Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

Підручник створено відповідно до нової навчальної програми з правознавства (профільний рівень), затвердженої МОН України.

Матеріал підручника спрямовано на формування предметної компетентності та інших ключових компетентностей.

§ 1. Вступ

Розділ I. Держава

Тема 1. Виникнення держави і права

§ 2. Причини виникнення держави і права

§ 3. Теорії походження держави і права

§ 4. Історичні типи держав і цивілізаційний підхід

Запитання та завдання до теми 1. Виникнення держави і права

Тема 2. Держава

§ 5. Поняття, ознаки, сутність держави

§ 6. Функції держави

§ 7. Правова держава

Запитання та завдання до теми 2. Держава

Тема 3. Державний лад

§ 8. Форма державного правління

§ 9. Форма державного устрою

§ 10. Форма державно-політичного режиму

§ 11. Практичне заняття Порівняльна характеристика державного ладу зарубіжних країн

Запитання та завдання до теми 3. Державний лад

Тема 4. Народовладдя

§ 12. Народовладдя та народне волевиявлення

§ 13. Вибори. Виборче право

§ 14. Виборчі системи

§ 15. Виборчий процес

§ 16. Референдум

Запитання та завдання до теми 4. Народовладдя

Тема 5. Органи державної влади та місцеве самоврядування

§ 17. Державна влада

§ 18. Державний орган

§ 19. Інститут президентства

§ 20. Виконавча влада

§ 21. Місцеве самоврядування

§ 22. Судова влада

§ 23. Правоохоронні органи

Запитання та завдання до теми 5. Органи державної влади та місцеве самоврядування

Тема 6. Держава, особа, суспільство

§ 24. Людина, індивід, особа

§ 25. Громадянство

§ 26. Практичне заняття. Громадянство

Запитання та завдання до теми 6. Держава, особа, суспільство

§ 27. Повторення і узагальнення. Держава

Розділ II. Право

Тема 1. Право як особливий вид соціальних норм

§ 28. Соціальні норми

§ 29. Право

§ 30. Принципи права

Запитання та завдання до теми 1. Право як особливий вид соціальних норм

Тема 2. Система права

§ 31. Поняття системи права

§ 32. Норма права

§ 33. Правовий інститут та галузь права

Запитання та завдання до теми 2. Система права

Тема 3. Форми права. Джерела права

§ 34-35. Форми права. Джерела права

§ 36. Практичне заняття. Норми права

Запитання та завдання до теми 3. Форми права. Джерела права

Тема 4. Законодавство

§ 37. Поняття законодавства

§ 38. Нормативні акти

§ 39. Закони і підзаконні нормативно-правові акти

Запитання та завдання до теми 4. Законодавство

Тема 5. Правотворення. Систематизація законодавства

§ 40. Правотворчість

§ 41. Правозастосування

§ 42. Систематизація законодавства

§ 43. Практичне заняття. Види систематизації правових актів

Запитання та завдання до теми 5. Правотворення. Систематизація законодавства

Тема 6. Правовідносини

§ 44. Поняття правовідносин

§ 45. Структура правовідносин

§ 46. Правосуб’єктність

Запитання та завдання до теми 6. Правовідносини

Тема 7. Правомірна поведінка і правопорушення

§ 47. Поняття поведінки

§ 48. Правова поведінка

§ 49. Правопорушення

Запитання та завдання до теми 7. Правомірна поведінка і правопорушення

Тема 8. Юридична відповідальність

§ 50. Відповідальність особи

§ 51. Види юридичної відповідальності

§ 52. Практичне заняття. Розв’язання правових ситуацій

Запитання та завдання до теми 8. Юридична відповідальність

Тема 9. Законність і правопорядок

§ 53. Поняття законності

§ 54. Правопорядок

Тема 10. Правосвідомість

§ 55. Правосвідомість

Запитання та завдання до тем 9 і 10. Законність і правопорядок/Правосвідомість

§ 56. Повторення і узагальнення. Право

Розділ III. Конституційне право України

Тема 1. Поняття конституційного права України

§ 57. Загальна характеристика конституційного права України

§ 58. Конституційно-правові відносини

§ 59. Характеристика Конституції України та інших нормативно-правових актів конституційного права України

Запитання та завдання до теми 1. Поняття конституційного права України

Тема 2. Загальні засади конституційного ладу України

§ 60. Конституційний лад України

§ 61. Національні меншини

§ 62. Державна символіка

Запитання та завдання до теми 2. Загальні засади конституційного ладу України

Тема 3. Громадянство України

§ 63-64. Громадянство України

Запитання та завдання до теми 3. Громадянство України

Тема 4. Міжнародне право прав людини

§ 65. Міжнародні стандарти в галузі прав людини

§ 66. Права та свободи людини

§ 67. Міжнародні документи з прав людини

§ 68. Системи захисту прав людини

Запитання та завдання до теми 4. Міжнародне право прав людини

Тема 5. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина

§ 69. Конституційні права і свободи людини і громадянина

§ 70. Особисті права і свободи

§ 71. Політичні права і свободи

§ 72. Соціально-економічні та культурні права і свободи

§ 73. Конституційні обов’язки громадян України

§ 74. Права, свободи та обов’язки громадян, іноземців, біженців, тимчасово переміщених осіб

§ 75. Практичне заняття. Міжнародні гарантії прав людини на свободу світогляду та віросповідання

§ 76. Практичне заняття. Міжнародні гарантії прав людини на мир, здоров’я та безпечне довкілля

§ 77. Практичне заняття. Міжнародні гарантії прав дитини

§ 78. Практичне заняття. Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Обов’язковість практики Європейського суду з прав людини в Україні

§ 79. Практичне заняття. Запобігання та протидія корупції у сфері прав людини

Запитання та завдання до теми 5. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина

Тема 6. Народовладдя в Україні

§ 80. Референдум

§ 81. Виборча система України

Запитання та завдання до теми 6. Народовладдя в Україні

Тема 7. Законодавча влада України

§ 82. Верховна Рада України

§ 83. Правовий статус народного депутата

§ 84. Законодавчий процес. Парламентський контроль

Запитання та завдання до теми 7. Законодавча влада України

Тема 8. Президент України

§ 85. Правовий статус Президента України

§ 86. Припинення повноважень Президента України

§ 87. Рада національної безпеки і оборони України

Запитання та завдання до теми 8. Президент України

Тема 9. Виконавча влада України

§ 88. Кабінет Міністрів України

§ 89. Центральні та місцеві органи виконавчої влади

Запитання та завдання до теми 9. Виконавча влада України

Тема 10. Місцеве самоврядування в Україні

§ 90. Система місцевого самоврядування

§ 91. Правовий статус депутата та голови місцевої ради, старости села, селища

§ 92. Практичне заняття. Звернення до депутата місцевої ради

Запитання та завдання до теми 10. Місцеве самоврядування в Україні

Тема 11. Судова влада в Україні

§ 93. Правосуддя

§ 94. Система судоустрою

§ 95. Статус суддів та присяжних. Вища рада правосуддя

Тема 12. Правоохоронні органи України та адвокатура

§ 96. Прокуратура. Національна поліція України. СБУ

§ 97. Адвокатура України

§ 98. Органи юстиції. Нотаріат

§ 99. Практичне заняття. Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини

Запитання та завдання до теми 12. Правоохоронні органи України та адвокатура

§ 100. Повторення і узагальнення. Конституційне право України

Термінологічний словник