Підручник з Правознавства. 11 клас. Філіпенко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 5. Кримінальне процесуальне право України

Fiatjustitia et pereat mundus.

Нехай здійсниться правосуддя, хоч би загинув світ.

Латинський крилатий вислів

§ 31. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

1. Кримінальний процесуальний кодекс України

Термін «кримінальний процес» походить від латинського criminalis - злочинний і processus - проходження, просування вперед. У Кримінальному процесуальному кодексі України (КПК України) як синонім вживається поняття «кримінальне провадження».

Кримінальне провадження (кримінальний процес) - це досудове розслідування та судове провадження, процесуальні дії у зв’язку із вчиненням діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність.

Кримінальний процес - це врегульована нормами кримінального процесуального законодавства діяльність оперативних підрозділів, слідчого, керівника органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді та суду, яка ґрунтується на засадах кримінального провадження, з виявлення ознак складу кримінального правопорушення. Складається з досудового розслідування, судового розгляду та вирішення кримінальних справ, спрямована на виконання завдань кримінального провадження.

Зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких належать:

 • верховенство права;
 • законність;
 • рівність перед законом і судом;
 • повага до людської гідності;
 • забезпечення права на свободу та особисту недоторканність;
 • таємниця спілкування;
 • невтручання у приватне життя;
 • недоторканність житла та права власності;
 • презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини;
 • свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї;
 • забезпечення права на захист та інші засади.

2. Етапи (стадії) кримінального провадження

Кримінальний процес є впорядкованою правовою діяльністю, що складається з дій правового характеру, які у своїй сукупності утворюють певні стадії. Стадії є відносно відокремленими частинами кримінального процесу. Кожна стадія є самостійною, водночас перебуваючи у зв’язку з іншими стадіями. Разом вони утворюють єдину систему:

Запитання для самоперевірки

 • 1. Розкрийте поняття кримінального процесу.
 • 2. Назвіть завдання кримінального провадження.
 • 3. На яких загальних засадах базується кримінальне провадження?
 • 4. Назвіть стадії кримінального провадження.


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.