Фінансова грамотність. Навчальний посібник

Розділ 9. Пенсійні заощадження

§ 18. Державна і приватна пенсії

Ви ознайомитеся з організацією роботи системи пенсійного забезпечення в Україні, з умовами отримання державної пенсії та можливостями одержання недержавного пенсійного забезпечення, будете вміти розраховувати суми виплат пенсій недержавними пенсійними фондами.

Ключові тези

1. Пенсія (пенсійні виплати) - щомісячне отримання визначеної суми коштів від держави (державна пенсія) або недержавного пенсійного фонду (недержавне пенсійне забезпечення) після досягнення пенсійного віку, за умови належної сплати внесків на пенсійне страхування (державному або недержавному пенсійному фонду) під час трудової діяльності.

2. В Україні громадяни мають право на отримання державної пенсії (за умови сплати внесків на державне пенсійне страхування, наявності потрібної кількості відпрацьованих років - трудового стажу) і недержавного пенсійного забезпечення (за умови сплати додаткових внесків у недержавний пенсійний фонд).

3. Сплата внесків на державне пенсійне страхування є обов'язковою, а їх сума розраховується як відсоток від отриманої заробітної плати; на недержавне пенсійне страхування - добровільною, а сума довільною (що більше платиш - то більшу отримуєш пенсію).

Суть пенсії та її види

Отримання пенсії дозволяє людині отримувати кошти на забезпечення своїх потреб у віці, коли їй уже важко буде працювати і вона втратить джерело постійного доходу - заробітну плату. Державою створено систему, коли працюючи протягом життя, ти сплачуєш внески в Пенсійний фонд України, а досягаючи пенсійного віку - починаєш отримувати щомісячні виплати у формі пенсії. При цьому існує чітка залежність між сумою, що сплачена під час трудової діяльності, і пенсією, яку людина отримуватиме: що більше платиш - то більше отримуєш.

Кожна людина сама несе відповідальність за себе, за своє матеріальне забезпечення, у тому числі й у старості.

У разі, коли людина, у силу якихось причин, не сплачувала або неналежно сплачувала внески до Пенсійного фонду України, вона також зможе розраховувати на отримання державної пенсії (це соціальна гарантія держави для громадян України), але її розмір буде мінімальним.

Уся система пенсійного забезпечення в Україні поділяється на три рівні:

  • державна солідарна система (коли за рахунок внесків працюючих утримуються пенсіонери);
  • обов'язкова накопичувальна система (коли кожен громадянин за рахунок своїх обов'язкових внесків державі заробляє свою державну пенсію);
  • добровільна накопичувальна пенсійна система (коли люди, за бажанням, вкладають гроші в недержавні пенсійні фонди з метою отримання додаткової пенсії).

Державна пенсія

Державна солідарна система. Державна пенсійна система України проходила непростий період становлення і розвитку. У його основі стояла саме солідарна пенсійна система, коли всі працюючі сплачували внески на отримання пенсій людям, котрі досягли пенсійного віку. Тобто всі внески йшли в загальний казан, а там розподілялися на виплати пенсіонерам.

Загальна характеристика та особливості обов'язкової накопичувальної системи. Суть системи полягає в тому, що сплачені до системи державного пенсійного забезпечення кошти потрапляють на особові персоніфіковані рахунки платника, де вони обліковуються та зберігаються. Тобто людина може в будь-який момент перевірити суму внесків, яку вона сплатила державі. Після виходу на пенсію вона отримає суму накопичених коштів (з певними відсотками) у формі щомісячних пенсійних виплат. Кожен працюючий має своє свідоцтво платника внеску на загальнообов'язкове пенсійне страхування.

Кошти, що внесено на індивідуальні пенсійні рахунки, можуть інвестуватися на розвиток вітчизняної економіки, що дозволить отримати відповідний дохід та зберегти кошти платників від інфляції.

Управління пенсійними коштами здійснюють компанії з управління активами, обрані на конкурсній основі, для яких така діяльність є професійною і потребує ліцензування.

Безпосереднє зберігання пенсійних активів здійснює банківська установа-зберігач, яка несе відповідальність за цільове використання коштів. Кошти, що обліковуються на індивідуальних накопичувальних пенсійних рахунках громадян, є власністю цих громадян, і вони можуть скористатися ними при досягненні пенсійного віку (або у випадках, передбачених законом, - раніше від цього терміну).

Виплати з накопичувального фонду здійснюються додатково до виплат із солідарної системи. Крім того, передбачено, що в разі смерті учасника накопичувальної системи пенсійного страхування до досягнення ним пенсійного віку належні йому пенсійні кошти накопичувальної системи пенсійного страхування успадковуються в порядку, визначеному Цивільним кодексом України.

Управління внесками. Управління накопичувальної пенсійної системи здійснюється через Пенсійний фонд України. Він відповідає за збір коштів і їх облік на персональних рахунках учасників, а приватні компанії з управління активами, обрані шляхом проведення тендера, інвестують внески. При інвестуванні пенсійних активів компанії діяють згідно з вимогами законів до напрямів інвестування, ринків, на яких можна буде здійснювати інвестиції, та вимогами до диверсифікації інвестиційних вкладень.

Механізм захисту заощаджень громадян у накопичувальному фонді досить простий і прозорий. Зокрема, запроваджено систему контролю учасників накопичувальної системи, можливостей вкладень у різні активи та ефективності роботи суб'єктів, які обслуговують накопичувальний фонд.

