Фінансова грамотність. Навчальний посібник

§ 24. Реструктуризація кредиту

Ви ознайомитеся з тим, що таке реструктуризація кредиту, навчитеся оцінювати її ефективність та порівнювати різні варіанти реструктуризації.

Ключові тези

1. Якщо позичальникові стає складно обслуговувати кредит і здійснювати регулярні платежі, він може здійснити реструктуризацію кредиту. Реструктуризація є тимчасовим заходом для зменшення суми щомісячних платежів за кредитом на строк, необхідний для поліпшення фінансового стану позичальника.

2. Основними елементами кредитного договору, які позичальник може тимчасово змінити, є: процентна ставка за кредит; строк кредиту; валюта кредиту; метод нарахування процентів за кредит; штрафи та пені; особа позичальника. Зміна цих елементів передбачає різні методи реструктуризації кредиту.

3. Найкращий метод реструктуризації кредиту дозволить зберегти кредитну репутацію позичальника з найменшими сукупними витратами на обслуговування кредиту. Що вищою є ефективна процентна ставка за кредит за зміни умов кредитування після реструктуризації, то менш вигідною є вона для позичальника.

У житті трапляються ситуації, коли позичальникові стає складно обслуговувати кредит і здійснювати регулярні платежі. Причинами таких ситуацій є кризові явища в економіці, втрата роботи, зменшення доходів, погіршення здоров'я, непередбачені витрати в сімейному бюджеті, форс-мажорні обставини та інше. У цих випадках грамотна фінансова поведінка позичальника передбачає рішення щодо зменшення кредитного навантаження у власному бюджеті та збереження кредитної репутації. Вирішити це питання можна за допомогою реструктуризації кредиту.

Що таке реструктуризація кредиту і для чого вона здійснюється

Реструктуризація кредиту - це тимчасова зміна чинних умов кредитування і встановлення для позичальника пільгових умов повернення кредиту, сплати процентів за користування ним. Реструктуризація передбачає внесення змін до кредитного договору з метою відновлення обслуговування кредиту та є спробою кредитора розв'язати проблему без стягнення заставленого майна. Усі пільгові умови при реструктуризації кредиту є тимчасовими.

Суть реструктуризації кредиту показано на рис. 24.1.

Рис. 24.1. Суть реструктуризації кредиту

Метою реструктуризації є зменшення суми щомісячних платежів за кредитом на строк, необхідний для поліпшення фінансового становища позичальника.

Реструктуризацію кредиту здійснює фінансова установа з ініціативи позичальника і на умовах, погоджених із ним. Кредитор, як правило, зацікавлений у реструктуризації кредиту для збереження грошових надходжень за коштами, виданими у кредит.

Важливо пам'ятати, якщо в позичальника виникають проблеми в обслуговуванні кредитної заборгованості, доцільно своєчасно звернутися з цим питанням до консультанта фінансової установи і не допускати прострочення платежів за кредитом. Це допоможе зберегти кредитну репутацію і свідчитиме про відповідальну фінансову поведінку. Що раніше позичальник звернеться в банк із проханням тимчасово полегшити кредитний тягар, то вища ймовірність того, що йому вдасться зберегти добрі відносини з банком і позитивну кредитну історію. Прострочення кредиту до семи днів зазвичай банки не враховують, до 30 днів - заносять до кредитної історії позичальника. Утім 30-денне прострочення в майбутньому може й не завадити наданню нового кредиту, якщо факт прострочення зафіксовано вперше. Якщо ж позичальник регулярно затримує платежі більш ніж на 90 днів, навряд чи фінансова установа погодиться надати йому кредит удруге.

Пільгові умови після реструктуризації кредиту не стають по-справжньому легкими. Реструктуризація кредиту є тимчасовим рішенням. Вона не рятує позичальників від необхідності обслуговувати кредит, а тільки дає змогу пережити скрутні часи. При цьому сукупна величина витрат на запозичення здебільшого зростає.

Що можна змінити у кредитному договорі під час реструктуризації кредиту

Для проведення реструктуризації кредиту клієнтові потрібно звернутися до фінансової установи із заявою про реструктуризацію і документами, що відображають його фінансовий стан (довідки про доходи, фінансові звіти по бізнесу).

