Фінансова грамотність. Навчальний посібник

Розділ 15. Власний бюджет і фінансове планування

§ 30. Планування вашого фінансового життя з використанням наявних можливостей

Ви ознайомитесь із особливостями і правилами фінансового планування, вивчите основні терміни, які при цьому використовуються, розширите уявлення щодо місця домашнього господарства в сучасній економіці.

Ключові тези

1. Фінансовий план сім'ї - це індивідуально розроблений для сім'ї план дій щодо досягнення бажаних цілей (квартира, машина, освіта тощо), включаючи підбір відповідних кредитних, інвестиційних, страхових, пенсійних та інших фінансових продуктів.

2. Розроблення фінансового плану дає змогу виробити раціональну стратегію досягнення фінансових цілей за допомогою грамотно підібраних фінансових продуктів, виходячи з фінансового стану і можливостей сім'ї.

3. Плануючи своє фінансове життя, треба поставити перед собою відповідні цілі - конкретні завдання, для вирішення яких потрібно докласти максимальні зусилля. Сім'я чи конкретна людина може ставити перед собою короткострокові і довгострокові завдання: на день, тиждень, рік і на все життя. Постановка цілей є дуже важливим моментом для того, щоби досягнути фінансового благополуччя на довгі роки.

Поняття фінансового плану сім'ї

Фінансовий план сім'ї (скорочено «ФПС») - це індивідуально розроблений для сім'ї план дій щодо досягнення бажаних цілей (квартира, машина, освіта тощо), включаючи підбір відповідних кредитних, інвестиційних, страхових, пенсійних та інших фінансових продуктів.

ФПС включає складений план фінансових дій, у тому числі:

 • план досягнення фінансових цілей, включаючи строки, вартість їхнього виконання, а також фінансові продукти, потрібні для цього;
 • план використання інвестиційних продуктів (депозитів, вкладень у цінні папери тощо), що відповідають допустимому рівню ризику і термінам досягнення цілей, розміру вкладень у ці продукти та їх співвідношенню;
 • план використання страхових програм, включаючи перелік ризиків, страхові суми, термін страхування і т. д.;
 • план пенсійного забезпечення, включаючи підбір варіантів збільшення державної пенсії, накопичувальної і недержавної пенсій;
 • план використання позикових коштів, включаючи вид кредиту, термін, обсяг і т. д.

План може розроблятися як для однієї особи, так і для сім'ї в цілому. Фінансові плани можуть розробляти на різні терміни:

 • на 1 місяць;
 • від 1 місяця до 1 року;
 • понад 1 рік;
 • поки поставлені цілі не будуть досягнуті;
 • до моменту виходу на пенсію.

Послідовність розроблення сімейного фінансового плану

Загальну послідовність складання фінансового плану сім'ї відображено на рис. 30.1.

Рис. 30.1. Послідовність сімейного фінансового планування

Крок 1. Визначення власних потреб і цілей

Для визначення власних потреб і цілей треба визначити, що належить до розряду бажань, а що - до цілей, і перш ніж приймати конкретні рішення, слід дати відповідь на такі запитання:

Чому мені цього хочеться?

Чи я цього потребую?

Що зміниться, якщо у мене з'явиться ця річ?

Чи справді це є важливим для мене?

Чи відповідає це моїм життєвим цінностям і пріоритетам?

Плануючи своє фінансове життя, треба поставити перед собою відповідні цілі - конкретні завдання, для вирішення яких зосереджені максимальні зусилля. Сім'я чи конкретна людина може ставити перед собою короткострокові і довгострокові завдання: на день, тиждень, рік і на все життя. Постановка цілей сім'ї є дуже важливим моментом для того, щоби досягнути фінансового благополуччя на довгі роки.

До короткострокових зазвичай відносять цілі з термінами до двох - п'яти років. Довгострокові цілі вимагають складання фінансових планів на більш тривалий період - більше ніж п'ять років. До довгострокових можна, наприклад, віднести план накопичення додаткової пенсії, відкладення коштів на вищу освіту дітей або купівлю дачі.

