Фінансова грамотність. Навчальний посібник

Розділ 12. Фінансова складова запозичень

§ 22. Прямі витрати на запозичення

Ви ознайомитесь із видами витрат на запозичення і процентними ставками за кредит, вивчите базові терміни, а також навчитеся порівнювати різні види кредитних продуктів фінансово-кредитних установ на основі розрахунку ефективної процентної ставки.

Ключові тези

1. Одним з основних принципів кредитування є платність. Складовими вартості кредиту є прямі і непрямі витрати на запозичення. До прямих витрат на запозичення належать ті з них, які виплачуються безпосередньо кредиторові (банку, кредитній спілці, ломбарду, лізинговій компанії). Непрямі витрати - це платежі, що надходять третім особам при отриманні й обслуговуванні кредиту (страховим компаніям, Пенсійному фонду України, податковим органам, нотаріусам, рієлтерам, експертам-оцінювачам, державним реєстраторам та ін.).

2. У фінансовій практиці розрізняють номінальну, ефективну та реальну процентні ставки за кредит. Ці процентні ставки різняться обсягом та видами витрат на запозичення, які включені до їхнього розрахунку. Номінальна процентна ставка може бути фіксована або плаваюча.

3. Ефективна процентна ставка передбачає врахування прямих витрат на запозичення. Реальна процентна ставка враховує прямі і непрямі витрати на запозичення. Розрахунок цих процентних ставок показує реальну вартість кредитів та є корисним для позичальників при виборі умов кредитування.

4. Розрахунок переплати за кредит залежить від методу погашення кредиту. Найпоширеніші два методи - стандартний та ануїтетний, які різняться специфікою розрахунку суми регулярного платежу та абсолютним здорожчанням кредиту.

З часів створення лицарями-тамплієрами перших фінансових установ до періоду сучасних банків важливим моментом кредитування є платність.

Платність передбачає, що клієнт сплачує певну суму коштів за отримання кредиту і користування ним. Кредит є інструментом, що може допомогти кожному з нас отримати бажане благо, чи то велике придбання: житло (іпотека), автомобіль (автокредит) або дрібне придбання - поїздка за кордон або освіта (кредит на особисті потреби), побутова техніка (споживче кредитування), - швидше від строку виплати його повної вартості.

Обов'язковість плати за кредит обумовлена вартістю грошей на фінансовому ринку. Перш ніж надати кошти у кредит, фінансова установа залучає їх в інших фізичних осіб, організацій, інституцій. Це - головний фактор того, що «безкоштовних кредитів», або «кредитів за нульовою ставкою», у реальній фінансовій практиці не існує. Кожен кредит, який пропонують фінансові установи, має свою вартість.

Що таке витрати на запозичення і які вони бувають

Головними складовими вартості кредиту є прямі і непрямі витрати на запозичення.

До прямих витрат на запозичення належать витрати, які виплачують безпосередньо кредиторам (банкам, кредитним спілкам, лізинговим компаніям, ломбардам), а до непрямих (пов'язаних) витрат - ті, що надходять третім особам під час отримання та обслуговування кредиту (рис. 22.1).

Рис. 22.1. Зміст видів витрат на запозичення

Отже, витрати на запозичення - це сума грошей, яку позичальник сплачує фінансовим установам та іншим учасникам процесу кредитування за отримання і користування кредитом. Ця сума складається з прямих і непрямих витрат на запозичення.

Прямі витрати на запозичення включають сплату процентів за користування кредитом, суму банківських комісій, плату за розрахунково-касове обслуговування, штрафи та пені.

До непрямих (пов'язаних) витрат на запозичення належать відповідні платежі за супутніми до кредитування послугами - страхуванням, реєстрацією майна, експертною оцінкою, нотаріальним оформленням тощо. Непрямі витрати на запозичення включають страхові платежі та супутні витрати.

Складові витрат на запозичення зображено на рис. 22.2.

Рис. 22.2. Види витрат на запозичення

Важливо пам'ятати, що кожен вид кредитного продукту включає практично всі ці витрати на запозичення. Тому їх розуміння є важливим при плануванні власного сімейного бюджету та при виборі «кращого» кредитного продукту, який пропонують фінансові установи.

Чому виплата процентів є найбільш критичним компонентом прямих витрат на запозичення

Основною складовою прямих витрат на запозичення є процентна ставка за кредит. Процентна ставка за кредит передбачає суму винагороди фінансової установи, розраховану в процентному відношенні до суми кредиту за певний період часу (місяць, квартал, рік). Ця процентна ставка є номінальною. Її рівень вказується в кредитній угоді та рекламних проспектах фінансових установ.

