Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Філіпенко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 16. Власність неповнолітніх

Практичне заняття 4

1. Право власності

Працюємо самостійно

Ознайомтеся з теоретичним матеріалом.

З економічної точки зору право власності означає приналежність матеріальних благ конкретним особам, поділ на «моє» і «чуже». В юридичному розумінні змістом поняття «власність» є повноваження конкретної особи - власника - володіти, користуватися та розпоряджатися конкретними благами в межах, визначених законом.

Конституція України

Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Подивімося навколо себе. Планшетний комп’ютер, який лежить у вас на парті, створено для того, щоб швидко знайти потрібну інформацію, прочитати цікаву книжку, користуватися ним як калькулятором, підручником, словником, фотоапаратом. Він є засобом зв’язку з друзями та рідними. Отже, коли ви спілкуєтеся за допомогою планшета через «Скайп» або в соціальних мережах, ви використовуєте корисні якості цієї речі.

Ви можете перекласти планшетний комп’ютер на інше місце, протерти екран, покласти в портфель. Такими діями ви заявляєте про панування над річчю, тобто ви нею володієте. Крім того, володіння може проявлятися і в бездіяльності: покласти дома гаджет на поличку і не користуватися ним. Але ви не втрачаєте права володіння ним.

Третє повноваження власника - розпорядження. Про нього йдеться, коли ви вирішуєте подальшу долю речі. Свій планшетний комп’ютер ви можете подарувати чи позичити однокласнику, поміняти на інший, якщо він вийшов з ладу, - утилізувати. Саме в цих випадках говорять, що ви розпоряджаєтеся річчю.

Власникові належать усі три правомочності щодо свого майна. Ті особи, які здійснюють тільки право володіння та право користування майном, не є власниками. Наприклад, орендар землі не має права продати, подарувати ділянку, тому що він не має права розпорядження. Він не є власником цієї земельної ділянки.

Правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. Власникові належать права володіння, користування та розпорядження своїм майном.

Робота в групах

Виконайте завдання за алгоритмом.

• Розгляньте малюнки. Поміркуйте, з якими складовими поняття власності асоціюються у вас ці зображення.

• Обговоріть, за якими ознаками ви зробили висновок, що на малюнку зображено володіння, користування або розпорядження річчю.

• Придумайте та розіграйте в ролях ситуацію, яка б ілюструвала конкретне право.

• Презентуйте вашу ситуацію іншим групам.

2. Які права мають неповнолітні як власники?

Робота в групах

Серед поданих нижче ситуацій, спираючись на статтю 32 Цивільного кодексу України, знайдіть ті, де неповнолітні особи вправі самі розпорядитися своєю власністю, і заповніть у таблиці перший стовпчик, а також ті, де потрібна згода батьків, та заповніть другий стовпчик таблиці.

Номер ситуації, де неповнолітні можуть самі розпоряджатися своєю власністю, здійснювати правочини

Номер ситуації, де потрібна згода батьків для розпорядження своєю власністю або для здійснення правочинів

Ситуації:

• 14-річний Артем, отримавши стипендію за перемогу у Всеукраїнській олімпіаді з історії, відкрив банківський рахунок на своє ім’я;

• 17-річна Дарина після закінчення школи вирішила зайнятися бізнесом. На кошти, які лежали на її банківському рахунку, вона відкрила і зареєструвала своє підприємство з виробництва італійського морозива;

• 15-річний Данило на гроші, отримані від продажу свого винаходу, купив невеличку майстерню на околиці міста;

• 14-річний Володимир обміняв велосипед, що подарувала йому на Новий рік бабуся, на колекцію CD-дисків;

• 16-річна Олена з дитинства мріяла про заняття мотоспортом. Задля цього після завершення 9-го класу вона пішла навчатися до професійного ліцею, щоб отримувати стипендію. Усі кошти вона відкладала і через 1,5 року купила мотоцикл.

Після закінчення роботи зробіть взаємоперевірку, спираючись на нормативно-правові акти.

Працюємо самостійно

Прочитайте приклад розв’язання задачі.

Анастасія Шанель (16 років) працювала реалізатором на ринку й отримувала заробітну плату в приватного підприємця. Свої гроші вона витрачала на придбання дорогих парфумів. Мати Анастасії звернулася до роботодавця з вимогою видавати їй зарплату доньки, оскільки вона має намір придбати Анастасії теплі речі й взуття. Підприємець відмовив у задоволенні вимог матері.

1. Чи має право Анастасія витрачати свою зарплату на власний розсуд?

2. Який вид дієздатності має Анастасія?

3. До якого органу потрібно звернутися матері, щоб обмежити право неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися своїм заробітком? Яке рішення цей орган повинен прийняти?

Відповідь: Подані правовідносини регулюються нормами цивільного права.

Анастасія Шанель є неповнолітньою особою. Вона має неповну цивільну дієздатність. Права неповнолітньої особи регулюються статтею 32 Цивільного кодексу України, де зазначено, що фізична особа у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (неповнолітня особа) має право самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами.

Але у статті 35 ЦКУ зазначається, що фізичній особі, яка досягла 16 років і працює за трудовим договором, може бути надано повну цивільну дієздатність. Надання повної цивільної дієздатності провадиться за рішенням органу опіки та піклування за заявою заінтересованої особи за письмовою згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальника, а в разі відсутності такої згоди повна цивільна дієздатність може бути надана за рішенням суду.