Фінансові установи пропонують позичальникам підібрати найбільш правильне рішення щодо зменшення щомісячного кредитного навантаження за допомогою зміни умов кредитного договору.

Основними елементами кредитного договору, які позичальник може змінити при реструктуризації, є:

 • процентна ставка за кредит;
 • строк кредиту;
 • валюта кредиту;
 • метод нарахування процентів за кредит;
 • штрафи та пені;
 • заміна позичальника.

Які є методи реструктуризації кредиту

Існують різні методи реструктуризації кредиту. Їх взаємозв'язок показано на рис. 24.2.

Рис. 24.2. Методи реструктуризації кредиту

Позичальник має змогу обрати найкращий для нього метод реструктуризації кредиту:

 • зміну методу погашення кредиту і нарахування процентів за користування ним;
 • зміну графіка погашення кредиту;
 • пролонгацію строку дії кредитного договору;
 • кредитні канікули;
 • переведення кредиту на іншого позичальника;
 • зниження процентної ставки за кредит;
 • зміну валюти кредиту з іноземної на національну (конверсію);
 • ненарахування пені та штрафних санкцій.

Як обрати метод реструктуризації кредиту

Для вибору методу реструктуризації кредиту розглянемо їхню суть.

Зміна методу погашення кредиту і нарахування процентів за користування ним передбачає зменшення щомісячної плати за кредит за зміни форми нарахування процентів за кредит.

Найбільш поширеним варіантом зменшення щомісячних виплат є перехід зі стандартної форми погашення кредиту на ануїтетну. Цей метод реструктуризації кредиту дозволяє зменшити суму щомісячного платежу. Економія внеску може становити 20-25% обсягу щомісячних платежів. За стандартної схеми погашення кредиту клієнт щомісяця погашає певну частину тіла кредиту і проценти на залишок кредиту.

На початку строку стандартного кредитування щомісячні платежі найвищі, оскільки левову частину з них займають проценти, які сплачуються за великий залишок тіла кредиту.

Поступово сума кредиту зменшується і, відповідно, знижується сума процентів за користування залишком кредиту. Ануїтет передбачає погашення кредиту рівними частинами.

При переході зі стандартної схеми на ануїтетну щомісячні платежі змінюються.

Застосування ануїтетної форми погашення кредиту надає позичальникові:

 • можливість погашення однакової фіксованої суми щомісяця;
 • зниження щомісячного платежу до 25% у порівнянні зі стандартним графіком (залежно від строку кредиту);
 • можливість достроково сплачувати основний борг будь-якими сумами.

Однак сукупні витрати на запозичення за такої реструктуризації кредиту суттєво зростають, оскільки за ануїтетної форми тіло кредиту погашається повільніше, а сума сплачених позичальником процентів вища, ніж за класичної форми погашення кредиту.

Надання гнучкого графіка погашення кредиту передбачає внесення змін до графіка погашення кредиту. Сума кредитних платежів на певний період дії кредитного договору, як правило, до 12 місяців з моменту реструктуризації, стає меншою, а кредитне навантаження рівномірно розподіляється на останні місяці виплати за кредитом. Таким чином, на один рік суттєво зменшуються суми щомісячних виплат за кредит. Це дозволяє позичальникові відновити платоспроможність і бути готовим до збільшення кредитного навантаження в кінці строку повернення кредиту.

Пролонгація строку дії кредитного договору дозволяє знизити щомісячні платежі за кредитом шляхом збільшення строку кредиту більш як на 1 рік. При цьому щомісячні платежі розподіляються пропорційно строку кредитування.

Утім вигода для позичальника від пролонгації кредиту не така велика. При збільшенні строку кредитування щомісячний платіж, як правило, зменшується несуттєво.

Натомість банк заробляє на «подовженому кредиті» набагато більше, оскільки протягом усього строку кредитування продовжує отримувати проценти за кредит. При цьому банки дозволяють пролонгацію не всім позичальникам, а лише тим, хто отримав кредит на короткий строк: автокредит - на 1,5-2 роки, іпотека - на 5-10 років. Таким позичальникам можуть збільшити строк кредитування до максимального: авто - 5-7 років, іпотека - 25-30 років.