Крок 2. Аналіз доходів і витрат сім'ї

На цьому етапі потрібно ретельно визначити всі статті доходів сім'ї за певний проміжок часу (на місяць, рік або на більший період часу залежно від поставленої цілі), підсумувати їх і визначити, які з них є постійними, а які мають випадковий характер. Аналогічно потрібно підійти і до визначення витрат сім'ї та виду сімейного бюджету (дефіцитний, профіцитний, збалансований). Після цього результати аналізу слід зіставити з тією сумою коштів, яку треба витратити на досягнення поставленої цілі, та визначити термін, упродовж якого цю ціль реально досягнути. На основі аналізу визначаються резерви збільшення доходів та зменшення витрат сім'ї в майбутньому, а також відповідні джерела, з яких можна отримати кошти для того, щоби поставлена ціль була реалізована якомога швидше.

Крок 3. Аналіз ефективності використання активів сім'ї

Будь-яка окрема особа (або сім'я) володіє певними активами. Активи в плані особистих фінансів сім'ї - це наявне майно, що перебуває у власності сім'ї, у кінцевому підсумку може бути перетворене в грошові кошти, а також у заощадження та інвестиції.

До активів сім'ї належить:

 • житло (квартира, будинок);
 • земельна ділянка;
 • дача;
 • автомобіль;
 • власний бізнес;
 • надані в борг кошти приватним особам або підприємствам;
 • нагромадження у формі готівки;
 • кошти на депозитах, вкладення в цінні папери, предмети мистецтва;
 • внески на накопичувальне і недержавне пенсійне забезпечення.

Аналіз ефективності використання сімейних активів слід проводити за показником рентабельності.

Рентабельність - це прибутковість сімейних активів. Показник рентабельності активів (РА) розраховується як співвідношення між різницею доходів від активів (ДА) і витрат на їх утримання (ВА) до ринкової вартості активів (РВА):

Причому такий показник може бути розрахований як для окремого активу, так і для сукупних активів сім'ї.

Що стосується витрат на утримання того чи іншого активу, то в цьому разі під ними слід розуміти квартплату, витрати зі страхування, витрати на зберігання цінностей, витрати на послуги з ведення рахунку і т. д.

Пам'ятайте, що вищий дохід завжди пов'язаний із більш високими ризиками! Тому обирайте ті варіанти вкладення ваших коштів, які вам підходять за рівнем ризику. Крім того, висока рентабельність активів повинна обов'язково бути збалансована з певним рівнем ліквідності: не варто розміщувати всі свої накопичення у високоприбуткові і ризиковані інструменти - обов'язково пам'ятайте, що якусь частину коштів потрібно залишити на резервний фонд.

При аналізі активів та їх рентабельності слід також пам'ятати про необхідний рівень ліквідності.

Ліквідність активів передбачає наявність коштів сім'ї або конкретної людини, достатніх для погашення всіх наявних кредитів і боргів, а також оплати непередбачених витрат.

Для цього потрібно сформувати відповідний резервний фонд. Що більшим буде його обсяг, то меншим буде ризик неплатежів за кредитами і непередбаченими витратами. А відтак буде більшим рівень ліквідності сім'ї.

Щоб підтримувати прийнятний рівень ліквідності, сім'ї необхідно мати недоторканий запас - резервний фонд на непередбачені витрати та дострокове погашення кредитів і боргів. Фінансові консультанти рекомендують відраховувати в нього до 20% щомісячного доходу, поки в цьому резерві не накопичиться обсяг коштів, рівний 3-6 щомісячних доходів родини. Ми радимо вам розміщувати його в різних валютах (гривня, долар, євро), щоб скоротити валютні ризики. Крім того, одну частину резерву слід розміщувати на депозитних рахунках у надійних банках, щоб отримувати дохід за цими коштами. Другу частину можна зберігати вдома на непередбачені витрати. Таким чином можна убезпечити родину від фінансових криз, імовірність яких завжди велика.

Крок 4. Аналіз кредитів і боргів сім'ї

Позичені кошти сім'ї - це сума всіх її боргів, а саме:

 • сума боргу за іпотечним кредитом;
 • заборгованість за споживчим кредитом;
 • безпроцентна позика в родичів, друзів і знайомих;
 • борг за кредитною карткою і т. д.

Крок 5. Аналіз страхового захисту сім'ї

Навіщо потрібний страховий захист фінансового плану родини? Він потрібний для того, щоб конкретна людина чи сім'я могла досягнути поставлених цілей за будь-яких умов, навіть якщо відбудуться непередбачені несприятливі події, які можуть різко змінити фінансовий стан цієї людини чи сім'ї.