З умов задачі ми не можемо зробити висновок, чи зверталась Анастасія до компетентного органу з питання надання їй повної цивільної дієздатності, тому стверджуватимемо, що дієздатність її неповна.

Підприємець відмовив матері Анастасії законно, тому що він не має права видавати заробітну плату іншим особам. Але мати Анастасії може звернутися до місцевого суду. Це питання регулюється пунктом 5 статті 32 ЦКУ: «За наявності достатніх підстав суд за заявою батьків (усиновлювачів), піклувальника, органу опіки та піклування може обмежити право неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією чи іншими доходами або позбавити її цього права. Суд скасовує своє рішення про обмеження або позбавлення цього права, якщо зникли обставини, які були підставою для його прийняття».

Суд розгляне обставини справи і за наявності достатніх підстав (наприклад, скрутне матеріальне становище матері Анастасії та необхідність придбання теплих речей для дочки) може обмежити неповнолітню розпоряджатися своїм заробітком або позбавити її цього права і передати ці права батькам.

Працюємо самостійно

Розв’яжіть ситуацію.

17-річна Світлана Свістельник на зароблені під час літніх канікул гроші купила собі золоті сережки. На отримані в дарунок від бабусі 2 тис. гривень купила золоту каблучку. Через деякий час вона продала сережки своїй подрузі - 18-річній Ользі. Батьки Світлани, дізнавшись про це, звернулися з позовом до суду про визнання всіх договорів недійсними.

Дайте правову оцінку ситуації за алгоритмом:

1. Скільки було вчинено договорів?

2. На вчинення яких дій достатньо обсягу цивільної дієздатності Світлани, а на здійснення яких їй потрібна згода батьків?

3. Яке рішення прийме суд, на вашу думку, у кожному окремому випадку?

4. Зробіть загальний висновок щодо цієї життєвої ситуації, враховуючи моральний бік справи.

Цивільний кодекс України

Стаття 32. Неповна цивільна дієздатність фізичної особи у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років

1. Крім правочинів, передбачених статтею 31 цього Кодексу, фізична особа у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (неповнолітня особа) має право:

1) самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами;

2) самостійно здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом;

3) бути учасником (засновником) юридичних осіб, якщо це не заборонено законом або установчими документами юридичної особи;

4) самостійно укладати договір банківського вкладу (рахунку) та розпоряджатися вкладом, унесеним нею на своє ім’я (грошовими коштами на рахунку).

2. Неповнолітня особа вчиняє інші правочини за згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальників. На вчинення неповнолітньою особою правочину щодо транспортних засобів або нерухомого майна повинна бути письмова нотаріально посвідчена згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника і дозвіл органу опіки та піклування.

3. Неповнолітня особа може розпоряджатися грошовими коштами, що внесені повністю або частково іншими особами у фінансову установу на її ім’я, за згодою органу опіки та піклування та батьків (усиновлювачів) або піклувальника.

4. Згода на вчинення неповнолітньою особою правочину має бути одержана від батьків (усиновлювачів) або піклувальника та органу опіки та піклування відповідно до закону.

5. За наявності достатніх підстав суд за заявою батьків (усиновлювачів), піклувальника, органу опіки та піклування може обмежити право неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією чи іншими доходами або позбавити її цього права. Суд скасовує своє рішення про обмеження або позбавлення цього права, якщо відпали обставини, які були підставою для його прийняття.

Стаття 34. Повна цивільна дієздатність

1. Повну цивільну дієздатність має фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років (повноліття).

2. У разі реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не досягла повноліття, вона набуває повної цивільної дієздатності з моменту реєстрації шлюбу.

У разі припинення шлюбу до досягнення фізичною особою повноліття набута нею повна цивільна дієздатність зберігається.

У разі визнання шлюбу недійсним з підстав, не пов’язаних з протиправною поведінкою неповнолітньої особи, набута нею повна цивільна дієздатність зберігається.

Стаття 35. Надання повної цивільної дієздатності

1. Повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і працює за трудовим договором, а також неповнолітній особі, яка записана матір’ю або батьком дитини.

2. Надання повної цивільної дієздатності провадиться за рішенням органу опіки та піклування за заявою заінтересованої особи за письмовою згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальника, а в разі відсутності такої згоди повна цивільна дієздатність може бути надана за рішенням суду.

3. Повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і яка бажає займатися підприємницькою діяльністю.

За наявності письмової згоди на це батьків (усиновлювачів), піклувальника або органу опіки та піклування така особа може бути зареєстрована як підприємець. У цьому разі фізична особа набуває повної цивільної дієздатності з моменту державної реєстрації її як підприємця.

4. Повна цивільна дієздатність, надана фізичній особі, поширюється на усі цивільні права та обов’язки.

5. У разі припинення трудового договору, припинення фізичною особою підприємницької діяльності надана їй повна цивільна дієздатність зберігається.

Домашнє завдання

1. Складіть юридичну задачу з використанням набутих знань. Запропонуйте її для розв’язання однокласникам.

2. Поясніть норму цивільного права: «Власність зобов’язує». Приготуйтеся обговорити цю норму в загальному колі, спираючися на конкретні приклади.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.