Фінансова грамотність. Навчальний посібник

§ 3. Витрати

Ви ознайомитеся з поняттям і видами сімейних витрат, вивчите базові терміни, які при цьому використовуються, а також набудете практичних навичок щодо їх прогнозування.

Ключові тези

1. Щоб забезпечити нормальну життєдіяльність сім'ї, потрібно здійснювати витрати для того, щоб задовольняти потреби як сім'ї в цілому, так і її окремих членів (матеріальні, духовні, соціальні та інші потреби).

2. Витрати сім’ї - сукупність платежів, які здійснюються членами родини з метою забезпечення її життєдіяльності, що включають витрати на придбання продовольчих і непродовольчих товарів та оплату послуг, витрати на інвестиційні вкладення (вкладення в нерухомість, депозити, акції, облігації тощо), податки, майно та інші здійснені платежі.

3. Основним чинником, від якого залежить обсяг витрат родини, є величина її доходів. Правильний розподіл доходів, які надходять у сім’ю, і раціональне здійснення витрат - це певного роду мистецтво, що вимагає здорового глузду, уміння аналізувати, певного життєвого досвіду.

4. Прогнозування сімейних витрат тісно пов'язано з прогнозуванням доходів, оскільки треба спрогнозувати обсяги надходження коштів до бюджету сім'ї з урахуванням фактора часу, бо від цього залежить обсяг витрат на конкретний момент чи впродовж відповідного періоду.

Суть і причини виникнення сімейних витрат

Для того, щоб сім'я могла нормально існувати, необхідні витрати поточного характеру (продукти, одяг, взуття), витрати на товари тривалого користування (меблі, побутова техніка, автомобіль), а також витрати на відповідні послуги (освіта, лікування, задоволення духовних потреб тощо).

Витрати сім'ї - сукупність платежів, які здійснюються членами родини з метою забезпечення її життєдіяльності, що включають витрати на придбання продовольчих і непродовольчих товарів та оплату послуг, витрати на інвестиційні вкладення (вкладення в нерухомість, депозити, акції, облігації тощо), податки, майно та інші здійснені платежі.

Існує й інше визначення витрат: витрати - це сума платежів родини за товари та послуги, здійснені у відповідний момент або впродовж певного проміжку часу, а також суми коштів, спрямованих на сплату кредиту, купівлю цінних паперів, валюти, нерухомості, на будівництво, допомогу родичам і знайомим, на вклади до банківських та інших фінансових установ, на податки (крім податку на доходи громадян) та інші внески.

Як бачимо, причинами виникнення витрат у родині є відповідні потреби (необхідність у відповідних товарах і послугах, бажання їх мати, або ж відчуття їх нестачі). Отже, потреби сімей :

 • потреби матеріального характеру (потреби в їжі, одязі та житлі). Слід запам'ятати, що ці потреби є головними (першочерговими) як для всієї сім'ї, так і кожного її члена зокрема. Це потреби, без яких не може прожити жодна людина;
 • потреби духовного характеру (потреби у відвідуванні церкви, музеїв, виставок, бібліотек, кінотеатрів, концертів). Ці потреби сприяють духовному збагаченню людини та розвиткові її творчого потенціалу;
 • потреби соціального характеру (потреби у здійсненні витрат на благочинність і спонсорство, сплату відповідних податків і обов'язкових платежів);
 • потреби в послугах (користування транспортом, комунальними послугами, збереження здоров'я та лікування, відвідування спортивних секцій, освіта, послуги дитсадка);
 • потреби у веденні особистого підсобного господарства (придбання добрив, сільськогосподарських тварин, корму, насіння, саджанців, будівництво господарських приміщень та ін.);
 • інші потреби.

Усі ці перелічені вище потреби вимагають здійснення сім'єю чи її окремими членами відповідних витрат для того, щоби їх задовольнити. При цьому слід знати, що кожен член сім'ї є споживачем і дуже часто (а можливо, і щоденно) здійснює витрати відповідно до своїх потреб. Причому здійснення всіх наведених вище витрат є необов'язковим. Сума цих витрат залежить від величини доходів, віку, місця проживання, складу сім'ї, характеру її потреб, традицій і побуту та інших факторів.

