Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Філіпенко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 29. Ігровий суд. Зустріч із юристами

Практичне заняття 9

В Україні проведено реформу правосуддя, одним із завдань якої було, повернення довіри пересічних громадян до судових органів. Але в багатьох людей зберігаються усталені уявлення про роботу третьої гілки влади. Як результат - досить низька активність населення щодо захисту своїх прав за допомогою судових органів. Суспільство, на жаль, не оцінило й те, що в українському суді загальної юрисдикції за цивільними справами участь представників - юристів (адвокатів) - не обов’язкова, і те, що строки розгляду таких справ нетривалі.

Усе це змушує державні інституції більше зусиль приділяти формуванню позитивного ставлення до одного з основних правозахисних органів. Коли ви, молоді громадяни країни, вивчаєте основи правових наук, то стаєте більш компетентними щодо розв’язання тих чи інших соціальних проблем. Кожен свідомий громадянин повинен навчитися не ігнорувати виклики, які виникають під час розв’язання конфліктних ситуацій законним шляхом. Головний стимул до цивільного розгляду спірних ситуацій міститься в економії сил, енергії та засобів. А щоб бути свідомими, бажано відчути процес ізсередини. Пропонуємо провести правову гру «Суд іде». Під час цієї гри ми матимемо можливість фактично змоделювати діяльність судового органу.

1. Адміністративний, кримінальний суд чи цивільний?

Перед організацією такої рольової гри перед вами постане проблема: яке провадження в суді ви моделюватимете: адміністративне, кримінальне, господарське чи цивільно-правове? Зважаючи на те, що більшість життєвих ситуацій пов’язана з відносинами, що виникають з приводу майнових спорів пропонуємо розглянути найпоширенішу категорію справ - захист прав споживачів.

2. Дійові особи гри

Робота в групах

Під час підготовки до гри прочитайте декілька типових ситуацій і виберіть ту, яка найбільше сподобалась.

Ситуація 1.

5 квітня 2016 року Оксана Василенко купила в магазині «Стиль» плащ, попередньо його оглянувши. Коли вона прийшла додому, то знову приміряла плащ, але тепер їй не сподобався колір, фасон, засумнівалась Оксана і щодо якості тканини, з якої його пошито. Порадившись із членами сім’ї, Оксана вирішила поміняти плащ. 12 квітня вона прийшла в магазин і стала вимагати замінити плащ. Директор магазину «Стиль» відмовився його замінити, посилаючись на те, що плащ доброякісний, модний, відповідає розміру Оксани і ніяких причин для обміну немає. Оксана вирішила звернутися до суду.

Ситуація 2.

Галина Семеренко вибрала в супермаркеті костюм та блузку, продавець виписав їй товарний чек, а покупки передав на контроль. Галина вирішила перечекати велику чергу до каси, відвідавши інші відділи. Огляд товарів в інших відділах зайняв майже 2 години. Повернувшись у відділ за костюмом і блузкою, вона встановила, що їх вже продали. Семеренко Галина звернулася до дирекції із скаргою на те, що продавці незаконно продали костюм і блузку, власницею яких вона вже була. Галина подала заяву в суд.

Ситуація 3.

У магазині «Технології» Віктор Рибальченко придбав холодильник і сплатив його доставку. У результаті перевезення холодильник було пошкоджено. Віктор відмовився прийняти холодильник і став вимагати від дирекції магазину безкоштовно усунути недоліки. Директор відмовився виконати вимогу, посилаючись на те, що договір вважається укладеним з моменту оплати товару покупцем і продавець не несе відповідальності за недоліки, які виникли після оплати товару. Віктор звернувся до суду для розв’язання спору.

Наступний крок - розподіліть ролі: «суддя», «секретар», «позивач», «відповідач», «експерт», «свідок», «спеціалісти».

Усі учасники гри отримують текст Закону України «Про захист прав споживачів» і схеми, що містять основні права та обов’язки кожного.

Права та обов’язки сторін

Сторони мають право

Сторони зобов’язані

• Знайомитися з матеріалами справи, знімати копії з документів, долучених до справи, одержувати копії рішень, ухвал.

• Брати участь у судових засіданнях.

• Подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі.

• Заявляти клопотання та відводи.

• Користуватися правовою допомогою.

• Прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити з нього копії, подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти.

• Оскаржувати рішення і ухвали суду.

• Користуватися іншими процесуальними правами, встановленими законом.

• Прибувати до суду за викликом.

• Добросовісно здійснювати свої процесуальні права.

• Виконувати процесуальні обов’язки.

Стороні, чиї права порушено разом із «представником організації із захисту прав споживачів» дається завдання скласти позовну заяву з посиланням на статті Закону.

3. «Порушення» справи

Цивільна справа порушується в суді за заявою. У цьому разі - за позовною заявою. Слід пам’ятати, якщо суддя прийняв позовну заяву, то справу буде порушено. У зв’язку із цим «судді» слід перевірити подану інформацію перед тим, як прийме позовну заяву, а саме:

А найменування суду, до якого звертаються із заявою;

Б прізвище, ім’я, по-батькові позивача із зазначенням його місця проживання;

В аналогічні дані відповідача;

Г факти підстав позову і докази, що підтверджують вказані факти;

Ґ вимоги позивача;

Д вартість позову ( якщо позов підлягає оцінці);

Е перелік документів, які додаються до заяви (договір, чек, квитанція, претензія, гарантійний талон тощо).

4. Підготовка «справи» до судового розгляду

Призначення «справи» до «слухання».

