Підручник з Правознавства. 11 клас. Філіпенко - Нова програма

§§ 32-33. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

1. Порушення кримінальної справи. Учасники кримінального процесу

Відповідно до КПК України слідчий прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У кримінальному провадженні беруть участь різні за своїм правовим статусом, повноваженнями, інтересами особи, яких можна об’єднати загальним поняттям «учасники кримінального провадження»:

Учасники кримінального провадження - сторони кримінального провадження, потерпілий, його представник та законний представник, цивільний позивач, його представник і законний представник, цивільний відповідач та його представник, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, інша особа, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, особа, стосовно якої розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію), заявник, свідок та його адвокат, понятий, заставодавець, перекладач, експерт, спеціаліст, представник персоналу органу пробації, секретар судового засідання, судовий розпорядник.

Характер здійснюваних учасниками кримінального провадження процесуальних функцій, їх роль та призначення обумовлюють необхідність їх поділу на певні групи.

Підозрюваним є: 1) особа, якій у порядку, передбаченому КПК України, повідомлено про підозру; 2) особа, яку затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення; 3) особа, щодо якої складено, але не вручено повідомлення про підозру внаслідок невстановлення її місцезнаходження, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений Кодексом для вручення повідомлень.

Обвинуваченим є особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому КПК України.

Підозрюваний, обвинувачений має право:

 • знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють, обвинувачують;
 • бути чітко та своєчасно повідомленим про свої права, а також отримати їх роз’яснення;
 • на першу вимогу мати захисника й побачення з ним до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування;
 • не говорити нічого з приводу підозри проти нього, обвинувачення або в будь-який момент відмовитися відповідати на запитання;
 • давати пояснення, показання з приводу підозри чи в будь-який момент відмовитися їх давати;
 • вимагати перевірки обґрунтованості затримання;
 • у разі затримання або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - на негайне повідомлення членів сім’ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання й місце свого перебування;
 • збирати та подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази;
 • брати участь у проведенні процесуальних дій;
 • під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які вносяться до протоколу;
 • користуватися рідною мовою та в разі необхідності користуватися послугами перекладача за рахунок держави та інші права.

Захисником є адвокат, який здійснює захист підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування, а також особи, стосовно якої передбачається розгляд питання про видачу іноземній державі (екстрадицію).

Потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.

Цивільним позивачем у кримінальному провадженні є фізична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та (або) моральної шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової шкоди і яка в порядку, установленому цим Кодексом, пред’явила цивільний позов.

Представником цивільного позивача (відповідача) у кримінальному провадженні може бути особа, яка у кримінальному провадженні має право бути захисником; керівник чи інша особа, уповноважена законом або установчими документами, працівник юридичної особи за довіреністю - у випадку, якщо цивільним позивачем, цивільним відповідачем є юридична особа.

Кримінальне провадження в суді першої інстанції здійснюється суддею одноособово, крім деяких випадків. Кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк більше як десять років, здійснюється колегіально судом у складі трьох суддів, а кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі, здійснюється колегіально судом у складі трьох суддів, а за клопотанням обвинуваченого - судом присяжних у складі двох суддів і трьох присяжних.

Прокурор, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові та інші фізичні особи зобов’язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення прокурора.

2. Досудове слідство. Органи досудового слідства

Досудове провадження - це система процесуальних дій, яка розпочинається з моменту отримання слідчим, прокурором інформації про вчинене кримінальне правопорушення й закінчується або передачею кримінального провадження до суду, або його припиненням шляхом закриття.

Досудове провадження включає:

 • провадження щодо початку досудового розслідування;
 • досудове розслідування злочинів у формі досудового слідства, а кримінальних проступків у формі дізнання;
 • провадження щодо подання та розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльності під час досудового розслідування.

Досудове розслідування - це стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Досудове слідство - це форма досудового розслідування, у якій здійснюється розслідування злочинів.

Суб’єктами здійснення цього виду кримінального провадження є слідчий та прокурор, які мають відповідні повноваження. Слідчий під час досудового слідства має право за наявності відповідних підстав самостійно ухвалити рішення про закриття кримінального провадження. Крім того, слідчий зобов’язаний скласти обвинувальний акт чи клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру й передати його для затвердження прокурору. Прокурор має право скласти клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Органи досудового розслідування (органи, що здійснюють дізнання й досудове слідство):

1) слідчі підрозділи:

 • органів Національної поліції;
 • органів безпеки;
 • органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства;
 • органів державного бюро розслідувань;
 • органів Державної кримінально-виконавчої служби України;

2) підрозділ детективів, підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України.

Запитання та завдання

Розв’яжіть ситуацію.

Ситуація. Місцевим судом Істратенка І. засуджено за пособництво в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах. Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк п’ять років з конфіскацією всього майна, що перебуває в його власності. Розглянувши справу за апеляцією засудженого, апеляційний суд установив, що громадянин Істратенко І. уперше вчинив злочин, виконував у ньому як співучасник не основну роль, є інвалідом II групи, щиро кається у вчиненому. На думку апеляційного суду, це свідчить про можливість виправлення засудженого без відбування покарання з позбавленням волі. На підставі цього апеляційний суд змінив вирок місцевого суду, застосувавши щодо Істратенка І. відбування покарання з випробуванням.

Визначте стадії в цій кримінальній справі з характеристикою конкретних дій. Чи правомочний вирок апеляційного суду?

Запитання для самоперевірки

 • 1. Назвіть учасників кримінального процесу.
 • 2. Хто такі обвинувачений/обвинувачена, підозрюваний/підозрювана, захисник/захисниця, потерпілий/потерпіла, цивільний позивач/позивачка, суд, прокурор?
 • 3. Що таке досудове слідство?
 • 4. Назвіть органи досудового слідства.