Процентна ставка за кредит є важливим джерелом доходу фінансових установ. Величина процентної ставки пов'язана:

 • з вартістю фінансування (щоб надати кошти у кредит, фінансовій установі необхідно їх залучити, заплативши за це певну плату);
 • операційними витратами (заробітна плата працівників, витрати на податки, обладнання, матеріали, зв'язок тощо);
 • премією за ризик неповернення коштів позичальником (у разі неповернення коштів позичальником фінансова установа закладає у вартість кредиту кошти, які компенсуватимуть ризик);
 • ризиком, пов'язаним із строковістю кредиту (що довший строк кредиту, то вищий ризик неповернення коштів для фінансової установи);
 • бажаним рівнем прибутковості діяльності (найбільшу частку прибутку фінансові установи отримують через кредитування).

Процентна ставка залежить від виду кредиту, суми кредиту, від його строку та інших умов. Крім того, процентна ставка може змінюватись як зі згоди клієнта, так і без неї, якщо це передбачено кредитним договором. Фінансові установи можуть змінювати процентну ставку за кредит залежно від характеристик клієнта, а саме:

 • наявності в позичальника довідки про доходи;
 • забезпечення кредиту (наявності застави або поручителів);
 • віку позичальника;
 • наявності громадянства України;
 • строку перебування на останньому місці роботи та інших умов.

При укладенні кредитного договору позичальникові потрібно звернути увагу на вид номінальної процентної ставки за кредит. Вона буває фіксована або плаваюча.

Фіксована процентна ставка за кредит - процентна ставка, значення якої є фіксованим упродовж усього строку кредиту і не підлягає зміні, крім випадків порушення позичальником його умов.

Плаваюча процентна ставка за кредит - процентна ставка, значення якої підлягає періодичній зміні залежно від коливання іншої ставки, до якої вона прив'язана або на яку індексована (процентна ставка на строкові депозити фізичних осіб чи інша). Як правило, у кредитних договорах плаваюча процентна ставка подається шляхом зазначення базової ставки і премії, наприклад: річна облікова ставка НБУ + 10%.

Важливо знати, що з наявністю цих двох видів ставок у клієнта виникає дві можливі ситуації, які впливають на сукупні витрати на запозичення:

 • його прямі платежі при обчисленні процентної ставки за кредит є чітко фіксованими і вказані у графіку погашення кредиту;
 • у разі зміни ситуації на фінансовому ринку його процентна ставка за кредит може змінитися, здебільшого - підвищитися.

Які є види банківських комісій і як вони включаються до прямих витрат на запозичення

Існують й інші види витрат, які формують реальну вартість кредиту. До інших прямих витрат на запозичення належать банківські комісії.

Банківські комісії - це істотна складова прямих витрат на запозичення, які не зазначаються у процентній ставці за кредит, проте включаються до вартості кредиту. Банківські комісії також мають базу і ставки нарахування. Комісійні платежі здебільшого нараховують банки. Кредитні спілки, як неприбуткові фінансові організації, власну комісійну винагороду закладають у процентну ставку, яка вказується в рекламному проспекті та кредитній угоді.

Види банківських комісій і принципи їх розрахунку показано в табл. 22.1.

Таблиця 22.1

Види банківських комісій і принципи їх розрахунку

Види банківських комісій

Характеристика і спосіб нарахування

Одноразова банківська комісія

Сплачується клієнтом один раз при отриманні кредитних коштів. Може становити фіксовану суму, зазначену у прайсах банку, відсоток від початкової суми кредиту або відсоток від вартості застави за кредитом

Щомісячна банківська комісія

Сплачується клієнтом із періодичністю один раз на місяць при обслуговуванні кредиту. Може сплачуватися фіксованою сумою, може становити відсоток від початкової суми кредиту або відсоток від залишку заборгованості за кредитом. Покриває витрати банку, які не вказані в номінальній процентній ставці за кредит

Платежі за розрахунково-касове обслуговування

Пов'язані з рухом коштів на кредитному рахунку позичальника. До основних платежів за розрахунково-касове обслуговування належать:

• відсоток за перерахування грошей із кредитного рахунку (наприклад, на рахунок автосалону);

• відсоток за зняття грошей із кредитного рахунку (якщо кредит надається готівкою);

• відсоток за конвертацію (зараз це досить актуально, оскільки з'являються кредити в таких валютах, як швейцарський франк);

• відсоток за перерахування сум на погашення кредитної заборгованості (застосовується рідко, в основному під час споживчого кредитування);

• плата за відкриття кредитного рахунку (використовується під час відкриття кредитних карток) та інші платежі

Штрафні санкції

Передбачають нарахування і сплату штрафу та/або пені за невиконання умов кредитного договору.