Прийнявши позовну заяву, «суддя»:

А уточнює обставини, які мають значення для справедливого розв’язання справи;

Б визначає закон, яким повинен керуватися;

В вирішує питання про осіб, які повинні брати участь у процесі.

Після цього «суддя» вручає «відповідачу» копію заяви і пропонує надати в суд докази з обґрунтування своїх заперечень. Призначення справи до «слухання» відбувається шляхом визначення дня і часу розгляду (у цьому випадку ними можуть бути день і час наступного уроку з основ правознавства). «Секретарю» доручається заповнити бланки повісток у «суд» та роздати їх учасникам «процесу».

5. Судовий розгляд

Коли «суддя» входить у «зал засідань», усі присутні встають. Учасники «процесу» звертаються до «судді»: «Ваша честь!» і піднявшись, дають свідчення.

Порядок судового засідання

У підготовчій частині «судового розгляду» перевіряється присутність учасників процесу. Вважайте, що вона обов’язкова для розгляду справи. Також в ігровому суді потрібно виходити з того, що «відповідач» не погоджується з позовом, а «позивач» від своєї «заяви» не відмовляється, а також сторони не бажають укладати мирову угоду.

Вони начебто мають намір захищатися «до кінця».

Потім «суддя» відкриває «судове засідання» і оголошує, яка справа підлягає розгляду. Прибулі «свідки» вилучаються із судової зали (проте в навчальних цілях це лише імітується). Весь хід «процесу» занотовує «секретар».

Дослідження обставин справи розпочинається з короткої доповіді «судді». Після цього сторони доповнюють та уточнюють свої вимоги та заперечення. Заслуховується спеціаліст («представник державного органу (органу самоврядування чи громадської організації) із захисту прав споживачів»). Учасники «процесу» ставлять один одному запитання. Потім «суд» переходить до дослідження та перевірки доказів.

Допит свідків проводиться з дотриманням установленого законом порядку:

- спочатку заслуховуються показання свідків, викликаних за ініціативою позивача;

— потім допитуються свідки з боку відповідача.

Перед допитом свідків «суддя» встановлює їх особи і попереджає про кримінальну відповідальність за відмову від давання показань та завідомо неправдиві показання. Припускається, що «свідкам» виповнилось 16 років.

Підготовча частина

Судовий процес

«Свідки» повідомляють все, що їм відомо по цій справі.

У спорі вони можуть наводити факти: купівлі товару в конкретного продавця, виявлення недоліків товару, звернення з претензією. Після цього «свідкам» можуть бути поставлені запитання. Першою, як і в справжньому процесі, ставить запитання особа, за заявою якої викликано «свідка», а потім й інші учасники «процесу». При цьому відхиляються запитання, що не мають стосунку до справи.

Після допиту «свідків», «суд» переходить до дослідження письмових доказів: «договір», «чек» тощо.

Речові докази (товар, результати наданих послуг, результати роботи), що мають стосунок до справи, вивчаються шляхом огляду. Вони представляються учасникам «процесу», у тому числі «експертам» і «свідкам». У разі потреби «суддя» призначає «експертизу». В «експертному висновку» про предмет дослідження вказується про недоліки, які виявлено.

Після виступу «експерта» слово надається «представнику державного органу чи громадянської організації із захисту прав споживачів». Після розгляду всіх доказів «суддя» оголошує вивчення справи закінченим, після цього починаються судові дебати.

Під час судових дебатів підбиваються підсумки дослідження всіх обставин «справи» і доказів. Учасники «справи» роблять свої висновки на підставі досліджуваних матеріалів. Спочатку слово надається «позивачу», потім — «відповідачу». Останнім витупає «представник державного органу чи громадянської організації із захисту прав споживачів».

Після судових дебатів «суддя» йде в «нарадчу кімнату».

Суддя розглядає та вирішує:

а) чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги та заперечення, і якими доказами вони підтверджуються;

б) чи є інші фактичні дані (пропущення строку позовної давності), які мають значення для вирішення справи;

Судові дебати

Судове рішення

в) як відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» має бути вирішена справа - чи слід позов задовольнити або в позові відмовити.

Після підписання рішення і повернення до «зали судового засідання» «суддя» оголошує своє рішення. Усі присутні заслуховують його стоячи. Потім «суддя» пояснює порядок оскарження рішення, а також права на ознайомлення з «протоколом судового засідання». До речі, бланк протоколу потрібно підготувати, передбачивши в ньому такі пункти:

• рік, місяць, число і місце судового засідання;

• найменування суду, який розглядає справу, склад суду, «секретар» судового засідання;

• найменування «справи»;

• дані про роз’яснення прав і обов’язків учасників «процесу».

Учитель бере на себе функції вищого суду, куди й подається скарга на ухвалене рішення.

Домашнє завдання

1. Перегляньте серію навчальних відеофільмів «Знайомство із судом»:

• Знайомство із судом. Фільм 1.

https://www.youtube.com/watch?v=3IU-EzxHCaQ

• Знайомство із судом. Фільм 3. Цивільний процес

https://www.youtube.com/watch?v=MAG9MUdpFv4

• Знайомство із судом. Фільм 6. Європейський суд з прав людини

https://www.youtube.com/watch?v=dT2OFp8Jsww

2. Подумайте, чи точно відповідно до законної процедури ви змоделювали судове засідання? Чи було порушення процедури судового засідання? Які елементи моделювання судового засідання ви могли б удосконалити після перегляду навчальних фільмів?Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.