Одне з обмежень при пролонгації кредиту - вік позичальника. До моменту повного погашення кредиту вік позичальника не повинен перевищувати пенсійний.

Популярним методом реструктуризації кредиту є оформлення відстрочення погашення тіла кредиту, або «кредитні канікули». За цим способом реструктуризації протягом певного строку (здебільшого до 1 року) клієнт платить тільки проценти за кредит.

Фінансові консультанти банків радять брати «кредитні канікули» за ануїтетної форми погашення кредиту або на третьому-четвертому році кредитування за стандартною формою.

На першому-другому році погашення кредиту за стандартною формою процентні платежі високі і можуть досягати 90% щомісячних витрат на запозичення. Тому навіть якщо позичальникові після отримання кредиту вдасться скористатися «кредитними канікулами», внески за кредитом можуть практично не зменшитися. У цьому полягає концепція «гри з нульовою сумою», коли юридично позичальник тимчасово звільняється від сплати основного боргу за кредитом, але сукупні витрати на запозичення за фактом збільшуються.

Незалежно від методу погашення кредиту (ануїтетна чи стандартна) позичальникові краще обирати «кредитні канікули» з подальшим продовженням строку кредитування. Інакше одразу після закінчення «канікул» позичальникові доведеться платити ще більше, ніж до кредитного перепочинку: зекономлена під час «канікул» сума рівними частинами розподілиться до кінця строку кредитування.

Переведення кредиту на іншого позичальника можливе в разі, коли важко обслуговувати заборгованість за кредитом, і позичальник бажає швидкого розв'язання цієї проблеми за допомогою відмови від кредиту на користь третьої особи.

Коли можливість придбання нерухомості або інших активів за допомогою банківського кредиту обмежена, потенційні покупці шукають можливість придбання нерухомості або іншого активу за допомогою переоформлення на себе кредитної заборгованості та предмета забезпечення іншого позичальника.

Партнером позичальника може бути будь-яка платоспроможна приватна особа, що виявляє зацікавленість в обслуговуванні кредиту в обмін на володіння заставним майном.

Перевагами для неплатоспроможного позичальника є збереження кредитної історії та «звільнення» від боргових зобов'язань перед банком. Комісія за переведення кредиту, яку стягують з покупця застави, становить 2% від суми кредиту.

Додатково в рамках операції присутні витрати з нотаріального оформлення заставного майна на нового власника.

Найбільш бажаним методом реструктуризації кредиту для клієнтів фінансових установ є зниження процентної ставки за кредит. Цей крок дає змогу зменшити щомісячні процентні витрати на запозичення. Однак якщо українські банки й зменшують проценти за кредит, то лише на певний строк - приміром, поки позичальник, який залишився без роботи, знову не працевлаштується. Після закінчення пільгового строку ставку піднімуть до колишнього рівня або навіть і вище.

У разі неспроможності позичальників погашати кредити в іноземній валюті через зміни курсів валют можливим варіантом реструктуризації є зміна валюти кредиту з іноземної на національну (конверсія). Позичальникові слід пам'ятати про те, що динаміка валют є важкопрогнозована, процентна ставка за кредит у національній валюті є більшою, за зміну валюти кредиту банк бере додаткову комісію та потребує письмово обґрунтувати причини фінансової ситуації і підтвердити грошові проблеми документально.

Ненарахування пені та штрафних санкцій є одним з елементів реструктуризації, які доцільно ініціювати при виникненні прострочення сплати кредитів і нарахуванні пені й штрафів.

Переваги для позичальника при використанні кожного з методів реструктуризації кредиту відображено в табл. 24.1.