До штрафних санкцій, які розповсюджені в банківській практиці, належить плата:

• за дострокове погашення кредиту;

• несвоєчасне погашення кредиту або процентів за користування ним можуть нараховуватися штраф або пеня, на це потрібно звертати увагу, особливо коли формується графік погашення (якщо, приміром, зарплату вам виплачують 25-го, а кредит потрібно гасити до 20-го, необхідно на момент одержання кредиту обговорити зміну графіка, оскільки в разі затримки виплати грошей набувають чинності ці штрафні санкції);

• невиконання умов кредитного договору (не поінформувавши банк про зміну місця проживання, відмовившись від щорічного страхування майна)

Що таке ефективна і реальна процентні ставки за кредит і як їх розрахувати

Ефективна процентна ставка за кредит - це ставка процента, яку реально сплачує позичальник фінансовій установі за кредит з урахуванням прямих витрат на запозичення.

Ефективна процентна ставка враховує не лише проценти за кредит за рік, а й періодичність виплат за ним, а також усі витрати позичальника, пов'язані з отриманням і обслуговуванням кредиту згідно із кредитним договором. При розрахунку ефективної ставки враховуються тільки ті витрати і комісії, які позичальник виплачує безпосередньо фінансовій установі.

Ефективна процентна ставка розраховується для кожної кредитної угоди, виходячи з її індивідуальних умов. Це своєрідний показник прибутковості банку.

Важливо знати, що ефективна процентна ставка не залежить від суми кредиту і величини авансу, який вносить клієнт. Вона залежить:

 • від виду кредитного продукту;
 • строку кредитування;
 • кількості періодичних виплат за кредитом.

Ефективна процентна ставка розраховується як сума процентів за кредит і банківських комісій, поділена на середньозважену суму основного боргу за кредитом і помножена на зворотне відношення кількості місяців кредитування до загальної кількості місяців у році:

Середньозважена сума основного боргу за кредитом за умови щомісячного погашення кредиту рівними частками дорівнює середньоарифметичній сумі щомісячних залишків тіла кредиту, що визначається за формулою:

Сума процентів за кредит розраховується шляхом додавання щомісячних процентних витрат, які визначаються шляхом множення номінальної процентної ставки на суму основного боргу за кредитом у відповідному періоді.

Сума банківських комісій розраховується шляхом множення ставки комісійної винагороди на суму кредиту.

Таким чином, ефективна процентна ставка, на відміну від номінальної процентної ставки, показує реальну вартість кредиту для позичальника з урахуванням усіх прямих витрат.

Розрахунок ефективної процентної ставки за кредитними продуктами різних фінансових установ дає змогу визначити «кращу» пропозицію для клієнта.

Реальна процентна ставка за кредит включає до свого розрахунку як прямі, так і непрямі витрати за запозичення.

Розрахунок реальної процентної ставки, крім річної процентної ставки за кредит та банківських комісій, періодичності виплати процентів, строку кредиту, враховує непрямі (пов'язані) витрати.

Для розрахунку реальної процентної ставки за кредит необхідно знати загальну суму переплати.

Переплата - це сума коштів, яку переплатить клієнт, придбавши товар у кредит. Переплата враховує прямі і непрямі витрати на запозичення.

Реальна процентна ставка розраховується як сума переплати, віднесена до середньозваженої суми основного боргу за кредитом.

Переплата залежить від обраного методу погашення кредиту.

Які є методи погашення кредиту

У практичній діяльності фінансових установ використовуються два методи погашення кредиту і процентів за користування ним - стандартний та ануїтетний. Їх характеристику наведено на рис. 22.3.

Рис. 22.3. Методи погашення кредиту і нарахування процентів за ним

Для розрахунку вартості користування кредитом і вибору методу його погашення використовують кредитний (іпотечний) калькулятор.

Що таке стандартні таблиці з розкриття інформації

Стандартні таблиці з розкриття інформації показують інформацію щодо процентної ставки за кредит, банківських комісій, страхових платежів та супутніх послуг, вказують перелік документів для отримання кредиту. Це дозволяє клієнтові зробити висновки щодо вартості кредитів, які пропонують фінансові установи. Для читання стандартних таблиць із розкриття інформації клієнт має мати навички фінансових розрахунків і знати, як працює банківський бізнес. Однак у стандартних таблицях розкриття інформації фінансовими установами не надається сукупна вартість витрат на запозичення. До того ж ці таблиці складено з урахуванням маркетингової політики фінансової установи щодо залучення клієнтів і «найвигіднішого» продажу кредитних послуг.

