Підручник з Правознавства. 11 клас. Філіпенко - Нова програма

§ 79. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. СУДОВИЙ ЗАХИСТ ТРУДОВИХ ПРАВ

Робота в парах

Оберіть ситуацію для аналізу та прочитайте її. Користуючись кодом чи посиланням на чинне трудове законодавство http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08, дайте відповідь на запитання та розробіть структуру презентації свого розв’язання ситуації в загальному колі.

Ситуація 1. Розумова О., яка працювала в закладі освіти, під час бесіди з учнем 11-го класу Барановим В. дала йому ляпаса. Батьки Баранова В. звернулися до директора школи зі скаргою, вимагаючи звільнити вчительку. Педрада, обговоривши поведінку Розумової О., вирішила просити адміністрацію школи звільнити її з роботи. Директор цього ж дня видав наказ про звільнення вчительки з роботи. У трудовій книжці, яку видали в той самий день, було зроблено запис: «Звільнена за однократне грубе порушення трудових обов’язків (п. 1 ст. 41 КЗпП України)».

Розумова О. звернулася з позовом до суду про поновлення її на роботі. Як обґрунтування своєї вимоги вона вказала, що має 23 роки бездоганного педагогічного стажу, неодноразово заохочувалася грамотами, подяками, за підсумками останньої атестації місяць тому її було рекомендовано до присвоєння звання «Старший учитель», а учень Баранов В. недисциплінований, поводить себе грубо, систематично її ображає і принижує перед іншими учнями. Вона також повідомила, що про таке ставлення учня вона доповідала адміністрації, але змін в його поведінці не відбулося. Тому під час чергового знущання вона не стрималася.

Дайте правову оцінку ситуації і визначте підвідомчість спору.

Сформулюйте правові питання, які необхідно розв’язати, і виступіть у ролі судді.

Ситуація 2. Бутенко О.П. працювала на приватному підприємстві «Школярик», що об’єднувало шкільні їдальні, бухгалтером і одночасно була головою профспілкового комітету підприємства. Наказом директора ПП «Школярик» Бутенко О.П. за порушення трудової дисципліни було звільнено за п. 3 ст. 40 КЗпП України. Вважаючи звільнення неправильним, Бутенко О.П. звернулася до суду з позовом про поновлення на посаді.

Ухвалою позивачці було відмовлено у прийнятті позовної заяви з тих мотивів, що вона не зверталася за вирішенням спору до комісії з трудових спорів.

Дайте правову оцінку ситуації і визначте підвідомчість спору.

Чи законна ухвала суду? Відповідь аргументуйте.

Ситуація 3. Анадольський лісгосп звернувся до суду з позовом до майстра лісової дільниці Збитченка А. про стягнення з нього відповідно до ст. 134 КЗпП України збитків у сумі 34 681 грн, завданих під час виконання службових обов’язків. Позов лісгоспу про відшкодування шкоди в повному обсязі було пред’явлено на тих підставах, що із Збитченком А. було укладено договір про повну матеріальну відповідальність.

Суддя відмовив у прийнятті позовної заяви, мотивуючи тим, що майстер лісової дільниці повинен нести обмежену матеріальну відповідальність, а тому спір непідвідомчий суду.

Дайте правову оцінку ситуації.

Чи правильні дії суду? Підвідомчий районному суду цей спір чи ні?

У якому порядку і як повинен бути вирішений цей спір?

Ситуація 4. Робітник взуттєвої фабрики Хватченко М. намагався винести через прохідну підприємства шматок хромової шкіри. Директор фабрики передав матеріали про спробу крадіжки на розгляд трудового колективу. Збори трудового колективу ухвалили рішення про звільнення Хватченка М. Директор виконав вимогу трудового колективу та звільнив Хватченка М. у зв’язку з втратою довіри на підставі п. 2 ст. 41 КЗпП України. Хватченко М. оскаржив звільнення до районного суду.

Дайте правову оцінку ситуації та визначте підвідомчість спору.

Складіть проект рішення районного суду.