Будь-яка сім'я у своєму житті може зіткнутися:

 • з ризиком раптових незапланованих витрат, зазвичай не дуже великих;
 • майновими ризиками, пов'язаними з втратою, збитками, знищенням майна сім'ї (наприклад, затоплення квартири, викрадення автомобіля, пожежа на дачі тощо);
 • ризиком цивільної відповідальності членів сім'ї за нанесення шкоди третім особам (наприклад, автомобільна аварія з вини члена сім'ї);
 • ризиком захворювань та нещасних випадків, який пов'язаний з тимчасовою або повною втратою працездатності членів сім'ї. Це призводить до тимчасового або достатньо тривалого зниження доходів сім'ї;
 • ризиком смерті, який призводить до втрати годувальника, від якого залежить сім'я, і різкого погіршення її фінансового становища;
 • пенсійним ризиком (ризик недостатніх накопичень до пенсії);
 • ризиком безробіття.

Усі описані вище ризики можуть призвести до того, що родина не зможе досягнути своїх фінансових цілей, а її фінансове становище різко погіршиться. Щоб уникнути подібних наслідків, і вводиться страховий захист особистого фінансового плану.

Для кожного з описаних вище ризиків вводяться інструменти страхового захисту сім'ї, розглянемо їх детальніше (табл. 30.1).

Таблиця 30.1

Способи захисту сім'ї від ризиків

Ризик

Способи захисту

Ризик раптових незапланованих витрат і ризик безробіття

Формування резервного фонду. Що стабільніша робота, то меншим є кредитний тягар сім'ї; що менше утриманців і що кращий стан здоров'я членів сім'ї, то меншого розміру їм буде потрібно резервний фонд, але не менше від 3-6-кратного розміру щомісячних доходів усіх годувальників сім'ї. Такий фонд оптимально розміщувати частково у формі готівки, частково - на поточному рахунку або на депозиті з можливістю часткового зняття

Майнові ризики

Страхуються завдяки програмам майнового страхування: страхування квартири, КАСКО і т. д. Особливо доцільно страхувати високорентабельні активи, що здаються в оренду, щоб не позбутися джерела доходу. Страхового покриття за такими програмами повинно вистачити на повне відшкодування збитків від страхового випадку, у тому числі заміни майна

Ризик цивільної відповідальності членів сім'ї

Страхується завдяки програмам страхування відповідальності

Ризик захворювань і нещасних випадків, смерті

Страхується за допомогою програм страхування життя і програм добровільного медичного страхування. Оптимальний розмір страхового покриття за програмою страхування життя - це сума доходу застрахованого члена сім'ї мінімум за 1-3 роки

Пенсійний ризик

Страхується за допомогою накопичувальних пенсійних програм страхових компаній і програм недержавних пенсійних фондів (НПФ). Це дозволяє забезпечити довічну пенсію в розмірі, потрібному для підтримки прийнятного рівня життя

Страховий захист сім'ї може змінюватися з часом. Це залежить також від зовнішніх і внутрішніх факторів. Зовнішні фактори включають: зміна законодавства в галузі страхування; нестабільна ситуація в країні, що підвищує ризик безробіття або незапланованих витрат, а також робить недоцільним подальше використання застрахованих активів; різкі коливання рівня інфляції, що призводить до скорочення страхового покриття за програмами в реальному вираженні; поява на ринку нових страхових програм або їх замінників і т. д. Внутрішні фактори: зміна фінансових цілей; зміна в активах сім'ї; зміна складу сім'ї; зміна фізичного стану членів сім'ї тощо.

Якщо вкладення сім’ї в інвестиції потребують перегляду в середньому хоча б раз на півроку, то для страхового захисту цілком достатнім є його перегляд залежно від зміни зовнішніх або внутрішніх факторів, що також автоматично призведе до нового перерахунку особистого фінансового плану.