Отримання інформації зі стандартних таблиць є першим кроком щодо визначення реальної вартості кредитного продукту і документом, за яким можна отримати фахову консультацію у кредитного менеджера фінансової установи.

ПІДСУМКИ

1. Сукупна вартість кредиту - сума прямих і непрямих витрат на запозичення, яку позичальник сплачує при отриманні кредиту і користуванні ним. Прямі витрати позичальник оплачує безпосередньо кредиторові (банку, кредитній спілці), а непрямі - окремими платежами надходять третім особам при отриманні й обслуговуванні кредиту (Пенсійному фонду України, страховим компаніям, державним реєстраторам, податковим органам, нотаріусам, рієлтерам, експертам-оцінювачам).

2. У фінансовій практиці розрізняють номінальну, ефективну і реальну процентні ставки за кредит, які різняться видами витрат на запозичення, що включені до їхнього розрахунку. Ефективна процентна ставка враховує прямі витрати на запозичення відповідно до умов кредитного договору, а при розрахунку реальної процентної ставки враховуються прямі і непрямі витрати позичальника на кредит.

3. Переплата залежить від обраного методу погашення кредиту - стандартного або ануїтетного, які відрізняються специфікою розрахунку суми щомісячного платежу при обслуговуванні кредиту та сумою його здорожчання.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

 • 1. Що таке сукупна вартість кредиту?
 • 2. Які є види витрат на запозичення?
 • 3. Від чого залежить процентна ставка за кредит?
 • 4. Яка різниця між фіксованою і плаваючою процентними ставками?
 • 5. Які види банківських комісій ви знаєте?
 • 6. Що таке ефективна процентна ставка за кредит? Як її розрахувати?
 • 7. Які чинники впливають на реальну процентну ставку за кредит?
 • 8. Що таке стандартні таблиці з розкриття інформації?

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

 • 1. Чому не існує «безкоштовних» кредитів, або кредитів «за нульовою процентною ставкою»?
 • 2. Як визначити сукупну вартість кредиту?
 • 3. Чому, на вашу думку, доцільно порівнювати умови надання кредитів різними фінансовими установами?

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ

Ануїтетний метод погашення - варіант обслуговування кредиту, який передбачає щомісячне погашення кредиту і процентів за користування ним рівними частинами упродовж усього строку кредитування, незалежно від залишку заборгованості за кредитом.

Витрати на запозичення - сума грошей, яку сплачує позичальник при отриманні кредиту у фінансовій установі. Ця сума складається з прямих і непрямих витрат на запозичення.

Ефективна процентна ставка за кредит - це ставка процента, яку реально сплачує позичальник фінансовій установі за кредит з урахуванням прямих витрат на запозичення.

Кредитний (іпотечний) калькулятор - інструмент для розрахунку вартості користування кредитом і вибору методу його погашення.

Непрямі (пов'язані) витрати на запозичення - відповідні платежі за кредитом, які включають страхові платежі та супутні витрати і виплачуються страховим компаніям, Пенсійному фонду України, податковим органам, нотаріусам, рієлтерам, експертам-оцінювачам.

Плаваюча процентна ставка за кредит - процентна ставка, значення якої підлягає періодичній зміні залежно від коливання іншої ставки, до якої вона прив'язана або на яку індексована (базової ставки).

Процентна ставка за кредит - номінальна ставка процента, яка розраховується як відсоток до суми кредиту за певний період часу (місяць, квартал, рік) і зазначається у кредитному договорі та рекламних проспектах фінансових установ.

Прямі витрати на запозичення включають процентні витрати та банківські комісії відповідно до кредитного договору і виплачуються безпосередньо кредиторові.

Реальна процентна ставка за кредит - ставка процента, яку реально сплачує позичальник фінансовій установі за кредит з урахуванням прямих і непрямих (пов'язаних) витрат на запозичення.

Стандартний метод погашення - варіант обслуговування кредиту, який передбачає, що тіло кредиту виплачується рівними частинами упродовж усього строку кредитування, а проценти нараховуються на залишок заборгованості за кредитом.

Фіксована процентна ставка за кредит - процентна ставка, значення якої є фіксованим упродовж усього строку кредиту і не підлягає зміні.