Підручник з Правознавства. 11 клас. Філіпенко - Нова програма

§ 4. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ (ПРОСТУПОК)

1. Поняття, ознаки адміністративного правопорушення

Адміністративні правопорушення становлять собою передбачені нормами адміністративного, фінансового, земельного, екологічного, процесуального права та інших галузей права посягання на встановлений порядок державного управління, власність, права та законні інтереси громадян і є порушеннями встановлених адміністративними органами правил.

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Ст. 9. Поняття адміністративного правопорушення.

Адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Ознаки адміністративного правопорушення:

 • це акт поведінки, що виражається в дії (наприклад, перевищення водіями транспортних засобів установленої швидкості руху) або бездіяльності (наприклад, порушення посадовими особами встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітних плат);
 • це протиправна поведінка, тобто це діяння, заборонені законом або підзаконним нормативно-правовим актом;
 • завжди завдає шкоди особі, групі осіб чи суспільству в цілому або несе загрозу завдання такої шкоди, а також негативно впливає на інтереси суб’єктів;
 • винність особи. На відміну від цивільно-правових правопорушень, де юридична відповідальність може наступати і без вини суб’єкта правопорушення, протиправні діяння вважаються адміністративними проступками лише за наявності вини особи у формі умислу або необережності',
 • правопорушник притягується до адміністративної відповідальності. Із цього правила можуть бути винятки. Зокрема, при малозначності вчиненого адміністративного правопорушення орган, уповноважений вирішувати справу, може звільнити порушника від адміністративної відповідальності та обмежитися зауваженням.

2. Склад адміністративного правопорушення

Склад адміністративного правопорушення - це передбачена нормами права сукупність об’єктивних і суб’єктивних ознак, за наявності яких те чи те діяння можна кваліфікувати як адміністративне правопорушення.

Адміністративне правопорушення визнається вчиненим умисно, якщо особа, яка його вчинила, усвідомлювала протиправний характер своєї дії чи бездіяльності, передбачала її шкідливі наслідки та бажала їх або свідомо допускала настання цих наслідків.

Адміністративне правопорушення визнається вчиненим з необережності, якщо особа, яка його вчинила, передбачала можливість настання шкідливих наслідків своєї дії чи бездіяльності, але легковажно розраховувала на їх відвернення або не передбачала можливості настання таких наслідків, хоча повинна була та могла їх передбачити.

Таким чином, лише за наявності складу адміністративного правопорушення особу, яка його вчинила, можна притягнути до адміністративної відповідальності.

3. Види адміністративного правопорушення

В особливій частині Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлено такі види адміністративних проступків:

 • правопорушення в галузі охорони праці та здоров’я населення (наприклад, ухилення від медичного огляду чи медичного обстеження; незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах);
 • правопорушення, що посягають на власність (наприклад, дрібне викрадення чужого майна, порушення права на об’єкт інтелектуальної власності тощо);
 • правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам’яток історії та культ ури (наприклад, самовільне зайняття земельної ділянки, засмічення лісів відходами, порушення вимог пожежної безпеки в лісах, жорстоке поводження з тваринами тощо);
 • правопорушення в промисловості, будівництві та у сфері використання паливно-енергетичних ресурсів (наприклад, самовільне будівництво будинків, споруд, порушення правил користування енергією чи газом тощо);
 • правопорушення в сільському господарстві, порушення ветеринарно-санітарних правил (наприклад, незаконний посів та вирощування снотворного маку чи конопель тощо);
 • правопорушення на транспорті, у галузі шляхового господарства її зв’язку (наприклад, безквитковий проїзд, ухилення від проходження огляду на стан сп’яніння тощо);
 • правопорушення в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою (наприклад, самоправне зайняття житлового приміщення, порушення правил утримання собак і котів тощо);
 • правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, у сфері послуг, у галузі фінансів і підприємницької діяльності (наприклад, обман покупця чи замовника, незаконна торговельна діяльність, порушення правил про валютні операції тощо);
 • правопорушення в галузі стандартизації, метрології та сертифікації (наприклад, випуск у продаж нестандартизованої продукції);
 • порушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку (наприклад, дрібне хуліганство, паління в заборонених місцях, завідомо неправдивий виклик спеціальних служб);
 • правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління (наприклад, самоуправство, проживання без паспорта, неявка на виклик у військовий комісаріат тощо). Митним кодексом і Законом України «Про запобігання корупції» передбачено відповідальність за окремі види адміністративних правопорушень, не включені до КУпАП, - за порушення митних правил і корупційні діяння відповідно.

Запитання та завдання

Розв’яжіть ситуації, користуючись кодом чи посиланням на статті Кодексу України про адміністративні правопорушення http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/stru#Stru.

Проаналізуйте конкретні життєві ситуації та визначте ті з них, у яких йдеться про адміністративні правопорушення. Укажіть нормативно-правові акти, що регулюють ці суспільні відносини. Визначте в цих ситуаціях склад адміністративного проступку.

Ситуація 1. Бідняков В., повертаючись додому міським транспортом, не сплатив за проїзд.

Ситуація 2. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди з вини Стрітрейсер О. загинули люди.

Ситуація 3. На 16-річчя батьки подарували доньці планшет.

Ситуація 4. Петриченко І. та Кротова С. уклали шлюбний договір, у якому визначили свої майнові права та обов’язки подружжя.

Ситуація 5. Державний службовець Корупціонер Ю. скористався у приватних цілях інформацією, яку отримав у зв’язку з виконанням посадових обов’язків.

Ситуація 6. Верховна Рада України розглянула питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.