Крок 6. Складання сімейного фінансового плану

Фінансовий план сім'ї слід розробляти в такій послідовності:

1) накреслити таблицю, в якій будуть три стовпці (номер порядковий, стаття, планове значення). Рядків буде стільки, скільки сім'я має статей доходів і статей витрат;

2) обов'язково треба включити до плану статтю «Резерв» зі знаком «-» і запланувати в розмірі 20% від величини доходів сім'ї ;

3) потрібно згадати всі грошові надходження, які отримає сім'я у плановому періоді, внести їх до таблиці, а в графі планове значення вказати очікувані суми зі знаком «+»;

4) аналогічно треба показати всі очікувані витрати сім'ї зі знаком «-». У наступних рядках треба записати назви статей, видатки за якими незмінні і постійні з місяця в місяць. Такі як, наприклад: плата за рахунками, плата за дитячий садок, транспортні витрати і т. д.;

5) вказати статті витрат, суми яких можуть коливатися в не дуже великих межах. Це, перш за все, «продукти», потім «медичні витрати», потім стаття «на себе», або по-іншому - «по господарству», «автомобіль» і т. д.;

6) далі зі знаком «-» слід вказати такі статті, як «одяг», «розваги», «несподівані витрати», тобто такі статті, видатки за якими не постійні й дуже відрізняються за місяцями. До статті «несподівані витрати» слід також закласти цифру, що становить 5% від величини доходів сім'ї;

7) підсумувати всі доходи і витрати сім’ї та зіставити їх. Якщо виходить додатне число, план слід прийняти і дотримуватися визначених цифр. Якщо виходить від'ємне число, слід уважно переглянути пункт (6) і визначитися, які статті витрат можна скоротити або й не вдаватися до таких витрат узагалі, але статтю «несподівані витрати» слід залишити без змін. Якщо й надалі виходить від’ємне значення, слід уважно переглянути витрати, вказані в пункті (5) і знайти серед них ті, які є не зовсім обов'язковими. Якщо й після цього отримано від'ємне значення, можна зменшувати статтю «резерв», але не більше ніж до 10%.

Крок 7. Корегування фінансового плану

Коли фінансовий план складено, робота триває, тому що після проведення необхідних розрахунків план треба втілювати в життя. Успішне виконання плану багато в чому залежатиме від точності прогнозів при його складанні, а також від того, наскільки оперативно родина буде реагувати на зміни зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на розрахунок плану, адже план складається не на рік чи два, а на досить тривалий термін.

Фактори, які впливають на зміну доходів і витрат родини, перелічено в розділах 3 і 4 нашого посібника. Тому на цьому ми спинятися не будемо, а розглянемо їхній вплив на виконання фінансового плану сім'ї.

Вплив зовнішніх факторів. Якщо змінюються ставки оподаткування для громадян у менший або більший бік або докорінно змінюється весь механізм розрахунку податків, фінансовий план необхідно буде переглядати. Якщо прогнозуються вищі ставки щодо податків, то, залишивши план без змін, є ризик не досягти фінансових цілей, оскільки величина соціальних витрат виявиться вищою від запланованого рівня. Якщо ж податки знизилися, перерахунок також буде потрібним, оскільки, не уточнивши фінансовий план, сім'я не врахує збільшення заощаджень через зниження соціальних витрат, не розробить грамотну політику інвестування вивільнених коштів і в результаті недоотримає доходи від інвестування.

Якщо змінюються ставки за кредитами, перерахунок плану також буде потрібний. Якщо змінюється законодавство з інвестицій, пенсії, страхування тощо, тоді, можливо, доведеться суттєво переглядати фінансовий план, тому що, можливо, деякі інструменти стануть недоступні сім'ї, а інші, навпаки, для неї виявляться більш придатними. Якщо на ринку зникають деякі фінансові інструменти та / або з'являються нові, переглядати фінансовий план доведеться знову, оскільки застарілі інструменти не зможуть надалі бути корисними для сім'ї при досягненні її фінансових цілей, а не використавши нові, більш ефективні інструменти, сім'я може недоотримати дохід або не використовувати можливість скорочення витрат.

Якщо запланований рівень інфляції виявиться вищим або нижчим від запланованого, це теж потребує перегляду фінансового плану, оскільки позначається на величині витрат сім'ї і на її фінансових цілях. Якщо рівень прибутковості інвестиційних інструментів, які враховані в особистому фінансовому плані, буде меншим або вищим від фактичного, це також вимагає перегляду фінансового плану.

