Підручник з Правознавства. 11 клас. Філіпенко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 5. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

1. Поняття адміністративної відповідальності та її особливості

Адміністративна відповідальність - це вид юридичної відповідальності, яка застосовується за вчинення адміністративного правопорушення і полягає в покладанні на винну особу обмежень матеріального та морального характеру.

2. Підстави адміністративної відповідальності

Підстави адміністративної відповідальності - це сукупність обставин, наявність яких робить адміністративну відповідальність можливою і необхідною. Відсутність сукупності таких обставин виключає її.

Слід розрізняти підстави притягнення до юридичної відповідальності та підстави настання юридичної відповідальності. Підстави притягнення до адміністративної відповідальності - це сукупність обставин, наявність яких робить відповідальність можливою. Такими підставами є наявність складу проступку та нормативна підстава, що передбачає цей склад правопорушення. Підстави настання адміністративної відповідальності - це сукупність обставин, наявність яких робить відповідальність належною (фактична підстава - сам факт учинення протиправного діяння, наявність правозастосовного акта та ін.). Розрізняють основні й похідні ознаки адміністративної відповідальності.

Основні ознаки адміністративної відповідальності:

 • є засобом охорони встановленого порядку;
 • пов’язана із застосуванням примусу та інших негативних для правопорушника наслідків;
 • має більш м’який порівняно з кримінальною відповідальністю характер;
 • реалізується у визначених законодавством процесуальних формах (застосовується не тільки судами, а й органами виконавчої влади).

Похідні ознаки адміністративної відповідальності:

 • підставами відповідальності є не лише адміністративні проступки, а й порушення, передбачені нормами інших галузей права (житлового, фінансового та ін.);
 • полягає в застосуванні до винних адміністративних стягнень;
 • спрощений порівняно з кримінальним порядок притягнення до адміністративної відповідальності;
 • право притягувати до адміністративної відповідальності належить державним органам та їх посадовим особам.

Для того щоб за вчинення певного діяння притягнути особу до адміністративної відповідальності, необхідно, аби були підстави для застосування заходів адміністративного впливу.

Особа, яка діяла в стані крайньої необхідності, необхідної оборони або яка є неосудною, не підлягає адміністративній відповідальності.

3. Адміністративне стягнення: поняття та види

За вчинене адміністративне правопорушення законом передбачено відповідальність у вигляді адміністративних стягнень, що накладаються компетентними органами відповідно до чинного законодавства України.

Адміністративне стягнення є мірою відповідальності й застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, у дусі додержання Законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами.

За формами адміністративне стягнення може бути моральним, матеріальним або у вигляді тимчасового обмеження прав.

Усі заходи юридичної відповідальності за вчинення адміністративних проступків можна умовно розподілити на три групи:

 • адміністративні стягнення, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення;
 • адміністративні стягнення, передбачені іншими законами України, що встановлюють адміністративну відповідальність;
 • заходи впливу, що застосовують до неповнолітніх.

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Ст. 24. Види адміністративних стягнень:

 • 1) попередження;
 • 2) штраф; штрафні бали;
 • 3) оплатив вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення;
 • 4) конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення; грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення;
 • 5) позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові (права керування транспортними засобами, права полювання), позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю; громадські роботи;
 • 6) виправні роботи; суспільно корисні роботи;
 • 7) адміністративний арешт;
 • 8) арешт з утриманням на гауптвахті.

Попередження як захід адміністративного стягнення застосовується за незначні адміністративні правопорушення (наприклад, порушення правил користування засобами автомобільного транспорту та електротранспорту, порушення правил благоустрою території).

Штраф - грошове стягнення з правопорушника - є найпоширенішим видом адміністративного стягнення. Наприклад, призначається за самовільне випалювання рослинності або її залишків.

