Підручник з Правознавства. 11 клас. Філіпенко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Завдання для узагальнення за темою 11. Земельне право України

І. Виконайте тестові завдання.

1. Які приміщення не входять до житлового фонду?

А Жилі будинки, що належать житлово-будівельним кооперативам

Б Приміщення в жилих будинках, призначених для торгівельних та побутових потреб

В Садибні жилі будинки, що надаються громадянам, які потребують соціального захисту

Г Жилі будинки, що належать державі

2. Не є способом реалізації права на житло за чинним законодавством:

А Вступ до будівельного кооперативу

Б Оренда (найм) житла

В Надання житла безкоштовно або за доступну плату державою або органом місцевого самоврядування

Г Застава житла

3. Житловими обов’язками громадян України є:

А Використання жилого приміщення відповідно до його призначення

Б Додержання правил користування жилими приміщеннями

В Приватизація квартир (будинків) державного житлового фонду

Г Економне витрачання електричної та теплової енергії

4. Суб’єктами земельних відносин є:

А Громадяни

Б Іноземці та особи без громадянства

В Юридичні особи

Г Органи місцевого самоврядування та органи державної влади

5. Не перебувають у спільній сумісній власності земельні ділянки:

А Подружжя

Б Членів фермерського господарства

В Співвласників жилого будинку

Г Членів сільськогосподарського кооперативу

6. Використання земельних ділянок способами, які не дозволяють власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок використовувати свої земельні ділянки за їх цільовим призначенням, є:

А Добросусідством

Б Земельним сервітутом

В Неприпустимим впливом

Г Суперфіцієм

7. Які органи не вирішують земельні спори?

А Національна примирна комісія

Б Суди

В Органи місцевого самоврядування

Г Органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів

8. Форма підприємницької діяльності громадян зі створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення господарства, - це:

А Оренда земельної ділянки

Б Особисте селянське господарство

В Сільськогосподарський кооператив

Г Фермерське господарство

9. Правом земельного сервітуту є:

А Право проходу або проїзду на велосипеді

Б Право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху

В Право володіння і користування земельною ділянкою, яка перебуває в державній або комунальній власності

Г Тимчасове платне володіння і користування для здійснення підприємницької діяльності

Д Строкове володіння і користування земельною ділянкою з метою створення об’єкта концесії

Е Право прокладання ліній електропередачі та зв’язку

10. Способами набуття права власності на земельні ділянки іноземними громадянами чи особами без громадянства є:

А Приватизація земельної ділянки

Б Прийняття спадщини

В Виділення в натурі належної їм земельної долі (паю)

Г Набувальна давність

Д Викуп земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що належать особам на праві власності

Е Придбання за цивільно-правовими договорами

11. Установіть відповідність між характеристикою та категоріями земель в Україні.

1. Ділянки суші та водного простору з природними комплексами та об’єктами, що мають екологічну та іншу цінність

2. Землі, що використовуються для організації відпочинку населення

3. Землі, на яких розташовано городища та кургани

4. Землі, які можуть використовуватися для профілактики захворювань людей

А Землі сільськогосподарського призначення

Б Землі оздоровчого призначення

В Землі природно-заповідного та природоохоронного призначення

Г Землі історико-культурного призначення

Д Землі рекреаційного призначення

12. Установіть відповідність між правопорушенням і видом відповідальності.

1. Самоправне зайняття жилого приміщення

2. Порушення недоторканності житла

3. Заподіяння шкоди жилим будинкам, інженерному обладнанню, об’єктам благоустрою і зеленим насадженням на прилеглих до будинків ділянках

4. Відшкодування підприємствами шкоди з вини посадової особи чи іншого працівника

А Адміністративна

Б Цивільна

В Матеріальна

Г Дисциплінарна

Д Кримінальна

II. Порівняйте поняття.

  • Земельний сервітут - оренда землі.
  • Сільськогосподарський кооператив - фермерське господарство.

III. Виправте помилки учня/учениці в самостійній роботі з правознавства.

1. Адміністративна відповідальність передбачена за порушення недоторканності житла, вчинені службовою особою або із застосуванням насильства чи погрози його застосування.

2. Суб’єктами земельних відносин є землі в межах території України, земельні ділянки та права на них, зокрема на земельні частки (паї).

3. Право спільної сумісної власності на земельну ділянку виникає при добровільному об’єднанні власниками належних їм земельних ділянок.

4. Право земельного сервітуту - це засноване на договорі тимчасове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідне для здійснення підприємницької діяльності.

5. Договір дарування житла - це угода, у відповідності з якою одна сторона (власник житла) передає або зобов’язується передати другій стороні житло для проживання у ньому на певний строк за плату.

6. Землі рекреаційного призначення - це землі, що мають природні лікувальні властивості, які можуть використовуватися для профілактики захворювань та лікування людей.

7. Землі сільськогосподарського призначення, прийняті у спадщину іноземними громадянами, а також особами без громадянства, протягом місяця підлягають відчуженню.

IV. Перейдіть за кодами чи посиланнями на норми чинного законодавства: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#n766 (до ситуації 1) і http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#n901 (до ситуації 2) та розв’яжіть юридичні ситуації.

Ситуація 1. Виноградар М. отримав у спадщину земельну ділянку для ведення садівництва. До нього звернувся приватний підприємець Тесля Т. з проханням продати йому земельну ділянку для будівництва столярного цеху. Нотаріус, до якого вони звернулися для посвідчення договору, відмовився посвідчити договір купівлі-продажу. Тесля Т. звернувся до суду з позовом про визнання дій нотаріуса незаконними.

Чи може бути обмежено право власності Виноградаря М.? Яке рішення повинен ухвалити суд?

Ситуація 2. До суду звернувся громадянин Вишня І., який зазначив, що його сусід Капуста С. завдав йому матеріальної шкоди, зрізавши гілки двох дерев (сливи та айви), які росли на його земельній ділянці біля тину. Капуста С. стверджував, що гілки дерев заважали рости (створювали затінення) кущам аґрусу та смородини на його ділянці.

Дайте правову оцінку ситуації. Схарактеризуйте поняття «добросусідство» у земельних відносинах.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.