Основним чинником, який впливає на величину і структуру витрат сім'ї, є рівень доходів, отриманий її членами.

Рівень доходів і структура сімейних витрат тісно взаємопов'язані між собою. Уперше це дослідив учений-економіст Е. Енгель, який стверджував, що зі зростанням доходу частка витрат сім'ї на харчування зменшується; витрати на одяг, житло, опалення й освітлення змінюються порівняно менше, несуттєво; а частка витрат на задоволення культурних та інших нематеріальних потреб помітно зростає. Потреби членів сім'ї задовольняються від простіших (актуальних) до вищих залежно від величини отримуваних доходів. Сім'ї з низькими доходами витрачають більшу частину своїх доходів на харчування, одяг, житло. Ця закономірність в економічній науці отримала назву «закон Енгеля».

Види і характеристика сімейних витрат

Класифікаційні ознаки і види витрат відображено на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Класифікація сімейних витрат

Витрати сімейного господарства розподіляють за такими ознаками.

За характером появи

 • Очікувані - витрати, які сім'я має намір здійснити у відповідний момент часу або з певною періодичністю (наприклад, оплата комунальних послуг, навчання, харчування).
 • Непередбачені (випадкові) - витрати, які сім'я не мала наміру здійснювати, тобто це витрати, які виникли спонтанно (наприклад, витрати на ремонт будинку, який зазнав пошкоджень у результаті стихійного лиха).

За формою здійснення

 • Грошові - витрати, які потребують здійснення грошових платежів - як готівкових, так і безготівкових.
 • Негрошові - витрати, які не передбачають здійснення грошових платежів, а їх обсяг визначається вартістю тих речей, предметів і продуктів харчування, які передані як допомога чи дарування родичам, знайомим та іншим особам.

За періодичністю

 • Постійні витрати - витрати, які сім'я здійснює постійно, як на даний час, так і в майбутньому. Прикладом постійних витрат можуть бути витрати на одяг, харчування, оплату комунальних послуг тощо.
 • Тимчасові витрати - витрати, які в майбутньому можуть зникнути (оплата послуг дитсадка, плата за навчання та ін.).

За можливістю споживання

• Споживчі - це витрати сім'ї і окремих її членів на купівлю продуктів харчування, алкогольних та тютюнових виробів, непродовольчих товарів, на оплату комунальних послуг, одягу та взуття, меблів, предметів домашнього побуту, побутової техніки, товарів для щоденного обслуговування житла, витрати на охорону здоров'я, транспорт, зв'язок, відпочинок та культуру, освіту тощо. До цієї групи додатково включаються: вартості спожитих членами сім'ї продовольчих товарів, отриманих з особистого підсобного господарства, в порядку самозаготівель або подарованих родичами та іншими особами; вартість куплених продуктів харчування, для годування домашніх тварин та непродовольчих товарів для них.

Усі ці витрати сім'ї є споживчими незалежно від місця їх здійснення (у торгівельній мережі, зі складу підприємства, організації, на ринку чи в окремих громадян).

• Неспоживчі - включають витрати, пов'язані з веденням особистого підсобного господарства (купівля насіння, добрив, сільськогосподарського реманенту тощо), грошову і негрошову допомогу родичам та іншим особам, витрати на купівлю нерухомості, на будівництво і капітальний ремонт житла та господарських будівель, на придбання акцій, сертифікатів, валюти, вклади до банківських установ, аліменти, обов'язкові податки (крім податку на доходи), збори та внески, повернені сім'єю борги, а також інші грошові витрати, які не згадувалися вище.

За черговістю здійснення

• Первинні - витрати, які необхідно здійснити в першу чергу, щоб забезпечити існування сім’ї (витрати на проживання, харчування, лікування тощо).