Оплатне вилучення предмета має майновий характер. Стягнення полягає в примусовому вилученні за рішенням суду та подальшій реалізації з передачею вирученої суми колишньому власникові з відрахуванням витрат щодо реалізації вилучення предмета. Наприклад, за повторне протягом року керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

При застосуванні конфіскації як адміністративного стягнення у правопорушника конфіскують лише предмети, які стали знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного проступку. Наприклад, порушення правил про валютні операції.

Позбавлення спеціального права застосовується на строк до трьох років за грубе або систематичне порушення порядку користування цим правом. Наприклад, за невиконання вимог про зупинку, залишення місця дорожньо-транспортної пригоди тощо.

Виправні роботи застосовують на строк до двох місяців з відбуванням їх за місцем постійної роботи особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, і з відрахуванням до 20 % її заробітку до прибутку держави. Наприклад, за злісну непокору

законному розпорядженню або вимозі працівника транспорту, який здійснює контроль за перевезенням пасажирів тощо.

Громадські роботи полягають у виконанні особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, у вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого самоврядування. Громадські роботи призначаються судом на строк від 20 до 60 годин і тривають не більш як чотири години на день.

Найсуворішим видом адміністративних стягнень є адміністративний арешт, який полягає у фізичному обмеженні свободи особи на строк до 15 діб. Адміністративний арешт установлюється й застосовується лише в особливих випадках за окремі види адміністративних проступків, наприклад дрібне хуліганство, прояв неповаги до суду тощо.

До другої групи належать адміністративні стягнення, установлені іншими законами. Наприклад, для такої категорії правопорушників, як іноземці та особи без громадянства, Законом України «Про правовий статус іноземців» передбачено спеціальний вид адміністративного стягнення - видворення за межі України.

Третя група заходів юридичної відповідальності за вчинення адміністративних проступків застосовується до неповнолітніх у віці від 16 до 18 років.

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Ст. 24-1. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх.

За вчинення адміністративних правопорушень до неповнолітніх у віці від шістнадцяти до вісімнадцяти років можуть бути застосовані такі заходи впливу:

 • 1) зобов’язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого;
 • 2) попередження;
 • 3) догана або сувора догана;
 • 4) передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за їх згодою, а також окремим громадянам на їх прохання.

Застосування таких засобів впливу є правом, а не обов’язком суду. Суд застосовує адміністративні стягнення або заходи виховного впливу з урахуванням особи неповнолітнього.

Запитання та завдання

Розв’яжіть ситуації, користуючись кодом чи посиланням на главу 14 КУпАП http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1858.

Ситуація 1. Андрій (17 років) і Ксенія (15 років) розпивали спиртні напої на території дитячого садка, де їх затримали працівники поліції та склали протокол про здійснення правопорушення. Видом покарання став штраф.

Визначте вид юридичної відповідальності, підстави та правомірність притягнення неповнолітніх до відповідальності.

Схарактеризуйте склад та ознаки правопорушення.

Ситуація 2. Учні 11-го класу Вікторія та Віктор постійно цькували п’ятнадцятирічного Ігоря. Одного разу дійшло до побиття, у результаті чого Ігорю було завдано тілесних ушкоджень. Начальниця міського відділення поліції кваліфікувала дії Вікторії та Віктора як дрібне хуліганство й направила протокол про адміністративне правопорушення до суду. Суддя винесла постанову про притягнення до відповідальності Вікторії та Віктора, якою наклала на правопорушників стягнення у вигляді адміністративного арешту строком на сім діб.

Чи законне рішення суду? Відповідь обґрунтуйте.

Запитання для самоперевірки

 • 1. Що таке адміністративний проступок? Назвіть склад адміністративного проступку.
 • 2. Назвіть особливості адміністративної відповідальності.
 • 3. Схарактеризуйте підстави адміністративної відповідальності.
 • 4. Що таке адміністративне стягнення? Які стягнення накладають за вчинені адміністративні правопорушення?
 • 5. Назвіть заходи впливу, що застосовують до неповнолітніх за вчинені адміністративні правопорушення.


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.