Недержавна пенсія

Третій рівень пенсійної системи - добровільна система недержавного пенсійного забезпечення. Функціонування її забезпечують недержавні пенсійні фонди, страхові компанії та банківські установи.

Скористатися недержавним пенсійним забезпеченням фізичні особи можуть, якщо за власним бажанням вирішать сплачувати додаткові внески поряд із внесками до солідарної та накопичувальної систем. Такі додаткові внески за них може сплачувати роботодавець.

Відтак після виходу на пенсію особа одержуватиме не лише державні (з пенсійного та накопичувального фондів), а й недержавні кошти. Як і у випадку з накопичувальним фондом, такі виплати проводяться як за рахунок сплачених коштів, так і за рахунок отриманого інвестиційного прибутку.

Що таке недержавний пенсійний фонд

По суті, недержавний пенсійний фонд (НПФ) - це юридична особа, що здійснює управління вашими коштами (майбутньою пенсією) з метою збереження вкладених коштів від інфляції. Для цього ці кошти вкладають у різні інвестиційні проекти. Основним принципом їх діяльності є відомий вислів: «Не класти всі яйця в один кошик», тобто диверсифікація. І хоч такий принцип дає можливість отримати вищий дохід, основним завданням НПФ є збереження і захист пенсійних накопичень. Тому при виборі НПФ звертайте увагу на стиль інвестування. Якщо він надто агресивний, то краще обрати фонд із більшим ступенем захисту, але при тому не забувайте, що дохідність має покривати інфляцію; ідеально, якщо фонд дає дохід на 3-4% вище від рівня інфляції.

Як практично відбувається діяльність недержавного пенсійного фонду (НПФ)

Адміністратор НПФ заводить на кожного учасника персональний пенсійний рахунок, до якого вносить інформацію про суму пенсійного внеску, сплаченого на користь учасника НПФ на підставі даних витягів про рух коштів на поточному рахунку НПФ. Витяг (витяги) про рух коштів зберігач надає адміністраторові фонду щодня та відображає всі операції за рахунками фонду за попередній операційний день на паперовому або електронному носієві в системі «клієнт - банк».

Таке поняття, як «загальний казан», у НПФ існує лише на одній стадії - коли КУА здійснює інвестування пенсійних активів НПФ із дотриманням вимог інвестиційної політики, визначеної в інвестиційній декларації.

При розподілі інвестиційного доходу кошти знову персоніфікуються, і кожний учасник отримує частку із «загального казана», пропорційну до його внесків. Зазвичай, ці кошти існують у формі активів: цінні папери, нерухомість, банківські метали тощо. Відповідна частка цих активів належить учасникові на праві приватної власності як його майбутня пенсія і за потреби переказується і виплачується в грошовій формі.

ПІДСУМКИ

1. Чинне пенсійне законодавство в Україні надає можливість для громадян бути учасниками пенсійної системи й отримувати одночасно пенсійні виплати із систем державного і недержавного пенсійного забезпечення.

2. Якщо ви хочете отримувати більшу пенсію, то маєте сплачувати більше внесків протягом довшого періоду часу до державної пенсійної системи та користуватися послугами недержавних пенсійних фондів.

3. Кошти, які ви відкладаєте на пенсію в державному і недержавному пенсійних фондах, вкладаються в економіку і приносять вам дохід, що дозволяє нівелювати негативний вплив інфляції.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

  • 1. Які бувають види пенсій?
  • 2. Що потрібно зробити, щоб отримувати державну пенсію?
  • 3. Що таке накопичувальна пенсійна система?
  • 4. Що таке недержавне пенсійне забезпечення?
  • 5. Як працює недержавний пенсійний фонд?

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ

Застрахована особа - фізична особа, яка відповідно до законодавства підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню і сплачує (сплачувала) внески та/або за яку сплачувалися чи сплачуються в установленому законом порядку страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Недержавний пенсійний фонд (НПФ) - юридична особа, створена відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», яка має статус неприбуткової організації (не підприємницького товариства), функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників недержавного пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду (Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення»).

Фактично НПФ являє собою банківський рахунок, на який зараховуються вклади та інвестиційний дохід від їх інвестування та з якого виплачуються пенсійні виплати.

Вкладник НПФ - особа (як фізична, так і юридична), що сплачує внески на користь учасника НПФ.

Учасник НПФ - фізична особа, на користь якої сплачують пенсійні внески і яка має або згодом набуде права на отримання пенсійних виплат із Пенсійного фонду. Учасниками НПФ можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства. Одна фізична особа може одночасно бути і вкладником, і учасником НПФ. Крім того, вкладниками можуть бути подружжя, діти, батьки, працедавець учасника фонду або професійне об'єднання, членом якого є учасник.

Пенсія - щомісячна грошова виплата в солідарній системі пенсійного страхування, яку отримує застрахована особа в разі досягнення нею встановленого пенсійного віку чи визнання її інвалідом або отримують члени її сім'ї в разі втрати годувальника.

Солідарна пенсійна система (солідарна система) - система, яка базується на засадах солідарності, субсидування та виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду України на умовах та в порядку, передбачених Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Страхувальники - роботодавці та інші особи, які відповідно до законодавства сплачують страхові внески на обов'язкове державне пенсійне страхування.