• Вторинні - витрати, без яких людина чи сім'я може підтримувати свою життєдіяльність (витрати на здійснення інвестицій, витрати на розваги і відпочинок, придбання автомобіля, яхти, виробів із дорогоцінних металів і каменів та інших предметів розкоші).

За видами

 • Поточні витрати.
 • Витрати на активи.
 • Витрати на кредити і борги.
 • Соціальні витрати.

Розглянемо першу групу витрат більш детально, оскільки поточні витрати здійснюються кожною сім'єю для того, щоби постійно підтримувати її життєдіяльність. До цієї групи відносимо витрати на харчування, придбання одягу і взуття, меблів, витрати на проживання (якщо сім’я не володіє житловою нерухомістю), витрати на користування громадським транспортом і приватні перевезення, витрати на відпочинок і проведення вільного часу, хобі та інші захоплення, витрати на лікування та оздоровлення, відвідування спортивних секцій, витрати на телекомунікації (телефонний зв’язок, телебачення, можливість користування мережею Інтернет), витрати на здобуття освіти та відвідування різноманітних освітніх курсів, а також витрати, які пов'язані із задоволенням духовних потреб людини (витрати на відвідування театрів, музеїв, виставок, концертів, релігійних закладів тощо). Ця група також містить витрати поточного характеру, які пов'язані з веденням підсобного господарства (витрати на придбання корму для тварин, саджанців, насіння), а також утриманням домашніх улюбленців (котів, собак, папуг тощо) і придбанням необхідних речей для їх утримання (ремінців, кліток, ліків).

Такі витрати є в кожної без винятку людини, незалежно від того чи володіє вона будь-яким майном і чи є в неї борги.

ЦЕ ЦІКАВО!

У сімей, які не володіють майном чи інвестиційними вкладеннями, є значною частка витрат на поточну діяльність, оскільки їм доводиться компенсувати відсутність цих активів за рахунок орендної плати житла, витрат на таксі і приватні перевезення тощо. А якщо понад 60% витрат сімейного бюджету спрямовуються лише на харчування, це свідчить про рівень злиденності сім'ї.

Наступна категорія витрат - це витрати на активи, тобто на утримання майна домогосподарства. Якщо майно придбане в кредит, такі витрати включаються не в цю, а в наступну категорію - витрати на кредити і борги, яку розглянемо далі. Категорія витрат на активи включає:

 • витрати на придбання нерухомості (земельних ділянок, квартир, житлових будинків, котеджів), а також витрати на їх ремонт та утримання;
 • витрати на придбання автомобіля та його утримання (витрати на пальне, ремонт, автосервіс, деталі і технічне обслуговування);
 • витрати на ведення власного бізнесу, а також ведення і розвиток підсобного господарства, які включають витрати на придбання: необхідних приміщень та будівель господарського призначення і їх утримання в належному стані; обладнання для виробництва продукції; транспортних засобів для потреб бізнесу та підсобного господарства; сільськогосподарських тварин тощо;
 • витрати, пов'язані з інвестуванням коштів: вкладення на депозитні рахунки в банках і небанківських фінансових установах, у цінні папери, нерухомість, цінні метали, предмети мистецтва та інші цінності; витрати на оплату послуг фінансового консультанта і компаній, які здійснюють кваліфіковане управління інвестиціями сім'ї; витрати на обслуговування депозитних рахунків;
 • витрати на накопичувальне і недержавне пенсійне страхування. Використовуючи накопичувальне пенсійне страхування, члени сімей сплачують у відповідних розмірах внески до Накопичувального фонду. Ці внески зберігаються в цьому фонді й обліковуються на індивідуальних накопичувальних пенсійних рахунках громадян, які сплачуватимуть такі внески. Ці кошти інвестуватимуться в економіку країни з метою отримання доходу і захисту їх від впливу інфляції. Недержавне пенсійне страхування передбачає добровільне здійснення громадянами відповідних грошових внесків, щоби сформувати додаткові пенсійні накопичення в недержавних пенсійних фондах. Використання таких схем дасть можливість громадянам у майбутньому збільшити загальний розмір пенсійних виплат завдяки отриманню додаткового (інвестиційного) доходу. Ці питання будуть розглянуті в наступних розділах навчального посібника;
 • витрати на страхування активів і життя членів сім'ї.
 • Відповідно до Закону України «Про страхування» громадяни можуть добровільно використати такі види страхування: страхування життя; страхування від нещасних випадків; медичне страхування (безперервне страхування здоров'я); страхування здоров'я на випадок хвороби; страхування автомобілів (якщо придбані не за рахунок кредиту); страхування від пожеж та стихійних явищ; страхування майна; страхування цивільної відповідальності власників автомобілів; страхування інвестицій та ін.

Витрати на активи, по можливості, не повинні перевищувати доходи від активів, бо інакше втрачається сенс змісту подібних активів. Тому аналіз цих витрат повинен проводитися в зіставленні з доходами від активів.

Наступна категорія витрат - витрати на кредити і борги. До цієї категорії відносять:

 • витрати за кредитами - іпотечними, автокредитами, іншими кредитами громадянам (на відпочинок, освіту, лікування, інші цілі). Ці витрати включають погашення основної суми боргу, процентів за ним, комісій та інших платежів, а також страхові виплати, які пов'язані зі страхуванням кредиту (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту), предметів забезпечення кредиту, автомобілів (придбаних у межах автокредитів);
 • витрати на виплати за кредитними картками;
 • витрати на погашення безпроцентних позик (позичених у колег, друзів, родичів).

ЦЕ ЦІКАВО!

Значна частка витрат за кредитами і боргами найчастіше трапляється в молодих людей і людей середнього віку, оскільки саме в цей період з'являється майно, і найчастіше - завдяки використанню позикових коштів.

Остання категорія витрат - це соціальні витрати, куди включають: витрати на меценатство і благодійність, витрати на сплату податкових платежів (окрім податку на доходи громадян), штрафи, пені тощо.

Прогнозування сімейних витрат

Прогнозування сімейних витрат - це процес передбачення, якою буде величина витрат сім’ї в майбутньому на основі аналізу їх появи в минулому і на даний момент часу. Результатом такого прогнозування є прогноз - знання про майбутнє і про ймовірний розвиток сьогочасних тенденцій.

Прогнозування сімейних витрат тісно пов'язано з прогнозуванням доходів, бо треба спрогнозувати обсяги надходження коштів до бюджету сім'ї з урахуванням фактора часу, оскільки від цього залежить обсяг витрат на конкретний момент чи впродовж відповідного періоду.

У межах бюджету сім’ї можуть формуватися грошові фонди (як індивідуальні чи спільні, так і фонди споживання або нагромадження). Індивідуальні грошові фонди, на відміну від спільних, призначених для купівлі предметів спільного вжитку, використовуються для придбання різних товарів, оплати медичних та освітніх послуг окремих членів домогосподарства. Грошові фонди нагромадження створюються з метою фінансування майбутніх капітальних і поточних витрат, включаючи купівлю нерухомості, здійснення інвестицій на формування первинного капіталу для заняття підприємницькою діяльністю чи відпочинку, оплати медичних послуг для родини або забезпечення гідного життя у старості.

При цьому слід урахувати існування в певних співвідношеннях «коротких грошей» і «довгих грошей» у бюджеті сім'ї. «Короткі гроші» у бюджеті сім'ї - заробітна плата, разові премії та інші кошти, слід витрачати на поточне споживання. «Довгі гроші» у бюджеті сім’ї використовують: на витрати, пов'язані з народженням дітей; довгострокові інвестиції; створення багатства та ін.

Як доходи, так і витрати сім'ї можуть із різних причин змінюватися, і це обов'язково потрібно враховувати під час планування сімейного бюджету. При цьому слід пригадати причини зміни сімейних доходів, які вивчені в попередній темі, оскільки більшість із них є характерними й для витрат, а саме:

 • зміна норм оподаткування доходів;
 • зміна системи пенсійного забезпечення, умов навчання, інвестування коштів;
 • зміна рівня цін на товари народного споживання, продукцію підсобного господарства, цін на активи, які планує придбати сім'я;
 • зміна рівня депозитних і кредитних ставок на ринку, рівня дохідності за цінними паперами;
 • демографічні причини: вік, стать, стан здоров'я і працездатності членів сім'ї, соціальний статус, рівень освіти та вміння управляти власними фінансами;
 • інші.

Надзвичайно важливо тримати витрати під суворим контролем. Треба постійно аналізувати кожну статтю витрат, причини їх виникнення, обсяги, а також здійснювати ранжирування витрат за ступенем їх важливості для сім'ї, вести пошук резервів їх скорочення. Це дозволить уникнути зайвих витрат, поліпшити їх структуру, а також знайти відповідні резерви коштів, які можуть бути використані в перспективі для задоволення важливих потреб.

ПІДСУМКИ

1. Витрати сім'ї - це сукупність платежів, які здійснюються членами родини з метою забезпечення її життєдіяльності, що включають витрати на придбання продовольчих і непродовольчих товарів та оплату послуг, витрати на інвестиційні вкладення (вкладення в нерухомість, депозити, акції, облігації тощо), податки, майно та інші здійснені платежі.

2. Для того, щоб здійснити певні витрати, слід обов'язково звернути увагу на доходи, які отримує сім’я впродовж певного часу. Треба добре подумати, чи ці витрати є важливими, і приймати конкретні рішення.

3. Як доходи, так і витрати сім’ї можуть із різних причин змінюватися, і це обов'язково потрібно враховувати під час планування сімейного бюджету. При цьому слід пригадати причини зміни сімейних доходів, які вивчені в попередній темі, оскільки більшість з них є характерними й для витрат.

4. Сімейні витрати потребують постійного контролю. Контролювати потрібно кожну статтю витрат, їхні суми, аналізувати причини виникнення та постійно шукати резерви їх скорочення. Саме ці резерви можуть бути використані в майбутньому для задоволення важливих потреб.

5. Ми розв'язали задачі та навчилися планувати витрати сім'ї.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

 • 1. У чому полягає суть сімейних витрат? Які причини їх виникнення ви знаєте?
 • 2. За якими критеріями класифікуються сімейні витрати?
 • 3. Як поділяються сімейні витрати за видами?
 • 4. Назвіть витрати, які є постійними для родини, а які - тимчасовими.
 • 5. Які фактори впливають на зміну обсягу витрат сім'ї?
 • 6. Яким чином здійснюється прогнозування сімейних витрат?
 • 7. Для чого в межах бюджету сім’ї створюються грошові фонди?

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

 • 1. Яким чином пов'язані між собою рівень доходів і структура сімейних витрат?
 • 2. Чому важливо тримати сімейні витрати під суворим контролем?
 • 3. На які цілі слід витрачати «короткі» і «довгі» гроші? Відповідь обґрунтуйте.

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ

Витрати сім'ї - сукупність платежів, які здійснюються членами родини з метою забезпечення її життєдіяльності, що включають витрати на придбання продовольчих і непродовольчих товарів та оплату послуг, витрати на інвестиційні вкладення (вкладення в нерухомість, депозити, акції, облігації тощо), податки, майно та інші здійснені платежі.

Кредит - позика в товарній або грошовій формі, що надається на визначений час банками, іншими фінансовими установами, громадянами іншій особі на умовах повернення та сплати процентів.

Потреби сім'ї - необхідність у відповідних товарах і послугах, бажання їх мати або ж відчуття їх нестачі.

Прогнозування сімейних витрат - процес передбачення, якою буде величина витрат сім'ї в майбутньому на основі аналізу їх появи в минулому і на даний момент часу.

Сім'я - об'єднання людей, що пов'язані між собою родинними або шлюбними відносинами, спільно проживають і ведуть домашнє господарство.