подія - подія, яка суттєво впливає на бюджет сім'ї, а також її фінансове благополуччя.