Підручник з Правознавства. 11 клас. Філіпенко - Нова програма

§ 77. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ В УКРАЇНІ

1. Поняття соціального захисту. Соціальне забезпечення

Конституція України

Ст. 46. Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

Соціальний захист - це система матеріального забезпечення та обслуговування громадян на випадок старості, інвалідності, хвороби, у разі втрати годувальника та в інших установлених законодавством випадках.

Право на соціальний захист регулюється Конституцією та Законами України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про недержавне пенсійне забезпечення», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», іншими законодавчими актами.

У Конституції України зазначено, що основним джерелом існування громадян, яке має забезпечувати рівень їхнього життя не нижче від прожиткового мінімуму, є пенсії, інші види соціальних виплат і допомоги. Тим самим вказується на конкретні види соціального забезпечення громадян України.

Допомога - це грошова виплата (одноразова чи періодична), яка призначається окремим категоріям громадян у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

Численні види допомоги можна класифікувати за різними підставами:

 • за цільовим призначенням (допомога, що компенсує заробіток; допомога, яка надана як додаткова матеріальна допомога для покриття разових витрат, а саме при народженні дитини, на поховання);
 • за тривалістю виплат допомоги (одноразові, щомісячні, періодичні);
 • за джерелом виплати (допомога з позабюджетних фондів, допомога з державного бюджету).

Чинним законодавством передбачено такі види допомоги:

 • допомога по тимчасовій непрацездатності;
 • допомога по вагітності та пологах;
 • допомога при народженні дитини;
 • допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 • допомога малозабезпеченим сім’ям з дітьми;
 • допомога на поховання;
 • одноразова допомога потерпілому від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;
 • допомога по безробіттю;
 • допомога вимушеним переселенцям; допомога біженцям та інші види допомоги.

З метою удосконалення системи соціального забезпечення ухвалено Закон України «Про соціальні послуги», який визначає основні організаційні та правові засади надання соціальних послуг особам, що перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги.

Соціальні послуги - це комплекс правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на окремі соціальні групи чи індивідів, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, з метою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя.

Основними формами надання соціальних послуг є матеріальна допомога та соціальне обслуговування.

Матеріальна допомога надається особам, що перебувають у складній життєвій ситуації, у вигляді грошової або натуральної допомоги: продуктів харчування, засобів санітарії та особистої гігієни, засобів догляду за дітьми, одягу, взуття та інших предметів першої необхідності, палива, а також технічних і допоміжних засобів реабілітації.

Соціальне обслуговування здійснюється шляхом надання соціальних послуг:

 • за місцем проживання особи (удома);
 • у стаціонарних інтернатних установах і закладах;
 • у реабілітаційних установах і закладах;
 • в установах і закладах денного перебування;
 • в установах і закладах тимчасового або постійного перебування;
 • у територіальних центрах соціального обслуговування;
 • в інших закладах соціальної підтримки (догляду).

Види соціальних послуг:

Соціальні послуги можуть надаватися як за плату, так і безоплатно.

2. Соціальне страхування. Загальнообов’язкове державне та добровільне страхування

Страхування може бути загальнообов’язковим державним чи добровільним.

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування - це система прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним органом, громадянами, а також бюджетних та інших джерел, передбачених законом.

Залежно від страхового випадку основними видами загальнообов’язкового державного соціального страхування є:

 • пенсійне страхування;
 • страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;
 • медичне страхування;
 • страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;
 • страхування на випадок безробіття.

Суб’єктами загальнообов’язкового державного страхування є застраховані громадяни, а в окремих випадках - члени їх сімей та інші особи. Об’єктом загальнообов’язкового державного соціального страхування є страховий випадок, з настанням якого у застрахованої особи виникає право на отримання матеріального забезпечення та соціальних послуг.

Загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню підлягають:

 • особи, які працюють на умовах трудового договору на підприємствах, в організаціях, установах незалежно від їх форм власності чи у фізичних осіб;
 • особи, які забезпечують себе роботою самостійно (члени творчих спілок та інші), громадяни - суб’єкти підприємницької діяльності.

Добровільне страхування - це страхування, яке здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком.

Видами добровільного страхування можуть бути страхування життя, страхування від нещасних випадків, медичне страхування (безперервне страхування здоров’я), страхування транспорту, страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, страхування майна та ін.

Запитання для самоперевірки

 • 1. Що таке соціальне забезпечення?
 • 2. Які закони України регулюють право на соціальний захист?
 • 3. Дайте визначення загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню.
 • 4. Які види державного соціального страхування гарантуються законами України?
 • 5. Що таке добровільне страхування?