Внутрішні фактори. Не тільки зовнішні чинники впливають на результати розрахунків особистого фінансового плану, а й внутрішні також. До цього виду факторів відносять ті, які змінюються тільки для конкретної людини, а не для всіх сімей разом узятих. Іншими словами, це унікальні фактори для кожної людини, і відстежити їх для себе може тільки сама людина. Розглянемо ситуації, що вимагають корегування особистого фінансового плану. За зміни темпів зростання витрат або доходів результат фінансового плану змінюється, оскільки змінюється прогноз заощаджень. Саме тому при зростанні витрат та / або доходів від планового значення розрахунок потрібно повторити знову, щоб більш адекватно представляти розмір заощаджень сім'ї. За зміни непередбачених витрат у зв'язку з хворобою, втратою працездатності і т. д. членів сім'ї перерахунок також необхідний, оскільки, окрім зростання витрат, може статися і зниження доходів, а також відмова від декількох фінансових цілей. За зміни складу активів план знову треба скорегувати. Таке можливо, якщо людина отримує несподівану спадщину, великий виграш у лотерею. За зміни складу зобов'язань план також переглядається. Наприклад, якщо людина має значні витрати - у неї зростають борги і витрати на їх погашення. Те ж саме можливо, якщо людина в силу різкого зростання витрат змушена брати додатковий кредит і т. д. Такі чинники збільшують витрати, а отже, зменшують заощадження, що в кінцевому підсумку позначається на реалізації фінансових цілей. Правда, можливий і зворотний варіант: через різке зростання доходів людина може достроково погасити частину кредитів, і тоді заощадження будуть вищими від прогнозного значення, що призведе до перегляду фінансового плану.

За зміни фінансових цілей сім'ї перегляду фінансового плану також не уникнути. Наприклад, у майбутньому через несподівану спадщину відпаде потреба у придбанні ще однієї квартири або, якщо дитина - студент - перейде на безплатне навчання, відпаде необхідність у його оплаті. Тоді кошти, що акумулюються на ці цілі, можна буде використати на інші. Можлива і зворотна ситуація, коли раптом з'являються нові, раніше не враховані фінансові цілі, які стали актуальними для сім'ї. Наприклад, замість однієї дитини народиться двійня або навіть трійня, і тоді витрати на дітей суттєво зростуть, що необхідно буде врахувати у фінансовому плані.

Перегляд і корегування фінансового плану слід проводити періодично. Особистий фінансовий план корегується в будь-якому разі, незалежно від змін, як мінімум раз на рік. Також план перераховується в міру виявлення змін зовнішніх і внутрішніх факторів. Ми рекомендуємо переглядати план як мінімум один раз на квартал, щоб він завжди був актуальним.

ПІДСУМКИ

1. Плануючи своє фінансове життя, треба поставити перед собою відповідні цілі - конкретні завдання, для вирішення яких зосереджені максимальні зусилля. Сім'я чи конкретна людина може ставити перед собою короткострокові і довгострокові завдання: на день, тиждень, рік і на все життя. Постановка цілей сім'ї є дуже важливим моментом для того, щоби досягнути фінансового благополуччя на довгі роки.

2. Успішне виконання фінансового плану сім'ї багато в чому залежатиме від точності прогнозів при його складанні, а також від того, наскільки оперативно родина будете реагувати на зміни зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на його розрахунок, адже план складається не на рік чи два, а на досить тривалий термін.

3. Щоб підтримувати прийнятний рівень ліквідності, сім'ї потрібно мати недоторканий запас - резервний фонд на непередбачені витрати та дострокове погашення кредитів і боргів.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

 • 1. Що собою являє сімейний фінансовий план?
 • 2. На які терміни здійснюється фінансове планування сім'ї?
 • 3. Яка послідовність сімейного фінансового планування?
 • 4. Як виглядає фінансовий план сім'ї?
 • 5. Як часто слід коригувати і переглядати сімейний фінансовий план?
 • 6. Яким чином розрахувати рентабельність активів сім'ї? Про що свідчить цей показник? Як можна підвищити рентабельність сімейних активів?

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

 • 1. Які фактори впливають на зміну доходів і витрат сім'ї? Чому їх слід ураховувати у процесі фінансового планування?
 • 2. Для чого формується резервний фонд сім'ї? Яким чином його слід зберігати?

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ

Ліквідність активів - здатність своєчасно і в повному обсязі погашати всі наявні кредити і борги, а також оплачувати непередбачені витрати.

Рентабельність - співвідношення між різницею доходів від активів і витрат на їх утримання до ринкової вартості активів сім'ї. Рентабельність характеризує, наскільки прибутково працюють сімейні активи.

Фінансовий план сім'ї - індивідуально розроблений для сім'ї план дій щодо досягнення бажаних цілей (квартира, машина, освіта тощо), включаючи підбір відповідних кредитних, інвестиційних, страхових, пенсійних та інших фінансових продуктів.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст