Фінансова грамотність. Навчальний посібник

§ 29. Майнове та особисте страхування громадян

Ви ознайомитеся з основними видами та специфікою здійснення особистого страхування, вивчите страхові терміни, а також особливості проведення страхових виплат при настанні страхових випадків.

Ключові тези

1. Будь-яка непередбачувана подія може призвести до майнових втрат громадян. Саме тому доцільним є страхування будівель, домашнього майна і транспортних засобів громадян.

2. Найбільш типовими ризиками, від яких здійснюється страхування транспортних засобів громадян, є їх знищення, пошкодження або втрата внаслідок: дорожньо-транспортної пригоди; вогневих ризиків і ризиків стихійних явищ; протиправних дій третіх осіб.

3. Кожній людині у своєму житті доводилося хворіти і, як наслідок, звертатися за допомогою до лікаря. Для збереження здоров'я громадянам потрібна якісна, повноцінна і кваліфікована медична допомога, яка можлива в рамках добровільного медичного страхування.

4. Страхування життя завжди розглядалося як вигідне вкладення грошей, оскільки нагромадження відбувається за рахунок двох факторів, а саме: сплати страхових внесків і приєднання інвестиційного доходу до сплачених страхових внесків.

Які види страхування належать до страхування майна громадян

Об'єктами страхування майна громадян можуть бути:

 • житлові приміщення (квартира або кімната);
 • будівлі (дачі, котеджі, бані, гаражі та ін.);
 • домашнє майно ;
 • особистий автомобільний транспорт тощо.

Згідно із Законом України «Про страхування» страхування майна громадянами здійснюється переважно на добровільних засадах, але в деяких випадках воно може бути й обов'язковим. Страхові послуги зі страхування майна надаються на підставі правил страхування, які розробляють страховики.

При страхуванні майна обсяги страхового відшкодування, що виплачується громадянам за наслідками настання страхового випадку, не можуть перевищувати вартості цього майна. Крім того, на випадок збитків, які згідно з умовами договорів страхування вважаються незначними, може встановлюватися франшиза - частина збитків, що не відшкодовується страховиком згідно з договором страхування.

У договорі страхування майна завжди встановлюється франшиза.

Яке призначення і сутність страхування будівель громадян

Страхування будівель громадян згідно з вимогами законодавства України здійснюється на добровільних засадах. Страхувальниками будівель можуть виступати фізичні особи, власники будівель або повнолітні члени їхніх родин, а також фізичні особи, які тимчасово користуються або розпоряджаються будівлями на законних підставах.

Які випадки відносять до страхових

До страхових випадків відносять: стихійні лиха, пожежі, вибухи, аварії опалювальної системи, проникнення води із сусіднього приміщення, противоправні дії третіх осіб та ін.

Якщо договір укладено на страхову суму, меншу за страхову оцінку будівлі, то в разі настання страхового випадку страховик виплачує страхове відшкодування за принципом пропорційності.

Який порядок і особливості страхування домашнього майна громадян

Згідно із законодавством України домашнє майно громадян може бути застрахованим у добровільному порядку. Об'єктом страхування є майно, яке належить на праві приватної власності страхувальникові та членам його родини, а саме: меблі, радіо-, відео- та телеапаратура, килимові вироби, одяг, взуття, вироби з дорогоцінних металів, господарський і спортивний інвентар, книги тощо.

Ризики, пов'язані зі страхуванням домашнього майна, можна поділити на такі групи: дія стихійних лих; пожежа, вибух, аварії опалювальної системи, водогону або каналізаційної мережі, викид газу і т. ін.; протиправні дії третіх осіб.

Страхова виплата буде здійснена лише за те застраховане майно, яке зіпсоване або знищене за зазначеною в договорі адресою.

Наприклад. Застрахований у будинку, що стоїть за адресою А, телевізор перевезли в будинок за адресою Б. У будинку за адресою Б сталася пожежа і телевізор згорів. Відшкодування за цей телевізор не буде виплачене через те, що він знищений за адресою, іншою, ніж зазначена в договорі страхування.

Страхова сума для кожного застрахованого предмета домашнього майна не може бути вищою за страхову оцінку.

Як здійснюється страхування предмета іпотеки

Страхування від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування нерухомого майна, яке є предметом іпотеки, здійснюється в обов'язковому порядку.

Які ризики підлягають страхуванню в разі ушкодження або знищення переданого в іпотеку майна

Страховими ризиками у випадку страхування переданого в іпотеку майна є: стихійне лихо; пожежа; вибух; пошкодження димом; проведення робіт, пов'язаних із будівництвом / реконструкцією об'єктів нерухомості, розміщених поряд із застрахованим майном, або сусідніх приміщень, які не належать страхувальникові; протиправні дії третіх осіб тощо.

Страхова сума за договором обов'язкового страхування іпотеки визначається в розмірі повної вартості майна, що є предметом іпотеки.

Яким чином здійснюється страхування транспортних засобів

Комплексне страхування автомобілів (автокаско) здійснюється громадянами на добровільних засадах. У табл. 29.1 подано інформацію щодо транспортних засобів, які приймають на страхування автокаско.

Таблиця 29.1

Вимоги до транспортних засобів, які приймають на страхування

На страхування приймають

На страхування не приймають

- транспортні засоби та причепи до них, які підлягають реєстрації в органах ДАІ та перебувають у технічно справному стані;

- додаткове обладнання до транспортного засобу

- транспортні засоби, що перебувають в експлуатації більше ніж 10 років;

- транспортні засоби, що мають серйозні ушкодження та значну корозію;

- транспортні засоби, що підлягають конфіскації за рішенням суду;

- транспортні засоби, що є музейними експонатами, незалежно від того, у робочому вони стані чи ні;

- транспортні засоби, що використовуються з метою, не передбаченою заводською конструкцією

Які особливості укладення договорів страхування автокаско

У рамках договорів каско, які укладаються на строк від одного місяця до одного року, можуть разом чи окремо страхуватися ризики знищення, пошкодження або втрати транспортного засобу внаслідок: дорожньо-транспортної пригоди; вогневих ризиків і ризиків стихійних явищ; протиправних дій третіх осіб.

Договори, які передбачають відшкодування збитків одночасно за трьома ризиками, називаються «повним каско», а ті, що передбачають відшкодування збитків менше ніж за трьома ризиками, - «частковим каско».

Розмір страхового тарифу за договорами автокаско залежить від кількості ризиків, узятих на страхування, типу, марки, вартості автомобіля, терміну його експлуатації, стажу водія та деяких інших факторів. Сумарний страховий тариф за повним каско в Україні коливається від 2 до 13% від страхової суми.

Збиток за наслідками страхового випадку визначається в розмірі вартості ремонту транспортного засобу. Підставою для визначення обсягів збитків, завданих транспортному засобу, є довідки з ДАІ про страховий випадок, фотографії пошкодженого засобу, а також розрахунок вартості його ремонту та пов'язаних із ним витрат.

На що повинен звертати увагу страхувальник при укладенні договору страхування автомобіля

Обов'язково довідатися, який розмір франшизи встановлено страховим договором. Більшість страхових компаній передбачають у договорах каско франшизу в розмірі 1% від страхової суми за всіма ризиками, крім ризику «крадіжки». В останньому випадку франшиза, залежно від класу транспортного засобу, як правило, становить 5-20% від його вартості.

Якщо клієнт бажає застрахувати новий автомобіль безпосередньо в автосалоні, де він його купує, він повинен знати, що страхові компанії можуть пропонувати укладення страхового договору каско, який передбачає виплату страхового відшкодування з урахуванням зносу деталей та частин. Тому якщо, наприклад, плановий знос деталей і частин першого року страхування становить 28%, а зіпсовані чи знищені деталі коштують 10 000,00 грн, то в разі аварії, що сталася між 12-м і 13 місяцями експлуатації транспортного засобу, страхові виплати клієнтові становитимуть лише 7 200,00 грн.

Потрібно звернути увагу:

 • на те, чи передбачене зменшення страхової суми на величину вже виплаченого страхового відшкодування, якщо ДТП за період дії страхового договору відбувається вдруге або втретє;
 • на те, чи має страхова компанія асистанс (супроводження та додаткові послуги). Зазначимо, що деякі страхові компанії включають вартість послуг асистансу у страховий тариф, а інші - здійснюють їх за додаткову плату;
 • на наявність у договорі страхування вимоги щодо «місця стоянки автомобіля». Найчастіше в договорі автокаско є умова щодо забезпечення зберігання автомобіля в нічний час (зазвичай з 00.00 до 07.00) на стоянці, яка охороняється. Отже, якщо автомобіль у нічний час було викрадено не з платної стоянки або пошкоджено не на ній, то сподіватися на виплату страхового відшкодування марно. Тому бажано уникати внесення до умов договору автокаско вимоги щодо місця паркування автомобіля.

Слід уважно ознайомитися з пунктом страхового договору «Винятки», оскільки в цьому пункті страховики можуть навмисно зазначати ті самі ризики, за якими належить виплата страхового відшкодування, але при цьому наводити дещо інше їх формулювання. Завдяки таким хитрощам страховиків клієнт може ніколи не отримати грошей за наслідками страхового випадку.

У договорах автокаско окремих страхових компаній міститься пункт, який передбачає те, що з 15 жовтня до 15 квітня застрахований автомобіль повинен мати зимові протектори. Невиконання цієї умови може призвести до зменшення суми страхового відшкодування в разі скоєння ДТП на 50%.

Види особистого страхування тісно пов'язані з віком та активністю людини. Здебільшого, в юності більш затребуваним є страхування від нещасних випадків, у зрілому віці - страхування життя, а в старості - пенсійне страхування, під час мандрівок - туристичне страхування, під час роботи - страхування від нещасних випадків на виробництві, а впродовж усього життя - медичне страхування.

Що є метою страхування від нещасних випадків

Метою страхування від нещасних випадків є забезпечення страхового захисту громадян на випадок втрати здоров’я або смерті внаслідок нещасного випадку. Страхувальниками за цим видом страхування є дієздатні громадяни, які уклали зі страховиком договір страхування.

Які фактори впливають на величину страхового платежу

Величина страхового платежу при страхуванні від нещасних випадків залежить, насамперед, від суми страховки і строку, на який укладається договір страхування. Що більшими є сума і строк, то більше грошей доведеться заплатити за страховку.

Факторами, які впливають на величину страхового платежу, є:

 • більш ризикована робота; Наприклад, за інших рівних умов пілотові-випробувачу за страховку від нещасного випадку доведеться заплатити, як мінімум, у 2 рази більше, ніж бібліотекареві;
 • заняття будь-якими екстремальними видами спорту. Наприклад, якщо людина стрибає з парашутом або займається альпінізмом, то в його договорі буде застосований підвищений розмір страхового тарифу. При цьому для професійних спортсменів більшість страхових компаній пропонують окремий страховий продукт;
 • час дії договору страхування. Як правило, страхові компанії пропонують два типи договорів: з розрахунку на те, що нещасний випадок може відбутися впродовж 24 годин на добу або ж лише при виконанні особою службових обов'язків;
 • територія, у межах якої діє договір страхування: чи це буде лише територія України, кількох країн або всього світу.

Залежно від вищезазначених факторів, страховий тариф може коливатися в межах 0,5-3% від вартості страховки.

Навряд чи можна знайти сьогодні людину, яка хоча б іноді не користувалася послугами приміського або міжміського транспорту. Саме тому актуальним є обов'язкове страхування пасажирів від нещасних випадків на транспорті.

За яких умов пасажири вважаються застрахованими від нещасних випадків

Пасажири є застрахованими від нещасних випадків, якщо пасажир:

 • має страховий поліс, який може видаватися як на окремому бланку, так і міститися на зворотному боці квитка;
 • має право на безкоштовний проїзд відповідно до чинного законодавства і підлягає обов'язковому особистому страхуванню без сплати страхового платежу і без отримання ним страхового поліса.

При здійсненні обов'язкового особистого страхування від нещасного випадку на транспорті пасажири вважаються застрахованими з моменту оголошення посадки в морське або річкове судно, поїзд, автобус або інший транспортний засіб і до моменту завершення поїздки.

Якщо, нещасний випадок стався, наприклад, у міському автобусі або тролейбусі, то пасажир не має права на отримання страхової виплати. Крім цього, не є застрахованими за цим видом обов'язкового страхування пасажири морського і внутрішнього водного транспорту на прогулянкових лініях.

Максимальний розмір страхової суми для кожного застрахованого в разі страхування від нещасних випадків на транспорті становить 6 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Обсяг страхової відповідальності страховика за конкретним страховим випадком безпосередньо залежить від ступеня тяжкості наслідків нещасного випадку.

Як можна за допомогою страхування захистити своє здоров'я

Для збереження здоров'я громадянам потрібна якісна, повноцінна та кваліфікована медична допомога, яку дозволяє одержати добровільне медичне страхування.

Добровільне медичне страхування (ДМС) - сукупність видів страхування, що передбачають часткову або повну компенсацію додаткових витрат застрахованого, на основі його звернення до медичної установи за медичними послугами, що передбачені договором страхування.

Яким чином застрахований може убезпечити себе від відмови у виплаті за договором ДМС?

 • Уважно ознайомитися з договором і правилами страхування на предмет виявлення невідповідностей і «слизьких» місць.
 • Виконувати вимоги страхового договору та вказівки, наведені в пам'ятці страхувальнику.
 • У жодному разі не можна піддаватися на умовляння страховика, які суперечать умовам договору (наприклад, лікуватися не «в тій» клініці або оформляти документи, не обумовлені в полісі).
 • Мати документальне підтвердження понесених у зв'язку з лікуванням витрат (касові чеки, рахунки на ліки, на консультації лікарів, на діагностику та ін.).
 • Подавати документи в чітко визначені договором страхування строки.
 • Слідкувати за своєчасним і правильним виконанням страховою компанією своїх зобов'язань за договором страхування, фіксувати випадки порушень з боку страховика.

Навіщо проводять страхування громадян, які виїжджають за кордон

Страхування громадян, які виїжджають за кордон, - комплексний вид страхування. У рамках цього виду страхування відшкодуванню підлягають лише ті витрати, які виникають унаслідок раптового захворювання або нещасного випадку, що сталися за кордоном. При страхуванні громадян, що від'їжджають за кордон, покриття поширюється лише на закордонні країни.

Як правило, умови страхування громадян, що виїжджають за кордон, передбачають відшкодування таких медичних послуг: амбулаторне лікування, стаціонарне лікування, вартість медикаментів, екстрена стоматологія, репатріація останків, приїзд і перебування родича в разі госпіталізації застрахованого, організація та оплата дострокового повернення хворого, транспортування до лікувальної установи; медичне транспортування на батьківщину.

Туристові слід бути готовим до виникнення низки проблем, розв'язання яких може серйозно зіпсувати враження від поїздки. Навіть якщо клієнт додзвонився до страхової компанії в Україні, з якою він уклав договір страхування, це ще не гарантує того, що допомога прийде невідкладно. Трапляються проблеми, коли клієнт, з яким відбувся страховий випадок, телефонує до компанії і подає неправильні контактні дані - або щодо себе, або клініки, в якій йому надають допомогу. У такому разі страховикові складно знайти цю людину. Страховики завжди закликають не платити власні гроші лікарям, а звертатися до компанії асистанса, оскільки має місце проблема відшкодування на батьківщині грошей, сплачених за кордоном готівкою лікарям. Якщо гроші все ж сплачені, то для отримання компенсації своїх медичних затрат після повернення на батьківщину слід узяти підтверджувальні документи. Але навіть у цьому випадку не факт, що клієнт привезе на батьківщину документи, оформлені правильно.

Придбаваючи страховку, не слід економити на її вартості. Потрібно уважно вивчати умови договору страхування. Якщо пропонована страховка є підозріло дешевою, слід звернути увагу також на розмір франшизи, установленої договором страхування.

Чому страхування життя називають нагромаджувальним страхуванням

Страхування життя (нагромаджувальне страхування) завжди розглядалося як вигідне вкладення грошей, оскільки нагромадження відбувається за рахунок сплати страхових внесків і приєднання інвестиційного доходу до сплачених страхових внесків. Цей вид страхування здійснюється на підставі добровільно укладеного договору між страховиком і страхувальником.

Чим відрізняється договір страхування життя від інших договорів страхування

Основні відмінності договору страхування життя від інших договорів страхування:

 • це довгостроковий договір;
 • це договір страхування суми. За договором страхування життя виплачується обумовлена заздалегідь страхова сума, оскільки оцінити вартість людського життя і здоров'я, відповідно, нанесену життю і здоров'ю шкоду, коректно не можливо;
 • для договорів страхування життя не існує «надмірного» страхування і, відповідно, обмежень за виплатами. За всіма укладеними клієнтом договорами при настанні страхового випадку здійснюється виплата страхових сум. Єдиним обмеженням для розміру страхової суми є те, чи сплачує клієнт необхідні страхові внески;
 • можливість, зазвичай, заздалегідь визначити вірогідність настання страхового випадку за допомогою використання таблиць смертності населення, тобто вірогідність для клієнта померти у певному віці.

Зверніть увагу на основні види страхування життя (рис. 29.1).

Рис. 29.1. Основні види страхування життя

Які особливості страхування пенсій

Страхування пенсій - це вид особистого страхування, за якого страховик бере на себе зобов'язання виплачувати протягом життя застрахованому пенсію в певному розмірі і з певною періодичністю. Страхова компанія здійснює виплати застрахованій особі після виходу на пенсію або після досягнення застрахованим певного віку, який зазначається в договорі страхування. Договори страхування додаткової пенсії укладаються з дієздатними громадянами з урахуванням віку, статті і незалежно від стану їхнього здоров'я.

ПІДСУМКИ

1. Найважливішими для громадян видами майнового страхування є страхування будівель і домашнього майна, страхування іпотеки, страхування автомобілів.

2. Власна участь страхувальника в покритті частини збитку звільняє страховика від обов'язку відшкодування незначних збитків. Це вигідно і для страхувальника, оскільки забезпечує йому зниження обсягів страхових премій, що досягається за рахунок пропорційного страхування та встановлення франшизи.

3. Для отримання страхового відшкодування клієнт повинен заявити свою претензію щодо страхового випадку в установлений термін і за визначеною формою.

4. В обов'язковій формі здійснюється страхування пасажирів від нещасних випадків на транспорті.

5. Медичне страхування передбачає часткову або повну компенсацію додаткових витрат застрахованому, викликаних його зверненням до медичних установ за медичними послугами, включеними до програми медичного страхування.

6. Ризик, що підлягає страхуванню при страхуванні життя, - це тривалість людського життя.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

 • 1. Які види страхування відносять до страхування майна громадян і в якій формі воно здійснюється?
 • 2. Що означає «повне каско» і «часткове каско»?
 • 3. На які принципові моменти повинен звертати увагу клієнт страхової компанії при укладенні договору страхування автотранспорту?
 • 4. Які види страхування відносять до особистого?
 • 5. Що являє собою добровільне медичне страхування?

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

 • 1. З якою метою в договорах страхування майна громадян фіксується розмір франшизи?
 • 2. Чому страхувальник при настанні страхового випадку повинен у чітко визначений термін повідомити про це страхову компанію?
 • 3. Як ви вважаєте, що коштуватиме для клієнта страхової компанії дорожче: страхування автомобіля на умовах «повне каско» чи «часткове каско»? Які фактори впливають на вартість страховки?
 • 4. Чи потрібне медичне страхування в Україні?
 • 5. Навіщо потрібна страховка тим, хто подорожує за кордон?

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ

Асистанс - перелік послуг, допомога (підтримка) у рамках договору страхування; надається в потрібний момент у натурально-речовій формі або у формі грошових коштів (технічне, медичне та фінансове сприяння) спеціалізованим цілодобовим диспетчерським центром, який дозволяє оперативно реагувати на дзвінок страхувальника.

Страхова оцінка (страхова вартість) - являє собою дійсну (з урахуванням зносу) вартість майна, яке страхують, на момент укладення договору страхування.

Страховий збиток - матеріальна або інша втрата, що нанесена страхувальникові в результаті страхового випадку.

Франшиза - частина збитків, що не відшкодовується страховиком згідно з договором страхування. Вона може бути визначена у формі певної грошової суми або у відсотках до всієї страхової суми. Розрізняють: умовну франшизу - під якою розуміють звільнення страховика від відшкодування збитку, який не перевищує встановлену договором величину, і його повне покриття, якщо розмір збитку перевищує франшизу; безумовну франшизу - під якою розуміють звільнення страховика від відшкодування збитку в розмірі франшизи.