Підручник з Правознавства. 11 клас. Філіпенко - Нова програма

§ 13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

1. Види відповідальності за порушення податкового законодавства

Виконання платниками податків та іншими суб’єктами податкового обов’язку забезпечується як високим рівнем їх правової культури та усвідомленням суспільної значущості передбаченої нормами податкового права належної поведінки, так і застосуванням заходів державного примусу в податковій сфері.

Державний примус у податковій сфері реалізується через установлений законодавством механізм юридичної відповідальності. Особливістю відповідальності за порушення податкового законодавства є її компенсаційно-каральний характер. Це зумовлено сутністю податкових правовідносин, а саме - їх владно-майновим характером.

Крім того, відповідальність за порушення податкового законодавства є комплексною, оскільки підставою такої відповідальності може стати дія або бездіяльність, передбачена нормами податкового, адміністративного та кримінального права.

Поряд із загальними ознаками юридичної відповідальності, податкова відповідальність характеризується специфічними рисами:

 • підставою податкової відповідальності є вчинення діянь, що містять усі ознаки складу податкового правопорушення;
 • настання відповідальності врегульовано нормами податкового права;
 • відповідальність полягає в застосуванні до правопорушника податкових санкцій фінансового характеру (штрафів);
 • законодавство передбачає особливий порядок притягнення до відповідальності;
 • суб’єктами є платники податків та інші фіскально зобов’язані особи.

Податкові правопорушення - це протиправні діяння (дія чи бездіяльність) платників податків, податкових агентів та (або) їх посадових осіб, а також посадових осіб контролюючих органів, що призвели до невиконання або неналежного виконання вимог, установлених Податковим кодексом та іншим законодавством, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи.

Платники податків, податкові агенти та (або) їх посадові особи несуть відповідальність у разі вчинення порушень, визначених законами з питань оподаткування та іншим законодавством, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи.

2. Кримінальна відповідальність за умисне ухилення від сплати податків, зборів та інших платежів

Обов’язок сплатити податки передбачений ст. 67 Конституції України, відповідно до якої кожен зобов’язаний сплачувати податки та збори в порядку й розмірах, установлених законом. Держава здійснює контроль за сплатою податків.

Ст. 212 Кримінального кодексу України передбачає кримінальну відповідальність за умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Умовно ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) можна розподілити на три види:

 • умисне ухилення від сплати податків, зборів, що входять у систему оподаткування, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, чи будь-якою іншою особою, яка зобов’язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах (ч. 1 ст. 212 ККУ);
 • ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах (ч. 2 ст. 212 ККУ);
 • діяння, вчинені особою, раніше судимою за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів кошт ів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 ККУ).

За умисне ухилення від сплати податків, зборів та інших платежів, за яке передбачене основне покарання у вигляді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, розмір штрафу, що призначається судом, не може бути меншим за розмір майнової шкоди, завданої злочином.

Кримінальним кодексом України передбачено, що в разі несплати особою, засудженою за ч. 3 ст. 212 КК України, штрафу та відсутності підстав для розстрочки його виплати, суд замінює несплачену суму штрафу покаранням у вигляді позбавлення волі з розрахунку 136 гривень штрафу - один день позбавлення волі. У цілому штраф може бути замінено позбавленням волі від 5 до 10 років.

Слід звернути увагу на строки давності притягнення до кримінальної відповідальності. Для притягнення до кримінальної відповідальності за ч. 1 та ч. 2 ст. 212 КК України строк давності становить два роки. Водночас, згідно з ч. 3 ст. 212 КК України, строк давності для притягнення до кримінальної відповідальності становить 10 років.

Також слід звернути увагу на особливість звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст. 212 КК України. Особа, яка вчинила діяння, у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила податки, збори (обов’язкові платежі), а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня).

Запитання та завдання до §§ 11-13

Розв’яжіть ситуацію.

Ситуація. Військова частина здійснює відкачування води зі свердловини та є постачальником цієї води для задоволення господарсько-побутових і комунально-побутових потреб населення навколишніх територіальних громад, обслуговування військової техніки.

Які загальнодержавні податки та збори повинна сплачувати військова частина?

Запитання для самоперевірки

 • 1. Дайте визначення податку, його ознак та функцій.
 • 2. Які спільні та відмінні риси податку, збору та мита?
 • 3. Хто є платниками податків та зборів?
 • 4. Схарактеризуйте податкову політику щодо малого підприємства в Україні.
 • 5. Які види юридичної відповідальності за порушення податкового законодавства вам відомі?