Таблиця 24.1

Методи реструктуризації кредитів і їхні переваги

Метод реструктуризації

Зміст

Переваги для позичальника (залежно від зменшення місячного платежу)

Кредитні канікули

Банк дозволяє позичальникові протягом певного строку погашати лише проценти за кредитом. Після закінчення кредитних канікул позичальник щомісяця виплачує тіло кредиту плюс проценти за ним

Середня: щомісячний платіж за кредитом дещо зменшується

Зміна схеми погашення кредиту

Ануїтетна схема погашення кредиту передбачає погашення заборгованості рівними частинами протягом усього строку кредитування, тоді як за класичної схеми сума платежів з часом зменшується

Максимальна: щомісячний платіж за кредитом зменшується

Пролонгація кредиту

Збільшення строку кредитування

Мінімальна: щомісячний платіж майже не зменшується

Закінчення табл. 24.1

Метод реструктуризації

Зміст

Переваги для позичальника (залежно від зменшення місячного платежу)

Конверсія

Переведення валютних кредитів у гривневі (курс конверсії визначає банк)

Залежно від курсу валюти та умов конверсії

Ненарахування пені та штрафних санкцій

При виникненні прострочення за кредитом банк списує весь нарахований штраф

Залежно від строку прострочення й суми штрафних санкцій

Зниження процентної ставки за кредит

Після закінчення пільгового періоду процентна ставка зростає до попереднього рівня і вище

Залежно від умов зміни процентної ставки за кредит

Важливо пам'ятати, що незалежно від методу реструктуризація здійснюється для створення сприятливих умов обслуговування кредитів, уникнення конфлікту інтересів між позичальниками і фінансовими установами, відмови від нарахування штрафних санкцій у разі виконання позичальниками умов додаткового договору або дострокового погашення кредиту.

Як оцінити ефективність реструктуризації кредиту

Ефективність реструктуризації кредиту для позичальника визначається величиною його сукупних витрат на запозичення. Тому найкращим методом реструктуризації кредиту буде той, що дозволить щомісячно погашати кредит і зберегти кредитну репутацію позичальника з найменшими сукупними витратами на погашення кредиту.

Оцінити ефективність методів реструктуризації кредиту та здійснити їх порівняння можна за допомогою визначення ефективної процентної ставки. Що вищою є ефективна процентна ставка за зміни умов кредитування, то менш вигідними вони є для позичальника.

Порівнявши величину щомісячного платежу з урахуванням загальної вартості умов кредитування за кожним методом реструктуризації, позичальник може свідомо зробити свій вибір.

ПІДСУМКИ

1. Реструктуризація кредиту передбачає тимчасову зміну чинних умов кредитування і встановлення пільгових умов повернення кредиту та сплати процентів за користування ним. Метою реструктуризації є зменшення суми щомісячних відповідних платежів за кредитом на строк, необхідний для поліпшення фінансового стану позичальника.

2. Зміна таких елементів кредитного договору, як процентна ставка за кредит, строк кредиту, валюта кредиту, метод погашення кредиту; штрафи та пені, особа позичальника, передбачає різні методи реструктуризації кредиту.

3. При виборі методу реструктуризації кредиту треба оцінити, чи він дасть змогу зберегти кредитну репутацію позичальника з найменшими сукупними витратами на погашення кредиту. Оцінити ефективність реструктуризації можна за допомогою ефективної процентної ставки.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

 • 1. Що таке реструктуризація кредиту?
 • 2. Що таке регулярні платежі?
 • 3. Які є методи реструктуризації кредиту?
 • 4. У чому полягає суть методу «кредитні канікули»?

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

 • 1. Чому важливо обговорювати зміни у вашому фінансовому становищі з вашим кредитором, а не приховувати цю інформацію до того часу, коли вона сама випливе на поверхню?
 • 2. Чому кредиторові вигідно пропонувати реструктуризацію, а не робити стягнення за непогашення кредиту?
 • 3. Які елементи кредиту підлягають реструктуризації? Чому?
 • 4. Яким чином із запропонованих вам варіантів реструктуризації можна обрати той, який найбільше відповідає вашій ситуації?

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ

Обслуговування кредиту - здійснення позичальником платежів за кредитом, які включають у себе погашення основної суми та процентні платежі.

Регулярні платежі - платежі позичальника, що передбачені графіком, який є складовою кредитного договору.